ساخت و ساز و تقسیم‌نامه

↴ مختصر توضیحی درباره این دسته

قرارداد مشارکت در ساخت و ساز یک توافقنامه قانونی است که بین دو یا چند طرف برای انجام یک پروژه ساختمانی منعقد می‌شود. در این قرارداد، هر طرف نقش، مسئولیت و تعهدات خود را در رابطه با مشارکت مالی، تقسیم سود و مدت زمان پروژه مشخص می‌کند. این قرارداد می‌تواند مزایایی مانند افزایش کیفیت سازه، افزایش ارزش ملک و نوسازی ساختمان‌های قدیمی داشته باشد. اما برای انعقاد یک قرارداد مشارکت در ساخت و ساز، باید به نکات مهمی توجه کرد تا از بروز خسارت‌ها و اختلافات جلوگیری شود. برخی از این نکات عبارتند از:
– شناسایی دقیق طرفین قرارداد و صحت‌سنجی اطلاعات آنها
– تعریف واضح موضوع و هدف قرارداد و شرایط اجرای آن
– مشخص کردن مشخصات ملک (زمین) فعلی و ساختمان جدید با توجه به ابعاد، پلاک ثبتی، متراژ، پهنه و لیست متریال
– تعیین سهم و حقوق هر طرف از واحدهای ساختمانی و شیوه تقسیم سود و زیان
– تعیین مبالغ و موعد پرداخت هزینه‌ها و مسئولیت‌ها در مراحل مختلف ساخت
– تعیین شرایط فسخ قرارداد و انتقال سند در صورت لزوم
– تعیین ضمانت اجرای قرارداد و حل و فصل اختلافات از طریق داوری یا ناظر بر پروژه

سند رسمی مشارکت در ساخت یک سند قانونی است که بین مالک زمین یا ساختمان قدیمی و سازنده یا مشارکت کننده در ساخت منعقد می‌شود. در این سند، شرایط و مقررات مشارکت در ساخت و ساز، تعهدات و حقوق هر طرف، نحوه تقسیم واحدهای ساخته شده، مدت زمان پروژه و روش حل اختلافات مشخص می‌گردد. این سند در دفترخانه اسناد رسمی تنظیم و ثبت می‌شود و قدرت اجرایی دارد. برخی از مزایای سند رسمی مشارکت در ساخت عبارتند از:
– افزایش اعتبار و اطمینان طرفین قرارداد و جلوگیری از تقلب و سوء استفاده
– امکان انتقال و ارث بری سند به طور مستقیم و بدون نیاز به تنظیم قرارداد جدید
– امکان اخذ تسهیلات بانکی با استفاده از سند به عنوان ضمانت
– امکان اعمال حقوق مدنی و کیفری در صورت بروز اختلاف یا نقض قرارداد
– امکان دریافت رونوشت از سند در صورت مفقود شدن یا آسیب دیدن آن

برای تنظیم سند رسمی مشارکت در ساخت، باید مراحل زیر را طی کرد:
– انتخاب یک دفترخانه اسناد رسمی معتبر و مجاز
– تهیه مدارک لازم از جمله شناسنامه، کارت ملی، سند مالکیت زمین یا ساختمان، و غیره
– توافق بر روی موارد قراردادی مانند متراژ زمین، تعداد واحدهای ساخته شده، سهم هر طرف، مبلغ و موعد پرداخت هزینه‌ها، مدت زمان پروژه و …
– تنظیم و امضای سند توسط طرفین قرارداد و سردفتر دفترخانه
– پرداخت هزینه‌های ثبت و مالیات و عوارض به دفترخانه
– دریافت سند رسمی مشارکت در ساخت

سند تقسیم نامه بعد از سند مشارکت در ساخت یک سند قانونی است که بین طرفین قرارداد مشارکت در ساخت (مالک زمین و سازنده) پس از اتمام پروژه و تحویل واحدهای ساخته شده تنظیم می‌شود. در این سند، تقسیم واحدهای ساختمانی بین طرفین بر اساس سهم الشرکه آنها مشخص می‌گردد. این سند در دفترخانه اسناد رسمی تنظیم و ثبت می‌شود و اساس تهیه اسناد جدید برای واحدهای ساخته شده می‌باشد.
برای تنظیم سند تقسیم نامه بعد از سند مشارکت در ساخت، باید مراحل زیر را طی کرد:
انتخاب یک دفترخانه اسناد رسمی معتبر و مجاز
تهیه مدارک لازم از جمله سند مشارکت در ساخت، شناسنامه، کارت ملی، وغیره
توافق بر روی تقسیم واحدهای ساخته شده بین طرفین بر اساس سهم الشرکه آنها
تنظیم و امضای سند تقسیم نامه توسط طرفین قرارداد و سردفتر
پرداخت هزینه‌های ثبت و مالیات و عوارض به دفترخانه
دریافت سند تقسیم نامه

keyboard_arrow_up