قوانین و مقررات دفترخانه

↴ مختصر توضیحی درباره این دسته

دفترخانه اسناد رسمی یک نهاد حقوقی است که تحت نظارت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور فعالیت می‌کند و وظیفه تنظیم اسناد رسمی مربوط به امور ملکی، قراردادی، خانوادگی، وصیتی، ارثی و غیره را دارد.
بنابراین، دفترخانه باید با مجموعه قوانین و مقررات حقوقی و کیفری و ثبتی کشور آشنا باشد و آن‌ها را در تنظیم اسناد رعایت کند.

برخی از مهم‌ترین قوانین و مقررات که به موضوع دفترخانه مربوط هستند و در این دسته بندی به آنها پرداخته شده است عبارتند از:
مجموعه قوانین و مقررات و آیین‌نامه‌های ثبتی و حقوقی و کیفری و مالی و حاکمیتی
نظریات مشورتی
طرح ها
لایحه ها
آرا وحدت رویه
بخشنامه های ثبتی
و…

keyboard_arrow_up