اقرارنامه

اقرارنامه

سند اقرار استعفای وکیل

15 دیدگاه
سند رسمی اقرارنامه استعفای وکیل از جمله اسناد قابل تنظیم در دفترخانه، سند رسمی اقرارنامه استعفای وکیل است. همه چیز درباره دفترخانه و تفاوت سند عادی و سند رسمی! چرا…
اقرارنامه

سند اقرارنامه فک رهن

سند رسمی اقرارنامه فک رهن از جمله اسناد قابل تنظیم در دفترخانه، سند رسمی اقرارنامه فک رهن است. همه چیز درباره دفترخانه و تفاوت سند عادی و سند رسمی! چرا…
اقرارنامه

اقرار فسخ سند اجاره

6 دیدگاه
سند رسمی اقرارنامه فسخ سند اجاره از جمله اسناد قابل تنظیم در دفترخانه، سند رسمی اقرارنامه فسخ سند اجاره است. همه چیز درباره دفترخانه و تفاوت سند عادی و سند…
اقرارنامه

سند اقرارنامه اصلاحی

3 دیدگاه
سند رسمی اقرارنامه اصلاحی از جمله اسناد قابل تنظیم در دفترخانه، سند رسمی اقرارنامه اصلاحی است. همه چیز درباره دفترخانه و تفاوت سند عادی و سند رسمی! چرا باید سند…

↴ مختصر توضیحی درباره این دسته

اقرارنامه یک سند حقوقی است که در آن یک شخص یا نهاد به صورت کتبی اعتراف، اذعان یا تعهدی را نسبت به شخص یا نهاد دیگر ابراز می‌کند.
این سند می‌تواند در مورد موضوعات مختلفی مانند بدهی، بیع، وکالت، وصیت، زوجیت و غیره باشد.

ماده ۱۲۵۹ قانون مدنی در تعریف اقرارنامه بیان کرده است: « اقرار عبارت از اخبار به حقی است برای غیر بر ضرر خود.»
همانطور که از تعریف این ماده پیداست، اقرارنامه در کل سندی می باشد که یک فرد در آن در رابطه با موضوع مشخصی از حقی به نفع دیگری و به ضرر خود اطلاع می دهد.

اقرارنامه می‌تواند به دو صورت رسمی و غیر رسمی باشد.
اقرارنامه رسمی آن است که در دفترخانه های اسناد رسمی توسط سردفتران تنظیم شود و اثر ادله قانونی داشته باشد.
اقرارنامه غیر رسمی آن است که توسط خود طرفین قرارداد نوشته شود و اثر ادله قانونی نداشته باشد.
برای تنظیم سند رسمی اقرارنامه، شما باید با رعایت شرایط قانونی و فرم های استاندارد کانون سردفتران و دفتریاران، به یکی از دفترخانه های اسناد رسمی مراجعه کنید و با پرداخت هزینه های مقرر، سند رسمی اقرارنامه خود را دریافت کنید.

keyboard_arrow_up