فیلترها
Reset

انواع دستگاه های اثر انگشت سازگار با سیستم ثبت آنی دفاتر اسناد رسمی که برخی از آنها قابلیت خواندن اطلاعات کارت هوشمند ملی را برای تطبیق اثر انگشت موجود در کارت هوشمند ملی با اثر انگشت دریافتی از طریق ثبت آنی را دارند.