قوانین حقوقی و کیفری

قوانین حقوقی و کیفری

قانون تجارت

باب اول: تجار و معاملات تجارتی ماده ۱- تعريف تاجر: تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار بدهد. ماده ۲ – اعمال تجاری ذاتی و حکمی: معاملات…

↴ مختصر توضیحی درباره این دسته

دفترخانه یک نهاد حقوقی است که تحت نظارت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور فعالیت می‌کند و وظیفه تنظیم اسناد رسمی مربوط به امور ملکی، قراردادی، خانوادگی، وصیتی، ارثی و غیره را دارد.
بنابراین، سردفتر و دفتریار و کارمندان دفترخانه باید با مجموعه قوانین حقوقی و کیفری کشور آشنا باشد و آن‌ها را در تنظیم اسناد رعایت کند.
در این دسته بندی از وبسایت محضرچی به بحث و بررسی درباره مجموعه قوانین و مقررات و آیین‌نامه‌های حقوقی و کیفری و مالی و حاکمیتی که به نوعی با موضوع دفترخانه اسناد رسمی در ارتباط هستند می پردازیم.

keyboard_arrow_up