وکالت جامع و تام

قبل از هر چیز درباره وکالت نامه بیشتر بدانید سپس وکالت جامع و تام الاختیار را توضیح خواهیم داد.

بیشتر بدانید: همه چیز درباره سند وکالت نامه

برای فهم بهتر سند وکالت نامه تام و جامع به مثال زیر توجه کنید:

پسری قصد مهاجرت به خارج از کشور را دارد.

آن پسر به همراه پدرش به دفترخانه ای مراجعه و درخواست تنظیم سند وکالت جامع را می کنند.

دفترخانه اقدام به تنظیم سند وکالتی می کند که در آن سعی شده به همه ابعاد پرداخته شود.

برای مثال:
 1. امور کاری و اداری مثل
  • تحصیلی
  • حقوقی
  • قضایی
  • بانکی
  • ملکی
 2. فروش اموال مثل
  • ملک و آپارتمان و خانه
  • سهم الارث

این مثال ها موارد پیشفرض دفترخانه ها برای وکالت جامع و تام الاختیار است.

موکل می تواند مواردی را به آن اضافه یا از آن کم کند.

برای مثال موکل ماشینی دارد و قصد دارد وکالت تعویض پلاک آن را به پدرش بدهد. (برای اینکار باید دفترخانه را در جریان بگزارید که سند وکالت تعویض پلاک هم برای شما در وکالت نامه قرار دهد.)

یا مثلاً موکل نمی خواهد وکالت فروش آپارتمانش را در آن وکالت قراردهد.

همانطور که تا اینجا خواندیم، فهمیدیم که ما وکالتی تحت عنوان وکالت جامع و تام الاختیار نداریم و دفترخانه ها فقط مواردی به عنوان پیشفرض برای وکالت جامع و تام الاختیار دارند.

پس هرآنچه که می خواهید در وکالت نامه باشد باید به دفترخانه بگویید که آن را اضافه کند.

و برعکس هر آنچه که نمی خواهید باید اعلام کنید که دفترخانه آن را از متن وکالت حذف نماید.

 

هزینه تنظیم سند وکالت جامع

هزینه تنظیم در دفترخانه اسناد رسمی
128,000تومان
 • به ازاء هر نفر اضافه تر از دو نفر و یا هر برگه اضافه تر از یک برگه 10,900 تومان به مبلغ فوق اضافه می گردد.

اگر فروش ملک هم در سند وکالت باشد هزینه تنظیم آن تقریبا دو برابر خواهد بود.

 

مدارک لازم

علاوه بر مدارک شناسایی موکل درخصوص هر موردی از موارد وکالت نامه جامع و تام الاختیار باید مدارک آن هم همراه شما باشد.

برای مثال اگر در خصوص حساب بانکی قرار است در وکالت جامع متنی قرار گیرد باید مدارک حساب بانکی همراهتان باشد.

 

نکته و پیشنهاد

با توجه به تجربه ما دقت کنید که وکالت جامع حتما با حق عزل باشد که هر زمان بتوانید آن وکالت را باطل کنید.

با توجه به ماهیت سند وکالت جامع، سعی کنید به غیر از پدر و مادر و خواهر یا برادر به شخص دیگری همچین وکالتی با همچین اختیاراتی ندهید.

آمارها نشان می دهد با توجه به محدودیت های دوران کرونا افراد زیادی مایل به تنظیم این نوع وکالت بودند.

با توجه به ماهیت فروش وسایل نقلیه مانند موتورسیکلت و ماشین و… این وسایل باید در سند وکالت جداگانه ای تنظیم شود و در وکالت جامع و تام الاختیار عبارت “باستثنا فروش وسایل نقلیه” باید درج شود.

(پیرو بحث مالیات نقل و انتقال وسایل نقلیه که هنگام تنظیم سند وکالت فروش باید پرداخت شود و با توجه به نوع وسیله نقلیه مبالغ متفاوتی وجود دارد، نمی توان آن را طی سند وکالت جامع تنظیم نمود. اما وکالت تعویض پلاک مشکلی ندارد.)

بیشتر بدانید: همه چیز درباره سند وسایل نقلیه و سند وکالت فروش و تعویض پلاک

 

نمونه سند وکالت جامع و تام الاختیار

خواندیم که دفاتر اسناد رسمی نمونه ای به صورت پیشفرض در دفترخانه خود دارند و هر موردی را می توان به سند وکالت جامع اضافه و یا از آن کم کرد.

ما هم یک نمونه پیشفرض از این نوع سند را قرار می دهیم.

اما برای مشاهده کل نمونه اسناد وکالت که می توان در سند وکالت جامع و تام الاختیار اضافه نمود روی عکس زیر کلیک کنید

 

نمونه پیشفرض سند وکالت جامع و تام الاختیار

مورد وكالت:

 1. تصدي و اداره نمودن و دخالت در كليه امور مالي و حقوقي موكل از هر قبيل که باشد، حتي ارثي و در هر کجا كه باشد از جمله انواع معاملات و نقل و انتقال اعم از خريد و فروش قطعي و قطعي مشتمل به رهن و شرطي و رهني و وثيقه و اجاره استيجاري و معاوضه و مبادله تفكيك و افراز و تقسيم اقرار و ثيقه قرارداد هبه و مصالحه و ساير عقود ناقله و درخواست و اخذ سند مالكيت و المثني نسبت به كليه اموار منقول و غيرمنقول موكل و موروثي آنها در هر نقطه و محل و به هر نام و تحت هر پلاك ثبتي و مشخصاتي كه بوده باشد
  • اجراي مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاح قانون ثبت و حتي موروثي و به هر عقدي از عقود اسلامي (با رعايت مقررات مربوط به وسائط نقليه موتوري و وسايل نقليه سنگين راه سازي و عدم انتقال آنان) از طرف بنام و براي موكل؛ چه موكل معامل باشد چه متعامل و متعهد باشد و يا متعهدله و با هر شخص حقيقي و حقوقي ولو بشخص خود و به هر مبلغ و مدت و قيد و شرط و تعهد و التزامات و بهر نحو و كيفيت كه خود وكيل مصلحت و مقتضي بداند.
  • پرداخت و دريافت وجوه مربوطه به كليه معاملات و مال الاجاره و هر قبيل ديگر و دريافت و پرداخت مطالبات و ديون موكل و سپرده ها از هركس و هر بابت و با هر سررسيد و هر سند و مدرك از رسمي و عادي و تجاري و تحت هر عنوان و از هر قبيل كه باشد
  • اسقاط خيارات و تحويل و تحول و قبض و اقباض موارد معامله و فسخ و اقاله معاملات و ابطال اسناد و تبديل تعهدات و تكرار و تجديد اسناد و معاملات و دادن هر نوع تغيير و تصحيح و اصلاح و توضيح و امضا
  • دريافت وجوه و سپرده هاي بنام موكل از صندوق ثبت و دادگستري و بانك و دفترخانه ها و ساير اشخاص و وصول مال الاجاره و اجرت المثل و مال الرهانه و غيره از صندوق ثبت و يا هر صندوق ديگري و دريافت اوراق و قبوض از دفترخانه ها و تقاضاي صدور و دريافت سند مالكيت و صورت تفكيكي از اداره ثبت
  • باحق تقاضاي خلع يد، صدور اخطاريه و اجرائيه براي تمام موارد و نيز جهت تخليه و مال الاجاره و اجرت المثل و باقيمانده بها و نيز حق درخواست تعديل مال الاجاره و تعقيب آن در هر مقام
  • با حق صلح و سازش و ارجاع به داور و به كارشناس و حق اعتراض به نظريه داور و كارشناس و تعقيب كليه عمليات و عمليات اجرائي تا حصول نتيجه نهائي و اجرا آن با حق تقاضاي توقيف اموال و توافق در تقسيط و ختم پرونده
 2. انجام كليه كارهاي بانكي موكل از هر قبيل در نزد هريك از بانك هاي مجاز كشور و موسسات مالي اعتباري
  • با داشتن حق باز نمودن و بستن هر نوع حساب در نزد هر يك از بانك ها و موسسات مالي و اعتباري
  • پرداخت و دريافت وجوه از حساب هاي جاري و پس انداز و سپرده ثابت و بلند مدت و كوتاه مدت و قرض الحسنه و حساب هاي ارزي و حساب جاري
  • امضا و صدور چك و سفته و برات و هر نوع اوراق بانكي ديگر و ظهر نويسي آنها و وصول وجه چك و سفته و برات و هر نوع سند ديگر
  • اخذ دسته چك و همچنين تقاضا و اخذ هرگونه وام و اعتبار از كليه بانك هاي مجاز و موسسات مالي و اعتباري كشور به هر مبلغ و به هر شرط و تعهدي كه وكيل صالح بداند
  • به رهن و وثيقه قرار دادن املاك موكل و نيز مرتهن و دادن وكالت بلاعزل به وام دهنده جهت وصول مطالبات خود و استيفاي منافع در قبال وام پرداختي
 3. تاسيس و انحلال هر نوع شركت بنام و از طرف موكل با هر سرمايه و به هر منظور و با هر شرط و تعهد كه باشد
  • قبول هر نوع سمت و مديريت در شركت ها و نيز خريد و فروش و اخذ سود هر نوع سهام شركت ها و بانك ها و كارخانجات از هركس و بهر كس و نيز در بورس اوراق بهادار و به هر نحو و شرط و به هر مبلغ كه خود وكيل صلاح بداند.
  • همچنين اخذ سود سهام موكل در شركت ها و بانك ها و با حق مراجعه به اداره ثبت شركتها
  • و نيز حق حضور در جلسات مجامع عمومي عادي و فوق العاده شركتها و اتخاذ هر نوع تصميم و انشا راي و قبول سمت و استعفا از سمت و هيئت مديره و حضور در جلسات هيئت مديره و انشا راي و امضا ذيل صورت جلسات در تمامي موارد و مجامع و هئيت مديره و ثبت آنها در اداره ثبت
 4. حق مراجعه به هر يك از گمركات ايران و انجام كارهاي گمركي موكل اعم از اینکه صادراتي باشد و يا وارداتي باشد
  • ترخيص و پاساوان كالا
  • پرداخت حقوق و عوارض گمرگي
  • استرداد وجوه اضافه پرداختي و ترخيص وتحويل گرفتن اجناس و كالاها و گشايش اعتبار اسنادي
  • با حق مراجعه به ادارات پست و دريافت پاكات پستي و تلگرافات و امانات پستي و غيره
 5. تقاضا و دريافت هرنوع پروانه ساختماني و آپارتمان و تحويل ساختمان و دريافت پايان كار ساختمان و يا گواهي ساختماني و يا گواهي عدم خلاف و مجوز تخريب و هرنوع گواهي ديگر و نقشه و همچنين تقاضا و اخذ هرنوع مصالح ساختماني و نيز حق انعقاد هرنوع قرارداد ساختمان با هر كيفيت و كميت و تعيين مهندس ناظر و مهندس محاسب
 6. مراجعه به هريك از ادارات و شركتهاي آب و برق و تلفن و گاز و تقاضا و دريافت هرچند رشته انشعاب آب برق و گاز و امضا قرارداد و تعهدنامه و اخذ هرنوع گواهي و تصفيه حساب و مدارك و باز پس گرفتن وام و وديعه هاي مربوطه
  • و خريد و فروش تلفن و تلفن همراه و ساير انشعابات
 7. اجاره نمودن صندوق امانات در نزد هريك از بانك هاي مجاز كشور و امضا اجاره نامه و تعهدنامه و نيز فسخ اجاره نامه و استفاده از صندوق امانات بانكي موكل با اختيار تام و عام به هر شماره و نزد هريك از بانكهاي كشور در محتويات آن با ميل خود دخل و تصرف نمايد.
  • بطور كلي اختيار وكيل در كليه موارد عين اختيارات موكل و امضا وي در حكم امضاي موكل مي باشد.
 8. وصول هرنوع مطالبات موكل بهر مبلغ و هرنوع سند و مدرك
  • دريافت مرتب و متوالي و مكرر حقوق و مزاياي بازنشستگي موكل
  • همچنين دريافت بن عيدي و هرنوع مزاياي ديگر از ادارات مربوطه و يا از حسابهاي بانكي نزد هريك از بانكهاي كشور بهر شماره حساب و بهر طريقي و نحوي كه خود صلاح بداند
  • امضا اوراق و اسناد مربوطه و دادن رسيد
 9. مراجعه به تمامي وزارتخانه ها، ادارات و موسسات و سازمان ها و شركت ها و نهادها و شوراها اعم از دولتي و وابسته و غيردولتي و مقامات صلاحیت دار و كليه نهادهاي انقلابي و دادسراها و دادگاه هاي عمومي و انقلاب و اجراي احكام جزائي و حقوقي و اجراي ثبت و كليه ادارات دارايي و كميسيون مالياتي و دارايي و حل اختلاف و اخذ كد اقتصادي و مراجعه به شهرداري و ادارات نوسازي و شهرسازي و سازمان زمين شهري و كميسيون هاي هفت نفره و كشاورزي جنگلباني و مراتع و منابع طبيعي و ادارات ثبت و عمران روستائي
  • و امضا هرنوع تقاضا و صورتجلسه و سند و دريافت هرنوع مفاصا حساب و گواهي نامه و حل و فصل و انجام هر امري كه بنحوي از انحا به موكل مربوط باشد بدون استثنا و ادا توضيحات با حق اعتراض و تقاضاي تجديد نظر و تعقيب جريان پرونده در تمام مراحل رسيدگي با حق توافق در تقسيط
  • و سپردن هر نوع تعهدات و درخواست و اخذ گواهي ماليات برارث و انجام كليه تشريفات لازم در اين رابطه
 10. مراجعه به اداره ثبت احوال و كليه دواير و ادارات تابعه جهت تعويض و تقاضا و اخذ شناسنامه و كارت هوشمند ملي اعم از اصل و المثني بنام و براي موكل و سپردن تعهدات لازم و تنظيم استشهاديه و گواهي امضا مربوطه
 11. مراجعه به اداره راهنمائي و رانندگي و واحدهاي شماره گذاري و تعويض پلاك و كليه دواير و ادارات تابعه جهت فقط فك و تعويض پلاك وسايل نقليه موتوری موكل بنام هر شخص حقيقي و يا حقوقي
  • و نيز تقاضا و اخذ پلاك جديد بنام و براي موكل و وسايل نقليه موتوري خريداري شده
 12. مراجعه به مراجع انتظامي از جمله اداره گذرنامه و دفاتر خدماتي پليس +۱۰ و دولت الكترونيک جهت تقاضا و اخذ اصل گذرنامه و يا المثني و يا تمديد گذرنامه بنام و براي موكل و سپردن تعهدات لازم در اين خصوص
 13. اقامه دعوي و جوابگويي از دعاوي حقوقي و جزائي در هر موضوع و بهر خواسته از طرف هر شخص اعم از حقوقي و حقيقي و دفاع و انجام امور مربوطه در نزد مقامات شرعي و قانوني در تمام مراجع اعم از دادگستري و دادياري ها و دادگاه هاي صلح مدني خاص و حقيقي جزائي و در تمام مراحل از بدوي و تجديد نظر و پژوهشي و يا فرجامي و ديوان عالي كشور و كليه مقامات قضائي اعم از دادسراهاي انقلاب و عمومي و كميته ها و ساير نهادهاي انقلابي و ارگانهاي انتظامي و اجرائي
  • و اداي توضيحات و تعقيب عمليات تا صدور احكام قطعي و اجرا آنها
  • با حق صلح و سازش و رجوع به داوري و كارشناسي و تعيين داور و كارشناس
  • ادعاي اعسار و قبول و يا رد سوگند و نيز اعتراض به آرا آنان
  • و تقاضا و اخذ گواهي انحصار وراثت و ماليات بر ارث و كليه اقداماتي كه لازمه براي انجام اين امور مي باشد

بطور خلاصه وكيل از طرف موكل در امور ياد شده و ساير اموري كه ذكر نشده مربوط به موكل داراي اختيارات تامه و مطلقه و بدون قيد و محدوديتي مي باشد و مختار در انجام هر امري از طرف موكل است.

(باستثنا فروش وسایل نقلیه)

حدود اختيارات:

 • وكيل نامبرده از طرف موكل با حق توكيل به غير ولو كرارا جزئا يا كلا و گرفتن وكيل دعاوي و عزل و نصب وكلاي نامبرده داراي اختيارات تام و تمام بوده و عمل و اقدام و امضاي وكيل در انجام موارد فوق به منزله عمل و اقدام و امضاي موكل شناخته شده نافذ و معتبر مي باشد.

در خصوص این مطلب، سوالات خود را فقط زیر این پست در قسمت دیدگاه ها بنویسید.
خیلی زود جواب شما در پاسخ به دیدگاهتان از طریق پیامک داده خواهد شد.

نوشته های مشابه

68 دیدگاه. ارسال دیدگاه جدید

 • سلام وقت بخير ممنون از سايت خوبتون
  يه سوال داشتم مبلغ برداشتي با وكالت نامه تا چه مبلغي مجاز به برداشت از حساب است ؟ مثلا من الان وكالت برداشت از حساب ٥٠٠ ميليون توماني دارم بانك ميگه مبلغ بالاست ما نميتونيم جابجا كنيم بايد حكم قضايي باشه

  پاسخ
  • سردبیر
   2022/08/14 11:07

   بعضی وقتها بانک ها از ترس اینکه نکند مشکلی پیش آید ایراداتی میگیرند و کاری نمیشود کرد متاسفانه

 • negin.hm
  2022/07/26 08:59

  سلام وقت بخیر.مادرم ساکن خارج از کشور هستند و میخواهند وگالت تام به بنده برای انجام امور داخلی بدهند.برای فروش و یا انتقال اموال موروثی از پدربزرگم لازمه بندی اضافه شه توی وکالت نامه؟

  پاسخ
  • سردبیر
   2022/07/26 15:35

   بله از کنسولگری یا هرجایی که وکالت رو براتون تنظیم میکنه درخواست بدید که راهنماییتون کنند در این مورد

 • با سلام پدرم قطع نخاع شده است و خانواده تصمیم گرفته شده که بنده سرپرستی و عهده کل اموال به دست بگیرم چطور می‌توان بدون اینکه پدرم از جای خود جابجا شود راحت وکالت گرفت

  پاسخ
 • حسین
  2022/07/10 15:42

  با سلام.پدرم چند روز پیش فوت کرده و من میخوام ماشین او را به نام خود بزنم مراحل اداری آن به چه صورت است؟ به صورت قدم به قدم

  پاسخ
  • سردبیر
   2022/07/12 10:26

   همه ورثه به شما وکالت بدهند و شما به نام خودتان کنید

 • ناشناس
  2022/06/28 07:09

  سلام آیا کسی که وکالت تام داده ‌منزل فروخته میتونه بعد فروخته شدن دوباره ادعا برگردوندن مال بکنه و قرارداد سوری بدون شاهد نشون بده

  پاسخ
 • دادگر
  2022/06/27 04:28

  پدر بزرگ و مادر بزرگ من می‌گویند ما از سهم ارث مادر شما ،سهمی نمیخایم
  چه مدرکی یا چطور میتونم قرارداد محکمی بین خودمون نوشته بشه که ادعای اونا ثبت بشه ؟

  پاسخ
  • سردبیر
   2022/07/05 13:50

   اگر مادر شما فوت شدند اونها الان مالک سهم الارث خود هستند و باید در دفترخانه به شما انتقال دهند

 • دادگر
  2022/06/27 04:24

  سلام ،وقت بخیر مادر ما فوت شده ما ۲ خواهر تنی هستیم که پدرمان هم فوت شده ،یک برادر ۱۵ ساله دارم از پدر ناتنی هستیم و پدرش زنده است
  الان برای انجام کارهای ورثه ای این برادر من میتونه به من که خواهر بزرگتر هستم وکالت تام بده؟

  پاسخ
 • مهلا
  2022/06/21 04:20

  سلام پدرم در زندان هستن قبل از زندان ضامن شخصی شدن و جلوی حقوقش رو بستن الان من که فرزند دخترشان هستم میخواهم وکالت بگیرم که دنبال باز کردن حقوق شون برم چگونه باید اقدام کنم

  پاسخ
 • سلام و عرض ادب من پدرم یه دستگاه خودرو سواری داخل پارکینگ داره که کارای قضایی رو انجام دادم ولی الان پدرم مریضه چه وکالتی بگیرم که بتونم ماشیت رو ازاد کنم و تحویل بگیرم

  پاسخ
  • سردبیر
   2022/06/12 10:03

   وکالت انجام امور دادگاهی و قضایی و ترخیص خودرو از پارکینگ

 • پوریا پارسایی
  2022/06/08 19:39

  سلام و درود
  آیا شخص ممنوع المعامله می تواند وکالت کاری برای دریافت وجوه از سازمان ها و شرکت ها را بدهد . منظور یک وکالت تام الاختیار است که در آن قید شده باشد برای دریافت مطالبات از شرکت آب و فاضلاب

  پاسخ
 • للهی
  2022/06/01 09:28

  با سلام . من پدرم به دلیل بیماری که دارن امکان راه رفتن و خارج شدن از منزل رو ندارن به همین خاطر کلیه مسائل حقوقی و مالی ایشون هم به مشکل خورده و به همین خاطر ما میخوایم ایشون به مادرم یه وکالت تام بدن که پیگیر کاراشون باشن و چون امکان مراجعه حضوری به دفترخانه رو ندارن میخواستم بدونم دفترخانه ای هست که بتونه این خدمات رو در منزل انجام بدن

  پاسخ
 • سلام.دوست من در خارج از کشور هست و میخواد وکالت تام به من بده و دوستم اتباع هست ولی پاس و ویزای انگلیسی دارد شهروند انگلیسی هست من خودم ایرانی هستم، ایا میتواند از اونجا به من وکالت تام بدهد؟؟

  پاسخ
 • ناشناس
  2022/05/31 23:11

  اگر کسی خارج از کشور باشد و با من هیچ نسبتی نداشته باشد فقط با هم دوست هستیم میتواند از اونجا به من ک در ایران هستم وکالت تام بدهد؟؟

  پاسخ
 • حمید کیا
  2022/05/17 18:06

  سلام، من پدرم مدتی ست فوت شدن، برای برداشت پول های ایشان در بانک ها ورثه میهواهند به یک نفر وکالت بدهند، نه نفر ورثه به یکی از فرزندان، اول اینکه وکالت ماری باید بدهند یا جامع و اینکه هزینه آن وقدر میشود حدودا!؟ آیا نه تا ۱۲۸هزار تومن باید پرداهت گردد یا …؟

  پاسخ
 • بهنام
  2022/02/27 20:05

  سلام من ماشین خریدم وکالت تام گرفتم از طرف فروشنده
  برا پلاک صحبت کردم گفته لازم ندارم میتونم پلاک و بنام خودم بزنم
  یا ن بنام من نمیخوره

  پاسخ
 • محمد
  2022/02/03 20:03

  با سلام ،اگر از پدرم وکالتنامه بگیرم بوسیله آن میتوان بجای او دردادگاه حاضر شویم. یا حتما وکیل دارای پروانه دادگستری می خواهد.

  پاسخ
 • حمید رضا
  2022/01/30 11:55

  سلام وقت بخیر ، بردارم مهاجرت کردند الان میخواهند به من وکالت جامع بدهند برای کارهای اداری مثل : امور بیمه ای عمر ، امور بانکی ، خرید وفروش ملک و… اگر ممکنه راهنمایی بفرمایید که در متن وکالت دقیقا چی باید قید شود. متشکرم

  پاسخ
  • سردبیر
   2022/01/30 18:15

   همین متن پیشنهادی که در بالا ذکر شده مناسب است

 • امین
  2022/01/29 09:34

  با عرض سلام‌و‌خسته نباشید
  میخواستم یه وکالت بدم به مادرم در خصوص فروش آپارتمانم‌ چه نوع وکالتی باید بدم و‌هزینش چقدره؟

  پاسخ
 • دینا
  2022/01/20 14:22

  باسلام
  تنظیم وکالت نامه ای که همسرم وکالت بده تمام اموال خودش را بعد از مرگ به من واگذار کنه و پدر و مادرش حقی از مال او نداشته باشند امکان پذیر هست؟
  ممنون از شما

  پاسخ
 • سعید
  2022/01/13 14:37

  سلام خسته نباشید
  میخواستم بدونم من میخوام به پدرم در مورد یک سند ملکی که به نام خودم هست وکالت بدم . ایشون تو یک شهر دیگه هست آیا با داشتن کارت ملی و شناسنامه ایشون بدون حضورشون میتونم برم دفتر خونه در مورد این سند وکالت بدم به ایشون

  پاسخ
  • سردبیر
   2022/01/17 14:38

   بله
   حتی اگر یک کپی یا عکس از کارت ملیشون هم باشه کافیه

 • پوریا
  2022/01/03 14:58

  سلام وقت بخیر
  برا گرفتن وکالت تام الختیار از کسی بابت ملک و ماشین چه مدارکی شناسایی رو باید ببرم دفتر خانه

  پاسخ
  • سردبیر
   2022/01/17 15:05

   همانطور که توضیح دادیم وکالت تام باستثنا وسایل نقلیه است و برای وسایل نقلیه باید وکالتی جدا تنظیم شود
   برای وکالت تام: فقط کارت ملی کافیست
   برای وکالت ماشین: اینجا کلیک کنید

 • مجید
  2021/12/25 20:00

  سلام وقت بخیر
  اگه کسی مهاجرت کرده به خارج از کشور اونجا اسم دیگری داشته باشه و الان در ایران بخواد وکالت تام به یکی از افراد خانواده مثلاً برادرش بده باید چیکار کنه؟ میشه به من مشاوره و کمک بدید

  پاسخ
  • سردبیر
   2021/12/31 23:02

   با شناسنامه ایرانی وکالت تنظیم کنید

 • روح الله قاسمی زاده
  2021/11/15 17:17

  با سلام.چنانچه وکالت تام از طرف پدرم در خصوص دعاوی مربوط به ارث .میتوانم هم درحدود اقامه دعوا در کلیه مراحل دادرسی و متعاقبا منجر به نتیجه گردید این حق را دارم که خودم حق ارث را دریافت کنم

  پاسخ
  • سردبیر
   2021/11/16 07:46

   اگر در وکالت چنین اختیاری برای شما در نظر گرفته شده باشد، بله
   متن وکالت باید بررسی شود

  • مهران
   2022/04/25 20:10

   سلام
   من تو شهر تبریز زندگی میکنم و تو دانشگاه تهران یک نامه ای برای اینکه وکالت بگیرم برای یکی از بستگانمون که تو تهرانه تا بره ناممو بگیره چه مدارکی نیازه؟؟

  • سردبیر
   2022/05/05 10:02

   فقط کارت ملی

 • سلام وقتتون بخیر…لطفامنوراهنمایی کنید ممنون میشم…قطعه زمینی درشمال ازپدرم که فوت شدن موجود می‌باشد:::پدرم در۳۴سال پیش بعلت بیماری که داشتن دروصیتنامه گفتن که زمین بعدازفوتم به همسرم برسد،الان برای زمین مشتری پیداشده وبرادرم ازمن خواستن به محضرخانه برم ووکالت فروش زمین به نامش بگیرم وگفتن تووکالت نامه قیدشودفروش زمین وواریزشدن حق الارث درکارت بانکی،،،که شماره کارت بانکی بنام خودم باشدهم گفتن تووکالت فروش بیارم که به این کارت واریزشود…یعنی فروش زمین ازحق الارث من به شرط واریز پول به این شماره کارت بانکی ازطریق خریدار زمین///اول اینکه وصیت پدرم که زمین رابه مادرم دروصیتنامه بخشیدن باطل شده است؟واین حق وکالتی که بمن گفتن انجام بدم مشکلی ندارد؟ممنون میشم تاقبل از اینکه ساعت اداری تموم نشده جواب بدید

  پاسخ
  • سردبیر
   2021/11/16 08:03

   سلام
   اول اینکه پرونده شما باید به طور دقیق بررسی شود، و میتوانید از دفترخانه ای که به آنجا مراجعه میکنید درخواست بررسی پرونده را بکنید.
   دوم اینکه ما همیشه گفته ایم که اگر احساس میکنید ممکن است با دادن وکالت هرنوع مشکلی برای شما پیش آید بهتر است خودتان یا از طریق وکیل پایه یک دادگستری اقدام گردد.

 • ناشناس
  2021/11/06 12:52

  سلام پدرم فوت کرده و یک خونه داره ک کنتره برقش ب نامه پدرم هست این خونه هم ماله خودمه الان من میخوام وکالت از برادرم بگیرم باید چکارا انجام بدم

  پاسخ
  • سردبیر
   2021/11/08 11:41

   برادرتون به نزدیک ترین دفترخانه مراجعه کند.
   حضور شما الزامی نیست

 • سامان
  2021/09/23 18:10

  سلام،آیا امکان دادن وکالت تام بدون حضور وکیل قابل تنظیم می باشد؟ منظور این است که فقط خودم که میخواهم وکالت تام بدم سند را تنظیم کنم برای روزی که نیاز شود سند تام را به وکیل تحول دهم.

  پاسخ
  • سردبیر
   2021/09/24 09:19

   بله، بدون حضور وکیل هر نوع سند وکالتی را می‌توان تنظیم و امضا کرد.
   اما دقت کنید که وکیل هر زمان می‌تواند به دفترخانه مراجعه کند و وکالت را بدون نیاز به اجازه شما دریافت کند.

 • سلام دوتا سوال داشتم من میخوام وکالت بگیرم برای فروش مغازه از پدرم باید ب شهرداری هم مراجعه کنم
  وسوال بعدی وکالت تام بگیرم یا برای مغازه

  پاسخ
  • سردبیر
   2021/09/15 08:48

   وکالت فقط در خصوص فروش مغازه بگیرید.
   ابتدا باید به دفترخانه مراجعه کنید

 • احمدی
  2021/08/27 12:08

  سلام. مادر من قصد دارند که برای کلیه امور اداری و رهن و خرید و فروش و… به دخترشون(بنده) وکالت بدن و میخوان که بعد از فوتشون اموالشون به صورت نصف نصف بین دختروپسرشون تقسیم شه نه ۱به۲. آیا امکان این کارهست؟ وباید چه سندی در این باره تنظیم شود؟

  پاسخ
  • سردبیر
   2021/08/28 09:02

   سلام
   وکالت بعد از فوت باطل می شود.
   می توانند وصیت کنند ولی به شرطی که وراث به نصف کردن اموال توافق کنند بعد از فوت
   اگر بیم آن می رود که ممکن است توافق نکنند، بهتر است صلح عمری تنظیم شود.
   برای اطلاع از شرایط صلح عمری به لینک زیر مراجعه کنید:
   https://mahzarchi.ir/education/8378/

 • محمد
  2021/08/03 10:35

  سلام آیا امکان تنظیم وکالت تام درباره ی خودرو هست یاخیر؟
  میخواستم به همسرم درباره ی فقط ماشین وکالت بدم میشه همچین چیزی؟ممنون

  پاسخ
  • سردبیر
   2021/08/04 08:41

   سلام
   باتوجه به اینکه در هنگام تنظیم سند وکالت فروش خودرو باید مالیات نقل و انتقال و حق الثبت و… پرداخت شود و با توجه به اینکه این هزینه ها برای هر خودرو متفاوت است، لذا امکان دادن وکالت فروش کلی خودرو امکان پذیر نیست.
   اما می توان وکالت کلی تعویض پلاک برای هر نوع خودرو داد.
   همچنین وکالت کلی خرید هر نوع خودرو.

 • ناشناس
  2021/07/30 05:51

  با سلام اگر وکالت نامه جامع داشته باشید از همسر میتونید طلاق بگیرید یا نه؟؟

  پاسخ
  • سردبیر
   2021/07/30 07:46

   سلام
   خیر
   مگر اینکه در متن وکالت به این موضوع هم اشاره شود که معمولا نمینویسند.
   بهتر است وکالت طلاق جداگانه ای تنظیم شود
   جهت مشاهده نمونه وکالت طلاق روی لینک زیر بزنید:
   https://mahzarchi.ir/document/attorney/9829/

 • محمدمهدی
  2021/06/07 20:55

  سلام شخصی به رضایت خود جهت ترک اعتیاد(شربت متادون) به کمپ رفته باشد و پاک شده باشد اما به دلیل کلاس های پس از ترک باید در کمپ بماند.امکان وکالت تام برای دختر(تک فرزند بالای ۱۸سال) این شخص جهت امور مربوط به انحصار وراثت و فروش ارث مربوطه وجود دارد؟ضمن اینکه فرد نام برده شده از سلامت کامل عقل برخوردار بوده.و حالات زمان مصرف متادون خود را ندارد و کاملا پاک شده و شناسنامه و کارت ملی قدیمی او مفقود شده.و فقط کپی از آن موجود است

  پاسخ
  • سردبیر
   2021/06/11 11:04

   سلام
   بله
   به دفترخانه ای در نزدیکی کمپ مراجعه کنید و درخواست تنظیم سند در محل کمپ برای اشخاص بیمار را بدهید.
   دفترخانه با توجه به توضیحات بالا به همراه نماینده به کمپ مراجعه خواهد کرد.
   در مورد کارت ملی هم باید از طریق ثبت احوال پیگیری انجام شود

 • عزل وکیل را چگونه انجام دهیم

  پاسخ
 • ناشناس
  2021/03/11 18:17

  با سلام و خسته نباشید

  امروز در اتوبوس جوانی یک سوال و موضوعی را مطرح کرد که برام جالب بود که اینجا بپرسم و جوابش را به آن آقا که شماره‌اش را گرفتم بدهم.
  مشکل این جوان این هست که ارث پدری ایشان (مقداری زمین کشاورزی و باغ) نیاز به وکالت تام دارد تا یکی از فرزندان کارهای قانونی آن را انجام و بعد بین فرزندان تقسیم شود. این آقا می‌خواهد وکالت تام را بگیرد و خواهر و برادرهای این آقا مشکل برای دادن وکالت به برادرشان ندارند.
  این آقا می‌گفت نمی‌خواهد دامادشان سهم و ارث پدری‌اش را به سبب خواهرش صاحب شود، چون فردی لاابالی هست. حالا اگر این فرد وکالت تام از پدرش برای فروش اموال (زمین کشاورزی و باغ) را داشته باشد می‌تواند به خواهرش (بخاطر مشکل دامادشان) چیزی از ارث و سهم پدری ندهد و آیا خواهر بخاطر فشار شوهر آیا می‌تواند شکایتی علیه برادر تنظیم و سهم بگیرد؟
  این آقا مشکلی با خواهرش ندارد ولی نمی‌خواهد از ارث و دارایی پدرش از طریق خواهرش چیزی به دامادشان برسد.
  حالا اگر این آقا وکالت تام داشته باشد و طبق گفته خودش خواهرش به عنوان شاهد مهر و امضاء کند (محضر گفته یکی از خواهر و برادرها به عنوان شاهد باشد) و شهادت بدهد که برادرش (همین آقا که دربارش می‌گم) وکالت تام و کامل داشته باشد بعد از فروش ارث پدر می‌تواند علیه همین برادر که وکالت کامل و تام داشته ادعا و شکایت کند که سهم بگیرد (بخاطر تحت فشار گذاشتن شوهرش)؟
  این جوان نگران این هست با داشتن وکالت تام و کامل و فروش زمین و باغ‌ها، با وجود رضایت خواهرش از دادن وکالت نامه توسط پدر و خودش به عنوان شاهد در محضر در زمان تنظیم وکالتنامه؛ بعدا بگوید سهم می‌خواهد.

  خیلی ممنون که پاسخ می‌دهید.

  پاسخ
  • سردبیر
   2021/03/13 17:42

   سلام
   نکته اول اینکه به محض فوت پدر همه ورثه مالک اموال می شوند
   پس برادر باید وکالت فروش سهم الارث بگیرد از خواهر
   نکته دوم اینکه بعد از دادن وکالت فروش نمی تواند بعدا ادعا کند که نمیخواسته بفروشد
   نکته آخر اینکه برای تنظیم وکالت فروش نیازی به شاهد نیست

 • ناشناس
  2021/02/23 08:40

  سلام

  آیا وکالت خرید و فروش برای مورد پیچیده زیر امکان پذیر هست؟!

  ارث پدر بزرگم که ۵۰ سال پیش فوت شده مقدار زیادی زمین در شهرستان دماوند بوده. این املاک هیچ سند یا پنچاقی ندارد و فقط اسناد دست نویس و بنچاق آن هم کپی از قدیم هست و البته یک تقسیم نامه که بین سایر شرکا و وارثین تنظیم شده و البته مالکیت اثبات شده است و مشکلی نیست و فقط سند و بنچاقی هر وارث در اختیار ندارد.
  حالا بخاطر شرایط بیماری مادرم که نمی‌تواند به دنبال انجام کارهای ارث پدری‌اش و فروش آن، آیا می‌توانم از مادرم وکالت تام و کامل برای موضوع این زمین‌ها داشته باشم یا نمی‌شود؟ محضر برای دادن وکالت نیاز به مدارکی مثل سند و بنچاق دارد و چند دفترخانه که رفتم گفتند سند یا بنچاق باید باشد. ولی هیچ کدام نیست. پس چطوری باید وکالت تام و کامل برای فروش زمین‌های پدر بزرگ رو گرفت؟
  مگر نباید مشخصات کامل هر چیزی که قرار است وکالت آن به شخص یا اشخاص دیگر داده می‌شود در وکالت نامه کامل مشخص و ثبت شود؟ الان اطلاعات ما از این زمین در حد حدود و موقعیت و پلاک ثبتی هست و مالکین (که همگی وفت شدند) به همراه اسامی ورثه که بعضی فوت و بعضی در قید حیات هستند و نه بیشتر.
  آیا با این شرایط باز می‌توان وکالت کامل و تام گرفت؟ آیا در تهران می‌شود گرفت یا باید برای گرفتن این وکالت به دماوند که زمین‌های مورد بحث در آنجا هستند مراجعه کرد؟

  ممنون

  پاسخ
  • سردبیر
   2021/02/23 08:50

   سلام و درود
   برای وکالت گرفتن از مادر نیازی به هیچ مدرکی نیست و اگر نزد یک دفترخانه مجرب تشریف ببرید می داند که چطور باید برای شما وکالت را تنظیم کند.
   وکالت نامه شما باید به صورت کلی و در خصوص پیگیری کلیه امور املاک ورثه ای مادر در دماوند تنظیم گردد.
   در خصوص سوال دوم، نیازی نیست برای تنظیم این سند وکالت به شهرستان دماوند مراجعه کنید و در هر دفترخانه ای در سراسر کشور می توانید این وکالت نامه را تنظیم کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

instagram
سیر تا پیاز سیستم ثبت آنی
کلیشه جامع نمونه اسناد
مجموعه بخشنامه های ثبتی
دانلود مستقیم اپلیکیشن اندروید محضرچی
انواع کامپیوتر و تجهیزات دفترخانه
Search
Generic filters
فهرست