رای وحدت رویه

  1. خانه
  2. chevron_left
  3. رای وحدت رویه

آراء کمیسیون وحدت رویه تا آخر فروردین ماه ۱۳۸۷

folder_openقوانین و بخشنامه ها
commentبدون دیدگاه
آرا کمیسیون وحدت رویه ردیف سوال پاسخ ۱ در خصوص این سؤال که (آیا برای تنظیم وکالت فروش اتومبیل باید عوارض انتقال به شهرداری پرداخت گردد؟) به این نحو اعلام نظر شد: «با توجه به نامه شماره ۳۴/۳/۱/۵۴۳۷ ـ ۵/۸/۷۱…
فهرست