آرا وحدت رویه

↴ مختصر توضیحی درباره این دسته

آرا وحدت رویه برای تمام دادگاه‌ها الزامی است.
این آراء نشان‌دهنده رویه قضایی در خصوص مسائل حقوقی و کیفری مختلف هستند.
آرا وحدت رویه به منظور ایجاد هماهنگی، اتحاد و انسجام در احکام قضایی صادر می‌شوند.
آرا وحدت رویه معمولا در مواردی که بین دادگاه‌ها یا بین دادگاه و دیوان عالی کشور نظر متفاوت یا مغایر وجود دارد، صادر می‌شوند.
آرا وحدت رویه به عنوان منبع حقوقی در حقوق ایران شناخته می‌شوند و باید توسط قضات و وکلا در رسیدگی به پرونده‌های خود مورد توجه قرار گیرند.

keyboard_arrow_up