انتقال فیش حج در دفاتر اسناد رسمی

folder_openصلح
comment1 دیدگاه
انتقال فیش حج سابقه نقل و انتقال حقوق اشخاص در فیش حج اعم از حج تمتع یا عمره در دفاتر اسناد رسمی سابقه طولانی دارد و مردم با توجه به صلاحیت عام دفاتر اسناد رسمی در تنظیم اسناد رسمی، همواره…
سند وصیت نامه رسمی و صلح عمری و رجوع از آن

سند صلح عمری بهترین جایگزین وصیت نامه + همه نکات مهم + مراحل و مدارک

folder_openآموزش, صلح
comment33 دیدگاه
سند صلح عمری قبل از توضیح سند صلح عمری؛ در قسمت (چگونگی تنظیم سند ملک و آپارتمان) خواندیم که نقل و انتقال قطعی یک ملک یا آپارتمان به چه صورتی هست. همچنین در قسمت (همه چیز درباره سند وصیت نامه)…
فهرست