تقاضانامه صدور انواع اجرائیه در دفترخانه

به‌روزرسانی: ساعاتی پیش
15 دیدگاه

نحوه پذیرش اجرا در دفترخانه

 

[aparat id=”UCTZ9″]

 

دانلود فایل های ضروری

دانلود پیش نویس شیوه نامه درخواست صدور اجرائیه

دانلود راهنمای تقاضانامه صدور سایر انواع اجرائیه

دانلود راهنمای رفع نقص اجرائیه

 

پذیرش اجرا

از زمانی که پذیرش انواع اجرائیه به دفترخانه محول شد، دفاتر اسناد رسمی نقش پیشخوان ادارات اجرا را بازی می کنند.

به این صورت که دفترخانه پس از تحویل فرم تقاضا نامه اجرائیه (انواع فرم ها را از زیر می توانید دانلود بفرمایید) به مشتری، مدارک را از متقاضی دریافت و برای ادارات اجرا اسکن می کنند و ادارات اجرا پس از بررسی به مورد متقاضی رسیدگی می کنند.

ادارات اجرا باید حداکثر تا 24 ساعت کاری پرونده را بررسی کنند و در صورتی که نواقصی داشت به دفترخانه اعلام کنند.

سپس دفترخانه پس از رفع نقص، مجدداً پرونده را جهت بررسی به ادارات اجرا ارسال می کند.

در این حالت متقاضی لازم نیست به ادارات اجرا مراجعه کند و فقط می تواند به نزدیکترین دفترخانه به محل خود مراجعه نماید.

دانلود فرم رسید تقاضانامه صدور اجراییه

دانلود فرم تقاضانامه اسناد ذمه قرارداد بانکی

دانلود فرم تقاضانامه سایر اسناد ذمه

 

نحوه بایگانی

کلیه مدارک باید فقط به صورت مکانیزه و در سیستم ثبت آنی بایگانی شود.

اصول مدارک پس از اسکن و درج مهر “پذیرش اجرا شد” باید تحویل مشتری گردد.

اداره کل محترم ثبت اسناد و املاک

احتراماً، نظر به اینکه در راستای اجرای بند “ب” ماده ۲ و ماده ۱۸۳ اصلاحی آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی مصوب 9812/6 لازمست اصل قبوض اقساطی، چک، برگ وثیقه انبارهای عمومی، قراردادها و آراء مستند صدور اجرائیه به مهری با متن “پذیرش اجرا شد” ممهور و به بستانکار عودت گردد.

لذا مقتضی است به سران محترم دفاتر اسناد رسمی آن استان ابلاغ گردد تا نسبت به تهیه مهری مستطیل شکل در ابعاد 1.5*4 سانتی متر مطابق نمونه نقش مهر زیر اقدام و هنگام پذیرش الکترونیکی درخواست صدور اجرائیه و قبل از عودت اصول مستندات اشاره شده مکلفند با استفاده از استامپ قرمز به گونه ای که موجب خدشه به محتویات و مندرجات نگردد، آنها را به مهر مذکور ممهور نمایند.

مدیران کل محترم ثبت اسناد و املاک استان ها و بازرسان محترم مکلفند بر اجرای صحیح و دقیق این بخشنامه نظارت نمایند.

عبدالحميد مرادی مدیرکل دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی

 

واحد ثبتی دریافت کننده تقاضانامه اجرائیه

واحد ثبتی دریافت کننده تقاضانامه اجرائیه در تهران به شرح زیر می باشد:

 • قراردادهای عادی بانکی: اداره دوم اجرا
 • چک: اداره چهارم اجرا
 • مهریه های تنظیمی در خارج از کشور: اداره پنجم اجرا
 • سایر موارد (مانند: شارژ ساختمان و آب بها و …): اداره اول اجرا

برای مشخص نمودن واحد ثبتی دریافت کننده تقاضانامه اجرائیه لطفاً با ادارات اجرا شهر خود تماس بگیرید.

لزوم ثبت نام در سامانه ثنا

« بخشنامه »

ادارات کل ثبت اسناد و املاک استانها …

نظر به اینکه در راستای اجرای تکالیف مقرر در ماده (۱۴) و تبصره های ذیل آیین نامه اصلاحی اجرای مفاد اسناد رسمی مصوب 1398/12/7 ریاست معظم قوه قضائیه، امکان ابلاغ الکترونیکی از طریق سامانه ثنا فراهم گردیده است و لازمه انجام این تکلیف، ثبت نام (کسانی که تا کنون در سامانه ثبت نام نکردند) در سامانه مذکور می باشد، بنابراین به کلیه دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق ابلاغ گردد، قبل از صدور اجرائیه یا پذیرش درخواست صدور اجرائیه، از ثبت نام افراد مذکور در سامانه ثنا اطمینان حاصل نمایند.

همچنین سایر قسمت های ارائه دهنده خدمات ثبتی از جمله ثبت شرکت ها، املاک، کاداستر مكلفند به هنگام مراجعه متقاضیان و در خواست هرگونه خدمت ثبتی، آنان را به ثبت نام در سامانه ثنا ارشاد نمایند.

نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه بر عهده مدیران کل ثبت استانها می باشد.

ذبیح اله خدائیان

چند نکته در خصوص پذیرش اجرا “چک

 1. هنگام پذیرش اصل چک دریافت شود (اگر موجود نبود گواهی نامه عدم پرداخت با درج توضیحات کافی است.)
 2. گواهی نامه عدم پرداخت چک که از طرف بانک تحویل متقاضی شده است نیز باید حتماً دریافت شود. (و به طور دقیق مطالعه گردد که مغایر با درخواست متقاضی نباشد. مثلاً شماره چک یا کدملی ها یا … مغایر نباشند)
 3. چک باید حتما عهده یکی از بانک های ایرانی باشد. (که در سامانه حدود 73 بانک قابل انتخاب است)
 4. اجرائیه باید فقط علیه صاحب چک و وراث او باشد. (اگر صاحب چک شخصیت حقوقی بود هم علیه شرکت و هم علیه امضا کنندگان چک باید انجام شود)
 5. ضمن یک تقاضانامه چک های متعدد مربوط به یک نفر پذیرش شود.
 6. چک نباید وعده دار باشد و تا قبل از رسیدن به وعده، نمی توان اجرائیه صادر نمود.
 7. دقت کنید که چک مخدوش نباشد.
 8. در گواهی نامه عدم پرداخت، علت عدم پرداخت ذکر می شود. و فقط مواردی که کسر موجودی بود را پذیرش می کنیم. (نه مواردی که مثلا امضا خوانا نبوده یا …)
 9. نوشتن مطالبی از جمله، “بابت حقوق مهر ماه آقای …” یا “بابت تضمین …” تاثیری در پذیرش ما نخواهد داشت.
 10. کد رهگیری گواهی نامه عدم پرداخت باید در تقاضانامه قید گردد.
 11. گواهی امه عدم پرداخت باید ممهور به مهر و امضا بانک باشد.

 

دفاتر اسناد رسمی صالح برای پذیرش اجرا کدامند؟

دفاتری که در محل اقامت خود شخص متقاضی باشند و یا محل اقامت بانک متقاضی (محال علیه)

چند نکته در خصوص پذیرش اجرا “قرارداد های بانکی

 1. اجرا باید به طرفیت کسی باشد که ذیل قراردادهای بانکی را امضا نموده باشد. (نه کسی که فقط اسمش در قرارداد آمده است)
 2. مبالغی که در هنگام پذیرش باید درج شود شامل اصل مبلغ قرارداد + سود و خسارت تاخیر تادیه خواهد بود.
 3. دفترخانه صالح به پذیرش: دفترخانه محل اقامت متعهدله (محل بانک) است.

چند نکته در خصوص پذیرش اجرا “شارژ ساختمان

 1. پذیرش فقط از طرف مدیر یا مدیران ساختمان (یا وکیل آنها) قابل قبول است. (نحوه تشخیص مدیران هم با توجه به صورت جلسه انتخاب مدیران که به امضا نصف اهالی ساختمان رسیده است یا به اظهار طرفین می باشد.)
 2. قبل از پذیرش اجرا مدیر ساختمان باید به شخصی که شارژ را نپرداخته اظهار نامه داده باشد.
 3. از جمله مدارک دریافتی برای پذیرش اجرا صورت حساب ها و ریز هزینه ها می باشد.
 4. دفترخانه صالح به پذیرش: دفترخانه محل اقامت ملک می باشد.

بررسی بخشنامه های ثبتی در خصوص اجرائیه

کد 1067 – راهنمای رفع نقص اجرائیه

تهیه شده توسط دفتر توسعه نرم افزار و خدمات الکترونیکی ثبتی (اردیبهشت ۱۳۹۹)

ارسال برخط اجرائیه از دفترخانه اسناد رسمی به ادارات اجراء:

در سامانه ثبت الکترونیک اسناد برای تنظیم اجرائیه مطابق آنچه که تاکنون انجام می شده، اجرائیه تنظیم می گردد، فقط در حال حاضر پس از تأیید نهایی اجرائیه تنظیم شده توسط سردفتر، اجرائیه موردنظر به صورت برخط به آن اداره اجرایی که در تب «اقلام اطلاعات اجرایی» و در فیلد «واحد ثبتی دریافت کننده اجرائیه»، توسط سردفتر انتخاب شده است، ارسال میگردد.

رفع نقص اجرائیه:

حال اگر اجرائیه ارسالی به واحد اجرا، پس از بررسی کارشناسان اداره اجرا نیاز به اصلاح داشته باشد، در حال حاضر، به صورت مکاتبه مکانیزه توسط اداره اجرا به دفتر صادر کننده اجرائیه اعلام می گردد، که دفترخانه برای رفع نواقص اعلام شده توسط واحد اجراء به روش زیر بایستی اقدام نماید:

ابتدا از قسمت سایر خدمات ثبتی، نوع خدمت ثبتی به نام «رفع نقص اجرائیه» با کد ۰۰۳۴» را انتخاب نمایید.

سپس فیلدی به نام “اجرائیه قبلی” باز می شود

سپس از روی لیست اجرائیه قبلی که نیاز به اصلاح دارد را انتخاب و سپس بر روی دکمه تایید کلیک نمایید

پس از انجام مراحل فوق، تمام اطلاعات وارد شده در اجراییه قبلی در پنجره باز شده و برای تنظیم رفع نقص اجراییه، کپی شده و قابل ویرایش است.

سپس اصلاحات لازم بر اساس اطلاعات اعلام شده توسط اداره اجرا در مکاتبه مکانیزه مربوطه انجام شود و سند تنظیم شده توسط سردفتر تایید نهایی گردد تا بصورت برخط به آن اداره اجرا جهت بررسی ارسال گردد.

کد 1070 – لزوم ممهور نمودن اصول مستندات اجرائیه الکترونیکی به مهر «پذیرش اجرا شد» پیش از عودت

نظر به اینکه در راستای اجرای بند «ب» ماده ۲ و ماده ۱۸۳ اصلاحی آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی مصوب ۹۸/۱۲/۶، لازمست اصل قبوض اقساطی، چک، برگ وثیقه انبارهای عمومی، قراردادها و آراء مستند صدور اجرائیه به مهری با متن «پذیرش اجرا شد» ممهور و به بستانکار عودت گردد، لذا مقتضی است به سران محترم دفاتر اسناد رسمی آن استان ابلاغ گردد تا نسبت به تهیه مهری مستطیل شکل در ابعاد ۱/۵ × ۴ سانتی متر مطابق نمونه نقش مهر زیر اقدام و هنگام پذیرش الکترونیکی درخواست صدور اجرائیه و قبل از عودت اصول مستندات اشاره شده مکلفند با استفاده از استامپ قرمز به گونه ای که موجب خدشه به محتویات و مندرجات نگردد، آنها را به مهر مذکور ممهور نمایند.

مدیران کل محترم ثبت اسناد و املاک استان ها و بازرسان محترم مکلفند بر اجرای صحیح و دقیق این بخشنامه نظارت نمایند.

کد 1073 – امکان پذیرش درخواست صدور اجراییه بر اساس ارز خارجی

در خصوص صدور اجرائیه ناظر به ماده ۳۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت راجع به اسناد تعهد پذیرفته شدگان و مقاطع مختلف تحصیلی، براساس گزارش معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور حاکی از آن است که برخی دفاتر اسناد رسمی از پذیرش درخواست صدور اجرائیه براساس ارز خارجی از سوی وزارتخانه مذکور خودداری می نمایند. از آنجا که این وزارتخانه در اجرای ماده ۳۴ قانون صدرالذكر مکلف به دریافت معادل نرخ روز کلیه ارزهای اعطایی به دانشجویان بورسیه و ارزیگیر می باشد، لذا در صورتی که متعهد سند رسمی ملزم به پرداخت ارز خارجی باشد، لازم است سردفتر به درخواست متعهدله، در متن اجرائیه مطابق سند رسمی با انتخاب واحدهای ارزی مندرج در سامانه نسبت به قید ارز تعهد شده اقدام به صدور اجرائیه نماید و واحدهای اجرای ثبت نیز مکلف به اقدام قانونی در قبال اینگونه اجرائیه ها می باشند. بنابراین لازم است مراتب را به دفاتر اسناد رسمی و واحدهای اجراء ثبت تابعه ابلاغ تا وفق مقررات به تکلیف قانونی خود عمل نمایند.

مسئولیت حسن اجرای این بخشنامه عهده مدیران کل محترم ثبت استانها و روسای ادارات اجرا می باشد.

کد 1075 – لزوم ارسال اجراییه و مستندات و مدارک مربوطه از طریق سامانه ثبت الکترونیک اسناد

احتراما، در اجرای بند «ب» ماده ۱۲ و ماده ۵ آیین نامه اصلاحی اجرای مفاد اسناد رسمی مصوب ۹۸/ ۱۲ / ۷ ریاست عالی قوه قضائیه، مقتضی است به کلیه دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق تابعه ابلاغ گردد:

 1. حسب تکلیف مقرر در ماده ۵ آیین نامه اصلاحی اجرای مفاد اسناد رسمی مبنی بر صدور اجرائیه الکترونیکی از دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق» همزمان با صدور اجرائیه، مدارک و مستندات مربوط را اسکن و به انضمام اجراییه صادره به سند الکترونیکی تبدیل و حداکثر ظرف ۴۸ ساعت حسب مورد (از بستر سامانه ثبت الکترونیک اسناد و سامانه ثبت وقایع ازدواج و طلاق) به اداره اجرای ثبت محل ارسال نمایند.
 2. در اجرای بند «ب» ماده ۲ آیین نامه اصلاحی فوق الذكر: مبنی بر «پذیرش تقاضای صدور اجرائیه توسط دفاتر اسناد رسمی»، نظر به اینکه در حال حاضر دسترسی ادارات و واحدهای اجرا در خصوص پذیرش تقاضای صدور اجراییه در سامانه مدیریت پرونده های اجرا مسدود گردیده است. ضمن اقدام به پذیرش تقاضای صدور اجراییه از متقاضی یا قائم مقام قانونی وی، مطابق راهنما مندرج در سامانه ثبت آنی اقدام و نسخه تایید نهایی شده که حاوی شماره رهگیری پرونده الکترونیکی اجرائی می باشد، را جهت پیگیری های بعدی به ذینفع ارائه نمایند.
 3. در راستای تسهیل ارائه خدمات به متقاضیان و کاهش مراجعات آنها به ادارات اجراء سران دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق درخواست های مرتبط با اجراییه منجمله معرفی مال و ممنوع الخروجی) را ضمن ارسال فرم تقاضانامه و درخواست های بعدی مبنی بر ارزیابی، مزایده، تخلیه و غیره را تا فراهم شدن بستر موقتا از طریق مکاتبات مکانیزه موجود در سامانه ثبت الکترونیک اسناد و سامانه وقایع ازدواج و طلاق ارسال فرمایند.

موكدا متذکر گردد با توجه به مراتب فوق، سران دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق به تکلیف قانونی خود عمل و از هدایت متقاضیان به ادارات و واحدهای اجرا جدا خودداری نمایند.

مسئولیت حسن اجرای این بخشنامه بر عهده مدیران کل محترم ثبت استانها و بازرسان محترم می باشد.

کد 1077 – شیوه نامه پذیرش درخواست اجرای مفاد اسناد لازم الاجرا از طریق دفاتر اسناد رسمی

کد ۱۰۷۷- (محضرچی: فایل این کد را می توانید از این قسمت دانلود کنید)

کد 1087 – حق الزحمه پذیرش صدور اجراییه اسناد لازم الاجرا و سایر خدمات تبعی در دفاتر اسناد

در راستای اجرای بند (ب) اصلاحی ماده ۲ آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب ۱۳۹۸ / ۱۲ / ۶ و فراز ۱- ۴ از ماده یک شیوه نامه «پذیرش درخواست اجرای مفاد اسناد لازم الاجرا از طریق دفاتر اسناد رسمی» به شماره ۹۹/ ۹۵۲۴۰ مورخ ۹۹/ ۶ / ۲ ، حق الزحمه پذیرش صدور اجرائیه اسناد لازم الاجراء و سایر خدمات تبعی در دفاتر اسناد رسمی به شرح ذیل جهت اقدام اعلام میگردد:

 • حق الزحمه پذیرش درخواست صدور اجرائیه ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال
 • حق الزحمه خدمات تبعی (درخواست های بعدی) ۱۵۰.۰۰۰ ریال (به ازای هر درخواست)
کد 1085 – امکان مشاهده روند رسیدگی پرونده اجراییه از طریق پرتال سازمان

احتراما، در راستای دستورات ریاست عالی سازمان مبنی بر ضرورت اطلاع رسانی به متقاضیان پرونده های اجرایی به منظور جلوگیری از تردد آنان به دوائر اجرای ثبتی و زمینه سازی ارائه خدمات بهینه در حوزه اجرای اسناد رسمی، پیامک های اطلاع رسانی مربوط به مراحل مختلف رسیدگی پرونده و همچنین امکان مشاهده روند رسیدگی پرونده اجرایی از طریق مراجعه به پرتال سازمان و یا وارد نمودن لینک مستقیم ejra.Ssaa.ir از تاریخ ۹۹/۷/۱۵ عملیاتی و در سراسر کشور اجرایی گردیده است. مقتضی است به مبادی ذیربط دستور فرمایید نسبت به راهنمایی متقاضیان جهت توجه به پیامک های ارسالی و همچنین استفاده از پرتال سازمان و یا آدرس الکترونیکی مذکور برای مشاهده وضعیت پرونده اجرایی خود و عدم مراجعه حضوری در این خصوص اقدام نمایند.معاونت توسعه فناوری و خدمات الکترونیک ثبتی

کد 1088 – لزوم ثبت نام متقاضی صدور اجراییه در سامانه ثنا

احترام، با عنایت به اینکه زیرساخت لازم جهت ثبت نام در سامانه ثنا برای متقاضیان دریافت خدمات در دفاتر اسناد رسمی ایجاد گردیده است، ضروری است تا سران دفاتر اسناد رسمی که تاکنون نسبت به دریافت نام کاربری و رمز عبور از . طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی اقدام ننموده اند هرچه سریعتر حداکثر تا تاریخ۹۹/۸/۲۳ نسبت به ثبت نام در سامانه ثنا و ایجاد حساب کاربری اقدام نمایند.

بدیهی است از تاریخ ۹۹/۸/۲۴ امکان ارائه خدمات از طریق سامانه برای صدور اجرائیه و همچنین برون سپاری تقاضانامه اجراییه به متقاضیان فاقد حساب کاربری در سامانه ثنا وجود نخواهد داشت و دفاتر اسناد رسمی می بایست ابتدا نسبت به ثبت نام این دسته از متقاضیان در سامانه ثنا اقدام و سپس سایر مراحل را در سامانه اجرا نمایند. لذا ضمن ارسال لیست سران دفاتری که تاکنون در سامانه ثنا ثبت نام ننموده و فاقد حساب کاربری می باشند، دستور فرمایید تا تاریخ ۹۹/۸/۲۲ نسبت به ثبت نام و ایجاد حساب کاربری در سامانه مذکور اقدام نمایند. راهنمای ایجاد حساب کاربری در سامانه ثنا برای متقاضیان دفاتر اسناد رسمی به پیوست ارسال میگردد.

بیشتر بدانید:
اجرائیه
برای دوستانتان بفرستید:
↴ دیدگاه و نظرتان را درباره این مطلب بنویسید

سوالات شما توسط مدیر سایت یا سایر کاربران پاسخ داده خواهد شد.

مطالب مرتبط
پیشنهاد ویژه

15 دیدگاه. Leave new

 • اموالی از مدیون توقیف شده و بعدش برام پیامک اومد مقتضی است نحوه وصول طلب خود را کتبا به دفترخانه پذیرش تقاضانامه اعلام نمایید. به دفترخانه چی بگم؟

  پاسخ
 • سلام وقت بخیر – درخواست های تبعی(بعد از صدور اجرائیه) را حتماً باید از طریق همان دفترخانه که اجرائیه صادر شد فرستاد یا هر دفترخانه ای می شود؟

  پاسخ
 • سلام در مورد اجراییه شارژ ساختمان آیا لازم است قبوض مصرفی اخذ و ممهور به پذیرش اجرا شود یا همان اظهارنامه که ریز بدهی قید شده کافیست

  پاسخ
 • با سلام
  قراردادهای بانکی که بین بانک و شرکتها بابت تسهیلات مضاربه و در محل بانک (نه در دفترخانه) منعقد شده را نیز میتوان از طریق دفاتر اسناد رسمی تقاضای صدور اجراییه نمود؟

  پاسخ
 • با سلام و تشکر بابت انتشار مطالب ارزشمند، ببخشید صدور اجرائیه نیاز به بایگانی فیزیکی دارد یا خیر؟ دوم اینکه مهرپذیرش اجرا شد فقط روی چک زده شود کافی است یا مثلا روی گواهی عدم پرداخت نیز باید زده شود

  پاسخ
  • سلام
   ممنون از محبتتان
   بایگانی فیزیکی نیازی نیست و فقط اسکن کافی است.
   بهتر است روی گواهی عدم پرداخت هم درج گردد

   پاسخ
 • سلام در مورد صدور اجرائیه برای گاز بها چه مدارک و مواردی لازمه ممنون میشم راهنمایی کنین

  پاسخ
  • سلام
   لطفا با اداره اجرا محل مکاتبه کنید و همینجا برای بقیه دوستان هم قرار بدید که چه مدارکی لازم بوده

   پاسخ
 • عادل صدریه
  یکشنبه | 2020/12/13 | 16:44

  سلام سوالی داشتم ممنون میشم راهنمایی کنین بنده در سال ۹۶ در کار یکی از دوستانم سرمایه گذاری کردم که این سرمایه در چندین نوبت پرداخت شد بعد گذشت چند ماه ایشان پول بندرو دیگه پرداخت نکرده و باعث شد بنده شکایت کنم و در چندین شعبه از دادگاه ایشون محکوم و جلب ایشون صادر شد سوالم اینجاست یه سند ذمه ۳۵ میلیونی داشتم از ایشون که شکایت نکرده بودم چون وعده داده بودن حالا اون سند رو از طریق دفتر خدمات قضایی به شکایت گذاشتم سوال بنده اینجاست که از تاریخ بدهی ایشون که در سند ذکر شده تاخیر تادیه حساب میشه یا از روز شکایت ؟؟

  پاسخ
 • سلام وقت بخیر و سپاس از ارایه مطالب ارزشمند. آیا ثبت نام ثنا برا ی متقاضی کافیه یا طرف مقابل(مخاطب) هم باید ثبت نام ثناانجام داده باشه؟

  پاسخ
  • سلام
   برای ما (دفاتر اسناد رسمی) فعلاً (درحال حاضر، پاییز 1399) کافیه و به ثنا داشتن طرف مقابل نیازی نیست

   پاسخ
 • با سلام و تشکر من باب مطالب خوبی که در سایتتون میذارین.ببخشید یه سوال راجع به پذیرش اجرائیه چک دارم.اینکه اشاره کردین که ضمن یک تقاضانامه چک های متعدد مربوط به یک نفر پذیرش می شود منظور این است که اگر صادر کننده چک یک نفر باشد و چک های متعدد در وجه یه نفر یا چک های در وجه حامل متعددی صادر والان همه آن چک ها دست یه نفر باشد میتوان همه آن ها را در یک تقاضانامه آورد؟منظور این است که اگر صادر کننده یک نفر باشد و چند تا چک صادر کرده باشد و دارنده چک افراد متعدد باشند و هرکدام چک خاصی از صادر کننده داشته باشند نمیتوانند در یک تقاضانامه تقاضای اجرائیه کنند؟

  پاسخ
  • با سلام
   منظور اینکه یک نفر می تواند چند فقره چک را طی یک تقاضانامه ارسال کند
   نه اینکه چند نفر طی یک تقاضانامه درخواست اجرائیه کنند

   پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

قانون پیش فروش ساختمان + جدیدترین اصلاحات
آخرین تغییرات سامانه ثبت آنی دفترخانه اسناد رسمی
keyboard_arrow_up