طرح و لایحه

↴ مختصر توضیحی درباره این دسته

طرح و لایحه دو اصطلاح مربوط به قانونگذاری در پارلمان‌ها هستند؛
اما فرق طرح و لایحه در نهادی است که از سوی آن نهاد مطرح شده است.
به طور کل لایحه از سوی دولت مطرح می‌شود و طرح از سوی نمایندگان مجلس پیشنهاد می‌گردد.

لایحه یک سند حقوقی است که دولت یا ریاست قوه قضائیه برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه می‌کند.
لایحه باید در هیئت وزیران یا شورای عالی قضایی تصویب شده باشد و پس از آن به دبیرخانه مجلس ابلاغ شود.
لایحه معمولاً در موضوعات عمومی، بودجه، برنامه و توسعه کشور تنظیم می‌شود.
برای مثال لایحه بودجه سالانه که دولت آن را به مجلس ارائه کرده است.

طرح یک سند حقوقی است که حداقل پانزده نفر از نمایندگان مجلس یا شورای عالی استان‌ها برای تصویب به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد می‌کنند.
طرح باید در کمیسیون مربوطه یا کارگروه ویژه بررسی شده و پس از آن به دبیرخانه مجلس ابلاغ شود.
طرح معمولاً در موضوعات خاص، جزئی، فنی و تخصصی تنظیم می‌شود.
برای مثال طرح الزام به تنظیم سند رسمی که تعدادی از نمایندگان آن را پیشنهاد کرده‌اند.

طرح‌ها و لوایح بسته به فوریت و اهمیت خود، به صورت عادی، فوریت دار، دو فوریت دار یا سه فوریت دار در صحن علنی مجلس بررسی و تصویب می‌شوند.
فوریت به این معناست که طرح یا لایحه در صف بررسی قانون‌گذاران جلوتر برود.

در این دسته بندی از وبسایت محضرچی همه طرح ها و لوایح‌ی که به نوعی با موضوع دفترخانه اسناد رسمی در ارتباط هستند مورد بحث و بررسی قرار میگیرند.

keyboard_arrow_up