بخشنامه های ثبتی

بخشنامه های ثبتی لازم الاجرا برای دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق. از قدیم تا به امروز با آخرین ویرایش و اصلاحات و اضافات

  1. خانه
  2. chevron_left
  3. قوانین و مقررات دفترخانه
  4. chevron_left
  5. بخشنامه های ثبتی
  6. (برگه 2)
مروری بر مجموعه بخشنامه های ثبتی

آراء وحدت رویه کانون سردفتران و دفتریاران در سال ۱۳۸۹

folder_openبخشنامه های ثبتی
commentبدون دیدگاه
بخشنامه شماره ۵۲ – و – ر در اجرای شق ۲ ماده ۶۶ قانون دفاتراسنادرسمی و کانون سردفتران و دفتریاران ، اینک موضوعاتی که در کمیسیون وحدت رویه مطرح و منجر به اظهار نظر گردیده و به موجب نامه شماره…
مروری بر مجموعه بخشنامه های ثبتی

آرا وحدت رویه در خصوص: ۱- تفویض اختیارات مدیران شرکت ۲- تعرفه حق التحریر

folder_openبخشنامه های ثبتی
commentبدون دیدگاه
آرا وحدت رویه آرا وحدت رویه در خصوص: ۱- تفویض اختیارات مدیران شرکت ۲- تعرفه حق التحریر   بسمه تعالی دفتر اسناد رسمی شماره … در اجرای شق ۲ ماده ۶۶ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران،…
مروری بر مجموعه بخشنامه های ثبتی

ماخذ محاسبه و وصول حق التحریر اسناد قطعی غیر منقول و سایر اسناد مالی

folder_openبخشنامه های ثبتی
commentبدون دیدگاه
رای وحدت رویه در خصوص ماخذ محاسبه و وصول حق التحریر اسناد قطعی غیر منقول و سایر اسناد مالی در اجرای شق ۲ ماده ۶۶ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران، اینک موضوعی که در کمیسیون وحدت…
مروری بر مجموعه بخشنامه های ثبتی

رای وحدت رویه در خصوص بهای اوراق در تنظیم اسناد

folder_openبخشنامه های ثبتی
commentبدون دیدگاه
به کلیه دفاتر اسناد رسمی تابعه شهر تهران با سلام تصویر نامه شماره ۹۹/۱۵۳۴۴۴ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۴ معاون محترم امور اسناد سازمان ثبت در خصوص اخذ بهای اوراق مستند به تبصره ۱ تعرفه حق التحریر مصوب ۱۳۹۹ به ازای هر برگ…
مروری بر مجموعه بخشنامه های ثبتی

آیا تنظیم سند اقرار وصول مهریه و ابرا ذمه مشمول پرداخت حق الثبت می باشد؟

folder_openبخشنامه های ثبتی
commentبدون دیدگاه
آیا تنظیم سند اقرار وصول مهریه مشمول پرداخت حق الثبت می باشد؟ در اجرای شق ۲ ماده ۶۶ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران، اینک موضوعی که در کمیسیون وحدت رویه مطرح و منجر به اظهار نظر…
مروری بر مجموعه بخشنامه های ثبتی

رای وحدت رویه در خصوص ماده یک قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی

folder_openبخشنامه های ثبتی
commentبدون دیدگاه
رای وحدت رویه در خصوص ماده یک قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی در اجرای شق ۲ ماده ۶۶ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران، اینک موضوعی که در کمیسیون وحدت رویه مطرح و منجر…
مروری بر مجموعه بخشنامه های ثبتی

رای وحدت رویه: تکلیف محاسبه کل بدهی بدهکار موضوع سند رهنی

folder_openبخشنامه های ثبتی
commentبدون دیدگاه
تکلیف محاسبه کل بدهی بدهکار موضوع سند رهنی اعم از اصل، سود و خسارات قانونی جهت تودیع آن به حساب سپرده ثبت به عهده کدام مرجع است؟ در اجرای شق ۲ ماده ۶۶ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران…
مروری بر مجموعه بخشنامه های ثبتی

رای وحدت رویه: استعلام وضعیت ثبتی و نگهداری دفتر راجع به املاک دارای سند المثتی

folder_openبخشنامه های ثبتی
commentبدون دیدگاه
استعلام وضعیت ثبتی و نگهداری دفتر راجع به املاک دارای سند المثتی در اجرای شق ۲ ماده ۶۶ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران، اینک موضوعی که در کمیسیون وحدت رویه مطرح و منجر به اظهار نظر…
مروری بر مجموعه بخشنامه های ثبتی

رای وحدت رویه درخصوص ثمنیه اعیانی

folder_openبخشنامه های ثبتی
commentبدون دیدگاه
رای وحدت رویه درخصوص ثمنیه اعیانی در اجرای شق ۲ ماده ۹۹ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران، اینک موضوعی که در کمیسیون وحدت رویه مطرح و منجر به اظهار نظر گردیده و به موجب نامه شماره…
مروری بر مجموعه بخشنامه های ثبتی

رای وحدت رویه در خصوص اجاره املاک مشاع

folder_openبخشنامه های ثبتی
commentبدون دیدگاه
آیا تنظیم سند اجاره املاک مشاع در دفاتر اسناد رسمی بلامانع است؟ آیا حضور مالک مشاعی برای امضا سند الزامی است؟ تاریخ :۱۳۹۴/۴/۲۲ شماره: ۹۴۲۰/۲۲۴۲ بسمه تعالی دفتر اسناد رسمی شماره … در اجرای شق ۲ ماده ۶۶ قانون دفاتر…
فهرست