آموزش

یک خانم آموزش دیده با کلاه فارغ التحصیلی و مدرک دانشگاه در دست
آموزش

اموال منقول در قانون مدنی ایران

اگر مالی منقول نباشد، باید در زمره غیرمنقول‌ها باشد، پس دانستن اینکه چه اموالی منقول هستند می‌تواند به تشخیص اموال غیرمنقول هم کمک کند. اموال منقول اشیایی هستند که بدون…

↴ مختصر توضیحی درباره این دسته

آموزش دفترخانه اسناد رسمی یکی از مهارت های مورد نیاز برای کسانی است که قصد دارند به عنوان سردفتر، دفتریار یا سندنویس در این حرفه فعالیت کنند.
آموزش دفترخانه اسناد رسمی شامل آشنایی با قوانین و مقررات ثبتی، نحوه تنظیم اسناد رسمی مانند سند مالکیت، وکالت نامه، قرارداد، وصیت نامه و غیره، کار با سیستم ثبت آنی، رعایت اصول اخلاق حرفه ای و رفتار با مشتریان است.

keyboard_arrow_up