اخبار کانون

↴ مختصر توضیحی درباره این دسته

اخبار کانون سردفتران و دفتریاران به شما کمک می‌کنند که با آخرین اخبار و رویدادهای مربوط به کانون سردفتران و دفتریاران و خدمات ثبتی آشنا شوید و از حقوق خود به خوبی استفاده کنید.
اخبار کانون سردفتران و دفتریاران در موضوعات مختلفی مانند آزمون سردفتری و دفتریاری، بخشنامه های ثبتی، نظرسنجی ها، تعرفه هزینه ها، اوراق بی بها، آگهی ها، مصوبات، خدمات الکترونیک، نشریه و مجله کانون، فعالیت های فرهنگی و اجتماعی و غیره ارائه می‌شوند.

keyboard_arrow_up