تخفیف!

بسته جامع آزمون سردفتری اسناد رسمی با پاسخنامه کاملا تشریحی

(دیدگاه 17 کاربر)

3,890,000 

این بسته شامل نمونه سوالات و اصل دفترچه آزمون سردفتری از سال ۱۳۷۴ تاکنون به همراه کلید سوالات کاملا تشریحی با ارائه ماده قانونی مربوطه و توضیحات لازم، با آخرین اصلاحات و مقررات جدید مرتبط با حرفه سردفتری و دفاتر اسناد رسمی است.

دسته: برچسب:

توضیحات

بسته جامع نمونه سوالات و آزمون‌های سردفتری

این بسته یک منبع کامل و جامع برای آمادگی آزمون سردفتری است که به شما کمک می‌کند تا با اطمینان و اعتماد به نفس بالا در آزمون شرکت کنید و نتیجه مطلوب را کسب کنید.

این بسته شامل موارد زیر است:

 1. نمونه سوالات آزمون سردفتری در همه مواد امتحانی مانند حقوق مدنی، حقوق تجارت، حقوق جزا و غیره از سال ۱۳۷۴ تاکنون.
 2. کلید سوالات کاملا تشریحی با ارائه ماده قانونی مربوطه و توضیحات لازم.
 3. آخرین اصلاحات و مقررات جدید مرتبط با حرفه سردفتری و دفاتر اسناد رسمی.

بخشی از سوالات و پاسخ ها به عنوان نمونه در ادامه قابل مشاهده است.

برای مثال: محکومیت سردفتران که بارها در آزمون های متعدد سوال شده مطابق با آیین نامه جدید قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۴۰۰ پاسخ داده شده است.

برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص زمان برگزاری و منابع آزمون سردفتری اینجا کلیک کنید.


نمونه سوال

بخشی از سوالات آزمون سردفتری به عنوان نمونه به همراه پاسخ تشریحی آنها، در زیر قرار دارد:

سؤالات حقوق مدنی آزمون سال ۱۳۷۴

 1. مسئولیت بایع نسبت به پرداخت ثمن معامله به مشتری در صورت مستحق للغير در آمدن مبیع اصطلاحا چه نامیده می شود؟
  1. ضامن عيوب مخفی مبیع.
  2. مسئولیت ناشی از عدم اجرای قرارداد
  3. ضامن درک
  4. ضمان قبول به عقد فاسد
   • پاسخ صحیح گزینه «۳»
   • ماده ۳۹۰ ق.م «اگر بعد از قبض ثمن مبیع کلاً یا جزاً مستحق للغير در آيد بايع ضامن است اگر چه تصریح به ضمان نشده باشد»
 2. هرگاه مبیع عیبی در زمان انعقاد بیع داشته که از نظر مشتری مخفی مانده باشد، در حالی که عیب مزبور نوعا و عرفا ظاهر است چه راهی برای رفع ضرر از مشتری وجود دارد؟
  1. راهی برای رفع ضرر از مشتری وجود ندارد و معامله نافذ و لازم است.
  2. مشتری می تواند معامله را فسخ کند.
  3. مشتری می تواند معامله را فسخ یا ارش مطالبه کند.
  4. مشتری فقط حق مطالبه ارش دارد.
   • پاسخ صحیح گزینه «۳»
   • ماده ۴۲۲ ق.م «اگر بعد از معامله ظاهر شود که مبیع معیوب بوده مشتری مختار است در قبول مبيع معیوب یا اخذ ارش یا فسخ معامله»
   • ماده ۴۲۳ ق.م «خیار عیب وقتی برای مشتری ثابت می شود که عیب مخفی و موجود در حین عقد باشد»
   • ماده ۴۲۴ ق.م «عیب وقتی مخفی محسوب است که مشتری در زمان بيع عالم بر آن نبوده است اعم از اینکه این عدم علم ناشی از آن باشد که عیب واقعا مستور بوده است یا اینکه ظاهر بوده ولی مشتری ملتفت آن نشده است»
 3. برای صحت عقد ضمان لازم است:
  1. سبب دین ایجاد شده باشد
  2. ضامن مالدار باشد
  3. مقدار دین برای ضامن معلوم باشد
  4. دین حال باشد
   • پاسخ صحیح گزینه «۱»
   • ماده ۶۹۰ ق.م « در ضمان شرط نیست که ضامن مالدار باشد لیکن اگر مضمون له در وقت ضمان به عدم تمكن ضامن جاهل بوده باشد می تواند عقد ضمان را فسخ کند ولی اگر ضامن بعد از عقد غير ملی شود مضمون له خیاری نخواهد داشت.
   • ماده ۶۹۱ ق.م «ضمان دینی که هنوز سبب آن ایجاد نشده است ، باطل است»
   • ماده ۶۹۲ ق.م «در دین حال ممکن است ضامن برای تادیه آن اجلی معین کند و همچنین میتواند در دین موجل تعهد پرداخت فوری آن را بنماید»
   • ماده ۶۹۴ ق.م «علم ضامن به مقدار و اوصاف و شرایط دینی که ضمانت آن را می نماید شرط نیست بنابراین اگر کسی ضامن دین شخص بشود بدون اینکه بداند آن دین چه مقدار است ضمان صحیح است لیکن ضمانت یکی از چند دین به نحو تردید باطل است»
 4. رفع حجر از صغیر در امور مالی با چه شرایطی تحقق می یابد؟
  1. رسیدن صغیر به سن بلوغ
  2. تحقق بلوغ و رشد
  3. رسیدن صغیر به سن هیجده سال تمام
  4. احراز رشد او به وسیله دادگاه
   • پاسخ صحیح گزینه «۲»
   • ماده ۲۱۰ ق.م «متعاملین باید برای معامله اهلیت داشته باشند»
   • ماده ۲۱۱ ق.م «برای اینکه متعاملين اهل محسوب شوند باید بالغ و عاقل و رشید باشند»
   • ماده ۱۲۱۰ ق.م «هیچ کس را نمی توان بعد از رسیدن به سن بلوغ به عنوان جنون یا عدم رشد محجور نمود مگر آنکه عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد»
   • ماده ۱۲۱۴ ق.م «معاملات و تصرفات غير رشید در اموال خود نافذ نیست مگر با اجازه ولی یا قیم او اعم از آنکه این اجازه قبلا داده شده باشد یا بعد از انجام عمل و معذلک تملكات بلاعوض از هر قبیل که باشد بدون اجازه هم نافذ است»
 5. معاطات چیست و چه ماهیتی دارد؟
  1. عملی است که متضمن بخشش است و یک نوع هبه به شمار می آید.
  2. عملی است که با قبض و اقباض تحقق می یابد و مفید اباحه است.
  3. معامله ای است که با داد و ستد انجام می شود و عقد لازم است.
  4. معامله ای است که با داد و ستد انجام می شود و عقد جائز است.
   • پاسخ صحیح گزینه «۳»
   • ماده ۳۳۹ قانون مدنی: پس از توافق بایع و مشتری در مبیع و قیمت آن عقد به ایجاب و قبول واقع می شود. ممکن است بیع به داد و ستد نیز واقع گردد.
   • معاطات عبارت است از مبادله و داد و ستد بدون عقد مخصوص و به مفهوم کلی معاطات هر معامله و معاوضه ای است که در آن ایجاب و قبول نباشد، اعم از آنکه لفظ دیگری گفته شود یا گفته نشود.

سؤالات حقوق تجارت آزمون سال ۱۳۷۴

 1. سرمایه های غیرنقدی در شرکت های سهامی خاص توسط کدام یک برآورده می شود؟
  1. كلیه شرکاء
  2. ثبت شرکت ها
  3. کارشناس رسمی دادگستری
  4. شریکی که سرمایه ی غیرنقدی آورده و به مسئولیت وی
   • پاسخ صحیح گزینه « ۳ »
   • ماده ۸۲ ق.ا.ل.ت « در شرکتهای سهامی خاص تشکیل مجمع عمومی مؤسس الزامی نیست لیکن جلب نظر کارشناس مذکور در ماده ۷۶ این قانون ضروری است و نمی توان اورده های غیر نقد را به مبلغی بیش از ارزیابی کارشناس قبول نمود»
 2. در شرکت های سهامی، انتقال…
  1. اندوخته به سرمایه ممنوع است.
  2. اندوخته قانونی به سرمایه مجاز است.
  3. اندوخته قانونی به سرمایه ممنوع است.
  4. قانونی و اختیاری به سرمایه شرکت ممنوع است
   • پاسخ صحیح گزینه «۳»
   • تبصره ۲ ماده ۱۵۸ ل.ا.ق.ت «انتقال اندوخته قانونی به سرمایه ممنوع است»
 3. تقویم آورده ی غیرنقدی در شرکت با مسئولیت محدود به عهده چه کسی است؟
  1. خود شركاء
  2. خود شرکاء به اکثریت عددی و سه چهارم سرمایه
  3. کارشناس رسمی دادگستری
  4. کارشناس خبره دادگستری
   • پاسخ صحیح گزینه «۱»
   • ماده ۹۷ ل.ا.ق.ت «در کلیه موارد دعوت صاحبان سهام برای تشکیل مجامع عمومی باید از طريق نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های مربوط به شرکت در آن نشر می گردد به عمل آید. هر یک از مجامع عمومی سالیانه باید روزنامه کثیرالانتشاری را که هر گونه دعوت و اطلاعیه بعدی برای سهامداران تا تشکیل مجمع عمومی سالانه بعد در آن منتشر خواهد شد تعیین نمایند. این تصمیم باید در روزنامه کثیرالانتشاری که تا تاریخ چنین تصمیمی جهت نشر دعوتنامه ها و اطلاعیه های مربوط به شرکت قبلا تعیین شده منتشر گردد»
   • تبصره: در مواقعی که کلیه صاحبان سهام در مجمع حاضر باشند نشر آگهی و تشریفات دعوت الزامی نیست
   • ماده ۹۸ ل.ا.ق.ت « فاصله بین نشر دعوتنامه مجمع عمومی و تاریخ تشکیل آن حداقل ده روز و حداكثر چهل روز خواهد بود»
 4. اگر تاجر ورشکسته دفتر نداشته باشد:
  1. ورشکسته به تقصير اعلان می شود.
  2. ممکن است ورشکسته به تقصير اعلام شود
  3. ورشکسته به تقلب اعلان می شود.
  4. ممکن است ورشکسته به تقلب اعلام شود.
   • پاسخ صحیح گزینه «۲»
   • ماده ۵۴۲ ل.ا.ق.ت: در موارد ذیل هر تاجر ورشکسته ممکن است ورشکسته به تقصیر اعلان شود:
   • اگر به حساب دیگری و بدون آنکه در مقابل عوضی دریافت نماید تعهداتی کرده باشد که نظر به وضعیت مالی او در حین انجام آنها آن تعهدات فوق العاده باشد.
   • اگر عملیات تجارتی او متوقف شده و مطابق ماده ۴۱۳ این قانون رفتار نکرده باشد.
   • اگر از تاریخ اجرای قانون تجارت مصوب ۲۵ دلو ۱۳۰۳ و ۱۲ فروردین و ۱۲ خرداد ۱۳۰۴ دفتر نداشته یا دفاتر او ناقص یا بی ترتیب بوده یا در صورت دارایی وضعیت حقوقی خود را اعم از قروض و مطالبات به طور صحیح معین نکرده باشد (مشروط بر اینکه در این موارد مرتکب تقلبی نشده باشد)»
 5. اگر عبارت حواله کرد در متن چک قلم خورده باشد، چک …
  1. غیرقابل انتقال است.
  2. قابل انتقال لیکن تابع قانون مدنی است.
  3. بدون اجازه صادر کننده قابل انتقال نیست.
  4. قابل انتقال و تابع قانون تجارت است.
   • پاسخ صحیح گزینه «۴»
   • برخی از حقوقدانان معتقدند که اگر چک در وجه شخص معینی و نه به حواله کرد او صادر شده باشد، آن شخص حق انتقال چک را به غیر ندارد و انتقال اینگونه چک ها تابع مقررات قانون مدنی ( انتقال طلب ) است و فاقد مزایای ظهرنویسی اسناد تجاری است. برخی از حقوقدانان متذکر شده اند مستفاد از اطلاق قسمت اخیر ماده ۳۱۲ قانون تجارت این است که چک در هر حال به ظهرنویسی قابل انتقال است. رویه قضایی در این باره متشتت است ولی رویه غالب و عرف بانکداری نقل و انتقال چنین چکی را از طریق ظهرنویسی پذیرفته است و آثار ظهر نویسی را بر آن مترتب می کنند. (درچیلی، محمد، حاتمی، علی، قرائی، محسن، ۱۳۸۷، چاپ هشتم، صفحه ۵۹۰)

سؤالات حقوق جزا آزمون سال ۱۳۷۴

 1. جرم عبارت است از هر فعل یا ترک فعلی که …
  1. در قانون برای آن مجازات و اقدامات تامینی تیعین شده باشد.
  2. در قانون برای آن مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی مقرر شده باشد
  3. در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد.
  4. خلاف موازین شرعی باشد.
   • پاسخ صحیح گزینه «۳»
   • ماده ۲ قانون مجازات اسلامی « هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می شود »
 2. محرومیت از حقوق اجتماعی به علت ارتکاب جرم ….. قابل اعمال است.
  1. عمدی
  2. عمدی غیرقابل گذشت
  3. اعم از عمدی یا غیرعمدی
  4. عمدی و محکومیت به تعریز یا مجازات بازدارنده
   • پاسخ صحیح گزینه «۱»
   • ماده ۲۵ ق.م.ا : محکومیت قطعی کیفری در جرائم عمدی، پس از اجرای حکم یا شمول مرور زمان، در مدت زمان مقرر در این ماده محکوم را از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی محروم می کند.
   • ماده ۶۲ مکرر قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰
 3. تخفیف مجازات به موجب ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی عبارت است از تعیین مجازات به کمتر از …..
  1. حداقل
  2. حداکثر
  3. تقلیل و یا تبدیل به مجازات نوع دیگر که مناسب تر به حال محكوم عليه است.
  4. تقلیل و یا تبدیل به مجازات نوع دیگر که مناسب تر به حال متهم است.
   • پاسخ صحیح گزینه «۴»
   • ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی: در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف، دادگاه می تواند مجازات تعزیری را به نحوی که به حال متهم مناسب تر باشد به شرح زیر تقلیل دهد یا تبدیل کند:
   • الف – تقلیل مجازات حبس به میزان یک تا سه درجه در مجازات های درجه چهار و بالاتر
   • ب- تقلیل مجازات حبس درجه پنج و درجه شش به میزان یک تا دو درجه یا تبدیل این مجازات و مجازات حبس درجه هفت حسب مورد به جزای نقدی متناسب با همان درجه
   • پ- تبدیل مصادره کل اموال به جزای نقدی درجه یک تا چهار
   • ت- تقليل انفصال دائم به انفصال موقت به میزان پنج تا پانزده سال
   • ث- تقلیل سایر مجازات های تعزیری به میزان یک یا دو درجه یا تبدیل آن به مجازات دیگر از همان درجه یا یک درجه پایین تر
   • تبصره – چنانچه در اجرای مقررات این ماده یا سایر مقرراتی که به موجب آن مجازات تخفیف میابد، حکم به حبس کمتر از نود و یک روز صادر شود، به مجازات جایگزین مربوط تبدیل میشود.
 4. اجرای کدامیک از احکام جزایی زیر قابل تعلیق نیست؟
  1. مجازات کسانی که به وارد کردن و یا ساختن و یا فروش موادمخدر اقدام و یا به نحوی از انحاء با مرتکبین اعمال مذکور معاونت می نمایند.
  2. مجازات کسانی که به جرم اختلاس یا ارتشاء یا کلاهبرداری و یا جعل و یا استفاده از سند مجعول یا خیانت در امانت یا سرقتی که موجب حد نیست یا آدم ربایی محکوم می شوند.
  3. مجازات کسانی که به نحوی از انحاء با انجام اعمال مستوجب حد معاونت می نمایند.
  4. قاچاق عمده موادمخدر یا روان گردان، مشروبات الکلی و سلاح و مهمات و قاچاق انسان
   • پاسخ صحیح گزینه «۴»
   • ماده ۴۷ ق.م.ا « صدور حکم و اجرای مجازات در مورد جرائم زیر و شروع به آنها قابل تعویق و تعلیق نیست:
   • الف- جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، خرابکاری در تأسیسات آب، برق، گاز، نفت و مخابرات
   • ب – جرائم سازمان یافته، سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار، آدمربایی و اسیدپاشی
   • پ- قدرت نمایی و ایجاد مزاحمت با چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر، جرائم علیه عفت عمومی، تشکیل یا اداره مراکز فساد و فحشا
   • ت- قاچاق عمده مواد مخدر یا قاچاق عمده روانگردان، قاچاق عمده مشروبات الکلی و قاچاق عمده سلاح و قاچاق عمده مهمات و قاچاق انسان
   • ث – تعزیر بدل از قصاص نفس، معاونت در قتل عمدی و معاونت در محاربه و معاونت در افساد في الارض
   • ج- جرائم اقتصادی، با موضوع جرم بیش از یکصد میلیون ریال
   • تبصره – در جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور در صورت همکاری مؤثر مرتکب در کشف جرم و شناسایی سایر متهمان، تعلیق بخشی از مجازات بلامانع است. همچنین تعلیق مجازات جرائم علیه عفت عمومی (به جز جرائم موضوع مواد (۶۳۹) و (۶۴۰) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده مصوب۱۳۷۵/۳/۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی) و کلاهبرداری و کلیه جرائم در حکم کلاهبرداری و جرائمی که مجازات کلاهبرداری درباره آنها مقرر شده یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب می شود و شروع به جرائم مقرر در این تبصره، بلامانع است. رعایت ماده (۴۶) این قانون در خصوص این تبصره الزامی است.
 5. تشدید مجازات در تکرار جرم مستلزم صدور حکم محکومیت …..
  1. برای جرم قبلی است.
  2. به مجازات تعزیری و اجرای آن است.
  3. قطعی به مجازات تعزیری جرم قبلی است.
  4. به مجازات تعزیری و شروع به اجرای آن است.
   • پاسخ صحیح گزینه «۳»
   • ماده ۱۳۷ق.م.ا « هرکس به علت ارتکاب جرم عمدی به موجب حکم قطعی به یکی از مجازات های تعزیری از درجه یک تا درجه پنج محکوم شود و از تاریخ قطعیت حکم تا حصول اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان اجرای مجازات، مرتکب جرم عمدی تعزیری درجه یک تا شش گردد، حداقل مجازات جرم ارتکابی میانگین بین حداقل و حداکثر مجازات قانونی آن جرم است و دادگاه می تواند وی را به بیش از حداکثر مجازات تا یک چهارم آن محکوم کند »

سؤالات حقوق ثبت آزمون سال ۱۳۷۴

 1. اگر در بین اصحاب دعوا معامله اختلافی وجود داشته باشد، سردفتر می تواند ثمن معامله را اخذ و…..
  1. به حساب سپرده ثبت اسناد واریز و پس از تکمیل سند، ذی نفع آن را از اداره ثبت دریافت نماید
  2. پس از تکمیل سند، در همان مجلس، به ذی نفع تسلیم نماید
  3. پس از تکمیل سند، از اداره ثبت جهت پرداخت آن کسب تکلیف نماید
  4. قبض سپرده صادر و پس از تکمیل سند و صدور حکم به ذی نفع پرداخت نماید
   • پاسخ صحیح گزینه «۲»
   • بند ۱۰۵ مجموعه بخشنامه های ثبتی: «سردفتران و دفتریاران نمی توانند جز در موارد مصرح در ماده ۱۱ آئین نامه دفاتر رسمی وجهی را به طور امانت یا به منظور تسلیم به متعهدله از اشخاص قبول نماید و اگر برای جلوگیری از اختلاف اصحاب معامله ضروری باشد فقط می تواند ثمن معامله را اخذ و پس از تکمیل سند في المجلس به ذی نفع تسلیم نماید»
 2. در کدام معاملات مندرجات سند رسمی نسبت به اشخاص ثالث نیز معتبر است؟
  1. املاک ثبت شده
  2. املاک ثبت نشده
  3. املاک غیر منقول
  4. راجع به تعهدات مالی
   • پاسخ صحیح گزینه «۱»
   • ماده ۷۲ ق.ث: کلیه معاملات راجعه به اموال غیر منقوله که بر طبق مقررات راجعه به ثبت املاک ثبت شده است نسبت به طرفین معامله و قائم‌مقام‌قانونی آنها و اشخاص ثالث دارای اعتبار کامل و رسمیت خواهد بود.
 3. ثبت اسناد مربوط به اشخاص بی سواد چگونه انجام می شود؟
  1. وکیل باسواد و مطلع حضور داشته باشند، مگر اینکه در بین خود معرفین چنین شخصی باشد
  2. نماینده دادگاه حضور داشته باشد، مگر اینکه صلاحیت دفترخانه در ثبت مورد تائید دادگاه باشد
  3. نماینده اداره ثبت حضور داشته باشد، مگر اینکه مسئول دفترخانه مورد اعتماد شخص بیسواد باشد
  4. یک نفر باسواد و مطلع که مورد اعتماد فرد بیسواد باشد حضور داشته باشد مگر اینکه در بین خود معرفین چنین شخصی باشد
   • پاسخ صحیح گزینه «۴»
   • ماده ۶۴ ق.ث.: در صورتی که طرفین معامله و یا یکی از آنها کور یا کر و گنگ بی‌سواد باشند علاوه بر معرفین هر یک از اشخاص مزبوره باید به معیت‌خود یک نفر از معتمدین خود را حاضر نماید که در موقع قرائت ثبت و امضای آن حضور به هم رسانند مگر اینکه بین خود معرفین کسی باشد که طرف‌اعتماد آنها است – معتمد مزبور در مورد اشخاص کر گنگ باید از جمله اشخاصی باشد که بتواند با آنها به اشاره مطلب را بفهماند – در مورد این ماده‌مراتب در سندی که ثبت می‌شود در ستون ملاحظات دفتر باید قید گردد.
   • ‌ماده ۶۶ ق.ث.: در موقعی که معامله راجع به اشخاص بی‌سواد است علاوه بر معرفین حضور یک نفر مطلع با سواد نیز که طرف اعتماد شخص بی‌سواد‌باشد لازم است مگر در صورتی که بین خود معرفین شخص باسوادی باشد که طرف اعتماد شخص بی‌سواد است.
 4. هرگاه سردفتر در صدور اجرائیه با مشکلی مواجه شود چگونه باید اقدام نماید؟
  1. اجرائیه را صادر و موارد اشکال را در آن به طور صریح قید می نماید تا ثبت محل نسبت به رفع آن اقدام نماید
  2. باید از صدور آن خودداری کرده و ظرف ۲۴ ساعت با طرح صریح اشکال، از ثبت محل استعلام و کسب تکلیف نماید.
  3. قبل از صدور اجرائیه اشکال را به طور صریح به اداره کل امور اسناد اعلام تا پس از تعیین تکلیف اقدام نماید
  4. از صدور اجرائیه خودداری نموده و موارد اشکال را به طور کتبی به ذی نفع ابلاغ تا از طریق مراجع قضایی اقدام نماید
   • پاسخ صحیح گزینه «۲»
   • تبصره ۱ ماده ۵ آئین نامه اجرای اسناد لازم الاجرا اصلاحی ۱۳۹۸: هر گاه سردفتر در صدور اجرائیه با اشکالی روبرو شود باید از صدور آن خودداری کرده و ظرف ۲۴ ساعت با طرح صریح اشکال، از ثبت محل استعلام و کسب تکلیف نماید.
 5. اگر در معاملات رهنی، بستانکار از رهن اعراض نماید، عملیات اجرایی بر چه اساسی ادامه می یابد؟
  1. سند شرطی
  2. سند رهنی
  3. سند ذمه ای
  4. سند وثيقه
   • پاسخ صحیح گزینه «۳»
   • سند ذمه ای: سندی رسمی که حاکی از بدهی امضاء کننده آن است و وثیقه ای برای بدهی نباشد مانند سند ازدواج نسبت به صداق
   • اعراض از رهن: یعنی اینکه مرتهن از وثیقه اش بگذرد زیرا عقد رهن از سوی مرتهن جایز است و او می تواند آن را یک جانبه فسخ کند و حق وثیقه اش را ساقط نماید. پس دین با وثیقه او مبدل به دین بی وثیقه میشود و سند رهنی او سند ذمه ای می گردد و مقررات اجراء اسناد ذمه ای بر آن مترتب می گردد. لغت صحیح فک رهن است نه اعراض از رهن که ساخته غير اهل اصطلاح است. (ترمینولوژی حقوق، جعفری لنگرودی)

سوالات آزمون آئین نامه‌ها و مقررات دفاتر اسناد رسمی سال ۱۳۷۴

 1. اقدام دفترخانه پس از صدور اجرائیه کدام است؟
  1. ابلاغ اجرائیه به وسیله بستانکار به مدیون
  2. اعلام مراتب به مدیون و ارسال اجرائیه به ثبت محل
  3. ارسال اجرائیه برای متعهد و اجرای دادگاه
  4. دعوت از مدیون و ابلاغ اجرائیه به وی
   • با توجه به اصلاح آیین نامه اسناد لازم الاجرا در سال ۱۳۹۸ هیچکدام از گزینه ها صحیح نمیباشد.
   • ماده ۵ آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء اصلاحی ۱۳۹۸: سردفتر پس از احراز شرایط قانونی صدور اجرائیه و احراز هویت و صلاحیت درخواست کننده، مکلف است نسبت به ورود و تکمیل اطلاعات در سامانه اجرا اقدام، مدارک و مستندات مربوط را به سند الکترونیکی تبدیل و به انضمام اجراییه صادره حداکثر ظرف ۴۸ ساعت از طریق سامانه مذکور، به اداره اجرای ثبت محل ارسال و اصول مدارک و مستندات را ضبط و بایگانی نماید.
   • تبصره ۱- هرگاه سردفتر در صدور اجرائیه با اشکالی روبرو شود باید از صدور آن خودداری کرده و ظرف ۲۴ ساعت با طرح صریح اشکال، از ثبت محل استعلام و کسب تکلیف نماید.
   • تبصره ۲- صدور اجراییه فقط نسبت به تعهدات حال شده ای که در سند لازم الاجرا منجزأ قيد شده باشد و اجرای آن در صلاحیت اداره ثبت باشد، امکان پذیر است.
   • ماده ۱۴ آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء اصلاحی ۱۳۹۸: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است زیرساخت و سامانه مناسب برای ارسال ابلاغ به صورت الکترونیکی به طرفین پرونده، وکلا، نمایندگان قانونی، کارشناسان رسمی و دیگر اشخاص مرتبط با پرونده اجرایی ایجاد نماید.
   • تبصره ۱- تمامی ابلاغ های مرتبط با پرونده اجرا به نحو الکترونیک از طریق سامانه مذکور، انجام خواهد شد. کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی مرتبط با پرونده اجرایی موظف اند نسبت به ثبت نام در این سامانه اقدام نمایند. رؤیت اوراق اجرایی، با ثبت زمان و سایر جزئیات، ذخیره می شود و کلیه آثار ابلاغ واقعی بر آن مترتب می گردد. وصول الکترونیکی اوراق اجرایی به حساب کاربری مخاطب و ورود به سامانه از طریق حساب کاربری و رؤیت اوراق از این طریق، ابلاغ محسوب و به منزله رسید است.
   • تبصره ۲- هر شخص جهت دریافت حساب کاربری مستقیمأ یا از طریق دفاتر اسناد رسمی، ازدواج و طلاق به سامانه درگاه خدمات مشتریان مراجعه می کند. تأیید و نهایی شدن ثبت نام نیازمند احراز هویت است. احراز هویت می تواند از طریق مراجع فوق الذکر و با هزینه مشتریان صورت گیرد. میزان حق الزحمه توسط سازمان تعیین می شود.
 2. حقوق دفتریار زائد بر یک نفر را چه کسی پرداخت می کند؟
  1. اداره ثبت محل
  2. سازمان ثبت اسناد
  3. سردفتر از درآمد شخصی
  4. سردفتر از درآمد اضافی
   • پاسخ صحیح گزینه «۳»
   • منظور از این سوال دفتریار دوم است که برای رد گم کردن به این شکل طرح شده.
   • که بر خلاف دفتریار اول، دفتریار دوم مانند کارمند دفترخانه است و حقوق دفتریار دوم را سردفتر باید پرداخت کند.
 3. صدور ابلاغ مرخصی، در کدام مورد موکول به اعلام نتیجه بازرسی دفترخانه و گواهی تصفیه حساب است؟
  1. استعلاجی بیش از یک ماه
  2. برای شرکت در آزمون سایر سازمان ها
  3. برای مدت بیش از چهار ماه
  4. برای خروج از کشور
   • پاسخ صحیح گزینه «۴»
   • ماده۶۲ آیین نامه جدید قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۴۰۰: مجوز استفاده از مرخصی استحقاقی یا استعلاجی برای خروج از کشور مشروط به اعلام نتیجه بازرسی از دفترخانه و ارائه گواهی تصفیه‌حساب است.
   • تبصره: در موارد اضطراری که انجام بازرسی ممکن نیست، مجوز فوق‌الذکر پس از تعهد کفیل به پرداخت بدهی­ های احتمالی سردفتر یا پس از اخذ تضمین کافی از سردفتر، توسط سازمان صادر می‌شود.
 4. مهلت زمان تشکیل دفترخانه برای کسی که به سردفتری انتخاب می شود چند ماه است و در صورت عدم تشکیل دفترخانه چه اقدامی صورت می گیرد؟
  1. یک ماه – تجديد تضمین
  2. سه ماه – لغو ابلاغ
  3. هشت ماه – بررسی مجدد صلاحیت
  4. هشت ماه – تجديد اختیار
   • پاسخ صحیح گزینه «۲»
   • ماده ۷۴ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۱۳۵۴: کسانی که به سردفتری اسناد رسمی انتخاب می شوند مکلف اند حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ صدور ابلاغ نسبت به تشکیل دفترخانه اقدام نمایند والا ابلاغ آنها کان لم یکن خواهد بود. ابلاغ سردفتری افرادی که در تاریخ تصویب این قانون بیش از سه ماه از تاریخ صدور آن گذشته باشد و به تأسیس دفترخانه اقدام نکرده باشند نیز کان لم یکن تلقی می شود »
 5. قام و مرجع پیشنهاد دهنده و صادر کننده ابلاغ دفتریار به ترتیب کدام است؟
  1. اداره ثبت – وزارت بازرگانی
  2. سردفتر – کانون سردفتران
  3. سردفتر – سازمان ثبت
  4. کانون سردفتران – سازمان ثبت
   • پاسخ صحیح گزینه «۳»
    • ماده ۳ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۱۳۵۴: هر دفترخانه علاوه بر یک دفتریار که سمت معاونت دفترخانه و نمایندگی سازمان ثبت را دارا می باشد و دفتریار اول نامیده می شود می تواند یک دفتریار دوم نیز داشته باشد. دفتریار به پیشنهاد سردفتر و به موجب ابلاغ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برابر مقررات این قانون منصوب می شود.

ادبیات فارسی

 1. معنی واژه‌های «مهیب – طاعن – غزا» به ترتیب کدام است؟
  1. سهمگین – ملامتگر – مبارز
  2. ترس آور – عیب جو – پیکار
  3. خشمگین – فرمان بری – رزم
  4. عصبانی – فرمانبردار – نبرد
   • پاسخ صحیح گزینه 2
 1. معنی کدام واژه‌ها؛ «نادرست» است؟
  1. (قفا: پشت سر) – (منغص: تیره)
  2. (تعرض: تجاوز) – (طیره: خفت)
  3. (مأمون: در امنیت) – (عقوبت: عذاب)
  4. (دُرج: یاقوت) – (حشم: سرور)
   • گزینه « ۴ » درج = صندوقچه کوچک جواهر – حشم = چاکران نوکران
 1. در کدام گروه واژه، «غلط املایی» وجود دارد؟
  1. تهیه استشهادنامه – وجه التزام – مالیات مستقلات
  2. توابع و لواحق – پرداخت بیعانه – حق توکیل غیر
  3. انعقاد قرارداد – ترخیص کالا – گرفتن غرامت
  4. تقلب و غش در معامله – ممنوع التصرف – صحت معامله
   • گزینه « ۱ » در گزینه ۱ مستغالت اشتباه نوشته شده است.

عربی

 1. یا أیها الذین آمنوا إذا تداینتم بدین إلى أجل مُسمى فاکتبوهولیکتب بینکم کاتبٌ بالعدل:
  ای کسانی که ایمان آورده اید!…
  1. اگر به یکدیگر قرضی با سررسیدی معین دادید بر شماست که آن را مکتوب کنید، و کاتبی عمل آن را بین شما بنویسد!
  2. اگر وامی به یکدیگر دادید که زمان معینی داشت آن را بنویسید، و نویسنده‌ای عادل از بین شما آن را بنویسد!
  3. هرگاه به یکدیگر قرضی مدت دار دادید آن را مکتوب کنید، و کاتبی که عادل باشد آن را بنویسد!
  4. هرگاه وامی به یکدیگر دادید که سررسید معینی داشت آن را بنویسید، و باید نویسنده‌ای از روی عدالت آن را میان شما بنویسد!
   • گزینه «۴»
    در گزینه ۱ کاتب بالعدل ترجمه نشده است.
    در گزینه ۲ کاتب بالعدل به شکل وصفى كاتب عادل ترجمه شده است.
    در گزینه ۳ الی اجل مسمی دقیق ترجمه نشده است.
 1. «مسکین ابن آدم؛ مکتوم الأجل، مکنون العلل، محفوظ العمل؛ تؤلمه البقه، وتقتله الشرقه، و تنتنه العرقه»
  1. بینواست آدمیزاده؛ اجل او پنهان است، بیماری‌هایش پوشیده است، اعمال او به ثبت رسیده؛ یک پشه او را به درد می‌آورد، قطره‌ای آب در گلو او را می‌کشد، یک عرق کردن او را بدبو می‌سازد!
  2. آدمیزاده بیچاره است؛ اجل او مخفی است، بیماریش پوشیده است، نامۀ اعمال او محفوظ است، پشه‌ای او را می‌گزد، قطره‌ای آب در گلوی او می‌جهد، عرق کردنی او را متعفن می‌کند!
  3. مسکین است فرزند آدم؛ مرگ او نهان است، مرض‌هایش پوشیده است، کردارهای او محفوظ است؛ پشه‌ها او را آزار می‌دهند، جرعه‌ای آب او را می‌کشد، عرق بدن وی را بدبو می‌سازد!
  4. فرزند آدم مسکین است؛ سررسید مرگ او نامشخص است، معلولیت‌هایش ناپیداست، نامه‌های اعمال او به ثبت رسیده است، پشه‌ای او را آزار می‌دهد، جرعۀ آبی او را گلوگیر کند، عرق کردنی او را می‌گنداند!
   • گزینه «۱» در گزینه ۲ العلل به شکل مفرد ترجمه شده است. در گزینه 3 پشه‌ای جمع معنی شده است. در گزینه 4 بیماری به شکل معلولیت ترجمه شده است.
 1. «حسام إذا ما قمت منتصرا به کفى العود منه البدء، لیس بمِعضدِ!»
  1. قسم به شمشیری برنده که اگر با آن جنگ را برای انتقام از دشمنان شروع کنم، ضربۀ اول آن مرا از وارد کردن ضربۀ دوم مستغنی می‌سازد!
  2. شمشیری که اگر با آن بجنگم پیروز خواهم شد، و با زدن ضربۀ اول نیازی به برگشتن نیست، چه آن شمشیری برنده است!
  3. شمشیری که اگر منتقمانه با آن برخیزم، شروع کردن به آن بی‌نیاز می‌کند از بازگشتن و زدن ضربۀ دوم، که آن شمشیر کند نیست!
  4. چه بسا مبارزی که با شمشیر خود پیروزمندانه می‌جنگد، و با اولین ضربه دشمن را از پای درمی‌آورد بطوری که لازم نیست دیگر بار ضربه‌ای بر او وارد سازد!
   • گزینه «۳» در گزینه ۱ حسام به شکل اسلوب قسم ترجمه شده که غلط است در گزینه ۲ منتصرا به شکل مستقبل معنی شده است.

احکام شرعی

 1. به ترتیب، تجزی در اجتهاد و تبعیض در تقلید به کدام معناست؟
  1. در برخی ابواب دارای اجتهاد است. – از مجتهدی که دارای مقام مرجعیت است، تقلید کند.
  2. بعد از فتوای احتیاط، به مرجع دیگر مراجعه کند – در هر قسمت از مجتهد اعلم آن تقلید کند.
  3. بعد از فتوای احتیاط، به مرجع دیگر مراجعه کند – از مجتهدی که دارای مقام مرجعیت است، تقلید کند.
  4. در برخی ابواب دارای اجتهاد است – در هر قسمت از مجتهد اعلم آن تقلید کند.
   • گزینه «۴» تجزی در اجتهاد یعنی توانایی استنباط بعضی از احکام شرعی و ناتوانی نسبت به بعضی دیگر. تبعیض در تقلید یعنی اینکه مقلد بجای اینکه از یک مرجع تقلید کند از چندین مرجع تقلید نماید البته به شرط اینکه این دو یا چند مرجع در اعلمیت مساوی باشند. برخی از مراجع تبعیض در تقلید را جایز نمیدانند.
 1. هرگاه مهمان یکی از وسایل میزبانش را نجس کند، در کدام مورد لازم است به میزبان اطلاع دهد؟
  1. لباس
  2. ظرف غذا
  3. سجاده نماز
  4. فرش
   • گزینه «۲» اگر مهمان یکی از اثاثیه‌های میزبان را نجس کند، اطلاع دادن آن در غیر از خوردنی و آشامیدنی و ظرف های غذا لازم نیست.
 1. کدام مورد، شرایطی از وضو که به کیفیت وضو مربوط است را بیان میکند؟
  1. موالات – مباشرت
  2. مطلق بودن – مباشرت
  3. مطلق بودن – مباح بودن
  4. موالات – مباح بودن
   • گزینه «۱» شرایطی که به کیفیت وضو برمیگردد ترتیب، موالات و مباشرت، مطلق بودن شرط آب برای وضو و مباح بودن شرط ظرف برای وضو است.

حقوق ثبت

(شامل آیین نامه‌ها قانون حدنگار و کاداستر و مجموعه بخشنامه‌های ثبتی)

 1. در صورتی که یکی از وراث متوفی صغیر باشد و قبل از صدور گواهی حصر وراثت، برای دریافت درآمد یا پرداخت دیون یا هزینه های ضروری، اقدام فوری لازم باشد، تنظیم سند موکول به موافقت کدام مرجع است؟
  1. رئیس دادگستری محل
  2. دادستان محل یا دادستان مرکز استان
  3. رئیس کل دادگستری استان مربوط
  4. شورای حل اختلاف شهرستان مربوط
   • پاسخ گزینه ۲. با توجه به ماده ۴۹ آیین نامه جدید قانون دفاتر اسناد رسمی: در صورتی که یکی از وراث متوفی صغیر باشد و قبل از صدور گواهی حصر وراثت، برای دریافت درآمد و یا پرداخت دیون و یا هزینه‌های ضروری، اقدام فوری لازم باشد، پس از موافقت دادستان محل یا دادستان مرکز استان، تنظیم سند منوط به صدور گواهی وراثت نیست.
 1. نسبت به ملکی، سند مالکیت معارض مقدم الصدور صادر شده است. برای تنظیم سند انتقال چنین ملکی، سردفتر اسناد رسمی چه مواردی را باید رعایت کند؟
  1. تنظیم سند انتقال، موکول به موافقت رسمی دارنده سند مالکیت مؤخر الصدور است.
  2. قبل از تعیین تکلیف نهایی از طریق مراجع قضائی، مجاز به تنظیم سند نیست.
  3. قبل از صدور رأی شورای عالی ثبت، مجاز به تنظیم هیچگونه سندی نیست.
  4. مجاز به تنظیم سند انتقال است و در نهایت، باید مراتب صدور سند مالکیت معارض را در سند تنظیمی قید کند.
   • پاسخ گزینه ۴. به موجب لایحه قانون راجع به اشتباهات ثبتی مصوب ۱۳۳۳. ‌ماده چهارم: دارنده سند مالکیت مقدم قبل از تعیین تکلیف نهایی در دادگاه می‌تواند نسبت به مورد سند مالکیت معامله کند ولی دفاتر اسناد رسمی مکلفند در متن سند قید کنند نسبت به مورد معامله سند مالکیت معارض صادر شده و مادام که تکلیف نهایی طبق این قانون معلوم نشده به خریدار سند‌مالکیت جدید داده نخواهد شد و همین حکم نسبت به انتقالات بعدی هم جاری است.
 1. با توجه به مقررات تملک آپارتمان‌ها، سهم هر یک از مالکین واحدها از قسمتهای مشاعی، به چه نسبت است؟
  1. براساس ارزش روز مساحت‌های اختصاصی آن واحد تعیین می‌شود.
  2. سهم هر آپارتمان از مشاعات، به نسبت مساحت قسمت‌های اختصاصی آپارتمان خریداری شده است.
  3. منحصراً به نسبت مساحت آپارتمان خریداری شده است، هرچند در سند انتقال قید نشده باشد.
  4. مطابق مصوبات هیئت مدیره ساختمان است.
   • پاسخ گزینه ۲. قانون تملک آپارتمان‌ها ماده ۱۰: هر كس آپارتماني را خريداري مينمايد به نسبت مساحت قسمت اختصاصي خريداري خود در زميني كه ساختمان روي آن بنا شده يا ‌اختصاص به ساختمان دارد مشاعاً سهيم مي‌گردد مگر آنكه مالكيت زمين مزبور به علت وقف يا خالصه بودن يا علل ديگر متعلق به غير باشد كه در اين صورت بايد اجور آن را به همان نسبت بپردازد. مخارج مربوط به محافظت ملك و جلوگيري از انهدام و اداره و استفاده از اموال و قسمت‌هاي مشترك و‌ به طور كلي مخارجي كه جنبه مشترك دارد و يا به علت طبع ساختمان يا تأسيسات آن اقتضا دارد يكجا انجام شود نيز بايد به تناسب حصه هر مالك ‌به ترتيبي كه در آئين‌نامه ذكر خواهد شد پرداخت شود هر چند آن مالك از استفاده از آنچه كه مخارج براي آن است صرف‌نظر نمايد.

حقوق مدنی

(به جز مباحث نکاح و طلاق)

 1. آیا طرفین قرارداد می‌توانند با توافق یکدیگر عقد را ابطال کنند به گونه‌ای که عقد کان لم یکن شود؟
  1. مطلقاً نمی‌توانند.
  2. فقط در عقود آنی می‌توانند.
  3. فقط در عقود مستمر می‌توانند.
  4. مطلقاً می‌توانند.
   • گزینه «۱» عقدی که به صورت صحیح منعقد می‌شود سه راه برای انحلال آن وجود دارد
    فسخ
    2. اقاله
    3. انفساخ
    در هر سه مورد بیان شده آثار انحلال برای آینده است و به گذشته تسری نمی‌کند اگرچه توافق طرفین بر خلاف آن ممکن است یعنی طرفین به عنوان مثال می‌توانند جز در موردی که به حقوق ثالث لطمه‌ای وارد نمی‌کند اثر اقاله را به گذشته تسری بدهند. اما باید توجه داشت این توافق صرفاً ناظر بر تسری آثار اقاله به گذشته است و نمی‌تواند عقدی را که به طور صحیح منعقد شده باطل کند زیرا سبب بطلان قهری است نه ارادی.
    از طرف دیگر، چون گفته کان لم یکن شود، یعنی یک عقد باطل است. یعنی اینکه این عقد هیچ اثر حقوقی ندارد، علاوه بر اینکه عنوان مشخصی دارد، آثار مشخصی هم دارد. توافق طرفین بر ابطال قرارداد، یعنی ایجاد موجب انحلال عقد از ابتدا می‌شود. که این سبب می‌شود: اولاً، اثر ارادهٔ طرفین حاصل نشود؛ ثانیاً، برفرض تحقق اراده، آثار آن برای آینده باشد؛ ثالثاً، عقد یک وجود اعتباری داشته باشد و با توافق طرفین نمی‌توان وجود آن را از ابتدا از بین ببریم.
 1. مورد عقد پس از فسخ قرارداد و پیش از اینکه به مالکِ پیش از عقد برگردانده شود، بدون تعدی و تفریط گیرنده تلف می‌شود. آیا می‌توان گیرنده را مسئول دانست؟
  1. مسئول است.
  2. مسئول است، اگر فسخ کننده عقد باشد.
  3. مسئول است، اگر عقد فسخ شده امانی نباشد.
  4. مسئول نیست.
   • گزینه «۴»
    تفاوتی در نوع عقد اعم از امانی یا تملیکی نیست پس چه عقد فسخ شده بیع باشد چه ودیعه، در امانی بودن ید فسخ کننده تردیدی نیست و تفاوتی نمی‌کند که فسخ کننده گیرنده باشد یا مالک آن، در هر صورت با فسخ، رابطه مالکیت گیرنده و مال از هم جدا می‌شود و آنچه که در ید شخص باقی می‌ماند امانی است و باید به مالک آن برگرداند. پس بعد از فسخ عقد آنچه که در ید طرفین باقی است امانی بوده و باید آن را به محض مطالبه به طرف مقابل بازگرداند لذا جز در مورد تعدی و تفریط، گیرنده مسئول تلف آن نیست و در واقع حکم ماده ۳۸۷ قانون مدنی که بیان می‌کند “اگر مبيع قبل از تسليم بدون تقصير و اهمال از طرف بايع تلف شود، بيع منفسخ و ثمن بايد به مشتري مسترد گردد؛ مگر اينكه بايع براي‌ تسليم به حاكم يا قائم مقام او رجوع نموده باشد كه در اين صورت تلف از مال مشتري خواهد بود.” در خصوص اقاله یا فسخ کارایی ندارد.
 1. در کدام مورد، وقف باطل است؟
  1. وقفی که در آن، شرط به سود واقف بر عهده موقوف علیهم شده باشد.
  2. وقفی که در آن، واقف خود را جزو موقوف علیهم نماید.
  3. وقف بر غیر محصور که واقف از مصداق‌های آن باشد.
  4. وقف بر مصالح عامه که خود واقف نیز مصداق موقوف علیهم واقع شود.
   • پاسخ صحیح گزینه 2 به موجب ماده 72 قانون مدنی: وقف بر نفس به اين معني كه واقف خود را موقوف‌عليه يا جزء موقوف‌عليهم نمايد يا پرداخت ديون يا ساير مخارج خود را از منافع‌ موقوفه قرار دهد باطل است، اعم از اينكه راجع به حال حيات باشد يا بعد از فوت.
    ماده 74 – در وقف بر مصالح عامه اگر خود واقف نيز مصداق موقوف‌عليهم واقع شود مي‌تواند منتفع گردد.

حقوق جزا

(جزای عمومی و اختصاصی)

 1. «الف»، مرتکب شروع به جرمی با مجازات یک میلیارد ریال جزای نقدی می‌شود. مجازات وی، کدام است؟
  1. مجازاتی ندارد
  2. جزای نقدی یک تا دو درجه پایین‌تر
  3. مجازات تعزیری یک تا دو درجه پایین‌تر
  4. جزای نقدی یک درجه پایین‌تر
   • پاسخ گزینه 1: با این توضیح که هر جرمی که مجازات آن جزای نقدی باشد شروع به جرم آن مجازات ندارد.
 1. کدام مورد صحیح است؟
  1. معاونت در جرایم درجه ۸، مجازات جایگزین حبس دارد.
  2. معاونت در شروع به جرم محقق نمی‌شود.
  3. شروع به معاونت، قابل مجازات نیست.
  4. در جرایم علیه امنیت ملی، وحدت قصد در معاونت شرط نیست.
   • پاسخ گزینه ۳: شروع به جرم، جرم است اما شروع به معاونت، جرم نیست
 1. «الف»، تبعه ایران در آلمان، علیه یک فرانسوی مرتکب جرم سرقت می‌شود. محاکم ایران با توجه به کدام نوع صلاحیت، می‌توانند او را محاکمه کنند؟
  1. جهانی
  2. شخصی منفعل
  3. محاکم ایران، صالح به رسیدگی نیستند.
  4. شخصی فعال
   • پاسخ گزینه ۴: صلاحیت فعال همان صلاحیت ناشی از تابعیت بزهکار است که به موجب آن هر ایرانی در هر جای دنیا مرتکب جرمی گردد دادگاه ایران صالح به رسیدگی است.

حقوق تجارت

 1. درخصوص سهام شرکت‌های سهامی خاص، کدام مورد صحیح است؟
  1. مبلغ اسمی هر سهم، نباید از ده هزار ریال بیشتر باشد.
  2. هر سهم لزوماً یک رأی دارد و اساسنامه شرکت نمی‌تواند خلاف آن را مقرر کند.
  3. در صورتی که تمامی مبلغ اسمی هر سهم پرداخت نشده باشد، صدور ورقه سهام ممنوع است.
  4. مبلغ اسمی سهام همه شرکا باید متساوی باشد.
   • پاسخ گزینه ۴: گزینه ۱ با استناد به ماده ۲۹ لایحه رد می‌شود. مطابق مواد ۷۵ و ۱۱۴ لایحه گزینه ۲ غلط است چرا که فقط در مجمع عمومی موسس هر سهم یک حق رای دارد و بر اساس اساسنامه شرکت می‌شود در مجمع عمومی عادی و فوق العاده خلاف آن را مقرر داشت. مطابق ماه ۳۰ لایحه گزینه ۳ غلط است چون در آن صورت نمی‌شود ورقه سهم بی‌نام صادر کرد و نه اینکه مطلقاً نشود ورقه سهم منتشر کرد.
 1. در صورتی که دارنده برات نکول شده، ظرف مهلت قانونی اعتراض نکول نکند، ضمانت اجرای قانونی آن چیست؟
  1. فقط حق رجوع به ظهر نویسان را از دست می‌دهد.
  2. حق رجوع به برات دهنده و ظهر نویس‌ها را از دست می‌دهد.
  3. حق الزام برات دهنده به دادن ضامن یا تأدیه پیش از موعد مبلغ برات را از دست می‌دهد.
  4. فقط حق رجوع به برات دهنده را از دست می‌دهد.
   • پاسخ گزینه ۳: مستند ماده ۲۳۷ قانون تجارت اعتراض نکول صرفاً امکان استفاده از ظرفیت ماده ۲۳۷ قانون تجارت را برای دارنده فراهم کند و طبیعتاً اگر اعتراض نکند همین امتیاز را از دست می‌دهد و باید دانست که بین اعتراض عدم تادیه موضوع ماده ۲۸۰ قانون تجارت و اعتراض نکول فرق است.
 1. در پایان سال مالی معلوم می‌شود شرکت تضامنی، ضرر قابلِ توجهی در آن سال داشته است.حکم قضیه کدام است؟
  1. سرمایه شرکت، باید به میزان آن تقلیل یابد.
  2. شرکای شرکت، متضامناً ملزم به جبران آن هستند.
  3. شرکای شرکت، مشترکاً و به نسبت سهم الشرکه، خود ملزم به جبران آن هستند.
  4. باید از سود سال‌های بعد جبران شود.
   • پاسخ گزینه ۴: مستند به مواد ۱۳۲ و ۱۳۳ قانون تجارت اگر در نتیجه ضررهای وارده سهم‌الشرکه کم شود مادام که این کمبود جبران نشده تادیه هر نوع منفعت به شرکاء… .

قانون دفاتر اسناد رسمی و آیین‌نامه مربوط

 1. در مواردی که محاکم دادگستری رأی بر بی اعتباری سند رسمی صادر می‌کنند و مراتب به طریق مقتضی به دفترخانه تنظیم کننده سند اعلام می‌شود، به ترتیب سردفتر پس از وصول کدام حکم، باید مراتب را در سوابق ثبت سند منعکس و امضا نماید؟
  1. بدوی
  2. نهایی
  3. صادره توسط ثبت محل
  4. قطعی
   • گزینه 2: ماده 71 قانون دفاتر اسناد رسمی: محاکم دادگستری مکلفند در هر مورد که رأی بر بی اعتباری سند رسمی صادر می‌کنند، مراتب را به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام کنند.
    ‌هر گاه موضوع سندی که ابطال شده، ملک باشد، مفاد حکم در ملاحظات ثبت دفتر اسناد رسمی توسط سردفتر منعکس خواهد شد. ولی هر گونه اقدام نسبت به دفتر املاک و سند مالکیت، موکول به صدور حکم نهایی و اعلام آن به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خواهد بود.
    ‌در صورتی که بی اعتباری سند ناشی از تخلف سردفتر یا دفتریار از قوانین و مقررات باشد، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور جهت تعقیب انتظامی او اقدام خواهد کرد.
 1. در سیستم ثبت آنی در دفاتر اسناد رسمی، هنگام امضای سند معامله، چه جمله‌ای باید از طرف متعاملین در زیر نسخه پشتیبان قید شود؟
  1. برای افراد باسواد، فقط امضای سند کافی است.
  2. ثبت با سند برابر است.
  3. از مفاد سند مطلع شدم.
  4. اصولاً پس از شناسایی اثر انگشت طرفین معامله توسط سیستم نیازی به اقدام خاصی نیست.
   • گزینه 3: به موجب بند ب ماده 34 آیین نامه جدید قانون دفاتر اسناد رسمی: سردفتر در محل دفترخانه و هم‌زمان با اخذ امضای هریک از اصحاب سند در نسخه پشتیبان مکلف است اقدامات زیر را معمول دارد:
    ب – مفاد اسناد را به طرف یا طرفین معامله حين امضا اسناد تفهیم نماید و مراتب را ذیل نسخه پشتیبان با قید عبارت “از مفاد سند مطلع شدم” درج و به امضای آنها برساند.
 1. چه اشخاصی را می‌توان به سردفتری دفتر اسناد رسمی تعیین کرد؟
  1. دارا بودن هر مدرک کارشناسی، به شرط داشتن سه سال سابقه دفتریاری اول
  2. دفتریارانی که دارای مدرک کاردانی باشند، به شرط داشتن ۷ سال سابقه دفتریاری دوم
  3. دفتریارانی که دارای دیپلم کامل متوسطه باشند، به شرط داشتن ۵ سال سابقه دفتریاری اول
  4. دارا بودن هر مدرک کارشناسی، به شرط داشتن سه سال سابقه دفتریاری
   • گزینه 4: به موجب بند 3 ماده 6 قانون دفاتر اسناد رسمی: اشخاص زیر را می‌توان به سردفتری دفترخانه اسناد رسمی تعیین نمود:
    1. اشخاصی که دارای لیسانس حقوق در رشته قضایی یا منقول از دانشکده الهیات یا دانشکده سابق معقول و منقول باشند.
    2. کسانی که دارای دو سال سابقه خدمات قضایی یا وکالت پایه یک دادگستری باشند.
    3. سایر لیسانسیه‌ها به شرط داشتن سه سال سابقه دفتریاری.
    4. اشخاصی که از مراجع مسلم دارای تصدیق اجتهاد طبق آیین‌نامه‌ای که به تصویب وزارت دادگستری می‌رسد باشند.
    5. دفتریارانی که دارای گواهی قبولی امتحان مخصوص سردفتری و دفتریاری موضوع شق سوم ماده 10 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1316‌ باشند به شرط داشتن پنج سال سابقه دفتریاری.
    6. دفتریارانی که دارای دیپلم کامل متوسطه باشند به شرط داشتن هفت سال سابقه دفتریاری اول.
    7. دفتریاران اول که در تاریخ تصویب این قانون شاغل بوده و 15 سال سابقه دفتریاری اعم از متناوب و مستمر داشته باشند…

جهت خرید و دانلود نمونه سوالات و جزوات آموزشی جهت آمادگی برای اختبار (مصاحبه عملی) اینجا کلیک کنید.

توضیحات تکمیلی

فرمت

فرمت فایل ها به صورت عکس و PDF و قابل چاپ می باشد.

لینک

لینک های دانلود به محض پرداخت موفق، به صورت خودکار و آنی برای شما فعال می گردد.
در صورت به روز رسانی فایل ها، از طریق پیامک به شما اطلاع رسانی خواهد شد.

مناسب

مناسب برای فارق التحصیلان رشته حقوق و علاقه مندان به شغل سردفتری

17 دیدگاه برای بسته جامع آزمون سردفتری اسناد رسمی با پاسخنامه کاملا تشریحی

 1. مهتاب

  سلام این بسته شامل آزمون سال ۱۴۰۱ هم هست ؟آخرین آزمون موجود در این بسته مربوط به چه سالی هست ؟

  • سردبیر

   بله اصل دفترچه آزمون سردفتری ۱۴۰۱ هم به همراه پاسخنامه کاملا تشریحی موجود است

 2. زهرا

  سلام ،لطف میکنید شماره تلفنی که باید این پکیج رو سفارش بدیم بفرستین

  • سردبیر

   آنلاین خرید کنید،
   افزورن به سبد خرید رو بزنید و ادامه بدید تا پرداخت وجه و…

 3. حسن

  سلام
  پیکیجی که صرفا صوتی باشد، نه صوتی و تصویری دارید؟

 4. حسن

  سلام
  حالت صوتی دارد یا اگر ندارد فایل صوتی هم دارید؟

 5. محمد

  ببخشید جزوه حجم کم دارین برا فرصت باقی مونده

  • سردبیر

   همین جزوه عالیه و دقیقا برای فرصت کم بهترین انتخابِ

 6. ف.ب

  ثبت نام کردم وامیدوارم قبول بشم.

  • سردبیر

   انشالله

 7. رضا

  سوالات مربوط به آزمون های منابع عمومی (ادبیات ،عربی،هوش و….) هم درون پکیج هست یا نه؟

  • سردبیر

   بله
   کامل

 8. سلام .با خوندن فقط نمونه سوالات قبولی تصمینیه؟چون دیگه وقت نداریم

  • سردبیر

   کمک بسیار بزرگیه که با نحوه سوالات آشنا بشید و به صورت تشریحی پاسخ رو بررسی کنید

 9. ناشناس

  فقط به اعضای خانواده خودمون میشه بدیم یا مثلا میتونیم با دو تا از دوستامون شریکی بسته رو تهیه کنیم و با هم استفاده کنیم

  • سردبیر

   اونم مشکلی نداره
   ولی نباید به طور عمومی به اشتراک بزارید

 10. زهرا

  سلام.قابلیت داره به اشتراک بذاریمش یافقط توی سیستم خودمون قابل استفاده است؟

  • سردبیر

   بین دستگاه هتی خودتون میتونید به اشتراک بذارین نه به طور عمومی
   مثلا برای موبایل و کامپیوتر و تبلت و لپتاپ

 11. فاطمه

  سلام.ببخشیدچندصفحه است؟

  • سردبیر

   سلام
   دفترچه هست و به صورت فشره نوشته نشده
   تعداد صفحات حدود ۴۰۰

 12. مهدی

  سلام من و دو نفر دیگه از اعضای خانواده می‌خواستیم در آزمون شرکت کنیم اگه بسته رو بخرم میتونم در اختیار اونها هم قرار بدم؟

  • سردبیر

   بله

 13. ایدا

  سلام من ۱۵ روز وقت دارم تا ازمون سردفتری میتونم الان پکیج اموزش و بخرم؟

  • سردبیر

   بله میتونید
   این بسته آموزشی درواقع برای زمان کم درست شده

 14. عطیه

  به نظرم همه باید اول اینو بخونن
  ممنون از تیم محضرچی ⚘

  • سردبیر

   ?

 15. محمد

  بسته ای تحویل نمیدین؟
  فقط دانلود میشه؟

  • سردبیر

   بله به صورت دانلودی هست
   به محض پرداخت لینک دانلود براتون فعال میشه و میتونید دانلود کنید
   فایل ها به صورت پی دی اف هستند و اگر مایل بودید میتونید پرینت بگیرید

   با توجه به فرصت کمی که باقی مونده این بهترین راه هست که سریعا شروع به مطالعه کنید و درگیر چاپ و ارسال و… نشید

 16. بهاران

  بسته ی نمونه سئوالات همراه با پاسخ تشریحی کالای فیزیکی کتاب ارسال میشه یا لینک دانلود ارائه میشه؟

  • سردبیر

   به صورت دانلودی هست و به محض پرداخت میتونید دانلود کنید

 17. کیا

  من این پکیج رو دریافت کردم. بسیار مفید هست

  • سردبیر

   ???

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

keyboard_arrow_up