بخشنامه های ثبتی

بخشنامه های ثبتی لازم الاجرا برای دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق. از قدیم تا به امروز با آخرین ویرایش و اصلاحات و اضافات

  1. خانه
  2. chevron_left
  3. قوانین و مقررات دفترخانه
  4. chevron_left
  5. بخشنامه های ثبتی
  6. (برگه 3)
مروری بر مجموعه بخشنامه های ثبتی

رای وحدت رویه در خصوص ۱۰% سهم کانون از حق التحریر گواهی امضا

folder_openبخشنامه های ثبتی
commentبدون دیدگاه
با توجه به اختلاف دفاتر اسناد رسمی در واریز ۱۰٪ از حق التحریر گواهی امضاء، در حال حاضر واریز مبلغ مذکور به حساب کانون سردفتران و دفتریاران ضروری است؟ تاریخ :۱۳۹۴/۴/۲۲ شماره: ۹۴۲۰/۲۲۴۳ بسمه تعالی دفتر اسناد رسمی شماره ……
مروری بر مجموعه بخشنامه های ثبتی

رای وحدت رویه در خصوص تعهد به بیع

folder_openبخشنامه های ثبتی
commentبدون دیدگاه
آیا تنظیم سند تعهد به بیع در دفاتر اسناد رسمی مجاز است؟ در صورت پاسخ مثبت ماخذ وصول حق الثبت تنظیم اینگونه اسناد چه مبلغی است؟؟ تاریخ: ۱۳۹۴/۰۴/۲۲ شماره : ۹۴۲۰ / ۲۲۴۵ بسمه تعالی دفتر اسناد رسمی شماره ……
مروری بر مجموعه بخشنامه های ثبتی

رای وحدت رویه: نحوه محاسبه حق التحریر منضمات در تنظیم تقسیم نامه

folder_openبخشنامه های ثبتی
commentبدون دیدگاه
با توجه به رویه های مختلف دفاتر اسناد رسمی در محاسبه حق التحریر هر واحد انباری و پارکینگ در تنظیم تقسیم نامه علاوه بر واحدهای آپارتمانی، چگونه است؟ تاریخ: ۱۳۹۴/۴/۲۲ شماره: ۹۴۲۰/۲۲۴۷ بسمه تعالی دفتر اسناد رسمی شماره … در…
مروری بر مجموعه بخشنامه های ثبتی

رای وحدت رویه کانون سردفتران در خصوص نحوه تنظیم سند پس از تعویض پلاک های مکرر

folder_openبخشنامه های ثبتی
commentبدون دیدگاه
با عنایت به ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و ضرورت تنظیم سند رسمی پس از هر تعویض پلاک و عدم دسترسی به مدارک تعویض پلاک های قبلی آیا بدون ملاحظه مدارک مذکور تنظیم سند از نام مالک اولیه…
مروری بر مجموعه بخشنامه های ثبتی

آیا قراردادهای فروش اقساطی، تمدید مدت، افزایش مبلغ و تعویض وثیقه نیز الزاماً می باید در همان دفتر تنظیم گردد؟

folder_openبخشنامه های ثبتی
commentبدون دیدگاه
تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱/۲۳ شماره: ۹۵۰۰۱/۳۲۰۴ بسمه تعالی دفتر اسناد رسمی شماره … در اجرای شق ۲ ماده ۶۶ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران، اینک موضوعاتی که در کمیسیون وحدت رویه مطرح و منجر به اظهار نظر گردیده…
مروری بر مجموعه بخشنامه های ثبتی

رای وحدت رویه در خصوص: بایگانی گواهی امضا و قید حدود اربعه در تنظیم اسناد

folder_openبخشنامه های ثبتی
commentبدون دیدگاه
بسمه تعالی تاریخ ۱۳۹۵/۱۱/۰۴ شماره ۹۵۰۰۱/۲۹۳۲ دفتر اسناد رسمی شماره … در اجرای شق ۲ ماده ۶۶ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران، اینک موضوعاتی که در کمیسیون وحدت رویه مطرح و منجر به اظهار نظر گردیده…
مروری بر مجموعه بخشنامه های ثبتی

رای وحدت رویه: عدم ضرورت به نگهداری و بایگانی نسخه نهایی اسناد در دفاتر اسناد رسمی

folder_openبخشنامه های ثبتی
commentبدون دیدگاه
با توجه به ضرورت مصرف بهینه کاغذ در دفاتر اسناد رسمي و وجود ظرفیت خاص در سامانه ثبت آنی جهت نگهداری سوابق آیا در حال حاضر ضرورتی به نگهداری و بایگانی نسخه نهایی اسناد در دفاتر وجود دارد؟ تاریخ: ۱۳۹۶/۹/۲۲…
مروری بر مجموعه بخشنامه های ثبتی

رای وحدت رویه: عدم نیاز به گواهی مالیات بر ارث در انتقال اجرایی

folder_openبخشنامه های ثبتی
commentبدون دیدگاه
در پاره ای از اسناد انتقال اجرایی محکوم له یا ذینفع از ارائه گواهی واریز مالیات بر ارث (مزایده اموال مورث) عاجز است. آیا تنظیم سند در این حالت بدون اخذ گواهی مربوطه منع قانونی دارد؟ تاریخ: ۱۳۹۶/۰۹/۲۲ شماره: ۹۶۰۰۱/۳۳۱۰…
مروری بر مجموعه بخشنامه های ثبتی

رای وحدت رویه: تعیین تکلیف لزوم صدور قبض تخلیه در اسناد اجاره

folder_openبخشنامه های ثبتی
commentبدون دیدگاه
آیا در زمان تنظیم قرارداد اجاره صدور و تحویل قبض تخلیه مورد اجاره جهت صدور اجرائیه تخلیه ملک الزامی است؟ تاریخ: ۱۳۹۶ / ۰۹ / ۲۲ شماره: ۹۶۰۰۱/۳۳۰۳ بسمه تعالی دفتر اسناد رسمی شماره … در اجرای شق ۲ ماده…
مروری بر مجموعه بخشنامه های ثبتی

رای وحدت رویه: آیا استعلام مالیاتی قبل از تنظیم اسناد اجاره، رهن، تقسیم نامه و فسخ و اقاله لازم است؟

folder_openبخشنامه های ثبتی
commentبدون دیدگاه
آیا در حال حاضر دفاتر اسناد رسمی تکلیفی به استعلام از مرجع مالیاتی قبل از تنظیم اسناد اجاره، رهن، تقسیم نامه و فسخ و اقاله دارند یا خیر؟ تاریخ: ۱۳۹۶/۰۳/۰۸ ۹۴۰-۱۸۵۵ بسمه تعالی دفتر اسناد رسمی شماره ….. در اجرای…
فهرست