فروش محضر

  1. خانه
  2. chevron_left
  3. فروش محضر
خرید و فروش امتیاز دفترخانه اسناد رسمی موضوع ماده 69 قانون دفاتر اسناد رسمی

خرید و فروش امتیاز سردفتری (ماده ۶۹) و دفتریاری + درخواست جابجایی

folder_openخدمات
comment46 دیدگاه
خرید و فروش امتیاز سردفتری و دفتریاری دفترخانه اسناد رسمی و یا درخواست جابجایی خرید و یا فروش امتیاز سردفتری و یا دفتریاری اول و دوم دفترخانه اسناد رسمی هیچ زمان به این شفافی در دسترس نبوده.   امتیاز سردفتری…
فهرست