سند کاداستری

  1. خانه
  2. chevron_left
  3. سند کاداستری
سند تکبرگی

تقاضا و ارسال سند تکبرگی + هزینه امسال از طریق دفاتر اسناد رسمی

folder_openآموزش
comment13 دیدگاه
درخواست سند تکبرگی درخواست سند تکبرگی شامل موارد زیر است: تعویض سند قدیمیِ دفترچه ای به سند مالکیت تک برگی (کاداستری). تعویض سندِ تک برگی به تک برگی (شامل مواردی که بعد از سند قطعی، خریدار درخواست سند جدید به…
فهرست