فک/فسخ رهن

سند رسمی وام و رهن و فک یا فسخ رهن در دفترخانه اسناد رسمی
خدمات ثبتی

فک رهن

105 دیدگاه
فک رهن به معنای آزاد کردن سند ملکی است که در رهن بانک یا هر جای دیگری قرار دارد. برای آزاد کردن سند ملک باید ابتدا نامه فک رهن را…

↴ مختصر توضیحی درباره این دسته

فک رهن یا فسخ رهن
وام بانکی یک نوع تسهیلات بانکی است که در آن شخص وام‌گیرنده دارایی خود را به عنوان ضمانت به بانک می‌دهد و در عوض وامی با نرخ بهره پایین‌تر از بازار دریافت می‌کند.
معمولاً برای خرید مسکن، تجارت، تحصیل و یا سایر اهداف شخصی استفاده می‌شود.

بعد از تسویه کامل، سندی که در رهن قرار گرفته است، باید از رهن خارج شود و دراختیار صاحب سند قرار گیرد.
به این کار که در دفترخانه اسناد رسمی انجام می شود فک رهن یا فسخ سند گفته میشود.

رهن فقط مربوط به املاک یا حتی وام بانکی نیست و انواع رهن شخصی هم داریم که پس از تسویه باید فک رهن یا فسخ رهن صورت گیرد.

در اینجا انواع فک رهن یا فسخ رهن آموزش داده شده است و قوانین و مقررات مربوطه و بخشنامه‌ها به طور کامل آموزش داده شده و بررسی شده است.

keyboard_arrow_up