آراء وحدت رویه کانون سردفتران و دفتریاران

آراء وحدت رویه کانون سردفتران و دفتریاران, اجاره

عدم منع تعویض قبوض و سپرده مستاجرین در ایداع مال الاجاره

ایداع مال الاجاره توسط مستأجرين بدهکار به بانک‌ها و تسليم قبض به دفترخانه توسط نامبردگان و تعویض قبوض و سپرده آنها توسط سردفتران اسناد رسمی اعم از اسناد عادی و…
آراء وحدت رویه کانون سردفتران و دفتریاران, وکالت و وکیل

اعطای وکالت برای اقاله و برای فروش مال مورد اقاله بلااشک…

اعطای وکالت برای اقاله و برای فروش مال مورد اقاله بلااشکال است. بند (۴) بخشنامه شماره ۲۵/۴۲۷۸۰ مورخ ۱۳۱۸/۱۲/۷ کانون سردفتران و دفتریاران (مورد تأیید سازمان ثبت اسناد و املاک…
آراء وحدت رویه کانون سردفتران و دفتریاران, وکالت و وکیل

آیا می‌توان وکالت‌نامه کلی خرید و فروش و رهن و اجاره امو…

بخشنامه مربوط به تنظیم وکالتنامه کلی جوابیه شماره ۲۴۱۰۵ مورخ 1386/3/21 کانون سردفتران و دفتریاران به دفترخانه شماره ۱۶۱ زرین شهر: اولاً: رأی وحدت رویه شماره 11/37100 مورخ 1379/11/15 کمیسیون…

↴ مختصر توضیحی درباره این دسته

آراء وحدت رویه کانون سردفتران و دفتریاران به آرایی گفته می‌شود که توسط کمیسیون وحدت رویه کانون سردفتران و دفتریاران در جلسات متعدد شورای حقوقی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور صادر می‌شوند و برای همه دفاتر اسناد رسمی و هیئت‌های نظارت استان‌ها الزامی هستند.
این آراء به منظور ایجاد هماهنگی، اتحاد و انسجام در احکام ثبتی و رفع تناقض و تعارض میان آراء هیئت‌های نظارت صادر می‌شوند.

برای دسترسی به آراء وحدت رویه، علاوه بر وبسایت محضرچی شما می‌توانید از کتاب مجموعه بخشنامه های ثبتی، که شامل آخرین آراء صادره از کمیسیون وحدت رویه کانون سردفتران با موافقت ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است استفاده کنید.

keyboard_arrow_up