اجاره | آپارتمان

↴ مختصر توضیحی درباره این دسته

قوانین اجاره و آپارتمان شامل موارد مختلفی است که باید توسط موجر و مستاجر و مالک و خریدار و غیره رعایت شود. برخی از این قوانین که در این دسته بندی قرار دارند عبارتند از:
قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۵۶
قانون الحاق یک ماده به قانون فوق
حق کسب یا پیشه یا تجارت
آئین نامه اجرائی ماده ۲۹ قانون فوق
قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۶۲ (مسکونی)
آئین نامه نحوه تعدیل و تثبیت اجاره بهای واحدهای مسکونی
قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۷۶، مسکونی ،اداری، تجاری
آئین نامه اجرائی قانون فوق
قانون تشویق احداث و عرضه واحدهای مسکونی استیجاری
قانون اجازه واگذاری امتیاز سرقفلی و مشارکت غُرف و فروشگاه‌های پایانه‌های عمومی بار و مسافر و مجتمع های خدمات رفاهی بین راهی
قانون مربوط به واگذاری منافع و تخلیه اماکن غُرف و دکه های واقع در مراکز اقامتی و مراکز سیاحتی و تفریحی
قانون ممنوعیت تخلیه اماکن و واحدهای آموزشی و پرورشی در اختیار وزارت آموزش و پرورش
قانون تمدید مدت ممنوعیت مقرر در قانون فوق
آئین نامه اجرائی تبصره ۱ ماده واحده قانون فوق
لایحه قانونی واگذاری و تخلیه اماکن و محل‌ها در فرودگاه‌های کشور
لایحه قانونی راجع به مستثنی شدن شهرداری در مورد واگذاری قسمتی از پارک‌ها و میادین و اموال عمومی… از شمول قانون مالک و مستأجر
قانون مستثنی شدن شهرداریهای کشور در واگذاری فوق
قانون تملک آپارتمان‌ها
لایحه قانوني الحاق یک تبصره به عنوان تبصره ۳ به ماده ۱۰ مکرر قانون مذکور
مواد الحاقی به قانون فوق
آئین نامه اجرائی قانون فوق
آیین نامه اجرایی ایجاد بستر یکپارچه اخذ مجوز ساخت و ساز در کل کشور

keyboard_arrow_up