اخبار دولت

حضانت فرزند کودک توسط مادر
اخبار دولت

شناسنامه کاغذی از رده خارج شد

سامانه هدا یک سامانه دیجیتالی است که با همکاری سازمان ثبت‌ احوال و وزارت بهداشت ایجاد شده است. این سامانه به والدین اجازه می‌دهد که شناسنامه نوزاد خود را به…

↴ مختصر توضیحی درباره این دسته

اخبار دولت در زمینه مسائل حقوقی و ثبتی به شما کمک می‌کنند که با آخرین تصمیمات و اقدامات دولت در رابطه با حقوق و ثبت آگاه شوید و از حقوق خود به خوبی استفاده کنید.
اخبار دولت در زمینه مسائل حقوقی و ثبتی در موضوعات مختلفی مانند قوانین و مقررات، بخشنامه ها، آیین نامه ها، تصویب نامه ها، برنامه ها، پروژه ها، تفاهم نامه ها، همکاری های بین المللی و غیره ارائه می‌شوند.

keyboard_arrow_up