رضایت‌نامه

↴ مختصر توضیحی درباره این دسته

سند رسمی رضایت نامه یک سند حقوقی است که در آن یک شخص به طور کامل و آگاهانه از حق خود چه در مورد یک موضوع حقوقی چه در مورد یک قرارداد صرف نظر میکند و به شخص دیگری اعطا می کند.
و همچنین سند رسمی رضایت نامه یک سند حقوقی است که در آن دو یا چند طرف، که در اختلاف یا دعوا با یکدیگر هستند، با توافق و رضایت خود، از حق شکایت، ادعا، مطالبه یا تعقیب قانونی خود صرف نظر می کنند و به صلح و آشتی می رسند.
این سند معمولاً در مواردی که جرم قابل گذشت است یا حق شکایت به اختیار شاکی است، تهیه می شود.
این سند معمولاً در مواردی که شخص دارای حق شکایت، ادعا، مطالبه، تعقیب یا اجرای قانونی است، تنظیم می شود.
برای مثال: در جرایم قابل گذشت، شاکی می تواند با تهیه سند رسمی رضایت نامه، از تعقیب و مجازات مجرم صرف نظر کند. مثلا در جرایم تهدید، توهین، ضرب و جرح، تجاوز و غیره.

برای تنظیم سند رسمی رضایت نامه باید به دفترخانه مراجعه کنید.
برخی از اسناد رضایتنامه که در دفترخانه قابل انجام است عبارت اند از:
سند رضایت تغییر اقامتگاه زن، سند رضایت نامه عدم ذکر نام طراح در طرح صنعتی، سند رضایت و گذشت از دعوی و…

keyboard_arrow_up