واگذاری امتیاز سردفتری دفاتر اسناد رسمی (ماده 69)

فرصتی منحصر به فرد برای فروش امتیاز سردفتری دفترخانه اسناد رسمی. بر اساس ماده 69 قانون دفاتر اسناد رسمی، سردفتران می‌توانند در پایان خدمت خود، امتیاز سردفتری خود را به فروش برسانند که یک نوع پاداش بازنشستگی است. در ادامه، به شما نحوه و شرایط فروش امتیاز سردفتری را به طور کامل توضیح می‌دهیم. همچنین، فرم مربوط به فروش امتیاز سردفتری را برای شما آماده کرده‌ایم.

به‌روزرسانی: ساعاتی پیش
543 دیدگاه
خرید فروش واگذاری امتیاز سردفتری اسناد رسمی

امتیاز سردفتری

سردفترِ شاغل که بازنشسته می‌شود می‌تواند شخص واجد صلاحیت طبق مقررات قانون دفاتر اسناد رسمی را برای تصدی دفترخانه خود به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور معرفی کند.

امتیاز سردفتری در حالت‌های زیر قابل فروش و واگذاری است:

 1. سردفتری که حداقل 25 سال خدمت کرده
 2. سردفتری که به سن 65 سال رسیده
 3. سردفتری که فوت شده

در غیر از این موارد امتیاز سردفتری قابل واگذاری نیست. برای مثال در مورد از کارافتادگیِ سردفتران به موجب کد 1029 مجموعه بخشنامه‌های ثبتی، شخصِ از کار افتاده، بازنشسته تلقی نمی‌شود، بنابراین حکم مقرر در ماده 69 قانون دفاتر اسناد رسمی به سردفترانی که از کار افتاده شناخته می‌شوند، تسری ندارد. همچنین است درمورد استعفا، یا سردفتری که شرایط بازنشستگی را ندارد.

[اگر از اشخاص واجد صلاحیت برای خرید امتیاز سردفتری هستید اینجا کلیک کنید.]

1 – بازنشستگی با 25 سال خدمت

به موجب ماده 10 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب سال 1354، سردفتران که دارای 30 سال سابقه خدمت هستند می‌توانند تقاضای بازنشستگی کنند. که این سابقه خدمت می‌تواند متوالی یا متناوب باشد. و همچنین سوابق سردفتری و دفتریاری باهم قابل جمع هستند.

اما آیین نامه جدیدی درسال 1400 تصویب شد که در آن به سردفترانی که 25 سال سابقه خدمت دارند امکان درخواست بازنشستگی داد.

به موجب ماده 85 آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب سال 1400، سردفترانی که حداقل 25 سال سابقه­ اشتغال در مشاغل سردفتری یا دفتریاری را دارند به شرطی که 5 سال هم سابقه­ پرداخت حق بیمه و بازنشستگی به سایر صندوق‌های بازنشستگی را نیز داشته باشند می‌توانند تقاضای بازنشستگی کنند. که رعایت حداقل 25 سال در این مورد ضروری است و با احتساب سابقه­ پرداخت حق بیمه و بازنشستگی به سایر صندوق‌های بازنشستگی مدت اشتغال سردفتران باید به 30 سال تمام برسد.

مثال 1: سردفتری 27 سال سابقه سردفتری دارد و 3 سال هم در گذشته کارمند بوده که این 3 سال با 27 سال جمع می‌شود و سردفتر می‌تواند تقاضای بازنشستگی کند.

مثال 2: سردفتری 25 سال سابقه سردفتری دارد و 10 سال سابقه­ پرداخت حق بیمه و بازنشستگی به سایر صندوق‌های بازنشستگی را دارد که 5 سال از آن با 25 سال سابقه سردفتری قابل جمع است و سردفتر میتواند تقاضای بازنشستگی کند.

مثال 3: سردفتری 24 سال سابقه سردفتری دارد و 6 سال هم در گذشته کارمند بوده که در این مورد سردفتر باید یک سال منتظر بماند تا به حداقل 25 سال سابقه برسد که بتواند تقاضای بازنشستگی کند.

برای آقایان سردفتر ایام سربازی جزو سنوات خدمتشان جهت بازنشستگی حساب خواهد شد: حسن بابایی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با احتساب ایام سربازی جزو سنوات خدمت سردفتران جهت بازنشستگی موافقت کرد.

متن اطلاعیه روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران: با توجه به اینکه بسیاری از سردفتران و دفتریاران تقاضای احتساب ایام خدمت ضرورت سربازی در سنوات اشتغال سردفتری و دفتریاری جهت بهره مندی از مزایای مقرر در ماده ۱۰ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۱۳۵۴ برای بازنشستگی را داشته اند و در ماده ۸۵ آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی صرفاً به سابقه پرداخت حق بیمه و بازنشستگی در سایر صندوق‌های بازنشستگی تصریح شده است و همچنین باتوجه به ماده ۱۰۵ قانون مدیریت خدمات کشوری که احتساب ایام خدمت سربازی را درخصوص کارکنان دولت با شرایط خاص تجویز نموده است، به اطلاع می رساند: احتساب ایام خدمت سربازی به مدت سنوات حق بیمه پرداختی به صندوق کانون سردفتران و دفتریاران برای سردفتران و دفتریاران صرفاً به منظور اعمال ماده ۱۰ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران بدون محاسبه و بهره مندی از مزایای حقوق بازنشستگی کانون جهت دوران سربازی منعی ندارد.

مثال 4: سردفتری 28 سال سابقه سردفتری دارد و 2 سال هم سابقه خدمت سربازی، که این 2 سال با 28 سال قابل جمع است و سردفتر می‌تواند تقاضای بازنشستگی دهد.

با توجه به توضیحات فوق و به موجب ماده 69 قانون دفاتر اسناد رسمی، سردفتر می‌تواند یک نفر را به عنوان جانشین خود معرفی کند، که معرفی مزبور ضمن تقاضانامه بازنشستگی به عمل می‌آید.

2 – بازنشستگی الزامی

به موجب ماده 11 قانون دفاتر اسناد رسمی، سردفتران پس از رسیدن به سن 65 سال تمام و بدون توجه به مدت زمان سابقه خدمت، بازنشسته خواهند شد.

سردفتر که به سن قانونی بازنشستگی می­‌رسد الزاماً بازنشسته می‌شود و تحت تعقیب کیفری، انتظامی و یا تحمل مجازات یا در حال تعلیق و یا انفصال موقت بودن سردفتر مانع صدور حکم بازنشستگی نیست.

مثال: سردفتری از سن 50 سالگی شروع به خدمت کرده و 15 سال سابقه سردفتری دارد و حال به سن 65 سالگی رسیده که در این حالت الزاماً بازنشسته خواهد شد.

در بازنشستگی الزامی، سردفتر چه زمانی باید درخواست بازنشستگی را به سازمان اعلام کند؟

به موجب ماده 80 آیین نامه: سردفتر مکلف است حداقل شش­ ماه قبل از فرارسیدن موعد بازنشستگی الزامی، مراتب را کتباً جهت انجام مقدمات لازم به سازمان و کانون مرکز اعلام نماید. سازمان جهت اعلام بدهی‌های مسلم ناشی از شغل سردفتران، مراتب را به سازمان امور مالیاتی کشور و اداره کل ثبت محل ابلاغ می‌نماید.

از آنجا که انتصاب شخص معرفی شده به عنوان جانشین، موکول است به صدور حکم بازنشستگیِ سردفترِ شاغل و این امر قبل از ارائه مفاصاها میسور نمی‌باشد، بنابراین به محض ارائه درخواست بدواً به دوران تصدی از لحاظ حق الثبت و درصدهای مکسوره از حق التحریر و مالیات تکلیفی تا آخرین سند تنظیمی رسیدگی می‌شود. (کد 802 مجموعه بخشنامه‌های ثبتی)

در بازنشستگی الزامی، چه زمانی سردفتر باید جانشین خود را معرفی کند؟

به موجب ماده 69 قانون: مدت لازم برای معرفی جانشین در مورد بازنشستگی الزامی دو ماه قبل از تاریخ بازنشستگی است. یعنی 2 ماه قبل از تاریخ تولد 65 سالگی.

اگر درخواست معرفی جانشین 3 ماه قبل از تاریخ تولد 65 سالگی باشد به این درخواست ترتیب اثر داده نخواهد شد.

برای اینکه بتوانید زمان دقیق معرفی جانشین را تخمین بزنید اینجا کلیک کنید. اگر سن شما مطابق تقویم شمسی 64 سال و 10 ماه و 1 روز باشد، امکان معرفی جانشین برای شما وجود دارد.

‌در صورتی که سردفتر در مهلت مذکور شخص واجد صلاحیت را معرفی نکند، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور می‌تواند تصدی دفترخانه به شخص واجد شرایط دیگری واگذار نماید.

ادامه فعالیت سردفتر پس از درخواست بازنشستگی

در هر دو مورد بازنشستگیِ الزامی یا اختیارای: به موجب بند 21 مجموعه بخشنامه‌های ثبتی، مادام که حکم بازنشستگی صادر و به سردفتر ابلاغ نشده است، باید به کار خود ادامه دهد.

3 – فوت سردفتر

درصورتی که سردفتر فوت کند، ورثه سردفتر تا 6 ماه بعد از تاریخ فوت، می‌توانند یک نفر که واجد صلاحیت است را به عنوان جانشین سردفتر معرفی کنند.

به شرطی که:

 1. سردفتر در زمان فوت شاغل بوده باشد
 2. همه وراث طبق گواهی حصر وراثت درباره معرفی یک نفر به توافق برسند
 3. حداکثر تا 6 ماه بعد از تاریخ فوت یک نفر معرفی شود
 4. آن یک نفر می‌تواند از بین ورثه انتخاب شود به شرطی که واجد صلاحیت باشد

‌در صورتی که وراث سردفتر در مهلت مذکور شخص واجد صلاحیت را معرفی نکنند، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور می‌تواند تصدی دفترخانه را به شخص واجد شرایط دیگری واگذار نماید.

در صورت فوت سردفتر، وراث او مکلفند که به هیچ وجه مداخله و تصرفی در دفاتر و اوراق مربوطه به آن ننمایند و کلیه سوابق را طبق صورت مجلس به کفیل یا کسی که از طرف ثبت متبوعه تعیین می‌شود تحویل نمایند. (بند 177 بخشنامه‌های ثبتی)

فروش و واگذاری امتیاز سردفتری

سردفتر محترم یا ورثه سردفتر، برای فروش و واگذاری امتیاز سردفتری، فرم زیر را تکمیل و ثبت کنید.

[اگر از اشخاص واجد صلاحیت برای خرید امتیاز سردفتری هستید اینجا کلیک کنید.]

فرم فروش و واگذاری امتیاز سردفتریبیشتر بدانید:
امتیاز سردفتری
برای دوستانتان بفرستید:
↴ دیدگاه و نظرتان را درباره این مطلب بنویسید

سوالات شما توسط مدیر سایت یا سایر کاربران پاسخ داده خواهد شد.

مطالب مرتبط
پیشنهاد ویژه

543 دیدگاه. Leave new

 • با سلام و عرض ادب
  بنده دفتریار با 13 سال تمام و 2 سال خدمت سربازی و 6 سال سابقه کارمندی در دفترخانه با پرداخت بیمه تامین اجتماعی را دارم چظور میتونم تقاضای بازنشستگی بکنم که بعد عا حقوق دریافت کنم

  پاسخ
 • با سلام مگه قرار نبود سالانه حق التحریر رو افزایش بدن پس چرا افزایش نیافته هنوز و در کدوم مراحله هست و انشاللله قرار کی اعمال یابد

  پاسخ
 • با سلام
  بنظرتون آینده ی سردفتری وجود داره یا نه ؟
  با قانون تسهیل کار و غیره میخام نظرتون بدونم خواهشمند میشم جواب بدید

  پاسخ
  • دوست عزیز جواب این سوال ممکنه برای هرکس متفاوت باشه.
   اما نکته‌ای که باید بدونید این هست که همه شغل‌ها به نوعی شبیه به سردفتری شدند، مثل داروخانه، وکالت، مشاوره…
   هدف شما از سردفتری چیه؟ فقط جنبه مالی؟

   پاسخ
   • اره سوال از نظر جنبه مالی هست
    اصلا هم بقیه شغلا ها با سردفتری قابل مقایسه نیست چون که ما تو این وضعیت بیکاریم ولی یه داروساز هر همیشه درامدش خوبه یا وکیل یدونه پرونده اش کمش30میلیونه

 • تعرفه ها کی افزایش میابد ؟

  پاسخ
 • با سلام
  بنظرتون آینده ی سردفتری وجود داره یا نه؟
  با این وضع که میره همه جا دفترخانه میشه چطور درامد خواهند داشت ما که تو یه شهرستان دفتر داریم هنوز دفاتر کی سال ۱۴۰۰قبول شده اند را نداده اند ولی هنوز ما نمیتونیم یه چیزی برداریم نقشه ی کانون برای آینده این شغل چی هست وهر سال ۶۰۰۰دفتر بدن چی خواهد شد

  پاسخ
 • امسال هم 6 هزار دفاتر میدن؟
  اگر بدن با این درامد چطور میشه؟
  هنوز دفاتر تازه را نداده اند این وضعیت دفاتر هست و لطفا دفاتر رو با دفاتر تهران مقایسه نکنید الان تو شهرستان دفاتر است ماهی ۲۰میلیون کار نمیکنه لطفا جایگاه این شغل رو حفظ بکنید

  پاسخ
 • امسال هم ۶۰۰۰هزار دفاتر میدن؟
  اگر که بدن با این درامد چطور میشه؟

  پاسخ
 • سلام با عرض خسته نباشید امسال حق التحریر کی افزایش میدن؟

  پاسخ
 • باید ۶۵سال رسیدی بازنشست بشی؟

  پاسخ
 • سلام سردفترانی که به سن ۶۵ سال رسیدند با سابقه ۳۰سال بازنشست میشن؟

  پاسخ
 • با سلام فروش امتیاز سردفتری و اجاره محل در تهران به لحاظ بازنشستگی

  پاسخ
 • با عرض سلام و درود
  خدمت سردبیر محترم
  بنده خریدار امتیاز دفتر اسناد رسمی هستم .
  لطفاً اگر موردی هست به بنده اعلام بفرمایید.
  با سپاس فراوان
  ارادتمند

  پاسخ
 • سلاام ببخشید امکان بازگشت سند خودرو به دفاتر هست؟

  پاسخ
 • رای دیوان عدالت اداری برای رفع تکلیف سازمان و ثبت واسناد درباره ی اتصال به درگاه های صدور مجوز های کسب کار را یعنی چی یعنیی دیگه دفتر خانه نمیدن یا چطور در باره ی قانون تسیل کار هست؟؟

  پاسخ
 • سلام. لطفا راهنماییم کنید.

  من ۲۸ سالمه و لیسانس حقوق دارم ولی چون فقیرم برای شاغل شدن در هر آزمونی شرکت کردم. در وکالت قبول نشدم ولی در شرکت تولید و بهره‌برداری از سد و نیروگاه کرخه که آزمون دادم به احتمال خیلی زیاد برای شغل حراست قبول میشم.
  من الان چون نیاز مالی دارم ناچارم به این شغل برم ولی حیفم میاد که تحصیلات و علاقه‌م و شانسی که برای قبول شدن در قضاوت، وکالت یا سردفتری داشتم به هدر بره.

  سؤالم اینه آیا میتونم همزمان با شاغل بودن در این شغل در آزمون سردفتری شرکت کنم و وقتی که قبول شدم از شغلم انصراف بدم و برم سردفتری؟ یا اینکه باید اول انصراف داده باشم تا بتونم در آزمون سردفتری شرکت کنم؟
  متشکرم

  پاسخ
 • عرض سلام وخلاقیت دارم، می بخشید اگر خانمی که سردفتری اسناد رسمی را در مرحله مصاحبه هم قبول و در نهایت سردفتر شود اگر تنها خودش مستمری بگیر حقوق بازنشستگی پدرش باشد و پدر و مادرش فوت کرده باشند با سردفتر شدن مستمری وی قطع می شود؟

  پاسخ
 • سلام ، سردفتر اسناد رسمی تهران هستم قصد جابه‌جایی با دفتر کرج را دارم ، باشرایط توافقی.

  پاسخ
 • سلام می بخشید امکان اجاره دادن امتیاز سردفتری وجود دارد؟

  پاسخ
 • سلام حق التحریر دفاتر کی افزایش میابد؟

  پاسخ
  • اوایل امسال افزایش داشتیم
   و انشالله منبعد هرساله با توجه به تورم افزایش خواهیم داشت (قبلا هر 4 سال یکبار بود که مطابق این قانون تغییر کرد)

   پاسخ
 • الان با این وضع که دفاتر را خواهم داد چه فکری میخان کنن که دفاتر ورشکست نشع؟

  پاسخ
 • مجتبی طاهری
  جمعه | 2023/07/07 | 19:46

  با سلام و خسته نباشین من مدرک کارشناسی ارشد جزا و جرم شناسی دارم میخوام با ۲۰ سال بازنشسته شدم امکان داره دفتر خانه بخرم ومشغول به کار بشم

  پاسخ
 • سلام با توجه به اخبار فلان به نظرتون کار مشاور املاکا کی به دفتر خانه داده میشه و تحریرشون هم مثل مشاوراملاک میشود

  پاسخ
 • رحیم حاجیوند
  یکشنبه | 2023/07/02 | 22:26

  سلام
  خسته نباشید
  من معلم هستم لیسانس الهیات فقه و حقوق
  علاقه مندم برای زدن دفتر اسناد رسمی اقدام کنم اگه امکان داره لطف کنید راهنمایم کنید

  پاسخ
 • سلام ببخشید حقوق دفتریاران با توجه به آماردرامد الکترونیک حساب میکنیم که ۱۰ درصد کم میشه یا باید جدا جدا از تمبر فلان در بیاریم

  پاسخ
 • اسم ندارم:/
  شنبه | 2023/06/17 | 09:38

  سلام ببخشید من چه طوری بایددفتر خانه قدیمی که اسنادش مربوط به سال ۴۳باشه رو پیدا کنم مربوط به شهر نیشابور هست

  پاسخ
 • سلام با لیسانس حقوق از دانشگاه یزد میتونم در آزمون سر دفتری شرکت کنم بدون اینکه سابقه دفتر یاری داشته باشم؟؟؟

  پاسخ
 • سلام و عرض ادب
  من دیپلم تریبیت بدنی دارم و سابقه کار در دفتر خونه هم ندارم . میتونم امتیاز دفتر خونه رو بخرم ؟ ممنون میشم راهنمایی کنید

  پاسخ
 • سلام تمایل به خرید امتیاز سر دفتری در تهران رو دارم!

  پاسخ
 • اگر این قانون کار حذف نشه هر سال باید ۹۰۰۰ تا برداره پس این کار مثل سوپر مارکت میشه خب یا یجور دیگست؟؟

  پاسخ
  • هنوز مشخص نیست
   ولی قطعا سالی 9000 سردفتر نخواهیم داشت

   پاسخ
  • سلام،بنده الان توی شرکت کارمیکنم و ۱۵ سال بیمه دارم،اگه دفتریار یا سردفتری قبول بشم بعد ۱۵ سال بازنشته میشم یا باید ۳۰ کاد کنم بعد امتیاز رو بفروشم؟

   پاسخ
   • سلام فقط 5 سالش قابل جمع با بیمه سردفتری هست و در شغل سردفتری حداقل باید 25 سال سابقه داشته باشید

 • سلام امکان حذف قانون تسهیل کار هست؟

  پاسخ
 • سلام و عرض ادب. آیا با داشتن مدرک دکتری حقوق باز هم باید آزمون داد یا می توان امتیاز را بدون آزمون خریداری نمود ؟

  پاسخ
 • ایا میشه دفترخانه ای را در کرج خرید و ان را به یکی از شهرستان مازندران انتقال داد ؟

  پاسخ
 • سلام بنده دیپلم و کارت پایان خدمت دارم و سابقه کاری ندارم می تونم امتیازسردفتری بخرم ؟

  پاسخ
 • سلام. وقت بخیر. من آزمون کتبی 1401 رو قبول شدم، دو تا سوال داشتم از خدمت شما. اول اینکه آیا بعد از اینکه در مرحله اختبار فردی قبول نشد با استناد به قبولی در آزمون کتبی میتونه دوباره امتیاز رو خریداری کنه؟ و دوم اینکه مرحله اختبار اصولا چه مدت بعد از اعلام نتایج آزمون کتبی برگزار میشه؟
  ممنون از شما

  پاسخ
  • سلام
   این مورد هنوز مشخص نیست و اگر مشخص بشه اطلاع رسانی میکنیم
   چون برای بار اول هست که به این شکل سردفتر جذب میکنند وضعیت اختبار هم هنوز نا مشخص است

   پاسخ
 • یه قطعه زمین خریدم با تفویض وکالت و کپی سند زمین مشاعی صاحب زمین مرده چکار کنم

  پاسخ
  • اول مراجعه به ورثه و اگر همکاری نکردند، مراجعه به شورای حل اختلاف که اگر مدارک کامل هست ورثه بیان به نام شما بزنند

   پاسخ
 • سلام
  لیسانس حقوق از دانشگاه تهرانم
  ۵۱ سال سن دارم
  هیچ سهمیه ای هم ندارم ( منظور فرزند شهید و غیره هست ) ایا میتونم آزمون بدم و امتیاز سردفتری رو بخرم ؟

  پاسخ
 • علی امرایی
  جمعه | 2023/04/14 | 00:32

  سلام خسته نباشید.من قبولی 1401هستم نمی‌دونم چطور تقسیم میشیماستانیست یا چند استان حق انتخاب داریم یا امتیازیست جانباز هستم .حقیقت دوست دارم چند سالیست چون پانزده ساله وکیل هستم بیشتر کرج کار کردم آیا امکانش هست ک درخواست انتقالی بدم همین اوایل برای انتقالی یا خیر بعدش ترکش در پیشانی هست ماهی یکبار میرم دکتر مخصوصن که ذوبش کنه .باید حتما دوبار یا بیشتر حتی مراجعه کنم تا در آینده با مشکل چشم چپم مواجه نشم انشاا…ب امید امام زمان

  پاسخ
  • برای اینکه مطمئن بشید که سردفتر کرج میشید، میتونید یک امتیاز سردفتری در کرج را خریداری کنید

   پاسخ
 • سلام،،،،سوال،،،یه بازنشسته که از صندوق بازنشستگی کشوری بصورت خویش فرما بازنشست شده،،،دارای ۵۴ سال سن است ،چون فرزند شهید بود از شرط سن معاف بوده،،،باتوجه با بازنشستگی میتونه سردفتر بشه؟امتحان کتبی را قبول شده

  پاسخ
 • سلام.
  مراحل بعد از قبولی مرحله کتبی را میشه بفرمائید؟
  و اینکه با توجه به ق تسهیل آیا مرحله مصاحبه و سوال علمی هست؟؟؟
  همه ی مراحل تا افتتاح دفتر چقد زمان میبره؟؟
  و چند نفر از این۹۵۰۰ نفر قبول نهایی میشن؟؟؟

  پاسخ
 • متقاضی خرید دفترخون تو شهرهای سرخرود فریدونکنار و نکا هستم

  پاسخ
 • سلام
  ببخشید امتیاز دفتر یاری رو هم میشه خریداری کرد

  پاسخ
 • مهدی سلیمی
  یکشنبه | 2023/01/29 | 18:39

  سلام . من رشته ام حقوق نیست و کارشناس بیمه هستم 42 سالم هست . تمایل دارم امتیاز سر دفتری رو خریداری کنم و فعالیت کنم . ای این امکان داره امتیاز رو بخرم و فعالیت کنم ؟
  درصورتی که امکان مستقیم وجود نداره برای بنده ایا راهکاری وجود داره با کسی به صورت شراکتی کار کنم ؟ یا امتیاز بخریم کسی که شرایطش داره رو باهم فعالیت کنیم ؟
  یا راهکار و پیشنهادی وجود داره ؟

  پاسخ
  • سلام
   سردفتر نمیتواند شراکت کند با کسی
   بهترین راه گرفتن مدرک لیسانس حقوق یا اگر لیسانس رشته دیگری را دارید به مدت 3 سال دفتریار دفترخانه ای شوید

   پاسخ
  • سلام لطفا کمکم کنید خیلی دوستدارم امتیاز سردفتر ازدواج وطلاق را خریداری نمایم آیا برایم میسر هست بازنشسته هستم وسالها کار حقوقی کرده ام رشتم هم حقوق قضایی هست…

   پاسخ
   • الان میتوانید برای شرکت در آزمون سردفتری ازدواج و طلاق ثبت نام کنید در سایت سازمان سنجش (اسفند 1401)

  • سلام…. پونزده درصد دفتریار فقط از اسناد هست یا از گواهی امضا و سایر درآمدهای متفرقه دفترخانه چون درخواست سند هم هست؟ تشکر

   پاسخ
 • سلام وقت بخیر دبیر رسمی اموزش پرورش هستم و به دنبال شغل سردفتری میبخشین میشه لیسانس حقوق بگیرم در ازمون سردفتری شرکت کنم و بعد از معلمی استعفا بدم؟

  پاسخ
 • ولی احمدزاده
  دوشنبه | 2023/01/23 | 20:37

  سلام اگر هنوز امتیاز موجوده لطفا شماره تماس رو بفرمایین

  پاسخ
 • محمود رضا آخوندی
  دوشنبه | 2023/01/23 | 18:15

  قانون دفاتر اسناد هنوز اصلاح نشده و ماده ۶۹ فعلا معتبره

  پاسخ
 • سلام. میخواستم بدونم اگر کسی آزمون سردفتری قبول بشه ولی نخواد دفترخانه بزنه، میتونه از همون ابتدا امتیازشو بفروشه؟

  پاسخ
 • سلام طبق قانون جدید آزمون سردفتری هر سال برگزار میشه؟
  و اینکه آزمون بعدی چه وقتی میتونه باشه؟ درصورت قبولی مصاحبه داره؟

  پاسخ
 • سلام امتیاز سر دفتر در تهران را با بالاترین قیمت خریدارم

  پاسخ
 • سلام وقت بخیر وکیل پایه یک دادگستری با سابقه 16 سال هستم برای خرید امتیاز دفتر اسناد رسمی باید در آزمون شرکت کنم؟

  پاسخ
 • سلام حقوق بازنشستگی سردفتر و دفتر یار چقدره؟

  پاسخ
 • سادات عمادی
  دوشنبه | 2022/12/19 | 10:51

  سلام
  من ۵۱ سالمه و کارشناسی ارشد فقه و حقوق دارم( البته دانشجوی دکترای فقه و حقوق هم هستم) آیا امکان خرید امتیاز سردفتری را دارم؟

  پاسخ
 • سلام ببخشید الان تقریبا ارزش یه دفتر با ۵۰ میلون درامد چقدر میشه و ارزش خرید داره و با ماده ۶۹ با دیپلم میشه؟

  پاسخ
 • سلام کسی ک لیسانس حقوق داره و هیچ آزمون و تجربه ای نداره بخواد دفتر اسناد بزنه بدون اینکه آزمون بده امتیاز کسی دیگه بخره امکانش هست ؟

  پاسخ
 • سلام
  من سال آینده میتونم از ماده ۶۹ جهت دفتر خودمون استفاده کنم، اگر امسال قبول شوم، چطور باید اقدام کنم؟

  پاسخ
 • خریدار امتیاز سر دفتری در شیراز یا جزیره قشم هستم

  پاسخ
 • سلام خسته نباشی
  کسی که مجوز مشاور املاک داره شرکت کردنش تو ازمون سردفتری ممنوعه؟

  پاسخ
 • سلام من مدارک رو برای سردفتری ارسال کردم برای ماده 69 پدر و فرزندی.اگه بخوام امتیاز دفتر رو بفروشم امکانش هست .

  پاسخ
 • سلام وقتتون بخیر باشه اگه کسی کارمند اموزش و پرورش باشه میتونه بعنوان دفتریار اول معرفی بشه یا باید استعفا بده از کارش

  پاسخ
 • سلام بنده خریدار امتیاز سر دفتری در شیراز هستم
  فرم هم پر کردم 

  پاسخ
 • سلام کسی که در آزمون سردفتری قبول بشه
  امتیاز میگیره
  و دیگه نیازی نیست امتیاز دفتراسناد رسمی رو بخره ؟

  پاسخ
 • سلام . یه سوال داشتم . دفتریار اول ۵۵ ساله با سابقه ۵ سال دفتریاری میتونه توی ازمون سردفتری شرکت کنه و امتیاز دفترخونه رو بخره و بهش منتقل بشه ؟؟
  فرد کارشناسی حقوق ثبت از علمی کاربردی با کاردانی غیر مرتبط هم داره .

  پاسخ
 • ارادت قبولی سردفتری 97 هستم در اختبار رد شدم میتئنم امتیاز بخرم؟

  پاسخ
 • سلام
  من بابک هستم سر دفتر اسناد رسمی درکرج قصد فروش یا جابجایی با دریافت وجه میباشم

  پاسخ
 • با سلام
  بنده سردفتر شهر پرند با درآمد متوسط ماهانه ۱۰۰ تومن می‌باشم و قصد جابه جایی با دفترخانه تهران را دارم
  در صورت تمایل اطلاع دهید با تشکر

  پاسخ
 • سلام وقت بخیر
  اگه توی ازمون سر دفتری قبول بشیم امکان واگذاری امتیاز بعد از قبولی در ازمون هست؟
  و اینکه من هنوز مدرک کارشناسی حقوق ندارم
  میتونم در ازمون سردفتری شرکت کنم؟

  پاسخ
 • در صورت خرید امتیاز دفترثبت اسناد رسمی آیا میتوان به استان دیگر انتقال داد؟

  پاسخ
 • سلام.
  بنده سردفترهستم ودرشهرستان فعالیت میکنم.حال قصدانتقال به تهران رادارم .اگرامکانش هست بفرمایید درکدام نقطه تهران امکان تاسیس وموفقیت سریع وجوددارد؟

  پاسخ
  • سلام روز شما بخیر و خوشی
   بنده سر دفتر خیتم با درامد ماهانه حدود هفتاد تومن ، با دریافت وجه مورد نوافق حاضر به جابجایی هستم

   پاسخ
 • سلام وقت بخیر من سابقه دفتریاری اول به مدت ۱۰ سال دارم می توانم امتیازم را بفروشم ؟

  پاسخ
 • میشه لطفا توضیح بدید کسی که میخواد امتیاز سر دفتری را خریداری کند بدون شرکت در ازمون سردفتری پیش رو هم میتونه خریداری کنه؟ یا اینکه حتما باید در هر صورت اول در ازمون سردفتری قبول بشیم؟!

  پاسخ
 • سلام یکسال هست که فرم پر کردم وچند ماه پیش نیز دوباره فرم خرید مجوز اسناد پرکردم ولی هیچ گونه اطلاع رسانی نشد اگر واقعا انجام نمیگیره بفرمایید تا مردم از طریق دیگری بتوانند مجوز را خریداری کنند

  پاسخ
 • سلام چرا قبولی ۹۷ نمیتونه امتیاز سردفتری را بفروشد و آیا راهی وجود دارد برای فروش؟

  پاسخ
 • فاطمه جانکاه
  سه‌شنبه | 2022/08/16 | 15:01

  سلام ، متقاضی خرید امتیاز سردفتری هستم و فرم مرتبط را هم پر کردم ،متشکرم

  پاسخ
 • با سلام شرايط با قانون جديد يعني اينكه علاوه بر اينكه ازمون قبول شديم بايد امتياز سردفتري هم بخريم؟!يا خير چون قبل از اين قانون فقط خريد يا ازمون بود ممنون ميشم بيشتر توضيح بديد

  پاسخ
  • دو حالت برای شما به وجود میاد اگر آزمون را قبول شوید:
   1. دفترخانه ای جدید تاسیس میکنید
   2. دفترخانه ای که از قبل مشغول به کار بوده میخرید (موضوع همین پست)

   در هر دوحالت باید اختبار هم پشت سر بگذارید که در حالت اول همانطور که رئیس سازمان ثبت هم گفتند اختبار بسیار سخت خواهد بود ولی در حالت دوم مانند سابق اختبار ماده 69 را پشت سرخواهید گذاشت.
   برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید

   پاسخ
 • حسن درویشی
  یکشنبه | 2022/08/14 | 11:39

  سلام من متقاضی خرید امتیازسردفتری هستم.ضمنا فرم خریدامتیازروهم پرکردم .باتشکر

  پاسخ
 • سلام میخواستم بدونم فارغ التحصیل حقوق ثبتی میتونه بدون خرید امتیاز سردفتر بشه؟ واینکه بدون سابقه وکالت یا امور قضایی نمیشه در آزمون ثبت ،ثبت نام کرد؟

  پاسخ
  • باید در آزمون سردفتری شرکت کنید
   بارها گفتیم که برای شرکت در آزمون سردفتری و یا خرید امتیاز سردفتری سابقه کار نیاز نیست.
   (فقط اونجایی سابقه کار نیاز هست که شما لیسانس حقوق نداشته باشید و بجاش باید 3 سال سابقه دفتریاری اول داشته باشید)

   پاسخ
 • حسن درویشی
  جمعه | 2022/08/12 | 22:26

  سلام من متقاضی خرید امتیازسردفتری هستم لطفاً فرمی که بایستی پرشود به چه صورتی هست راهنمایی ام کنید.

  پاسخ
 • سلام
  من ازمون سر دفتری ۹۷رو قبول شدم مجوزش رو هم گرفتم آیا الان میتونم بفروشمش
  اگه میشه قیمتشم پایین میدم خبرم کنید

  پاسخ
 • سلام
  خرید امتیاز سردفتری شرط سنی دارد؟خرید امتیاز دفتریاری شرط سنی دارد؟

  پاسخ
 • سلام یعنی چطور میشه باوجود اینکه امتیاز و میخریم باید در ازمونی که هرساله قراره برای سردفتری گرفته بشه شرکت کنیم یا ازمون جداگانه است؟

  پاسخ
  • بله
   اما منتظر اطلاعات تکمیلی باشید
   به زودی در سایت قرار میگیرد
   و در آن به طور کامل نحوه خرید و فروش امتیاز به روش جدید را توضیح خواهیم داد

   پاسخ
  • ببخشید اگر امتیاز رو بخریم ولی سن خریدار بیشتر از 50 باشه نمیشه؟ ممنون میشم اگر راهکار بدید ??

   پاسخ
 • در صورت خرید امتیاز سردفتری، در مرحله مصاحبه در سازمان ثبت، تا چند بار حق شرکت در مصاحبه سازمان ثبت را داریم؟ و اگر در مصاحبه قبول نشویم چه میشود؟

  پاسخ
  • چند باری حق شرکت دارید
   اما باید آماده اختبار باشید
   درصورتی که ما برای شما امتیازی را خریداری کنیم منابع مهمی در اختیارتان قرار خواهیم داد که با مطالعه آنها احتمال قبولی شما در مرحله اول بالا خواهد رفت

   پاسخ
  • سلام چطور میشه بفهمیم چه کسی فروشنده امتیاز سر دفتری هست که بشه خرید …. این فرم خرید هم مشکل داره انگار

   پاسخ
  • مصطفی طاحونه
   جمعه | 2022/07/29 | 17:52

   سلام ؛ شرط حد اکثر سنی سردفتری هیچ تبصره و استثایی نداره مثلا برای کسانی که سابقه دفتریاراولی دارن ؟

   پاسخ
 • سلام خسته نباشید
  من اگه مجوز بخرم،بعد بخوام دوستم رو به عنوان دفتریار بزارم،اون باید چه کارایی کنه که شرایطش داشته باشه؟
  ممنون

  پاسخ
  • شرایط دفتریاری به سختی سردفتری نیست
   اما اگر ما برای شما امتیازی را خریداری کردیم برای دفتریار شدن دوست شما راهنمایی کامل را در اختیارتان قرار خواهیم داد
   نکته قابل توجه اینکه حتما امتیاز سردفتری بدون دفتریار را باید خریداری کنید

   پاسخ
 • سلام.واقعا خریدو فروشی پیدا میشه وچطوری متوجه بشیم از آگهی های خریدو فروش امتیازها که به گوشیمون پیامکش ارسال بشه؟ممنونم

  پاسخ
 • سلام، کسی هست امتیاز دفترخانه شیراز را بفروشد؟ اگر کسی قصد فروش امتیاز در شیراز را دارد ممنون میشم خبر بدید

  پاسخ
 • سلام ایا با وجود طرح تسهیل امکان خرید امتیاز وجود دارد؟

  پاسخ
 • آرش یارانی
  شنبه | 2022/04/30 | 17:59

  سلام خواهان خرید دفتر خانه در شهرستان سقز استان کردستان یا سنندج یا بانه هستم

  پاسخ
 • سلام خریدار امتیاز دفتر چه مراحلی رو طی می کنه یعنی پس از دوره ی کانون و شرکت در امتحان داخلی اختبار ثبت به چه صورتیه میشه در این خصوص راهنمایی بفرمایید؟

  پاسخ
 • سلام
  من دنبال خريد امتياز سردفتري هستم ولي مبحث جديدي كه مطرح شده و در بين سردفتران كه در حال فعاليت هستن شايع شده اينه كه ديگه نيازي نيست كسي براي خريد جواز پول پرداخت كنه. درحال حاضر چون سند خودرو از دفاتر گرفته شده درآمد دفترخانه ها نزول كرده و از طرفي بخشنامه جديدي ابلاغ شده كه قراره به راحتي هركسي متقاضي باشه بهش امتياز و بدن. البته اين حرف كمي دور از واقعيت هستش. خواستم بپرسم شما اطلاعي در خصوص اين بخشنامه دارين؟ و اصلا اصل قضيه چي هست. ممنون ميشم پاسخ بدين.

  پاسخ
 • سلام آیا سردفتر می‌تواند با ۱۵ سال سابقه سردفتری خودش را بازنشست کند و امتیاز را واگذار کند یا اینکه استعفا بدهد و امتیاز را واگذار کند؟

  پاسخ
 • سلام وقت بخیر یک قیمت حدودی برای خرید امتیاز سردفتری برای تهران و همه شهرهای اطراف بهم میگید یک حداقل و یک حداکثر لطفاً

  پاسخ
  • متغیرهای زیادی در تعیین قیمت دفترخانه اثر دارند
   برای مثال تعداد اسناد، سابقه دفتر، خوشنام بودن دفتر، نوع واگذاری با دفتریار یا بدون دفتریار، مهلت قانونی باقی مانده برای واگذاری، تعداد شکایات و پرونده های انتظامی درطول مدت سردفتری، و…
   اما به طور میانگین درحال حاضر در تهران حدود 3 تا 4 میلیارد تومان (فروردین 1401)

   پاسخ
  • با سلام؛ وقت بخیر
   در حال حاضر، با توجه به اینکه درآمد دفترخونه ها در حال کاهش هست، آیا تو قیمت واگذاری امتیاز هم تاثیر گذاشته؟ میشه بفرمایید تو شهرستان الان حدودا چند هست؟ ممنون میشم?

   پاسخ
  • سلام منابع مطمئن آزمون کدامند

   پاسخ
 • سلام بعد از خرید امتیاز دفتریاری هم باید آزمون بدیم

  پاسخ
 • سلام درخواست خرید امتیاز سردفتری در استان مازندران در شهر های محمودآباد . نور . چمستان . رویان . نوشهر دارم دوستانی که قصد فروش دارند اعلام کنند

  پاسخ
 • وحیدپاکسرشت
  دوشنبه | 2022/03/21 | 01:24

  سلام.خریدارامتیاز سردفتری دراستان قزوین واطراف رو دارم

  پاسخ
 • نرگس پناهی
  یکشنبه | 2022/02/27 | 01:45

  سلام دفتر ازدواج هم میتونم درخواست بدم

  پاسخ
 • سلام خواستار امتياز دفتر اسناد رسمي باقيمت معقول هستم لطفا مطلع نماييد ممنون

  پاسخ
 • قصد فروش امتیاز دفتریار اولی در استان گلستان .گرگان را دارم.

  پاسخ
 • سلام و عرض ادب
  خریدار دفتر اسناد رسمی در هر شهرستانی هستم

  پاسخ
 • سلام وقت بخیر ، درخواست خرید دفترخانه اسناد رسمی در شهر اصفهان رو دارم لطف کنید در اسرع وقت اطلاع بدین

  پاسخ
 • سلام،وقت بخیر
  من فرم خرید دفتر یاری رو تکمیل و ارسال کردم ولی فراموش کردم پیشنهادات فروش مربوط به شهرستانهای استان همدان رو هم درج کنم،ممنون میشم اون موارد رو هم در صورت موجود بودن ارسال بفرمایید.

  پاسخ
 • درود بر شما .
  بنده دفتریار اول اسناد رسمی در کرمان هستم .و متقاضی جابجایی با دفتریار اول در تهران میباشم اگر شخصی با شرایط فوق در خواست جابجایی دارد بنده در خدمت هستم.

  پاسخ
 • سلام وقت بخیر
  متقاضی خرید امتیاز محضر هستم
  اولویت شیراز

  پاسخ
 • حمیرا عاشوری
  یکشنبه | 2022/01/09 | 16:28

  سلام درخواست خرید مجوز دفترخونه اطراف تهران

  پاسخ
 • راضیه سلطانی
  سه‌شنبه | 2021/12/28 | 23:20

  سلام درخواست خرید مجوز سردفتری در تهران و اطراف را دارم

  پاسخ
 • سلام ، خریدار امتیاز سر دفتری و دفتریاری در تمام شهرهای شمال کشور هستم.

  پاسخ
 • سلام منقاضی خرید سردفتری در تهران یا اردبیل هستم لطفا اگه موردی بود بفرمایید

  پاسخ
 • متقاضی خرید مجوز دفتر اسناد رسمی
  شهر آن برام فرقی ندارد
  ممنونم

  پاسخ
 • سلام. جوان که چه عرض کنم میانسالی ۳۷ ساله هستم دارای مدرک کارشناسی ارشد حقوق خصوصی. متقاضی خرید امتیاز سردفتری از تهران، البرز و کرمانشاه هستم. اگه موردی بود ممنون میشم اطلاع بدین

  پاسخ
 • سلام.سردفترانی که در سمنان سردفتر هستند و دوست دارند که دفترشان به کرج منتقل شود لطفا اطلاع بدهند.

  پاسخ
 • سلام
  متقاضی امتیاز سردفتری شیراز هستم
  لطفا موردی بود بفرمایید
  مچکرم

  پاسخ
 • سلام ،من لیسانس حقوق دارم و علاقمند به سر دفتری ، شرایط خرید مجوز به چه صورته و چه شرایطی داره ؟ ممنون میشم راهنمایی بفرمایید

  پاسخ
 • سعید محسنی
  دوشنبه | 2021/11/29 | 08:46

  سلام کارشناس ارشد حقوق هستم مبلغ امتیاز سردفترداری در کرمان چند هست ممنون

  پاسخ
 • فروشنده امتیاز سردفتری در آذربایجان شرقی شهر اسکو می باشم

  پاسخ
 • سلام،بنده متقاضی خرید امتیازسردفتری هستم درهرکجاایران فرقی ندارد

  پاسخ
 • زهرا خواجوند
  شنبه | 2021/11/20 | 13:12

  با سلام خواهان خرید امتیاز در مازندران هستم

  پاسخ
 • زهرا خواجوند
  شنبه | 2021/11/20 | 13:12

  با سلام خواهان خرید امتیاز در مازندران هستم

  پاسخ
 • امیرعباس سرابندی
  پنج‌شنبه | 2021/11/18 | 18:29

  سلام و وقت بخیر…کارشناس ارشد حقوق جزا هستم و درخواست خرید امتیاز دفتر اسناد رسمی دارم.ممنون میشم راهنمایی بفرمایین

  پاسخ
 • بنده درخواست خرید مجوز سردفتری در آذربانشرقی رادارم در صورت امکان لطف کنین

  پاسخ
 • سلام بزرگوار
  ممنونم از اطلاعات جامع و کامل شما
  بنده متولد ۷۷ بوده و کارشناسی حقوق جزا دارم متقاضی خرید امتیاز سردفتری یا دفتریار اول هستم موردی بود با افتخار درخدمتم

  پاسخ
 • سلام و خسته نباشيد، بنده ٢٢ سالمه فارغ التحصيل رشته حقوقم الانم براي سربازي ميخوام اقدام كنم،
  خواستم بدونم بنده بدون هيچ سابقه كاري ميتونم از سربازي كه اومدم واسه خريد امتياز دفتر خانه اقدام كنم و بلافاصله شروع به كار كنم؟يا حتما بايد قبلش جايي مشغول بكار شم بعدش امتياز بخرم؟ممنون ميشم راهنمايي كنيد

  پاسخ
 • با عرض سلام و ادب
  اگه كسي دفتر خونه اي تو شهر شيراز براي فروش داره بهم اطلاع بده لطفا
  ممنونم.

  پاسخ
 • سلام و خسته نباشيد، ظاهرا بعد خريد امتياز سردفتري بعدش يه ازمون بايد بديم خواستم لطف كنيد منابع اون ازمونو بگيد و شرايط قبوليش رو

  پاسخ
  • فعلا هیچ طرحی تصویب نهایی نشده و به قانون تبدیل نشده
   پس هیچ آزمونی بعد از خرید نخواهد بود
   اگر اطلاعیه جدیدی باشد در همین پست به اطلاع شما خواهد رسید

   پاسخ
 • سلام،ممنون ميشم جواب بديد، فارغ التحصيل رشته حقوقم تازه ميخوام براي سربازي اقدام كنم، ميشه از الان امتيار سردفتريو بخرم بعدش كه از سربازي اومدم شروع به كار كنم؟؟؟

  پاسخ
 • سلام بوشهر یه مورد برا فروش هست
  با سی سال سابقه

  پاسخ
 • محسن بی باک
  یکشنبه | 2021/10/24 | 22:29

  باسلام
  اینجانب درخواست خریدمجوز سردفتری میباشم

  پاسخ
 • جعفرمیرزایی علیپور
  پنج‌شنبه | 2021/10/21 | 13:13

  سلام من تصمیم به خریدمجوزدفتراسنادهستن ایاممکنه

  پاسخ
 • با سلام،با توجه به تصویب قانون جدید،این قانون چه زمانی اجرا خواهد شد؟

  پاسخ
  • سلام.
   اطلاعات دقیقی منتشر نشده که در اختیارتان قرار دهیم، و به محض اطلاع در همین پست به اطلاعاتان خواهیم رساند.
   اما تجربه نشان می دهد که حد اقل یک سال زمان خواهد برد،
   اما کماکان به روش سابق می توان امتیاز خرید و به خریداران توصیه می شود از این فرصت کوتاه استفاده کنند، چرا که بعد از تصویب نهایی برای خرید دفترخانه ی با سابقه به وسیله ماده 69 باید امتحان سراسری سازمان سنجش بدهید.

   پاسخ
 • یعنی امیدی هست برای خرید سر دفتری یا دفتر باری با پر کردن این فرم!!؟؟!!

  پاسخ
 • سلام من متقاضی خرید امتیاز سردفتری هستم مدرک تحصیلیم لیسانس حقوق دانشگاه پیام نور (فراگیر)هستش میخواستم ببینم آیا مدرک من مورد قبول سازمان هست یا نه؟

  پاسخ
  • سلام، بله

   پاسخ
  • سلام
   من حدود ۲۰سال پیش درآزمون سردفتری اسناد رسمی قبول شدم و تمامی مراحل را تا قبل از دریافت شماره دفترخاته طی کردم.چون کارمند بانک بودم نتوانستم استعفا بدهم و شماره دفترخانه بگیرم. اکنون بازنشسته شده و ۵۳ سال سن دارم، اگر پیگیری کنم ، امکان گرفتن مجوز مذکور هست ؟اگر پاسخ مثبت است، چگونه؟و اگر پاسخ منفی است، آیا میتوانم امتیازسردفتری بخرم؟ باسپاس فراوان

   پاسخ
 • سلام،، سردفتران 97 می‌توانند امتیاز دفترشون را بفروشن؟

  پاسخ
 • محسن بی باک
  شنبه | 2021/10/02 | 11:59

  باسلام وعرض ادب
  بنده یکماهه که درخواست خرید امتیاز داده ام جوابی نیامده،لطفا جواب بدین

  پاسخ
 • محسن بی باک
  شنبه | 2021/09/25 | 12:31

  باسلام
  بنده خواهان خریدامتیاز سردفتری میباشم

  پاسخ
 • متقاضی خرید امتیاز سردفتری و دفتر یاری در استان همدان هستم
  جسارتا امتیاز خرید دفاتر اسناد رسمی در مرکز استان همدان حدودا چه مبلغی هست؟

  پاسخ
 • باسلام ، اینجانب 17 سال سابقه دفتریاری اول دارم ، قصداستعفا و واگذاری امتیاز شغلی خودرا دارم ، به احتمال زیاد سردفتر بااین مسئله موافقت ندارد ، با این شرایط ، آیا امکان انجام این کار برای من وجود دارد ؟

  پاسخ
 • فرزانه یوسفی کشکا
  سه‌شنبه | 2021/09/21 | 13:27

  سلام لیسانس حقوق هستم خریدار امتیاز سردفترداری در استان تهران شهر تهران و شهریار و شهر قدس هستم

  پاسخ
 • سلام..ببخشید من درخواست دفترخانه داشتم ولی فقط یه مورد پیام داده شده بهم..ممنون میشم اگه مورد دیگری بود بهم اطلاع بدین

  پاسخ
 • حسین دستوریان
  یکشنبه | 2021/09/19 | 08:37

  دفترخانه اسنادرسمی باسابقه حدود بیست سال اماده واگذاری هست…

  پاسخ
 • سلام بنده دانشجوی فوق لیسانس حقوق خصوصی و خواستار امتیاز دفتریاری دوم ترجیحا درمشهد در غیر این صورت سایر شهرهای خراسان هستم .
  سپاس

  پاسخ
 • نگین رحیم زاده
  جمعه | 2021/09/10 | 12:22

  سلام من خواستار خرید امتیاز دفترخانه در تهران هستم. موردی اگر بود لطفا اطلاع بدید

  پاسخ
 • سلام بنده خریدار امتیاز دفترخانه در استان لرستان هستم ممنون میشم اگ موردی داشته باشین اطلاع بدین

  پاسخ
 • باسلام وخسته نباشید
  اینجانب دارای موسسه داوری و وکالت هستم درکنار موسسه میخوام سهمی از مجوز سردفتری رو بگیرم باهم همکاری کنیم

  پاسخ
 • سلام قصد خرید دفتریاری رو دارم دیپلمه هستم آیا قبول شدنش سخته

  پاسخ
 • محدثه خواجه وند
  دوشنبه | 2021/09/06 | 12:11

  سلام ۲۶ ساله هستم دارای لیسانس حقوق از خانواده ایثارگران قصد خرید امتیاز سر دفتری در پاکدشت و حومه را دارم اگر موردی هست اطلاع دهید

  پاسخ
 • سلام من دنبال خرید امتیاز سر دفتری در مشهد یا تهران هستم سنم هم 27 و لیسانس حقوق دارم اگه موردی دارید پیامک اطلاع بدید

  پاسخ
 • سلام من خواستار خرید امتیاز سردفتری هستم در استان لرستان شهرستان بروجرد منتظر تماستون هستم

  پاسخ
 • با سلام خداقوت بنده متقاضی خریداری امتیاز سردفتری و امتیاز دفتر یاری می باشم و دارای لیسانس حقوق و و شرایط سنی آن می باشم .شرط دیگری هم دارد؟

  پاسخ
  • قاضی یا وکیل دادگستری و عضو موسسات دولتی و وابسته به دولت و شهرداری ها و مشغول به امر تجارت بنا به تعریف ماده یک قانون تجارت و عضو هیأت مدیره و مدیریت عامل شرکتهای تجاری و بانکها و یا مؤسسات بیمه و مؤسسات دولتی و یا وابسته به دولت و مدیر روزنامه یا مجله اعم از مدیر مسئول یا مدیر داخلی و صاحب امتیاز و سردبیر (‌به استثناء نشریه کانون سردفتران و مجلاتی که صرفاً‌ جنبه علمی داشته باشد) نباید باشید.

   پاسخ
  • باسلام
   اینجانب ازشهر تبریز
   درخواست خرید مجوز سردفتری ودفتریاری درتمام شهرها رادارم.۰

   پاسخ
  • بنده خواهان خرید امتیاز سردفتری در تهران شهریار و اندیشه رادارم

   پاسخ
 • سلام وقتتون بخیر باشه.من خواستار خرید دفتر در تهران یا تبریز یا شهرستان های این استان ها هستم..اگه موردی هست ممنون میشم سریع اطلاع بدین

  پاسخ
 • سلام من لیسانس حقوق دارم برای دفتریاری لطفاه من اطلاع بدین درخراسان رضوی تربت جام،فریمان،مشهد.. برای خریدامتیازسردفتری داین ۳شهرهم بنده متقاضی هستم.

  پاسخ
 • ناهید شاهوردی
  یکشنبه | 2021/08/29 | 07:22

  سلام وقت تون بخیر ،متقاضی امتیاز سر دفتری هستم هر جای ایران حتی حاشیه شهرها که زیر ۱ باشه خودم دفتر یار اول هستم

  پاسخ
  • چشم
   اگر موردی بود اطلاع میدیم خدمتتون

   پاسخ
  • داوود حاجی عباسی
   شنبه | 2021/09/04 | 14:35

   اطلاعیه اصلاحی : خواهر زاده اینجانب که خانم میباشد سابقه ۱۲ سال دفتریاری اول در تهران را دارد . و مایل است که در محضر دیگری در تهران به مدت سه سال مجانی خدمت کند تا ۱۵ سال سابقه دفتریاری اش کامل شود .هر نوع تضمین داده میشود .

   پاسخ
   • دوستان اگر موردی با این شرایط میشناسید که ممکن است قبول کند معرفی کنید

  • تماس بگیرید برا خرید امتیاز

   پاسخ
 • اسرافیل فلاحی
  شنبه | 2021/08/28 | 16:06

  1-قیمت تقریبی 2-ضمنا من 20 ساله که دفتریار اول هستم و فعلا هم مشغولم و ضمنا جانباز زیر 10 درصد و ایثارگر با 30 ماه سابقه جبهه و از 4 ماه آن بصورت داوطلب اعزامی سپاه پاسداران

  پاسخ
  • سلام و تشکر بابت خدمات شما به کشور عزیزمان ایران
   چشم
   از طریق پیامک با شما در ارتباط خواهیم بود

   پاسخ
 • سلام، برای شهرهای بندرعباس تهران شیراز موردی برای جابه جایی یا خرید هست؟

  پاسخ
 • متقاضی خرید دفتر اسناد رسمی در مازندران هستم اگر موردی برای فروش هست متشکر میشم با اطلاعات کامل در اختیار بنده بگذارید. سپاسگزارم

  پاسخ
 • سلام ببخشید در حال حاضر در استان مازندران امتیاز فروشی سردفتری وجود دارد؟ اگر امتیازی برای فروش هست میشه لطف کنید اطلاع بدید

  پاسخ
 • با سلام بنده با مدرک
  فوق لیسانس عمران میتونم برای مجوز دفترخانه اقدام کنم ؟

  پاسخ
 • لطفا کارشناس هاتون با من تماس بگیرن بنده ارشد حقوق جزا هستم و متقاضی خرید امتیاز در استان کرمانشاه

  پاسخ
 • سلام واگذاری دفتر یاری و یا امتیاز سردفتری توی تهران اگر باشه خبر میدین؟ و اینکه قیمتش تو تهران چند هست ؟

  پاسخ
 • حامد اکبری
  شنبه | 2021/08/21 | 13:15

  ببخشین .من چطور میتونم باهاتون تماس تلفنی برقرار کنم من دفتر گیر آوردم فقط موندم ک ترم آخر هستم واسه مدرک گیر میدن یا نه

  پاسخ
 • حامد اکبری
  شنبه | 2021/08/21 | 11:59

  سلام .ببخشین من سوال ازتون پرسیدم ک معافیت دارم و ترم آخر رشته حقوقم گفتم ک میتونم امتیاز اسند رسمی بخرم گفتین ک مدرک بگیری بهتره اما گفتی درشرایطی میشه اون شرایط واگه بگین ممنون میشم

  پاسخ
  • بستگی به شرایط دفتری که قرار است واگذار شود دارد
   که این مورد را در مراحل بعدی به طور کامل خدمتتان اعلام میکنیم
   ابتدا باید دفتری با توجه به بودجه شما پیدا شود

   پاسخ
 • سلام
  برای استان یزد کسی هست که قصد واگذاری داشته باشه؟بنده شرایط خرید رو دارم و متقاضی هستم

  پاسخ
 • سلام .ببخشین من ترم آخر حقوق هستم میتونم امتیاز سردفتری بخرم

  پاسخ
  • در شرایطی می شود
   ضمن اینکه باید سایر شرایط لازم هم داشته باشید
   مثلا کارت پایان خدمت و ۲۴ سال سن
   هرچند که بهتر است تا فارق التحصیلی صبر کنید

   پاسخ
  • سلام .ببخشین من ۳۵سال سن دارم کارت معافیت کفالت دارم میخوام امتیاز دفترخانه بخرم ولی چون ترم آخرم گفتم ببینم میشه از همین الان اقدام کنم تا مراحلشو طی کنم تا دی ماه ک مدرکم اماده میشه

   پاسخ
 • دروغ میگین اطلاع رسانی نمیکنین سه ماهه ثبت نام کردم دریغ از یک خبر

  پاسخ
  • اطلاع رسانی از سه ماه پیش تا الآن حداقل ۵ باری برای سردفتری انجام شده
   اما موارد دفتریاری کم هست و به محض اینکه موردی باشد به اطلاع شما خواهد رسید

   پاسخ
 • سلام وقت بخیر
  بنده ۲۴سال سن دارم و دارای مدرک لیسانس حقوق هستم و هیچ گونه سابقه کار در دفاتر ندارم .
  ایا امتیاز سر دفتری را میتوانم بخرم ؟

  پاسخ
 • سعید ربیعی
  دوشنبه | 2021/08/16 | 20:50

  سلام
  لطفا در هر کجای کشور دفتریاری یا امتیاز دفترخانه برای فروش موجود هست به بنده معرفی کنید. لطفا راهنمایی کنید چجور از لیست موارد موجود مطلع بشم. ممنون

  پاسخ
  • فرم مربوطه در بالا را تکمیل و ارسال کنید.
   ما موارد واگذاری را از طریق پیامک به اطلاع شما خواهیم رساند

   پاسخ
  • سلام روزتون بخیر . ایا امکانش هست هم کارمند یه جای نیمه دولتی بود هم امتیاز سر دفتری رو خرید؟

   پاسخ
  • سلام وقت بخیر باتوجه به قانون جدید نمیشه من امتیاز روجلوترخریداری کنم؟۲۲ سال سن دارم وترم آخر کارشناسی حقوق هستم اگر راهی هست که بشه زودترخریداری کرد لطفا راهنمایی کنید مسئله برای من خیلی مهم هست آخه باتوجه به قانون جدیدخیلی ترس دارم که ازدیت بدم این فرصت رو

   پاسخ
 • سلام و عرض خسته نباشید.
  لطفا امیاز سردفتری یا دفتریاری با قیمت مناسب در هر استان یا هر شهر که بود به بنده معرفی کنید. به اینکار نیاز دارم.و اینکه چجور میتونم با شما تماس بگیرم.
  (لطفا اول از همه استانهای اصفهان و مرکزی و بعد در هر کجای کشور که بود)
  ممنونم

  پاسخ
  • فرم مربوطه در بالا را تکمیل و ارسال کنید.
   ما موارد واگذاری را از طریق پیامک به اطلاع شما خواهیم رساند.

   پاسخ
 • یه سوال داشتم ،صلاحیت بعد از خرید سهم چجوری لحاظ میشه،امکان رد صلاحیت هست ؟ در این صورت چه باید کرد؟

  پاسخ
  • در قراردادی که ما بین شما و واگذار کننده تنظیم میکنیم، همه این موارد را پیشبینی کرده ایم

   پاسخ
 • ساغر ميروكيلي
  یکشنبه | 2021/08/08 | 11:40

  سلام وقتتون بخير
  من ٢٢ سالم هست
  نميتونم الان خريداري كنم و بعد از دو سال تاسيس كنم؟ فرايندش چطوري هست؟

  پاسخ
 • سلام لطفا روشن نماید هزینه خرید دفتر اسناد رسمی یاثبت ازدواج درکشور وکردستان چقد میباشد تماس بگیرید

  پاسخ
  • همانطور که بارها گفتیم هزینه ها دست ما نیست و قیمت مشخصی ندارد
   مثلا سردفتری مایل است دفترش را در تهران ۳ میلیارد بفروشد در حالی که سردفتر دیگری مایل است ۶ میلیارد تومان بفروشد
   بعد از اینکه سردفتری قصد فروش امتیازش را داشته باشد و به ما اعلام کند، ما مشخصات آن دفتر را برای شما پیامک میکنیم و شما تصمیم میگیرید که خواهان خرید دفتر مذکور هستید یا خیر
   پس تنها کاری که شما باید بکنید این است که فرم مربوطه را در بالا تکمیل کنید و منتظر پیامک یا تماس ما باشید.

   پاسخ
  • من امتیاز دفتر تهران را خریدم الان هنوز شروع به کار نکردم میخوام جابه جایی کنم بیام شیراز میشه راهنمایی کنید

   پاسخ
   • باید مورد شما بررسی بشه و ببینیم دقیقا در چه مرحله ای هستید

  • نگین رحیم زاده
   جمعه | 2021/09/10 | 12:26

   سلام من خواستار خرید امتیاز دفترخانه در تهران هستم. موردی اگر بود لطفا اطلاع بدید. ممنون

   پاسخ
 • متاسفانه وقتی فرم رو پرمیکنم اخطار میده ومیگه شما با این شماره یکبار ثبتنام کردی. شماره دیگری ندارم امکان ویرایش اطلاعات وجود نداره؟

  پاسخ
  • خیر فقط یک بار امکان تکمیل فرم را دارید
   ما همه موارد فروش را برای همه ارسال میکنیم
   مشکلی از بابت ویرایش نیست

   پاسخ
 • سلام و عرض ادب.من رشته علوم قضایی هستم،آیا بعد از اخض مدرک لیسانس میتونم امتیاز سردفتری رو بخرم؟

  پاسخ
  • فصل دوم قانون دفاتر اسناد رسمی به طور دقیق شرایط را اعلام کرده که در زیر مجددا یادآوری میگردد:
   انتخاب سردفتران و دفتریاران و صلاحیت آنها
   ‌ماده ۶ – اشخاص زیر را می‌توان به سردفتری دفترخانه اسناد رسمی تعیین نمود.

   اشخاصی که دارای لیسانس حقوق در رشته قضایی یا منقول از دانشکده الهیات یا دانشکده سابق معقول و منقول باشند.
   کسانی که دارای دو سال سابقه خدمات قضایی یا وکالت پایه یک دادگستری باشند.
   سایر لیسانسیه‌ها به شرط داشتن سه سال سابقه دفتریاری.
   اشخاصی که از مراجع مسلم دارای تصدیق اجتهاد طبق آیین‌نامه‌ای که به تصویب وزارت دادگستری می‌رسد باشند.
   دفتریارانی که دارای گواهی قبولی امتحان مخصوص سردفتری و دفتریاری موضوع شق سوم ماده ۱۰ قانون دفتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۱۶‌ باشند به شرط داشتن پنج سال سابقه دفتریاری.
   دفتریارانی که دارای دیپلم کامل متوسطه باشند به شرط داشتن هفت سال سابقه دفتریاری اول.
   دفتریاران اول که در تاریخ تصویب این قانون شاغل بوده و ۱۵ سال سابقه دفتریاری اعم از متناوب و مستمر داشته باشند.

   پاسخ
 • سلام با داشتن لیسانس حقوق می‌شود امتیاز رو خرید ؟؟

  پاسخ
 • امکانش هست امتیاز سردفتری دفترخانه ای در پایین شهر کرج با احتساب دفتریار که قیمتش مناسب باشه دارید برای معرفی. که از میزان کل پول امتیاز دفتریاریش به فروش رفته باشه

  پاسخ
  • اگر موردی باشه از طریق پیامک به اطلاع شما خواهد رسید.
   لطفا فرم مورد نظر را تکمیل و ارسال کنید

   پاسخ
 • سلام. باتوجه به اینکه امسال ازمون سردفتری برگزار بشه ایا بعد ازمون باز هم امکان خرید امتیاز سردفتری وجود داره؟ اگر بله این امتیاز رو بعد بازنشستگی یافوت میشه فروخت؟

  پاسخ
  • با سلام
   هیچ اطلاع دقیقی از اینکه امسال یا در آینده آزمون برگزار میشود در دسترس نیست.
   شما هر زمان (درصورت داشتن شرایط لازم) امکان خرید را دارید.
   با توجه به قوانین حال حاضر بله امکان فروش هست.

   پاسخ
  • سلام و خسته نباشید من لیسانس حقوق هستم خواستار خرید امتیاز دفتر اسناد رسمی از تبریز را دارم ممنون میشم کمکم کنید.

   پاسخ
 • سعید رزمی
  جمعه | 2021/07/30 | 18:58

  سلام من برای خرید امتیاز دفتریاری اول فرم پر کردم ولی فعلا همچنان منتظرم..
  متقاضی خرید امتیاز دفتریاری اول استان آذربایجان شرقی هستم با قیمت توافقی

  پاسخ
 • با سلام،میخواستم بدونم قیمت سر دفتری در غرب استان مازندران حدود چه قیمتی هست و آیا موردی برای فروش موجوده ?

  پاسخ
  • فرم خرید امتیاز سردفتری را تکمیل و ارسال بفرمایید با شما تماس میگیریم و یا از طریق پیامک به اطلاع شما خواهیم رساند
   مواردی برای فروش موجود است

   پاسخ
 • سلام وقتتون بخیر
  چندتا سوال داشتم
  برای شرکت در آزمون دفتریاری حتما باید برای شهر محل زندگی درخواست داد یا هر شهری میشه شرکت کرد؟
  در صورت قبولی امکان انتقالی به شهر دیگه هست؟
  چطور میشه سردفتری پیدا کنیم که معرفی کنه به عنوان دفتریار که بشه آزمون شرکت کرد؟
  ممنون میشم راهنمایی کنید

  پاسخ
  • با سلام
   اگر سردفتری شمارو به عنوان دفتریار معرفی نکند امکان شرکت در آزمون را نخواهید داشت
   برای پیدا کردن سردفتری که نیاز به دفتریار دارد، فرم خرید امتیاز دفتریاری را در لینک زیر تکمیل کنید:
   https://mahzarchi.ir/service/12512/

   پاسخ
 • سیده فهیمه حسینی
  یکشنبه | 2021/07/25 | 20:28

  با سلام با مدرک سطح ۲ حوزه علمیه جامعه الزهرای قم میشه در آزمون سردفترداری شرکت کرد؟و سوال دیگه ام اینه که قبولی توی آزمونش خیلی سخته؟کرج هستیم

  پاسخ
 • سلام وقتتون بخیر ببخشید من دفتریار اول دفتراسنادرسمی با 11سال سابقه دفتریاری اول هستم که به دلیل انتقالی سردفترم، بیکار هستم، آیا دفترخانه ای که فاقد دفتریار اول درکرمان باشد یادفتریاری که قصد فروش امتیازش راداشته باشد وجود دارد

  پاسخ
  • اگر فرم پرکردید، در صورتی که موردی مشابه درخواست شما باشه، از طریق پیامک به اطلاعتون خواهد رسید

   پاسخ
 • با سلام الان چند ماهی داخل سایت ثبت نام کرده ام متقاضی کرمان هستم ولی تا الان موردی اعلام نشده آیا موردی نیست ؟؟؟

  پاسخ
 • لیلا عباسقلی زاده
  سه‌شنبه | 2021/07/20 | 14:08

  سلام خسته نباشید
  متقاضی خرید امتیاز سردفتری در اردبیل هستم
  فرم بالا را پر کردم ولی متاسفانه کد ارسالی داخل کادر تایپ نمیشد لذا تکمیل فرم ناقص ماند .
  لطفا در این زمینه راهنمایی بفرمایید??

  پاسخ
  • سلام و ممنون
   لطفا اعداد را با کیبرد انگلیسی وارد کنید

   پاسخ
  • برای دومین بار با کیبرد انگلیسی اعداد را وارد کردم ولی مینویسه کد وارد شده صحیح نمیباشد
   اگر امکانش باشه شماره تماسی تو سایتتون قرار بدید تا بشه مستقیما تماس گرفت ???

   پاسخ
 • سلام بنده لیسنس حقوق دارم فقط
  قیمت خرید امتیاز را نمی دانم
  افرادی سود جو دوروبرم هستند

  پاسخ
  • دوست عزیز سلام
   کارشناسان خبره ما با ۴۰ سال سابقه خرید و فروش امتیاز دفترخانه اسناد رسمی تا پایان راه همراه شما خواهند بود و جای هیچ نگرانی برای شما باقی نخواهد ماند
   و با بهترین قیمت برای شما امتیاز میخریم

   پاسخ
  • سلام خواهان امتیاز سر دفتری در شهرهای ساحلی جنوب و شهرهای کم جمعیت هستم لطفا اگرموردی هست معرفی نمایید….
   باتشکر از سایت خوب و مفیدتون?

   پاسخ
 • اینجانب حسن فراهانی دارای کارشناسی حقوق ثبتی خواستار خرید مجوز سردفتری ازدواج هستم

  پاسخ
 • آیا دفتر ازدواج رو هم میشه خرید؟

  پاسخ
 • سلام وقت بخیر
  آیادرحال حاضر متقاضی خرید امتیازدفتریاری داریم؟

  پاسخ
 • سلام وقتتون بخیر
  آیابرای خرید امتیازدفتریاری هم موردداشتید؟

  پاسخ
 • سلام کسیکه امتیاز سردفتری بخره ازمونش چگونه است چه منابعی داره امکانش هست قبول نشه؟ و اینکه هزینه امتیاز سردفتری در محمدشهر و اطاف ان در کرج چقدر هست؟

  پاسخ
  • آزمونش سخت نیست و ما کمکتون میکنیم و منابع میدیم خدمتتون برای قبولی در آزمون و اختبار
   قیمت دست ما نیست و سردفتر باید اعلام کند
   موفق باشید

   پاسخ
  • عبدالکریم
   شنبه | 2021/07/17 | 16:40

   سلام بنده متقاضی هستم در رشت

   پاسخ
   • سلام
    لطفا فرم درخواست خرید امتیاز سردفتری را تکمیل و ارسال کنید
    با تشکر

 • باسلام دوباره هم ثبت‌نام کردم ولی پیام باخطا مواجه میشه. قسمتی که نوشته شماره موبایل به انگلیسی وارد شود، فارسی میاره ازچند دستگاه هم استفاده کردم ولی انگلیسی نمیشه

  پاسخ
 • با سلام ارسال کد پیامکی با خطا مواجه می‌شود لطفا پیگیری شود

  پاسخ
 • با سلام برای ثبت نام سایت، ارسال پیام باخطا مواجه می‌شود لطفا پیگیری شود

  پاسخ
 • سلام. آیا امکان دارد ابتدا آزمون سردفتری شرکت کرد و در صورت قبولی به سربازی رفت؟

  پاسخ
 • حمیده بابایی
  چهارشنبه | 2021/06/30 | 19:46

  با سلام خریدار امتیاز سر دفتری هستم .قیمت میخواستم از خدمتتون

  پاسخ
  • سلام
   قیمت را سردفترانی که قصد فروش امتیاز سردفتریشان را دارند تعیین میکنند نه ما
   مثلا سردفتری تمایل دارد دفترش را که در تهران است به قیمت 5 میلیارد تومن به فروش برساند
   ماهم در اطلاع رسانی هایمان اعلام میکنیم که سردفتری در تهران قصد فروش امتیاز سردفتریش را به قیمت پنج میلیارد تومان دارد

   برای دریافت اطلاع رسانی ها از طریق پیامک باید فرم درخواست خرید امتیاز سردفتری را تکمیل و ارسال کنید (فرم بالا)

   پاسخ
 • سلام. من رشته ام حقوق یا فقه نیست، و در رشته ی دیگری مدرک کارشناسی ارشد دارم، سابقه دفتریاری ندارم امکان خرید سردفتری رو دارم یا خیر؟
  و اینکه برای شروع کار به عنوان دفتریار چه اقدامی لازم هست؟

  پاسخ
  • رشته تحصیلی شما برای شروع به کار سردفتری باید حقوق (لیسانس حقوق) و یا رشته های ذکر شده در بالا باشد.
   برای شروع به کار دفتریاری اولین قدم معرفی شما از طرف یک سردفتر است.

   پاسخ
 • سلام وقت بخیر برای خرید امتیاز برای کسی که واجد شرایط هست کارت معافیت سربازی واجب هست یا خیر

  پاسخ
 • سلام
  خانم بازنشسته بانک و دارای فوق لیسانس حقوق هستم. دارای 53 سال سن.
  آیا میتوانم امتیاز سردفتری خریداری کنم؟

  پاسخ
 • سلام. من معلم رسمی آموزش پرورش هستم. مدرک کارشناسی حقوق دارم. شرط سن را هم دارم. کلاس هایم ۲روز در هفته است. آیا میتوانم جهت خرید امتیاز سردفتری اقدام کنم؟
  سپاسگزارم

  پاسخ
 • شکیلا اسماعیلی
  سه‌شنبه | 2021/06/22 | 09:32

  سلام
  حدود 1 ماه هستش برای واگذاری امتیاز سردفتری ثبت نام کردم ولی نتیجه ای نداشته.
  لطفا پیگیری کنید.
  ممنون

  پاسخ
  • سلام
   خرید و فروش دفترخانه زمان بر است
   مواردی برای فروش به ما سپرده شده که پس از بررسی و تایید تیم فروش از طریق پیامک اطلاع رسانی خواهد شد

   پاسخ
  • محدثه خواجه وند
   سه‌شنبه | 2021/09/07 | 02:04

   سلام من قصد خرید دارم

   پاسخ
 • سلام. وقت بخیر. واسه خرید امتیاز دفتریاری باید حتما دفتریار بازنشسته باشه؟

  پاسخ
 • باسلام آیا خرید و فروش امتیاز دفتریاری مستقیما توسط دفتریار که درآستانه بازنشستگی است برایش درحکم پایانکاری اوست امتیازش و می‌تونه واگذار کنه ؟

  پاسخ
 • با سلام خريد امتياز سر دفتري تهران با درامد خوب حدودا چقدر در مياد؟!

  پاسخ
 • سلام برادرم ۲۳ سال داره با لیسانس حقوق خواستم بدونم الان شرایط خرید امتیاز دفترخانه رو داره؟

  پاسخ
 • سعیده نجارزاده
  چهارشنبه | 2021/05/19 | 23:28

  سلام وقتتون بخیر
  من کارشناسی ارشد رشته الهیات گرایش فقه و حقوق خوانده ام با معدل ۱۷/۰۹
  دفتر اسناد فقط چند ماه اول دانشجویی کار کردم
  آزمون دادم قبول نشدم
  اگر بخواهم برای مجوز سردفتری اقدام کنم آیا امکانش هست؟
  برای شهر تهران یا رشت؟
  ممنونم

  پاسخ
  • سلام
   فقط افراد زیر می توانند برای خرید امتیاز سردفتری اقدام کنند:

   ۱ – اشخاصی كه دارای لیسانس حقوق در رشته قضایی یا منقول از دانشكده الهیات یا دانشكده سابق معقول و منقول باشند.

   ۲ – كسانی كه دارای دو سال سابقه خدمات قضائی یا وكالت پایه یك دادگستری باشند.

   ۳ – سایر لیسانسیه ها به شرط داشتن سه سال سابقه دفتریاری.

   ۴ – اشخاصی كه از مراجع مسلم دارای تصدیق اجتهاد طبق آئین نامه ای كه به تصویب وزارت دادگستری می رسد باشند.

   ۵ – دفتریارانی كه دارای گواهی قبولی امتحان مخصوص سردفتری و دفتریاری موضوع شق سوم ماده ۱۰ قانون دفتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۱۶ باشند به شرط داشتن پنج سال سابقه دفتریاری.

   ۶ – دفتریارانی كه دارای دیپلم كامل متوسطه باشند به شرط داشتن هفت سال سابقه دفتریاری اول.

   ۷ – دفتریاران اول كه در تاریخ تصویب این قانون شاغل بوده و ۱۵ سال سابقه دفتریاری اعم از متناوب و مستمر داشته باشند.

   پاسخ
 • باسلام؛الان ( دفتر خانه )موردی برای فروش دارید؟

  پاسخ
 • سلام. کسی که کارمند است می تواند خریدار دفتر ازدواج باشه یا منع قانونی داره؟

  پاسخ
  • اگر مشمول ماده 15 نباشد منعی ندارد
   ‌ماده ۱۵ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران – مشاغل زیر منافی شغل سردفتری و دفتریاری است.

   قضاوت و وکالت دادگستری و عضویت در مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و شهرداریها.
   اشتغال به امر تجارت بنا به تعریف ماده یک قانون تجارت.
   عضویت در هیأت مدیره و مدیریت عامل شرکتهای تجاری و بانکها و یا مؤسسات بیمه و مؤسسات دولتی و یا وابسته به دولت.
   مدیریت روزنامه یا مجله اعم از مدیر مسئول یا مدیر داخلی و صاحب امتیاز و سردبیر (‌به استثناء نشریه کانون سردفتران و مجلاتی که صرفاً‌جنبه علمی داشته باشد).
   ‌تبصره ۱ – تدریس در دانشکده‌ها و مدارس عالی با اجازه وزارت دادگستری مانع از اشتغال به شغل سردفتری و یا دفتریاری نخواهد بود.

   ‌تبصره ۲ – سردفتر یا دفتریار در صورت انتخاب به نمایندگی مجلسین یا شهردار انتخابی با حفظ سمت از اشتغال به سردفتری معذور خواهد بود و‌در این مدت دفترخانه به تصدی دفتریار واجد شرایط که از طرف سردفتر معرفی می‌شود اداره خواهد شد.

   مدت نمایندگی سردفتر در مجلسین یا‌خدمت در سمت شهردار انتخابی جزء سنوات خدمات او محسوب می‌شود.

   پاسخ
 • مهرشاد یزدانیان
  سه‌شنبه | 2021/04/27 | 15:48

  سلام خسته نباشید حدودا دفتریاری اول تو تهران چقدره ممنونم اگه یه قیمت حدودی بگین

  پاسخ
 • سلام من درخواست فرم دادم ولی تایید شماره برام نمیاد

  پاسخ
 • با سلام
  در مورد ماده 85 مصوبه 1400 سردفتری که 25 سال خدمت کرده و سابقه 5 سال بیمه غیر سردفتری و در ارگان دیگری داشته باشد میتواند بازنشسته شود آیا با 25 سال شامل ماده 69 خواهد شد و میتواند امتیاز را واگذار کند یا این که فقط میتواند بازنشسته شود و حقوق بازنشستگی بگیرد و مشمول ماده 69 نمیشود؟

  پاسخ
  • بله مشمول ماده ۶۹ هم می شود
   اگر سردفتر هستید لطفا فرم فروش امتیاز سردفتری را تکمیل کنید تا با بالاترین پیشنهاد برای شما بفروشیم

   پاسخ
  • سلام میخواستم بپرسم حدودا خرید امتیاز سردفتری چقدر معامله میشه

   پاسخ
   • متغیرهای زیادی قیمت دفترخانه را تحت تاثیر قرار می دهند و قیمت مصوب و مشخصی ندارد

 • سلام سردفتری که قبل ازموعد سال بخواهد با احتساب بیمه های دیگر بازنشسته شود ایا میتواند امتیاز خود را بفروشد یا نهفقط سردفتری که سی سال خدمت سردفتری کرده

  پاسخ
  • طبق ماده ۸۵ آیین نامه جدید قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۰ فروردین ۱۴۰۰ با ۲۵ سال سابقه می توان بازنشسته شد.

   ماده ۸۵: سردفتران و دفتریارانی که علاوه بر ۲۵ سال سابقه اشتغال در مشاغل سردفتری یا دفتریاری سابقه پرداخت حق بیمه و بازنشستگی به سایر صندوق‌های بازنشستگی را دارند و با احتساب آن سابقه، مدت اشتغال آنها به ۳۰ سال تمام می‌رسد در اجرای ماده ۱۰ قانون می‌توانند بازنشسته شوند، لیکن حقوق بازنشستگی ایشان به نسبت سنوات پرداخت حق بیمه و بازنشستگی به صندوق کانون محاسبه و پرداخت می‌شود.
   تبصره ۱: حق بیمه و بازنشستگی پرداختی به صندوق یا صندوق های بازنشستگی دیگر قابل انتقال به صندوق کانون نیست.
   تبصره ۲: کلیه سردفتران و دفتریاران مشمول استفاده از مزایای مقرر در قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران می باشند.

   پاسخ
 • سلام. قیمت خرید سردفتری در ایلام چقدر؟؟ حدودی

  پاسخ
 • خب من خودم دفتریار اول هستم میخوام حدود قیمت رو بدونم ،

  پاسخ
 • سلام ، کسی بخواهد امتیاز دفتریاری اول را واگذار کند ، حدود قیمت چقدر است ؟

  پاسخ
 • زهرا زنجیرانی فراهانی
  سه‌شنبه | 2021/04/06 | 17:18

  سلام بنده برای قم ثبت نام کرده ام اما پیام فروش کرج آمده و اینکه امکان اصلاح و تعبیر ما مثلا از قم به تهران می خواستم

  پاسخ
 • سلام متقاضی جابجایی دفترخانه میباشم از چه طریقی میشه پیگیری کرد؟ممنون میشم رهنمایی بفرمایید

  پاسخ
 • با سلام میخواستم بدونم من لیسانس حقوقم تازه خدمتم تموم شده مدرک کارشناسیمم از دانشگاه پیام نوره با معدل ۱۶ الان میتونم امتیاز سردفتری بخرم یا نه سنمم هم ۲۵ سال هست بی زحمت راهنماییم کنید جایی سابقه هم نداشتم بعد لیسانس یه راست رفتم خدمت الانم خدمت تمام شده

  پاسخ
 • سلام
  در حال حاضر کسی برای فروش امتیاز سر دفتری در تهران درخواست داده؟
  ممنون

  پاسخ
 • سلام درمورد اينكه گفتيد بعد از خريد امتياز ازمون هم داره ميخواستم بپرسم ازمونش مثل ازمون اصلي هست و اينكه تاريخ ازمونش باز هم مشخص نيست؟!

  پاسخ
 • سلام با عرض خسته نباشید قیمت مجوز در استان کرمانشاه چه مبلغی هست حدودی ممنون

  پاسخ
 • مدرک سطح دو حوزه هم شامل خرید و فروش میشود؟

  پاسخ
  • سلام
   قوانین مربوطه که همینجا هم قرارگرفته به طور واضح توضیح داده
   لطفا با دقت مطالعه کنید

   پاسخ
  • امیر نریمان
   دوشنبه | 2021/03/22 | 22:36

   سلام
   میشه بفرمایید بر اساس چه قانونی سردفترانی که بعد از سال ۹۷ ابلاغ گرفتند نمیتونند دفترشون رو واگذار کنند؟ من اصلاحی به ماده ۶۹ ندیدم؟

   پاسخ
  • سلام خریدار سر دفتری ازدواج و طلاق هستم قیمت چقدره؟برا خرید ثبت نام کردم فقط سردفتری اسناد رسمی انگار هست.

   پاسخ
 • با سلام جسارتا امتیاز خرید دفاتر اسناد رسمی در مرکز استان مثلا فارس شیراز حدودا چه مبلغی هست؟

  پاسخ
  • سلام
   قیمت مشخصی نداره ولی در آغاز سال ۱۴۰۰ حدود ۳ میلیارد تومن هست که متغیرهای زیادی داره
   مثلا حسن شهرت سردفتر سابق
   تعداد اسناد بایگانی
   تعداد اسناد مالی در هر سال
   و…
   که این متغیرها ممکنه حدود یک میلیارد تومن توی قیمت نهایی تاثیر بذاره

   پاسخ
 • سلام، روز بخیر بابت جابجایی دفتر بین دو استان کسی درخواست داده؟

  پاسخ
 • سلام اگر ما امتياز دفتر خانه رو بخريم باز هم بايد ازمون بديم يا خير؟!

  پاسخ
 • از لحاظ قانونی الان امکان فروش امتیاز دفترخانه وجود داره؟

  پاسخ
  • سلام
   بله
   فقط از سال 1397 به بعد اگر کسی سردفتر شود امکان فروش ندارد
   ماقبل از سال ۱۳۹۷ سردفتران امکان فروش دارند
   موفق باشید

   پاسخ
  • با سلام و وقت بخیر
   بنده چنتا سوال داشتم ممنون میشم پاسخ بدید و راهنمایی بفرمائید؟
   آیا کارمندان قوه قضائیه با سابقه حداقل ده سال اشتغال ، امتیاز خاصی برای دریافت مجوز دفاتر اسناد رسمی دارند ؟
   و اینکه کارمندان دولت میتوانند در آزمون سردفتری شرکت و در صورت قبولی استعفا بدهند ؟

   پاسخ
   • خیر
    دفترچه به طور دقیق مطالعه شود
    دفترچه گفته اگه شرایط ماده ۱۵ رو نداشته باشید نمیتونید در آزمون شرکت کنید

 • سلام..با لیسانس حقوق میشه متقاضی خرید بود؟

  پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

کلاس رفع اشکال سامانه ثبت آنی
حق توکیل به غیر چیست و نحوه تفویض و توکیل وکالت (هزینه + مراحل + مدارک + نمونه سند + قوانین)
keyboard_arrow_up