تخفیف!

بسته جامع آزمون سردفتری اسناد رسمی با پاسخنامه کاملا تشریحی

(دیدگاه 16 کاربر)

3,890,000 

این بسته شامل نمونه سوالات و اصل دفترچه آزمون سردفتری از سال ۱۳۷۴ تاکنون به همراه کلید سوالات کاملا تشریحی با ارائه ماده قانونی مربوطه و توضیحات لازم، با آخرین اصلاحات و مقررات جدید مرتبط با حرفه سردفتری و دفاتر اسناد رسمی است.

دسته: برچسب:

توضیحات

بسته جامع نمونه سوالات و آزمون‌های سردفتری

این بسته یک منبع کامل و جامع برای آمادگی آزمون سردفتری است که به شما کمک می‌کند تا با اطمینان و اعتماد به نفس بالا در آزمون شرکت کنید و نتیجه مطلوب را کسب کنید.

این بسته شامل موارد زیر است:

 1. نمونه سوالات آزمون سردفتری در همه مواد امتحانی مانند حقوق مدنی، حقوق تجارت، حقوق جزا و غیره از سال ۱۳۷۴ تاکنون.
 2. کلید سوالات کاملا تشریحی با ارائه ماده قانونی مربوطه و توضیحات لازم.
 3. آخرین اصلاحات و مقررات جدید مرتبط با حرفه سردفتری و دفاتر اسناد رسمی.

بخشی از سوالات و پاسخ ها به عنوان نمونه در ادامه قابل مشاهده است.

برای مثال: محکومیت سردفتران که بارها در آزمون های متعدد سوال شده مطابق با آیین نامه جدید قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۴۰۰ پاسخ داده شده است.

برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص زمان برگزاری و منابع آزمون سردفتری اینجا کلیک کنید.


بخشی از سوالات آزمون سردفتری ۱۳۷۴ به عنوان نمونه به همراه پاسخ تشریحی آنها، در زیر قرار دارد

سؤالات حقوق مدنی آزمون سال ۱۳۷۴

 1. مسئولیت بایع نسبت به پرداخت ثمن معامله به مشتری در صورت مستحق للغير در آمدن مبیع اصطلاحا چه نامیده می شود؟
  1. ضامن عيوب مخفی مبیع.
  2. مسئولیت ناشی از عدم اجرای قرارداد
  3. ضامن درک
  4. ضمان قبول به عقد فاسد
   • پاسخ صحیح گزینه «۳»
   • ماده ۳۹۰ ق.م «اگر بعد از قبض ثمن مبیع کلاً یا جزاً مستحق للغير در آيد بايع ضامن است اگر چه تصریح به ضمان نشده باشد»
 2. هرگاه مبیع عیبی در زمان انعقاد بیع داشته که از نظر مشتری مخفی مانده باشد، در حالی که عیب مزبور نوعا و عرفا ظاهر است چه راهی برای رفع ضرر از مشتری وجود دارد؟
  1. راهی برای رفع ضرر از مشتری وجود ندارد و معامله نافذ و لازم است.
  2. مشتری می تواند معامله را فسخ کند.
  3. مشتری می تواند معامله را فسخ یا ارش مطالبه کند.
  4. مشتری فقط حق مطالبه ارش دارد.
   • پاسخ صحیح گزینه «۳»
   • ماده ۴۲۲ ق.م «اگر بعد از معامله ظاهر شود که مبیع معیوب بوده مشتری مختار است در قبول مبيع معیوب یا اخذ ارش یا فسخ معامله»
   • ماده ۴۲۳ ق.م «خیار عیب وقتی برای مشتری ثابت می شود که عیب مخفی و موجود در حین عقد باشد»
   • ماده ۴۲۴ ق.م «عیب وقتی مخفی محسوب است که مشتری در زمان بيع عالم بر آن نبوده است اعم از اینکه این عدم علم ناشی از آن باشد که عیب واقعا مستور بوده است یا اینکه ظاهر بوده ولی مشتری ملتفت آن نشده است»
 3. برای صحت عقد ضمان لازم است:
  1. سبب دین ایجاد شده باشد
  2. ضامن مالدار باشد
  3. مقدار دین برای ضامن معلوم باشد
  4. دین حال باشد
   • پاسخ صحیح گزینه «۱»
   • ماده ۶۹۰ ق.م « در ضمان شرط نیست که ضامن مالدار باشد لیکن اگر مضمون له در وقت ضمان به عدم تمكن ضامن جاهل بوده باشد می تواند عقد ضمان را فسخ کند ولی اگر ضامن بعد از عقد غير ملی شود مضمون له خیاری نخواهد داشت.
   • ماده ۶۹۱ ق.م «ضمان دینی که هنوز سبب آن ایجاد نشده است ، باطل است»
   • ماده ۶۹۲ ق.م «در دین حال ممکن است ضامن برای تادیه آن اجلی معین کند و همچنین میتواند در دین موجل تعهد پرداخت فوری آن را بنماید»
   • ماده ۶۹۴ ق.م «علم ضامن به مقدار و اوصاف و شرایط دینی که ضمانت آن را می نماید شرط نیست بنابراین اگر کسی ضامن دین شخص بشود بدون اینکه بداند آن دین چه مقدار است ضمان صحیح است لیکن ضمانت یکی از چند دین به نحو تردید باطل است»
 4. رفع حجر از صغیر در امور مالی با چه شرایطی تحقق می یابد؟
  1. رسیدن صغیر به سن بلوغ
  2. تحقق بلوغ و رشد
  3. رسیدن صغیر به سن هیجده سال تمام
  4. احراز رشد او به وسیله دادگاه
   • پاسخ صحیح گزینه «۲»
   • ماده ۲۱۰ ق.م «متعاملین باید برای معامله اهلیت داشته باشند»
   • ماده ۲۱۱ ق.م «برای اینکه متعاملين اهل محسوب شوند باید بالغ و عاقل و رشید باشند»
   • ماده ۱۲۱۰ ق.م «هیچ کس را نمی توان بعد از رسیدن به سن بلوغ به عنوان جنون یا عدم رشد محجور نمود مگر آنکه عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد»
   • ماده ۱۲۱۴ ق.م «معاملات و تصرفات غير رشید در اموال خود نافذ نیست مگر با اجازه ولی یا قیم او اعم از آنکه این اجازه قبلا داده شده باشد یا بعد از انجام عمل و معذلک تملكات بلاعوض از هر قبیل که باشد بدون اجازه هم نافذ است»
 5. معاطات چیست و چه ماهیتی دارد؟
  1. عملی است که متضمن بخشش است و یک نوع هبه به شمار می آید.
  2. عملی است که با قبض و اقباض تحقق می یابد و مفید اباحه است.
  3. معامله ای است که با داد و ستد انجام می شود و عقد لازم است.
  4. معامله ای است که با داد و ستد انجام می شود و عقد جائز است.
   • پاسخ صحیح گزینه «۳»
   • ماده ۳۳۹ قانون مدنی: پس از توافق بایع و مشتری در مبیع و قیمت آن عقد به ایجاب و قبول واقع می شود. ممکن است بیع به داد و ستد نیز واقع گردد.
   • معاطات عبارت است از مبادله و داد و ستد بدون عقد مخصوص و به مفهوم کلی معاطات هر معامله و معاوضه ای است که در آن ایجاب و قبول نباشد، اعم از آنکه لفظ دیگری گفته شود یا گفته نشود.

سؤالات حقوق تجارت آزمون سال ۱۳۷۴

 1. سرمایه های غیرنقدی در شرکت های سهامی خاص توسط کدام یک برآورده می شود؟
  1. كلیه شرکاء
  2. ثبت شرکت ها
  3. کارشناس رسمی دادگستری
  4. شریکی که سرمایه ی غیرنقدی آورده و به مسئولیت وی
   • پاسخ صحیح گزینه « ۳ »
   • ماده ۸۲ ق.ا.ل.ت « در شرکتهای سهامی خاص تشکیل مجمع عمومی مؤسس الزامی نیست لیکن جلب نظر کارشناس مذکور در ماده ۷۶ این قانون ضروری است و نمی توان اورده های غیر نقد را به مبلغی بیش از ارزیابی کارشناس قبول نمود»
 2. در شرکت های سهامی، انتقال…
  1. اندوخته به سرمایه ممنوع است.
  2. اندوخته قانونی به سرمایه مجاز است.
  3. اندوخته قانونی به سرمایه ممنوع است.
  4. قانونی و اختیاری به سرمایه شرکت ممنوع است
   • پاسخ صحیح گزینه «۳»
   • تبصره ۲ ماده ۱۵۸ ل.ا.ق.ت «انتقال اندوخته قانونی به سرمایه ممنوع است»
 3. تقویم آورده ی غیرنقدی در شرکت با مسئولیت محدود به عهده چه کسی است؟
  1. خود شركاء
  2. خود شرکاء به اکثریت عددی و سه چهارم سرمایه
  3. کارشناس رسمی دادگستری
  4. کارشناس خبره دادگستری
   • پاسخ صحیح گزینه «۱»
   • ماده ۹۷ ل.ا.ق.ت «در کلیه موارد دعوت صاحبان سهام برای تشکیل مجامع عمومی باید از طريق نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های مربوط به شرکت در آن نشر می گردد به عمل آید. هر یک از مجامع عمومی سالیانه باید روزنامه کثیرالانتشاری را که هر گونه دعوت و اطلاعیه بعدی برای سهامداران تا تشکیل مجمع عمومی سالانه بعد در آن منتشر خواهد شد تعیین نمایند. این تصمیم باید در روزنامه کثیرالانتشاری که تا تاریخ چنین تصمیمی جهت نشر دعوتنامه ها و اطلاعیه های مربوط به شرکت قبلا تعیین شده منتشر گردد»
   • تبصره: در مواقعی که کلیه صاحبان سهام در مجمع حاضر باشند نشر آگهی و تشریفات دعوت الزامی نیست
   • ماده ۹۸ ل.ا.ق.ت « فاصله بین نشر دعوتنامه مجمع عمومی و تاریخ تشکیل آن حداقل ده روز و حداكثر چهل روز خواهد بود»
 4. اگر تاجر ورشکسته دفتر نداشته باشد:
  1. ورشکسته به تقصير اعلان می شود.
  2. ممکن است ورشکسته به تقصير اعلام شود
  3. ورشکسته به تقلب اعلان می شود.
  4. ممکن است ورشکسته به تقلب اعلام شود.
   • پاسخ صحیح گزینه «۲»
   • ماده ۵۴۲ ل.ا.ق.ت: در موارد ذیل هر تاجر ورشکسته ممکن است ورشکسته به تقصیر اعلان شود:
   • اگر به حساب دیگری و بدون آنکه در مقابل عوضی دریافت نماید تعهداتی کرده باشد که نظر به وضعیت مالی او در حین انجام آنها آن تعهدات فوق العاده باشد.
   • اگر عملیات تجارتی او متوقف شده و مطابق ماده ۴۱۳ این قانون رفتار نکرده باشد.
   • اگر از تاریخ اجرای قانون تجارت مصوب ۲۵ دلو ۱۳۰۳ و ۱۲ فروردین و ۱۲ خرداد ۱۳۰۴ دفتر نداشته یا دفاتر او ناقص یا بی ترتیب بوده یا در صورت دارایی وضعیت حقوقی خود را اعم از قروض و مطالبات به طور صحیح معین نکرده باشد (مشروط بر اینکه در این موارد مرتکب تقلبی نشده باشد)»
 5. اگر عبارت حواله کرد در متن چک قلم خورده باشد، چک …
  1. غیرقابل انتقال است.
  2. قابل انتقال لیکن تابع قانون مدنی است.
  3. بدون اجازه صادر کننده قابل انتقال نیست.
  4. قابل انتقال و تابع قانون تجارت است.
   • پاسخ صحیح گزینه «۴»
   • برخی از حقوقدانان معتقدند که اگر چک در وجه شخص معینی و نه به حواله کرد او صادر شده باشد، آن شخص حق انتقال چک را به غیر ندارد و انتقال اینگونه چک ها تابع مقررات قانون مدنی ( انتقال طلب ) است و فاقد مزایای ظهرنویسی اسناد تجاری است. برخی از حقوقدانان متذکر شده اند مستفاد از اطلاق قسمت اخیر ماده ۳۱۲ قانون تجارت این است که چک در هر حال به ظهرنویسی قابل انتقال است. رویه قضایی در این باره متشتت است ولی رویه غالب و عرف بانکداری نقل و انتقال چنین چکی را از طریق ظهرنویسی پذیرفته است و آثار ظهر نویسی را بر آن مترتب می کنند. (درچیلی، محمد، حاتمی، علی، قرائی، محسن، ۱۳۸۷، چاپ هشتم، صفحه ۵۹۰)

سؤالات حقوق جزا آزمون سال ۱۳۷۴

 1. جرم عبارت است از هر فعل یا ترک فعلی که …
  1. در قانون برای آن مجازات و اقدامات تامینی تیعین شده باشد.
  2. در قانون برای آن مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی مقرر شده باشد
  3. در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد.
  4. خلاف موازین شرعی باشد.
   • پاسخ صحیح گزینه «۳»
   • ماده ۲ قانون مجازات اسلامی « هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می شود »
 2. محرومیت از حقوق اجتماعی به علت ارتکاب جرم ….. قابل اعمال است.
  1. عمدی
  2. عمدی غیرقابل گذشت
  3. اعم از عمدی یا غیرعمدی
  4. عمدی و محکومیت به تعریز یا مجازات بازدارنده
   • پاسخ صحیح گزینه «۱»
   • ماده ۲۵ ق.م.ا : محکومیت قطعی کیفری در جرائم عمدی، پس از اجرای حکم یا شمول مرور زمان، در مدت زمان مقرر در این ماده محکوم را از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی محروم می کند.
   • ماده ۶۲ مکرر قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰
 3. تخفیف مجازات به موجب ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی عبارت است از تعیین مجازات به کمتر از …..
  1. حداقل
  2. حداکثر
  3. تقلیل و یا تبدیل به مجازات نوع دیگر که مناسب تر به حال محكوم عليه است.
  4. تقلیل و یا تبدیل به مجازات نوع دیگر که مناسب تر به حال متهم است.
   • پاسخ صحیح گزینه «۴»
   • ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی: در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف، دادگاه می تواند مجازات تعزیری را به نحوی که به حال متهم مناسب تر باشد به شرح زیر تقلیل دهد یا تبدیل کند:
   • الف – تقلیل مجازات حبس به میزان یک تا سه درجه در مجازات های درجه چهار و بالاتر
   • ب- تقلیل مجازات حبس درجه پنج و درجه شش به میزان یک تا دو درجه یا تبدیل این مجازات و مجازات حبس درجه هفت حسب مورد به جزای نقدی متناسب با همان درجه
   • پ- تبدیل مصادره کل اموال به جزای نقدی درجه یک تا چهار
   • ت- تقليل انفصال دائم به انفصال موقت به میزان پنج تا پانزده سال
   • ث- تقلیل سایر مجازات های تعزیری به میزان یک یا دو درجه یا تبدیل آن به مجازات دیگر از همان درجه یا یک درجه پایین تر
   • تبصره – چنانچه در اجرای مقررات این ماده یا سایر مقرراتی که به موجب آن مجازات تخفیف میابد، حکم به حبس کمتر از نود و یک روز صادر شود، به مجازات جایگزین مربوط تبدیل میشود.
 4. اجرای کدامیک از احکام جزایی زیر قابل تعلیق نیست؟
  1. مجازات کسانی که به وارد کردن و یا ساختن و یا فروش موادمخدر اقدام و یا به نحوی از انحاء با مرتکبین اعمال مذکور معاونت می نمایند.
  2. مجازات کسانی که به جرم اختلاس یا ارتشاء یا کلاهبرداری و یا جعل و یا استفاده از سند مجعول یا خیانت در امانت یا سرقتی که موجب حد نیست یا آدم ربایی محکوم می شوند.
  3. مجازات کسانی که به نحوی از انحاء با انجام اعمال مستوجب حد معاونت می نمایند.
  4. قاچاق عمده موادمخدر یا روان گردان، مشروبات الکلی و سلاح و مهمات و قاچاق انسان
   • پاسخ صحیح گزینه «۴»
   • ماده ۴۷ ق.م.ا « صدور حکم و اجرای مجازات در مورد جرائم زیر و شروع به آنها قابل تعویق و تعلیق نیست:
   • الف- جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، خرابکاری در تأسیسات آب، برق، گاز، نفت و مخابرات
   • ب – جرائم سازمان یافته، سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار، آدمربایی و اسیدپاشی
   • پ- قدرت نمایی و ایجاد مزاحمت با چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر، جرائم علیه عفت عمومی، تشکیل یا اداره مراکز فساد و فحشا
   • ت- قاچاق عمده مواد مخدر یا قاچاق عمده روانگردان، قاچاق عمده مشروبات الکلی و قاچاق عمده سلاح و قاچاق عمده مهمات و قاچاق انسان
   • ث – تعزیر بدل از قصاص نفس، معاونت در قتل عمدی و معاونت در محاربه و معاونت در افساد في الارض
   • ج- جرائم اقتصادی، با موضوع جرم بیش از یکصد میلیون ریال
   • تبصره – در جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور در صورت همکاری مؤثر مرتکب در کشف جرم و شناسایی سایر متهمان، تعلیق بخشی از مجازات بلامانع است. همچنین تعلیق مجازات جرائم علیه عفت عمومی (به جز جرائم موضوع مواد (۶۳۹) و (۶۴۰) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده مصوب۱۳۷۵/۳/۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی) و کلاهبرداری و کلیه جرائم در حکم کلاهبرداری و جرائمی که مجازات کلاهبرداری درباره آنها مقرر شده یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب می شود و شروع به جرائم مقرر در این تبصره، بلامانع است. رعایت ماده (۴۶) این قانون در خصوص این تبصره الزامی است.
 5. تشدید مجازات در تکرار جرم مستلزم صدور حکم محکومیت …..
  1. برای جرم قبلی است.
  2. به مجازات تعزیری و اجرای آن است.
  3. قطعی به مجازات تعزیری جرم قبلی است.
  4. به مجازات تعزیری و شروع به اجرای آن است.
   • پاسخ صحیح گزینه «۳»
   • ماده ۱۳۷ق.م.ا « هرکس به علت ارتکاب جرم عمدی به موجب حکم قطعی به یکی از مجازات های تعزیری از درجه یک تا درجه پنج محکوم شود و از تاریخ قطعیت حکم تا حصول اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان اجرای مجازات، مرتکب جرم عمدی تعزیری درجه یک تا شش گردد، حداقل مجازات جرم ارتکابی میانگین بین حداقل و حداکثر مجازات قانونی آن جرم است و دادگاه می تواند وی را به بیش از حداکثر مجازات تا یک چهارم آن محکوم کند »

سؤالات حقوق ثبت آزمون سال ۱۳۷۴

 1. اگر در بین اصحاب دعوا معامله اختلافی وجود داشته باشد، سردفتر می تواند ثمن معامله را اخذ و…..
  1. به حساب سپرده ثبت اسناد واریز و پس از تکمیل سند، ذی نفع آن را از اداره ثبت دریافت نماید
  2. پس از تکمیل سند، در همان مجلس، به ذی نفع تسلیم نماید
  3. پس از تکمیل سند، از اداره ثبت جهت پرداخت آن کسب تکلیف نماید
  4. قبض سپرده صادر و پس از تکمیل سند و صدور حکم به ذی نفع پرداخت نماید
   • پاسخ صحیح گزینه «۲»
   • بند ۱۰۵ مجموعه بخشنامه های ثبتی: «سردفتران و دفتریاران نمی توانند جز در موارد مصرح در ماده ۱۱ آئین نامه دفاتر رسمی وجهی را به طور امانت یا به منظور تسلیم به متعهدله از اشخاص قبول نماید و اگر برای جلوگیری از اختلاف اصحاب معامله ضروری باشد فقط می تواند ثمن معامله را اخذ و پس از تکمیل سند في المجلس به ذی نفع تسلیم نماید»
 2. در کدام معاملات مندرجات سند رسمی نسبت به اشخاص ثالث نیز معتبر است؟
  1. املاک ثبت شده
  2. املاک ثبت نشده
  3. املاک غیر منقول
  4. راجع به تعهدات مالی
   • پاسخ صحیح گزینه «۱»
   • ماده ۷۲ ق.ث: کلیه معاملات راجعه به اموال غیر منقوله که بر طبق مقررات راجعه به ثبت املاک ثبت شده است نسبت به طرفین معامله و قائم‌مقام‌قانونی آنها و اشخاص ثالث دارای اعتبار کامل و رسمیت خواهد بود.
 3. ثبت اسناد مربوط به اشخاص بی سواد چگونه انجام می شود؟
  1. وکیل باسواد و مطلع حضور داشته باشند، مگر اینکه در بین خود معرفین چنین شخصی باشد
  2. نماینده دادگاه حضور داشته باشد، مگر اینکه صلاحیت دفترخانه در ثبت مورد تائید دادگاه باشد
  3. نماینده اداره ثبت حضور داشته باشد، مگر اینکه مسئول دفترخانه مورد اعتماد شخص بیسواد باشد
  4. یک نفر باسواد و مطلع که مورد اعتماد فرد بیسواد باشد حضور داشته باشد مگر اینکه در بین خود معرفین چنین شخصی باشد
   • پاسخ صحیح گزینه «۴»
   • ماده ۶۴ ق.ث.: در صورتی که طرفین معامله و یا یکی از آنها کور یا کر و گنگ بی‌سواد باشند علاوه بر معرفین هر یک از اشخاص مزبوره باید به معیت‌خود یک نفر از معتمدین خود را حاضر نماید که در موقع قرائت ثبت و امضای آن حضور به هم رسانند مگر اینکه بین خود معرفین کسی باشد که طرف‌اعتماد آنها است – معتمد مزبور در مورد اشخاص کر گنگ باید از جمله اشخاصی باشد که بتواند با آنها به اشاره مطلب را بفهماند – در مورد این ماده‌مراتب در سندی که ثبت می‌شود در ستون ملاحظات دفتر باید قید گردد.
   • ‌ماده ۶۶ ق.ث.: در موقعی که معامله راجع به اشخاص بی‌سواد است علاوه بر معرفین حضور یک نفر مطلع با سواد نیز که طرف اعتماد شخص بی‌سواد‌باشد لازم است مگر در صورتی که بین خود معرفین شخص باسوادی باشد که طرف اعتماد شخص بی‌سواد است.
 4. هرگاه سردفتر در صدور اجرائیه با مشکلی مواجه شود چگونه باید اقدام نماید؟
  1. اجرائیه را صادر و موارد اشکال را در آن به طور صریح قید می نماید تا ثبت محل نسبت به رفع آن اقدام نماید
  2. باید از صدور آن خودداری کرده و ظرف ۲۴ ساعت با طرح صریح اشکال، از ثبت محل استعلام و کسب تکلیف نماید.
  3. قبل از صدور اجرائیه اشکال را به طور صریح به اداره کل امور اسناد اعلام تا پس از تعیین تکلیف اقدام نماید
  4. از صدور اجرائیه خودداری نموده و موارد اشکال را به طور کتبی به ذی نفع ابلاغ تا از طریق مراجع قضایی اقدام نماید
   • پاسخ صحیح گزینه «۲»
   • تبصره ۱ ماده ۵ آئین نامه اجرای اسناد لازم الاجرا اصلاحی ۱۳۹۸: هر گاه سردفتر در صدور اجرائیه با اشکالی روبرو شود باید از صدور آن خودداری کرده و ظرف ۲۴ ساعت با طرح صریح اشکال، از ثبت محل استعلام و کسب تکلیف نماید.
 5. اگر در معاملات رهنی، بستانکار از رهن اعراض نماید، عملیات اجرایی بر چه اساسی ادامه می یابد؟
  1. سند شرطی
  2. سند رهنی
  3. سند ذمه ای
  4. سند وثيقه
   • پاسخ صحیح گزینه «۳»
   • سند ذمه ای: سندی رسمی که حاکی از بدهی امضاء کننده آن است و وثیقه ای برای بدهی نباشد مانند سند ازدواج نسبت به صداق
   • اعراض از رهن: یعنی اینکه مرتهن از وثیقه اش بگذرد زیرا عقد رهن از سوی مرتهن جایز است و او می تواند آن را یک جانبه فسخ کند و حق وثیقه اش را ساقط نماید. پس دین با وثیقه او مبدل به دین بی وثیقه میشود و سند رهنی او سند ذمه ای می گردد و مقررات اجراء اسناد ذمه ای بر آن مترتب می گردد. لغت صحیح فک رهن است نه اعراض از رهن که ساخته غير اهل اصطلاح است. (ترمینولوژی حقوق، جعفری لنگرودی)

سوالات آزمون آئین نامه‌ها و مقررات دفاتر اسناد رسمی سال ۱۳۷۴

 1. اقدام دفترخانه پس از صدور اجرائیه کدام است؟
  1. ابلاغ اجرائیه به وسیله بستانکار به مدیون
  2. اعلام مراتب به مدیون و ارسال اجرائیه به ثبت محل
  3. ارسال اجرائیه برای متعهد و اجرای دادگاه
  4. دعوت از مدیون و ابلاغ اجرائیه به وی
   • با توجه به اصلاح آیین نامه اسناد لازم الاجرا در سال ۱۳۹۸ هیچکدام از گزینه ها صحیح نمیباشد.
   • ماده ۵ آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء اصلاحی ۱۳۹۸: سردفتر پس از احراز شرایط قانونی صدور اجرائیه و احراز هویت و صلاحیت درخواست کننده، مکلف است نسبت به ورود و تکمیل اطلاعات در سامانه اجرا اقدام، مدارک و مستندات مربوط را به سند الکترونیکی تبدیل و به انضمام اجراییه صادره حداکثر ظرف ۴۸ ساعت از طریق سامانه مذکور، به اداره اجرای ثبت محل ارسال و اصول مدارک و مستندات را ضبط و بایگانی نماید.
   • تبصره ۱- هرگاه سردفتر در صدور اجرائیه با اشکالی روبرو شود باید از صدور آن خودداری کرده و ظرف ۲۴ ساعت با طرح صریح اشکال، از ثبت محل استعلام و کسب تکلیف نماید.
   • تبصره ۲- صدور اجراییه فقط نسبت به تعهدات حال شده ای که در سند لازم الاجرا منجزأ قيد شده باشد و اجرای آن در صلاحیت اداره ثبت باشد، امکان پذیر است.
   • ماده ۱۴ آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء اصلاحی ۱۳۹۸: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است زیرساخت و سامانه مناسب برای ارسال ابلاغ به صورت الکترونیکی به طرفین پرونده، وکلا، نمایندگان قانونی، کارشناسان رسمی و دیگر اشخاص مرتبط با پرونده اجرایی ایجاد نماید.
   • تبصره ۱- تمامی ابلاغ های مرتبط با پرونده اجرا به نحو الکترونیک از طریق سامانه مذکور، انجام خواهد شد. کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی مرتبط با پرونده اجرایی موظف اند نسبت به ثبت نام در این سامانه اقدام نمایند. رؤیت اوراق اجرایی، با ثبت زمان و سایر جزئیات، ذخیره می شود و کلیه آثار ابلاغ واقعی بر آن مترتب می گردد. وصول الکترونیکی اوراق اجرایی به حساب کاربری مخاطب و ورود به سامانه از طریق حساب کاربری و رؤیت اوراق از این طریق، ابلاغ محسوب و به منزله رسید است.
   • تبصره ۲- هر شخص جهت دریافت حساب کاربری مستقیمأ یا از طریق دفاتر اسناد رسمی، ازدواج و طلاق به سامانه درگاه خدمات مشتریان مراجعه می کند. تأیید و نهایی شدن ثبت نام نیازمند احراز هویت است. احراز هویت می تواند از طریق مراجع فوق الذکر و با هزینه مشتریان صورت گیرد. میزان حق الزحمه توسط سازمان تعیین می شود.
 2. حقوق دفتریار زائد بر یک نفر را چه کسی پرداخت می کند؟
  1. اداره ثبت محل
  2. سازمان ثبت اسناد
  3. سردفتر از درآمد شخصی
  4. سردفتر از درآمد اضافی
   • پاسخ صحیح گزینه «۳»
   • منظور از این سوال دفتریار دوم است که برای رد گم کردن به این شکل طرح شده.
   • که بر خلاف دفتریار اول، دفتریار دوم مانند کارمند دفترخانه است و حقوق دفتریار دوم را سردفتر باید پرداخت کند.
 3. صدور ابلاغ مرخصی، در کدام مورد موکول به اعلام نتیجه بازرسی دفترخانه و گواهی تصفیه حساب است؟
  1. استعلاجی بیش از یک ماه
  2. برای شرکت در آزمون سایر سازمان ها
  3. برای مدت بیش از چهار ماه
  4. برای خروج از کشور
   • پاسخ صحیح گزینه «۴»
   • ماده۶۲ آیین نامه جدید قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۴۰۰: مجوز استفاده از مرخصی استحقاقی یا استعلاجی برای خروج از کشور مشروط به اعلام نتیجه بازرسی از دفترخانه و ارائه گواهی تصفیه‌حساب است.
   • تبصره: در موارد اضطراری که انجام بازرسی ممکن نیست، مجوز فوق‌الذکر پس از تعهد کفیل به پرداخت بدهی­ های احتمالی سردفتر یا پس از اخذ تضمین کافی از سردفتر، توسط سازمان صادر می‌شود.
 4. مهلت زمان تشکیل دفترخانه برای کسی که به سردفتری انتخاب می شود چند ماه است و در صورت عدم تشکیل دفترخانه چه اقدامی صورت می گیرد؟
  1. یک ماه – تجديد تضمین
  2. سه ماه – لغو ابلاغ
  3. هشت ماه – بررسی مجدد صلاحیت
  4. هشت ماه – تجديد اختیار
   • پاسخ صحیح گزینه «۲»
   • ماده ۷۴ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۱۳۵۴: کسانی که به سردفتری اسناد رسمی انتخاب می شوند مکلف اند حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ صدور ابلاغ نسبت به تشکیل دفترخانه اقدام نمایند والا ابلاغ آنها کان لم یکن خواهد بود. ابلاغ سردفتری افرادی که در تاریخ تصویب این قانون بیش از سه ماه از تاریخ صدور آن گذشته باشد و به تأسیس دفترخانه اقدام نکرده باشند نیز کان لم یکن تلقی می شود »
 5. قام و مرجع پیشنهاد دهنده و صادر کننده ابلاغ دفتریار به ترتیب کدام است؟
  1. اداره ثبت – وزارت بازرگانی
  2. سردفتر – کانون سردفتران
  3. سردفتر – سازمان ثبت
  4. کانون سردفتران – سازمان ثبت
   • پاسخ صحیح گزینه «۳»
    • ماده ۳ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۱۳۵۴: هر دفترخانه علاوه بر یک دفتریار که سمت معاونت دفترخانه و نمایندگی سازمان ثبت را دارا می باشد و دفتریار اول نامیده می شود می تواند یک دفتریار دوم نیز داشته باشد. دفتریار به پیشنهاد سردفتر و به موجب ابلاغ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برابر مقررات این قانون منصوب می شود.

جهت خرید و دانلود نمونه سوالات و جزوات آموزشی جهت آمادگی برای اختبار (مصاحبه عملی) اینجا کلیک کنید.

توضیحات تکمیلی

فرمت

فرمت فایل ها به صورت عکس و PDF و قابل چاپ می باشد.

لینک

لینک های دانلود به محض پرداخت موفق، به صورت خودکار و آنی برای شما فعال می گردد.
در صورت به روز رسانی فایل ها، از طریق پیامک به شما اطلاع رسانی خواهد شد.

مناسب

مناسب برای فارق التحصیلان رشته حقوق و علاقه مندان به شغل سردفتری

16 دیدگاه برای بسته جامع آزمون سردفتری اسناد رسمی با پاسخنامه کاملا تشریحی

 1. زهرا

  سلام ،لطف میکنید شماره تلفنی که باید این پکیج رو سفارش بدیم بفرستین

  • سردبیر

   آنلاین خرید کنید،
   افزورن به سبد خرید رو بزنید و ادامه بدید تا پرداخت وجه و…

 2. حسن

  سلام
  پیکیجی که صرفا صوتی باشد، نه صوتی و تصویری دارید؟

 3. حسن

  سلام
  حالت صوتی دارد یا اگر ندارد فایل صوتی هم دارید؟

 4. محمد

  ببخشید جزوه حجم کم دارین برا فرصت باقی مونده

  • سردبیر

   همین جزوه عالیه و دقیقا برای فرصت کم بهترین انتخابِ

 5. ف.ب

  ثبت نام کردم وامیدوارم قبول بشم.

  • سردبیر

   انشالله

 6. رضا

  سوالات مربوط به آزمون های منابع عمومی (ادبیات ،عربی،هوش و….) هم درون پکیج هست یا نه؟

  • سردبیر

   بله
   کامل

 7. سلام .با خوندن فقط نمونه سوالات قبولی تصمینیه؟چون دیگه وقت نداریم

  • سردبیر

   کمک بسیار بزرگیه که با نحوه سوالات آشنا بشید و به صورت تشریحی پاسخ رو بررسی کنید

 8. ناشناس

  فقط به اعضای خانواده خودمون میشه بدیم یا مثلا میتونیم با دو تا از دوستامون شریکی بسته رو تهیه کنیم و با هم استفاده کنیم

  • سردبیر

   اونم مشکلی نداره
   ولی نباید به طور عمومی به اشتراک بزارید

 9. زهرا

  سلام.قابلیت داره به اشتراک بذاریمش یافقط توی سیستم خودمون قابل استفاده است؟

  • سردبیر

   بین دستگاه هتی خودتون میتونید به اشتراک بذارین نه به طور عمومی
   مثلا برای موبایل و کامپیوتر و تبلت و لپتاپ

 10. فاطمه

  سلام.ببخشیدچندصفحه است؟

  • سردبیر

   سلام
   دفترچه هست و به صورت فشره نوشته نشده
   تعداد صفحات حدود ۴۰۰

 11. مهدی

  سلام من و دو نفر دیگه از اعضای خانواده می‌خواستیم در آزمون شرکت کنیم اگه بسته رو بخرم میتونم در اختیار اونها هم قرار بدم؟

  • سردبیر

   بله

 12. ایدا

  سلام من ۱۵ روز وقت دارم تا ازمون سردفتری میتونم الان پکیج اموزش و بخرم؟

  • سردبیر

   بله میتونید
   این بسته آموزشی درواقع برای زمان کم درست شده

 13. عطیه

  به نظرم همه باید اول اینو بخونن
  ممنون از تیم محضرچی ⚘

  • سردبیر

   ?

 14. محمد

  بسته ای تحویل نمیدین؟
  فقط دانلود میشه؟

  • سردبیر

   بله به صورت دانلودی هست
   به محض پرداخت لینک دانلود براتون فعال میشه و میتونید دانلود کنید
   فایل ها به صورت پی دی اف هستند و اگر مایل بودید میتونید پرینت بگیرید

   با توجه به فرصت کمی که باقی مونده این بهترین راه هست که سریعا شروع به مطالعه کنید و درگیر چاپ و ارسال و… نشید

 15. بهاران

  بسته ی نمونه سئوالات همراه با پاسخ تشریحی کالای فیزیکی کتاب ارسال میشه یا لینک دانلود ارائه میشه؟

  • سردبیر

   به صورت دانلودی هست و به محض پرداخت میتونید دانلود کنید

 16. کیا

  من این پکیج رو دریافت کردم. بسیار مفید هست

  • سردبیر

   ???

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

keyboard_arrow_up