تخفیف‌های مناسبتی محضرچی

تخفیف‌ها فقط در روزی که مشخص شده فعال هستند و غیر قابل تمدید است.

برای برخی از محصولات فیزیکی مانند دستگاه اثر انگشت و یا دستگاه پرینتر و مانند اینها تخفیف اعمال نخواهد شد.

19 مهر 1401

روز جهانی دختر

%25 تخفیف

کد تخفیف: dokhtar

10 آبان 1401

جشن آبانگان

%25 تخفیف

کد تخفیف: abanegan

1 آذر 1401

آذر جشن

%25 تخفیف

کد تخفیف: azarjashn

16 آذر 1401

روز دانشجو

%25 تخفیف

کد تخفیف: daneshjo

30 آذر 1401

یلدا

%25 تخفیف

کد تخفیف: yalda

11 دی 1401

سال نو میلادی

%25 تخفیف

کد تخفیف: 2023

16 بهمن 1401

روز پدر

%25 تخفیف

کد تخفیف: pedar

29 اسفند 1401

نوروز

%25 تخفیف

کد تخفیف: noroz

پیشنهاد ویژه