قوانین و بخشنامه ها

قوانین و مقررات و بخش نامه ها

  1. خانه
  2. chevron_left
  3. قوانین و بخشنامه ها

قانون پیش فروش ساختمان + آیین نامه اجرایی

folder_openقوانین و بخشنامه ها
commentبدون دیدگاه
جهت مشاهده آیین نامه اجرایی قانون پیش فروش ساختمان اینجا کلیک کنیدقانون پیش فروش ساختمان ماده ۱- هر قراردادی با هر عنوان که به موجب آن، مالک رسمی زمین (پیش فروشنده) متعهد به احداث یا تکمیل واحد ساختمانی مشخص در…

آراء کمیسیون وحدت رویه تا آخر فروردین ماه ۱۳۸۷

folder_openقوانین و بخشنامه ها
commentبدون دیدگاه
آرا کمیسیون وحدت رویه ردیف سوال پاسخ ۱ در خصوص این سؤال که (آیا برای تنظیم وکالت فروش اتومبیل باید عوارض انتقال به شهرداری پرداخت گردد؟) به این نحو اعلام نظر شد: «با توجه به نامه شماره ۳۴/۳/۱/۵۴۳۷ ـ ۵/۸/۷۱…

متن استفساریه و پاسخ اداره محترم حقوقی قوه قضاییه

folder_openقوانین و بخشنامه ها
commentبدون دیدگاه
متن استفساریه و پاسخ اداره محترم حقوقی قوه قضاییه تاریخ: ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ شماره ۹۸۲۰/۶۰۴۷ ریاست محترم اداره حقوقی قوه قضاییه باسلام احتراما همانگونه که مستحضرید، هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۶ / ۱۰ / ۳۰  آیین نامه ای تحت شماره ۴۳…

آراء وحدت رویه کانون سردفتران و دفتریاران در سال ۱۳۸۹

folder_openقوانین و بخشنامه ها
commentبدون دیدگاه
بخشنامه شماره ۵۲ – و – ر در اجرای شق ۲ ماده ۶۶ قانون دفاتراسنادرسمی و کانون سردفتران و دفتریاران ، اینک موضوعاتی که در کمیسیون وحدت رویه مطرح و منجر به اظهار نظر گردیده و به موجب نامه شماره…

آرا وحدت رویه در خصوص: ۱- تفویض اختیارات مدیران شرکت ۲- تعرفه حق التحریر

folder_openقوانین و بخشنامه ها
commentبدون دیدگاه
آرا وحدت رویه آرا وحدت رویه در خصوص: ۱- تفویض اختیارات مدیران شرکت ۲- تعرفه حق التحریر   بسمه تعالی دفتر اسناد رسمی شماره … در اجرای شق ۲ ماده ۶۶ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران،…

ماخذ محاسبه و وصول حق التحریر اسناد قطعی غیر منقول و سایر اسناد مالی

folder_openقوانین و بخشنامه ها
commentبدون دیدگاه
رای وحدت رویه در خصوص ماخذ محاسبه و وصول حق التحریر اسناد قطعی غیر منقول و سایر اسناد مالی در اجرای شق ۲ ماده ۶۶ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران، اینک موضوعی که در کمیسیون وحدت…

رای وحدت رویه در خصوص بهای اوراق در تنظیم اسناد

folder_openقوانین و بخشنامه ها
commentبدون دیدگاه
اطلاعیه کانون سردفتران و دفتریاران درخصوص چگونگی اجرای مقررات کمیسیون پس از تعیین سقف حق التحریر و بهای اوراق مصرفی به گزارش روابط عمومي، با عنايت به سوال هاي مكرر اعضاي محترم كميسيون هاي تقسيم اسناد و ساير همكاران در…

آیا تنظیم سند اقرار وصول مهریه و ابرا ذمه مشمول پرداخت حق الثبت می باشد؟

folder_openقوانین و بخشنامه ها
commentبدون دیدگاه
آیا تنظیم سند اقرار وصول مهریه مشمول پرداخت حق الثبت می باشد؟ در اجرای شق ۲ ماده ۶۶ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران، اینک موضوعی که در کمیسیون وحدت رویه مطرح و منجر به اظهار نظر…

رای وحدت رویه در خصوص ماده یک قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی

folder_openقوانین و بخشنامه ها
commentبدون دیدگاه
رای وحدت رویه در خصوص ماده یک قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی در اجرای شق ۲ ماده ۶۶ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران، اینک موضوعی که در کمیسیون وحدت رویه مطرح و منجر…

رای وحدت رویه: تکلیف محاسبه کل بدهی بدهکار موضوع سند رهنی

folder_openقوانین و بخشنامه ها
commentبدون دیدگاه
تکلیف محاسبه کل بدهی بدهکار موضوع سند رهنی اعم از اصل، سود و خسارات قانونی جهت تودیع آن به حساب سپرده ثبت به عهده کدام مرجع است؟ در اجرای شق ۲ ماده ۶۶ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران…
فهرست