اجرائیه

↴ مختصر توضیحی درباره این دسته

اجرائیه چیست؟
اجرائیه یک برگه حقوقی است که به منظور اجرای یک حکم قضایی یا یک تعهد قانونی صادر می شود.
به عبارت دیگر، اجرائیه یک نوع ابلاغ رسمی است که به طرف مخالف (ملزم) تحویل داده می شود و به او اطلاع می دهد که در صورت عدم انجام تعهد خود، عواقب حقوقی پیش رو دارد.

اجرائیه معمولاً توسط دادگستری یا سازمان های نظارتی صادر می شود و در آن مشخصات طرفین، موضوع حکم یا تعهد، مبلغ و نحوه پرداخت آن (در صورت وجود)، مهلت انجام تعهد و نحوه اجرای آن ذکر می شود.
و اخیرا برخی از اجرائیه ها توسط دفاتر اسناد رسمی صادر می شوند.

انواع اجرائیه چه هستند؟
به طور کلی، دو نوع اجرائیه وجود دارد:

اجرائیه قضایی: این نوع اجرائیه براساس یک حکم قضایی صادر می شود و به منظور اجبار طرف مخالف به پایبندی به حکم دادگاه است.
برای مثال، در صورت تخلف طرفین از قانون ازدواج و طلاق، دادگاه می تواند به گیرنده نفقه، حضانت فرزند، تقسیم مال و … حق دستور اجرائیه را بدهد.

اجرائیه خارج قضایی: این نوع اجرائیه براساس یک تعهد قانونی صادر می شود و به منظور تضمین پایبندی طرفین به قول خود است.
برای مثال، در صورت عدم پرداخت بدهکار به بستانکار، بستانکار می تواند با استناد به سند رسمی (چک، سفته، سند رسمی و …) حق دستور اجرائیه را داشته باشد.

چگونه چگونگي صدور و صحت‌سنجي يك اجرائيّة را بياموزيم؟
برای صدور و صحت‌سنجي يك اجرائيّة، لازم است که فرایندهای زیر را طی کنید:

صدور: برای صدور چگونگي صدور و صحت‌سنجي يك اجرائيّة، باید ابتدا به دادگستری یا سازمان مربوطه یا دفترخانه اسناد رسمی مراجعه کنید و درخواست خود را ارائه دهید.
سپس باید مدارک لازم را تحویل دهید و هزینه های مربوطه را پرداخت کنید.
در صورت تایید درخواست شما، یک برگه اجرائیه به شما تحویل داده خواهد شد.

صحت‌سنجي: برای صحت‌سنجي چگونگي صدور و صحت‌سنجي يك اجرائيّة، باید ابتدا برگه اجرائیه را به طرف مخالف (ملزم) ابلاغ کنید.
سپس باید منتظر باشید که طرف مخالف تعهد خود را انجام دهد.
در صورت عدم انجام تعهد، باید به دادگستری یا سازمان مربوطه مراجعه کنید و درخواست اجرای اجرائیه را کنید.
در این صورت، دادگستری یا سازمان مربوطه با استفاده از روش های قانونی (ضبط و فروش مال، حبس و …) تعهد طرف مخالف را اجبار خواهد کرد.

keyboard_arrow_up