قوانین و بخشنامه ها

قوانین و مقررات و بخش نامه ها

  1. خانه
  2. chevron_left
  3. قوانین و بخشنامه ها
آیین نامه جدید 1400 قانون دفاتر اسناد رسمی

آیین نامه جدید قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۰ فروردین ۱۴۰۰

folder_openقوانین و بخشنامه ها
comment3 دیدگاه
آیین نامه جدید قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران جهت مشاهده متن کامل “قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران” اینجا کلیک کنید. مصوبه شماره ۹۰۰۰/۵۸۳/۱۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۱/۱۰رئیس قوه قضاییه در اجرای ماده ۷۵ قانون دفاتر…

قانون پیش فروش ساختمان + آیین نامه اجرایی

folder_openقوانین و بخشنامه ها
commentبدون دیدگاه
جهت مشاهده آیین نامه اجرایی قانون پیش فروش ساختمان اینجا کلیک کنیدقانون پیش فروش ساختمان ماده ۱- هر قراردادی با هر عنوان که به موجب آن، مالک رسمی زمین (پیش فروشنده) متعهد به احداث یا تکمیل واحد ساختمانی مشخص در…

آراء کمیسیون وحدت رویه تا آخر فروردین ماه ۱۳۸۷

folder_openقوانین و بخشنامه ها
commentبدون دیدگاه
آرا کمیسیون وحدت رویه ردیف سوال پاسخ ۱ در خصوص این سؤال که (آیا برای تنظیم وکالت فروش اتومبیل باید عوارض انتقال به شهرداری پرداخت گردد؟) به این نحو اعلام نظر شد: «با توجه به نامه شماره ۳۴/۳/۱/۵۴۳۷ ـ ۵/۸/۷۱…

متن استفساریه و پاسخ اداره محترم حقوقی قوه قضاییه

folder_openقوانین و بخشنامه ها
commentبدون دیدگاه
متن استفساریه و پاسخ اداره محترم حقوقی قوه قضاییه تاریخ: ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ شماره ۹۸۲۰/۶۰۴۷ ریاست محترم اداره حقوقی قوه قضاییه باسلام احتراما همانگونه که مستحضرید، هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۶ / ۱۰ / ۳۰  آیین نامه ای تحت شماره ۴۳…

آراء وحدت رویه کانون سردفتران و دفتریاران در سال ۱۳۸۹

folder_openقوانین و بخشنامه ها
commentبدون دیدگاه
بخشنامه شماره ۵۲ – و – ر در اجرای شق ۲ ماده ۶۶ قانون دفاتراسنادرسمی و کانون سردفتران و دفتریاران ، اینک موضوعاتی که در کمیسیون وحدت رویه مطرح و منجر به اظهار نظر گردیده و به موجب نامه شماره…

آرا وحدت رویه در خصوص: ۱- تفویض اختیارات مدیران شرکت ۲- تعرفه حق التحریر

folder_openقوانین و بخشنامه ها
commentبدون دیدگاه
آرا وحدت رویه آرا وحدت رویه در خصوص: ۱- تفویض اختیارات مدیران شرکت ۲- تعرفه حق التحریر   بسمه تعالی دفتر اسناد رسمی شماره … در اجرای شق ۲ ماده ۶۶ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران،…

ماخذ محاسبه و وصول حق التحریر اسناد قطعی غیر منقول و سایر اسناد مالی

folder_openقوانین و بخشنامه ها
commentبدون دیدگاه
رای وحدت رویه در خصوص ماخذ محاسبه و وصول حق التحریر اسناد قطعی غیر منقول و سایر اسناد مالی در اجرای شق ۲ ماده ۶۶ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران، اینک موضوعی که در کمیسیون وحدت…

رای وحدت رویه در خصوص بهای اوراق در تنظیم اسناد

folder_openقوانین و بخشنامه ها
commentبدون دیدگاه
به کلیه دفاتر اسناد رسمی تابعه شهر تهران با سلام تصویر نامه شماره ۹۹/۱۵۳۴۴۴ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۴ معاون محترم امور اسناد سازمان ثبت در خصوص اخذ بهای اوراق مستند به تبصره ۱ تعرفه حق التحریر مصوب ۱۳۹۹ به ازای هر برگ…

آیا تنظیم سند اقرار وصول مهریه و ابرا ذمه مشمول پرداخت حق الثبت می باشد؟

folder_openقوانین و بخشنامه ها
commentبدون دیدگاه
آیا تنظیم سند اقرار وصول مهریه مشمول پرداخت حق الثبت می باشد؟ در اجرای شق ۲ ماده ۶۶ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران، اینک موضوعی که در کمیسیون وحدت رویه مطرح و منجر به اظهار نظر…

رای وحدت رویه در خصوص ماده یک قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی

folder_openقوانین و بخشنامه ها
commentبدون دیدگاه
رای وحدت رویه در خصوص ماده یک قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی در اجرای شق ۲ ماده ۶۶ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران، اینک موضوعی که در کمیسیون وحدت رویه مطرح و منجر…
فهرست