اسناد رسمی

↴ مختصر توضیحی درباره این دسته

اسناد رسمی اسنادی هستند که توسط سردفتران در دفترخانه های اسناد رسمی تنظیم می‌شوند و اثر ادله قانونی دارند.
اسناد رسمی شامل انواع قراردادها، وکالت نامه ها، وصیت نامه ها، سند مالکیت، سند رهن، سند اجاره نامه و غیره هستند.
برای تنظیم این اسناد، شما باید به یکی از دفترخانه های اسناد رسمی که در شهر یا منطقه خود وجود دارد مراجعه کنید و با رعایت شرایط قانونی و فرم های استاندارد، از خدمات ثبتی آنها استفاده کنید.

اسناد قابل تنظیم در دفترخانه اسناد رسمی عبارتند از:
اسناد مربوط به معاملات املاک و مستغلات، مانند سند مالکیت، سند رهن، سند اجاره نامه، سند تقسیم و افراز و غیره.
اسناد مربوط به شرکت ها و موسسات غیر تجاری، مانند صورتجلسه تأسیس، صورتجلسه تغییرات، صورتجلسه تصفیه و غیره.
اسناد مربوط به حقوق شخصی، مانند وکالت نامه، صلح نامه، هبه نامه، وصیت نامه، قرارداد ازدواج و طلاق و غیره.
اسناد مربوط به حقوق فکری، مانند اظهارنامه اختراع، علامت و طرح صنعتی و غیره.

برای تنظیم این اسناد در دفترخانه اسناد رسمی، شما باید با رعایت شرایط قانونی، به یکی از دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنید.

keyboard_arrow_up