ارث و وصیت

↴ مختصر توضیحی درباره این دسته

بخشنامه‌های ثبتی درخصوص ارث و وصیت، مجموعه‌ای از دستورالعمل‌ها و قوانینی هستند که اداره ثبت اسناد و املاک برای رسیدگی به موارد مربوط به وصیت‌نامه‌ها و تقسیم ارث صادر کرده است.
این بخشنامه‌ها به منظور رعایت حقوق وراث و موصی‌له، ایجاد نظم و یکنواختی در روند ثبت و اجرای وصیت‌نامه ها، حل اختلافات و ابهامات حقوقی، و ارتقای کیفیت خدمات ثبتی طراحی شده‌اند.
بخشنامه‌های ثبتی درخصوص ارث و وصیت، بر اساس موضوعات مختلفی مانند انواع وصیت‌نامه، شرایط و اهلیت موصی و موصی‌له و وصی، روش های تنظیم و ثبت وصیت‌نامه ها، موارد باطل شدن وصیت‌نامه، روش های تعیین ورثه و سهم ارث، موارد مانع ارث بری، روش‌های تقسیم ارث و تنظیم سند انتقال مالکیت، و غیره تنظیم شده‌اند.
در این دسته بندی از وبسایت محضرچی همه بخشنامه‌های مرتبط با موضوع ارث و وصیت پوشش داده شده‌اند.

keyboard_arrow_up