سند وکالت نامه (به همراه همه نکات تنظیم و پایان آن در دفترخانه + هزینه)

وکالت عقدی است که موکل به وکیل اختیار می‌دهد تا امری را به نام او انجام دهد. در این مقاله، مفهوم وکالت، هزینه سند وکالتنامه، معنی اصطلاحات مربوط به وکالت و نکاتی درباره عزل یا استعفا وکیل را توضیح داده‌ایم. در ادامه همراه ما باشید…

زمان تقریبی برای مطالعه: 8 دقیقه

به‌روزرسانی: ساعاتی پیش
51 دیدگاه
وکیل و سند رسمی وکالت نامه دفترخانه اسناد رسمی

تعریف وکالت

در زیر به بررسی چند ماده از قانون مدنی در خصوص سند وکالت می‌پردازیم.

وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود مینماید. (ماده ۶۵۶ قانون مدنی)

وکالت باید در امری داده شود که خود موکل بتواند آن را به جا آورد. وکیل هم باید کسی باشد که برای انجام آن امر اهلیت داشته باشد. (ماده ۶۶۲ قانون مدنی)

تحقق وکالت منوط به قبول وکیل است.(ماده ۶۵۷ قانون مدنی)

وکیل نمی تواند عملی را که از حدود وکالت او خارج است انجام دهد. (ماده ۶۶۳ قانون مدنی)

هرگاه از تقصیر وکیل خسارتی به موکل متوجه شود که عرفا وکیل مسبب آن محسوب میگردد، مسوول خواهد بود. (ماده ۶۶۶ قانون مدنی)

وکیل در امری نمی تواند برای آن امر به دیگری وکالت دهد، مگر اینکه صریحا یا به دلالت قرائن، وکیل در توکیل باشد. (ماده 672 قانون مدنی)

اگر وکیل که وکالت در توکیل نداشته، انجام امری را که در آن وکالت دارد به شخص ثالثی واگذار کند هر یک از وکیل و شخص ثالث در مقابل موکل نسبت به خساراتی که مسبب محسوب می شود مسوول خواهد بود. (ماده 673 قانون مدنی)

موارد فوق توضیح کاملی در خصوص عقد وکالت است.

معنی کلمات

موکل: کسی که به دفترخانه مراجعه می کند و درخواست تنظیم سند وکالت را درخصوص هر مورد وکالتی که می تواند وکالت دهد را دارد. (سپارنده کار به دیگری، شخصی که نیابت انجام امری را به دیگری واگذار می کند.)

وکیل: وکیل کسی است که از طرف موکل به موجب عقد وکالت برای انجام کاری مأمور می‌شود. (وکیل هر شخصی می تواند باشد و حتما نباید وکیل پایه یک دادگستری باشد، همچنین حضور وکیل در دفترخانه الزامی نیست.)

وکالت: عقدی که به موجب آن یکی از طرفین(موکل)، طرف دیگر را (وکیل) برای انجام امری نایب (جانشین) خود قرار می‌دهد. وکالت دهنده را مُوَکِّل، و وکالت گیرنده را وکیل می‌نامند.

تفویض: تفویض یعنی واگذار کردن، سپردن. یعنی وکیل اختیاراتی را که در وکالت نامه از طرف موکل داشته است، واگذار کند به شخص دیگری.

حق توکیل: در لغت توکیل یعنی کسی را وکیل خود کردن. و در دفترخانه یعنی موکل این حق را به وکیل بدهد که همین وکالت را به شخص دیگری تفویض کند.

حق عزل: یعنی برکناری و در دفترخانه یعنی موکل بتواند و این اختیار را داشته باشد که در آینده وکیل را برکنار کند. (این اختیار برای موکل است)

استعفا: در دفترخانه یعنی وکیل از سمت خود استعفا دهد و دیگر وکیل موکل نباشد. (این اختیار برای وکیل است)

مورد وکالت: یعنی همان امری که موکل به خاطر آن وکیل گرفته است.

شرایط و متون حقوقی: متنی است که در سند وکالت نامه پیرو مورد وکالت درج می شود و در آن همه ابعاد وکالت نامه در نظر گرفته شود. (برای مثال اگر مورد وکالت ما دریافت مدرک از دانشگاه است، شرایط و متون حقوقی به این شکل پر می شود: مراجعه به دانشگاه صنعتی شریف تهران و دریافت مدرک تحصیلی …)

حدود اختیارات: که معمولا در انتهای شرایط و متون حقوقی درج می شود در واقع تاکید به این امر است که حدود اختیارات وکیل تا چه حدی است. (برای مثال در ادامه مثال بالا حدود اختیارات به این شکل درج می شود: وکیل از طرف موکل درخصوص مورد وکالت دارای اختیار می باشد و این وکالت نامه در نفس وکالت موثر است و…)

هزینه سند وکالت نامه

هزینه تنظیم سند وکالتنامه در دفترخانه اسناد رسمی بستگی به نوع وکالت دارد. اگر وکالت مربوط به فروش ملک باشد:

هزینه تنظیم در دفترخانه اسناد رسمی 247,000 تومان

برای هر نفر بیشتر از دو نفر، و یا هر برگه زیادتر از یک برگه، 10,900 تومان به مبلغ فوق اضافه خواهد شد.

اما اگر وکالت مربوط به موضوعات دیگری باشد، هزینه آن تقریباً دو برابر است.

چند نکته در خصوص سند رسمی وکالت‌نامه

وکالت می تواند بلاعزل باشد

به این معنی که موکل حق عزل وکیل را نداشته باشد.

(به این نکته توجه داشته باشید که با اینکه وکالت می‌تواند بلاعزل باشد اما به این معنی نیست که موکل دیگر مالک مورد وکالت نیست. و موکل می تواند خودش مورد وکالت را انجام دهد که این خود از طرق مختلف مرتفع نمودن وکالت است)

اگر وکالت با حق عزل وکیل باشد، شخص موکل می‌تواند با مراجعه به دفترخانه تقاضای عزل وکیل خود را بنماید. که در این خصوص نحوه عزل وکیل را مطالعه بفرمایید.

و یا آنکه وکیل به دفترخانه مراجعه نماید و تقاضای استعفا از مقام وکالت را نماید.

وکالت می تواند با حق توکیل به غیر یا بدون حق توکیل به غیر باشد

به این معنی که اگر با حق توکیل به غیر باشد وکیل می‌تواند بدون اجازه شما همان وکالت را به شخص دیگری تفویض یا واگذار نماید و آن شخص جدید وکیل شما باشد.

 • مشاهده رای وحدت رویه در خصوص تاثیر فوت یکی از وکلا در وکالتی که مکرراً تفویض شده است
 • مشاهده رای وحدت رویه در خصوص تاثیر استعفا وکیل آخر در وکالت قبل از او
وکالت می‌تواند مدت دار باشد

به این معنی که تعیین کنید وکالت در تاریخ مشخصی خود به خود باطل شود. و نیازی به تنظیم عزل وکیل و یا استعفای وکیل نیست و در هزینه‌ها می تواند کمک زیادی به شما کند.

اعتبار وکالت نامه صغار

اعتبار وکالت نامه صغار تا سن رشد می‌باشد هر چند که مدت دار و یا بلاعزل باشد.

نکته بسیار مهم: بند فوق به این معنی است که اگر شخصی که به سن 18 سال کامل شمسی نرسیده است به شما وکالت فروش ملک یا اتومبیلی یا هر نوع وکالت دیگری بدهد، بعد از رسیدن به سن 18 سال آن وکالت اعتباری نخواهد داشت. ( کد ۴۸۵ مجموعه بخشنامه‌های ثبتی)

البته با تنفیذ موکل بعد از رسیدن به سن ۱۸ سال آن وکالت نامه معتبر می‌شود. که باید با مراجعه به دفترخانه و تنظیم اقرارنامه این تنفیذ را اعلام نماید.

برعکس بند فوق نمیتوان کسی را که به سن ۱۸ سال کامل نرسیده است را طرف وکیل قرار داد.

حضور وکیل برای امضا سند وکالت

در هیچ نوع وکالتی الزامی به حضور و امضای وکیل نیست و فقط حضور و امضا موکل در دفترخانه لازم و ضروری می باشد. (مستفاد از مواد ۶۵۷ و ۶۵۸ قانون مدنی)

بیشتربدانید: نحوه استعلام اصالت و اعتبار وکالت نامه

وکالت چطور پایان میابد؟

طبق ماده ۶۷۸ و ۶۸۳ و ۶۸۲ قانون مدنی وکالت به طرق ذیل مرتفع می‌گردد:

 1. به عزل موکل
 2. به استعفای وکیل
 3. به موت یا به جنون وکیل یا موکل
  • نکته بسیار مهم: در نظر داشته باشید که علاوه بر عزل موکل و استعفای وکیل که توضیح آن گذشت، وکالت با فوت موکل یا وکیل هم پایان می‌یابد هر چند که بلاعزل باشد.
 4. از بین رفتن مورد وکالت و یا موکل، عملی را که مورد وکالت است خودش انجام دهد.
  • این مورد هم دارای نکته جالبی است: فرض کنید شخصی وکالت فروش اتومبیلی را به شما بدهد، در این حالت هم خودش و هم شما می‌توانید نسبت به فروش اتومبیل اقدام نمایید. لذا پیشنهاد ما هنگام دریافت وکالت فروش ملک یا ماشین تنظیم مبایعه نامه ای همراه با آن وکالت است.

بنابر این وکالت هیچ گاه جای نقل و انتقال قطعی را نمی‌گیرد. مانند آنجایی که بدون تنظیم سند قطعی آپارتمان یا ماشین به وکالت اکتفا کرده و مالک قطعی آپارتمان یا ماشین خریداری شده نیستید.

 

پیشنهاد می شود حتما جلسه اول آموزش پیشرفته ثبت آنی را برای آموزش کامل وکالت‌نامه از اینجا مشاهده و دانلود کنید.

تخفیف!
ثبت آنی اسناد: دوره آموزشی پیشرفته با نکات حقوقی

دوره پیشرفته آموزش سامانه ثبت آنی

در این دوره آموزشی، شما با نحوه کار با سامانه ثبت آنی و تنظیم اسناد مختلف در آن به صورت…
حجم: 1.18 گیگابایت
نوع: فایل دانلودی به صورت zip آموزش های تصویری به صورت mp4
کیفیت: تصویر به صورت HD صدا به صورت استریو
مدت: حدود 8 ساعت
فرمت: فرمت کلیه فایل های دانلودی به صورت زیپ ZIP است که پس از دانلود باید از حالت فشرده خارج کنید. پس از خروج از حالت فشرده فرمت فایل های آموزشی به صورت تصویری mp4 و قابل اجرا در تمام دستگاه ها (موبایل، کامپیوتر، لپ تاپ، تبلت و…) می باشد.
لینک: لینک های دانلود به محض پرداخت موفق، به صورت خودکار و آنی برای شما فعال می گردد. در صورت به روز رسانی فایل ها، از طریق پیامک به شما اطلاع رسانی خواهد شد.
مناسب: مناسب برای همه سردفتران و دفتریاران و سند نویسان و کارمندان و دانشجویان و فارق التحصیلان و علاقه مندان به این شغل.

9,900,000 

جهت مشاهده و دانلود نمونه اسناد وکالت‌نامه اینجا کلیک کنید.

تخفیف!
نمونه اسناد وکالت‌نامه

نمونه سند وکالت نامه

این پکیج یک راهنمای کامل برای تنظیم وکالت‌نامه است که شامل بیش از 250 نمونه سند وکالتنامه در زمینه‌های مختلف…
شناسه محصول: 004
فرمت: فرمت کلیه فایل‌ها به صورت ورد / word و قابل ویرایش می‌باشد
کلیشه: فرمت کلیه فایل‌ها به صورتی تعبیه گردیده که قابل تبدیل به کلیشه دائمی سیستم ثبت آنی باشد
لینک: پس از خرید این محصول لینک‌های دانلود به محض پرداخت موفق، به صورت خودکار و آنی برای شما فعال می‌گردد
تاییدیه: کلیه نمونه سندها مورد تایید می‌باشد و بارها و بارها با این نمونه سندها، در بسیاری از دفاتر اسناد رسمی، تنظیم سند صورت گرفته است.

11,990,000 

بیشتر بدانید:
وکالت
برای دوستانتان بفرستید:
↴ دیدگاه و نظرتان را درباره این مطلب بنویسید

سوالات شما توسط مدیر سایت یا سایر کاربران پاسخ داده خواهد شد.

مطالب مرتبط
پیشنهاد ویژه

51 دیدگاه. Leave new

 • سلام و وقت بخیر.

  نمی‌دانم سوالم به این مقاله مربوط می‌شود یا باید جای دیگر می‌پرسیدم ولی موضوع و مقاله‌ای نزدیک به سوالم به غیر از این صفحه پیدا نکردم.

  خواهر بنده وضع مالی بسیار خوبی دارد ولی ما برادرانش در تنگنای مالی هستیم و حالا مقداری زمین که ارث از قدیم هست قراره تقسیم شده که هر وارث سهم خود را بگیرد. (ملک های مورد صحبت من مربوط به پدر بزرگ هست و صاحب اصلی که پدر بزرگ باشد سالها پیش فوت شده و در حال حاضر نوه ها و نتیجه ها صاحب املاک هستند و فرزندان پدر بزرگ هم فوت شده‌اند و ما هم نوه ها هستیم و پسرخاله ها و دختر دایی ها هم وارث هستند).

  خواهر من می‌خواهد وکالت بدهد که از سهم خود صرفنظر کرده و هیچ نمی‌خواهد.

  سوال اولم این هست که “”به این نوع سند که عضوی از خانواده از سهم خود می گذرد چه نوعی سندی می گویند”” و سوال دوم هم که مهمتر هست این هست:

  که “”آیا به هر دلیلی اگر خواهرم نظرش در آینده بعد از اقرار به انصراف از ارث و مال عوض شود می‌تواند دوباره ادعای ارث کند و سهم بخواهد؟””

  چطور می‌توان این وکالت و سند رو طوری قطعی کرد که در آینده خواهرم بنا بر اصرار شخص یا اشخاص دیگر نیاد و بگوید پشیمان هست و سهم الارث می خواهد و مشکلات و دردسر و مخارج و رفت و آمد محضر بوجود بیاورد؟.

  در حال حاضر نظرش قطعی هست و ما حق انتخاب به وی دادیم که اگر سهم می خواهی مشکلی نیست ولی گفته سهمی نمی خواهد.
  حالا که گفته نمی‌خواهد؛ می خواهم این سند اقرارنامه یا هر اسم دیگری که دارد قطعی باشد که در آینده نظرش هم تغییر کرد نتواند ادعای مالکیت و سهم خواهی کند و باعث مشکلات درون خانوادگی و دردسرهای معمول در این موارد شود؟ آیا امکان تنظیم و تهیه اقرارنامه قطعی و بدون برگشت (در صورت تغییر نظر خواهرم برای طلب ارث) وجود دارد و در محضرخانه به محضردار چطور این را درست توضیح دهم که سند اشتباهی تنظیم نشود؟

  ممنونم از پاسخ و راهنمایی.

  پاسخ
  • سلام
   اولا هیچ کس نمیتواند خود را از ارث محروم کند و به محض فوت ورثه مالک میشوند
   دوما شما باید از خواهر وکالت فروش سهم الارث به صورت بلاعزل بگیرید که بعدا نتواند وکیل (شما) را عزل کند
   سوما در حالت دادن وکالت هم بعدا میتواند خودش معامله کند و وکالت به معنی انتقال نیست پس برای اینکه به طور بی بازگشت شما مالک شوید باید سند قطعی تنظیم کنید

   پاسخ
 • با سلام
  بنده میخوام وکالت کاری از خانوادم بگیرم اما همشون حاظر نیستن باهم به دفترخونه بیان راه حلی هست ک جدا جدا به دفترخونه بیان؟

  پاسخ
 • سلام ۴سال قبل ۴نفر خواهران بنده به من وکالت فروش تمام سهم الارث خودشون را دادن که من بفروشم پولش راخرج مادرمون که شدیدن ازپا افتاده بود که نیاز به پرستار داشت وهزینه های پوشینه وهمه جور دیگه خرجو مخارجش روپرداخت کنم ومن هم این کارو کردم وحالا بعد از یکسال از فوت مادرمون ۲تا ازخواهرام رفتن سند قطی انتقال دادن به نام بچهاشون باوجود اینکه ما هنوز تقسیم نکردیم و کشاورزی ما بصورت مشاعی هستش راهنمایی کنید من نتونستم سند قطعی به نام خریدار انتقال بدم اینا چطو ر این کارو کردن که وکالتش به بنده بلاعزل بوده باتشکر

  پاسخ
 • سلام خونه‌ خریداری کردم وکالت ثبتی دارم برای سند تک برگ اقدام کردم میگن از اون آقا که طرف فروشنده اولی فوت کرده باید وکالت جدید بگیرم من از آقا که خردیم زنده است

  پاسخ
  • هر وکالتی بعد از فوت باطل میشود
   باید از ورثه وکالت جدید بگیرید
   و حتما سند را قطعی کنید و با وکالت خرید و فروش نکنید تا به این مشکلات گرفتار نشوید

   پاسخ
 • سلام دوستان. من موتور با وکالت خریداری کردم. وکالت ۲ ماهه هست و برای تعویض پلاک. حق توکیل نیز دارم.
  آیا میتونم تا قبل از تعویض پلاک و پایان وکالت، به مادرم وکالت مدت‌دار بدم تا موقع فروش هزینه‌م کمتر بشه؟

  پاسخ
 • سلام چند سال پیش یک واحد آپارتمان رو قولنامه کردم خانه در رهن بانک بوده وهست اون شخص فوت شده الان تکلیف چیه

  پاسخ
 • سلام
  در وکالت نامه تعویض پلاک خودرو، زمان انقضای وکالت روز ۴۰۱/۱۲/۲۱ قید شده، آیا خود این تاریخ یعنی روز پایانی هم جز مدت وکالت محسوب میشه؟ سپاسگزارم

  پاسخ
 • سند زمین دست همونه که پدرم بهش وکالت داده سند هم نمی ده چکار کنیم میشه المثنی سند بگیریم بعد پدرم به اسم من بزنه که اون باطل بشه

  پاسخ
 • سلام پدرم زمینی داره ووکالتبه به شخص دیگری داده واون وکالت بلا عزل گرفته وکل اختیارات رو ازما گرفته آیا پدرم می‌تونه سند رو به نام من انتقال بده تا وکالتش باطل بشه

  پاسخ
 • سلام مادرم فوت کردن خانه مادر قولنامه ووکالت داره کسی که به مادر وکالت داده الان می‌تونه به وارث وکالت بده ممنون

  پاسخ
 • با عرض سلام بنده یک ماشین رو خریدم والبته وکالت تعویض پلاک و مندرجات سند و وکالت نامه یکی نیست آیا برای تنظیم دوباره وکالت نامه فروشنده باید حضور داشته باشه ؟ و اگر پیداش نکنم به نتیجه ای میرسم؟ ممنون از راهنمایی شما

  پاسخ
 • سلام و خسته نباشید
  بنده وکالت نامه از مادربزرگم برای کارهای بانکی ایشان دارم و در محضر و سامانه استعلام اطلاعات موجودمیباشد امروز به بانک مراجعه کردم گفتند اعتبار وکالت نامه ۳ سال بوده و تمام شده است ولی هیچ جا در سند وکالت نامه مدت اعتبار ذکر نشده است.راهنمایی بفرمایین??

  پاسخ
  • به مدیر حقوقی شعبه بانک مراجعه کنید
   نهایتا از دفترخانه استعلام میگیرند که باز هم اینکار اشتباه است چون از سامانه ثبت من اصالت وکالت قابل استعلام است

   پاسخ
 • اسماعیل پور
  سه‌شنبه | 2023/01/17 | 13:34

  بنده 3دانگ از سند 6دانگ یک واحد اپارتمان را به شخص دیگری وکالت فروش دادم ایا این امکان هست ک الان هر 6 دانگ سند را جابه جا کنم یا اول باید ان وکالت فروش را باطل کنم لطفا راهنمایی بفرمایید

  پاسخ
 • مهدیار رضایی۰۹۰۲۱۲
  یکشنبه | 2022/11/27 | 01:35

  سلام وخسته نباشید
  من اتباع هستم ودرسال ۹۷ ملکی رو به صورت وکالتی خریدم،برای اینکه بتونم سند تک برگ بگیرم به نام یک شخص ایرانی وکالت زدم وبعداز دریافت سند اون شخص وکالت بلاعزل وضمن عقد خارج لازم به من داد،حالا ایشون رفتن دادگاه بایه قولنامه میگن من ملکو فروختم،ضمنا من همین وکالتو تفویض کردم به کس دیگه قبل از تاریخ قولنامه شون؟به نظرتون دادگاه چه رائی میدهد؟

  پاسخ
  • با وکیلی مجرب حتما مشورت کنید و به نتیجه خواهید رسید

   بارها گفتیم که وکالت به معنی انتقال قطعی نیست

   پاسخ
 • سلام وکالت تعویض پلاک یک ماهه دادم که مدارک هم دست خریداره،آیا میشه باطل کنم؟

  پاسخ
 • سلام تاریخ وکالت تعویض پلاک تمام شده من ماشینو اسقاطی فروختم ایاباهمان وکالت میتوانم وکالت اسقاط بزنم باتشکر

  پاسخ
  • اگر در متن وکالت این اجازه را دارید بله
   به شرطی که اصل وکالت تاریخ نداشته باشد و فقط برای تعویض پلاک مدت گذاشته باشند

   پاسخ
 • سلام حل شد ممنون

  پاسخ
  • سلام من ی ماشین خریدم که وکالت تعویض پلاک یک هفته از وقتش گذشته منو راهنمایی میکنید تشکر

   پاسخ
   • دوباره باید به همراه فروشنده به دفترخانه مراجعه کنید و وکالت جدیدی تنظیم کنید

 • سلام خانومم امروز رفت دفتر خانه سند آپارتمان رو بزنه دوبار انگشت نگاری کردن بعد پرسش گفتن واسه وکلالت هست ماکه سند رو زدیم این دیگه چی بود راهنمایی بفرمایی ممنون

  پاسخ
 • سلام وقت بخیر. دانشجوی ارومیه هستم خودم ساکن تهران هستم و میخوام به شخصی که ساکن ارومیه است وکالت بدم برای گرفتن دانشنامه..حتما باید اون شخص در دفتر ثبت اسناد باشن.میشه راهنمایی کنین.ممنون

  پاسخ
  • سلام
   خیر لازم نیست
   از تهران به اون شخص که در ارومیه هستند وکالت بدید و براشون پست کنید.

   پاسخ
  • سلام وقت بخیر. به برادرم وکالت دادم واسه فروش خانه. حق عزل وکیل رادارم. میخام وکالت راباطل کنم چکارکنم

   پاسخ
 • كلابي ايراني
  چهارشنبه | 2020/06/17 | 10:40

  عالي و بي نظير

  پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

گواهی عدم حضور
استعلام ثبت سند ملک و آپارتمان از سازمان ثبت اسناد و املاک از طریق دفترخانه
keyboard_arrow_up