وکالت‌نامه

وکالت‌نامه

سند وکالت فروش سرقفلی

سند وکالت فروش سرقفلی از جمله اسناد قابل تنظیم در دفترخانه، سند وکالت فروش سرقفلی است. همه چیز درباره دفترخانه و تفاوت سند عادی و سند رسمی! چرا باید سند…

↴ مختصر توضیحی درباره این دسته

سند رسمی وکالت نامه یک سند حقوقی است که در آن یک شخص به یک شخص دیگر اجازه می‌دهد که به نمایندگی از او در امور مشخصی اقدام کند.
وکالت در لغت به معنای واگذار کردن، اعتماد و تکیه کردن است.
وکالت دهنده را مُوَکِّل، و وکالت گیرنده را وکیل می‌نامند.
طبق ماده ۶۵۶ قانون مدنی: وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می‌کند.

برای مثال، شما می‌توانید به یک شخص، وکالت نامه بدهید تا در دادگاه یا مقامات دولتی به جای شما حضور داشته باشد و حقوق شما را محافظت کند.

سند رسمی وکالت نامه باید توسط یک دفتر اسناد رسمی تنظیم شده و با مهر و امضاء سر دفتر اسناد رسمی تأیید شود.
سند رسمی وکالت نامه دارای اعتبار قانونی بالایی است و در صورت نقض آن، طرفین مجازات قانونی را پذیرفته‌اند.

در این دسته بندی از وبسایت محضرچی به بحث و بررسی درباره سند رسمی وکالت نامه و انواع وکالت و نحوه تنظیم آین نوع سند و نحوه عزل وکیل و استعفا وکیل و… می‌پردازیم.

keyboard_arrow_up