اوقاف

↴ مختصر توضیحی درباره این دسته

وقف یکی از معاملات حقوقی است که در آن مالک یک مال، آن را به خدمت مصالح عامه یا خاص اختصاص می‌دهد و از آن منتفع می‌شود. وقف به شرایط خاصی نیاز دارد که در قانون مدنی و بخشنامه های ثبتی تبیین شده‌اند. برخی از این شرایط عبارتند از:
– واقف باید مالک مال موقوفه باشد و اهلیت معاملات داشته باشد.
– مال موقوفه باید با بقای عین بتوان از آن منتفع شد و قابلیت انتقال داشته باشد.
– وقف باید با ایجاب از طرف واقف و قبول از طرف موقوف‌علیهم یا حاکم انجام شود.
– موقوفه باید به موقوف‌علیهم یا متولی یا حاکم تحویل داده شود.

برای ثبت مال موقوفه، باید از سازمان ثبت اسناد و املاک کل کشور درخواست کنید و مدارک لازم را ارائه دهید. این مدارک شامل اسناد مالکیت، اسناد وقف، اسناد شناسایی، اسناد متولی و موقوف‌علیهم و غیره هستند. سازمان ثبت اسناد و املاک کل کشور با همکاری سازمان اوقاف و امور خیریه، شناسه ملی موقوفات را تعیین و ثبت می‌کند.

بخشنامه‌های ثبتی مربوط به موضوعات زیر در این دسته‌بندی قرار دارند: اجاره موقوفه، املاک و اراضی موقوفه، تنظیم سند وقف، همکاری با اداره اوقاف، مالکیت موقوفه، کمیسیون مشورتی اوقاف، وقف سهام شرکت، دفتر اوقاف واحد ثبتی و تنظیم اسناد موقوفات.

keyboard_arrow_up