صلح

↴ مختصر توضیحی درباره این دسته

سند رسمی صلح از جمله اسنادی است که در دفترخانه اسناد رسمی قابل تنظیم است.
صلح در فقه و حقوق ایران نوعی عقد لازم است که در آن دو طرف، توافق بر امری می‌کنند که عنوان آن امر از عقود معروف از قبیل بیع، رهن، اجاره و امثالهم نباشد.
صلح در لغت به معنای سازش، آشتی کردن، توافق کردن، پیمانی که بر حسب آن دعوایی را حل و فصل کردن و پیمان تسلیم است.
عقد صلح در اصطلاح به معنای تراضی و تسالم بر امری است.

برخی از انواع سند صلح که با مراجعه به دفترخانه اسناد رسمی می‌توان تنظیم کرد:
سند صلح عمری
سند صلح انتقال فیش حج
و…

keyboard_arrow_up