سند رسمی محضری چیست؟ عکس نمونه سند محضری

سند رسمی یک نوع از اسناد حقوقی است که توسط مامورین رسمی و مجاز با رعایت قوانین و مقررات تنظیم می‌شود. سند رسمی از اهمیت و اعتبار بالایی برخوردار است و در اثبات دعاوی و اعمال حقوقی نقش مهمی دارد. سند رسمی می‌تواند مربوط به مالکیت، قرارداد، سازش، اقرار و تعهد و غیره باشد. سند رسمی باید دارای امضا و مهر سردفتر و طرفین معامله باشد. سند رسمی در مقابل سند عادی که توسط اشخاص غیر رسمی و بدون رعایت مقررات قانونی تنظیم می‌شود، ارجحیت دارد. اگر می‌خواهید بیشتر درباره سند رسمی بدانید، در ادامه همراه ما باشید. این پست شامل توضیحات کامل و نمونه‌هایی از سند رسمی محضری است که یکی از مصادیق سند رسمی است. همچنین آموزش تصدیق اصالت اسناد رسمی هم در انتها قرار گرفته.

زمان تقریبی برای مطالعه: 7 دقیقه

به‌روزرسانی: ساعاتی پیش
سند رسمی محضری دفترخانه اسناد رسمی

سند رسمی

سند رسمی یک نوع از اسناد حقوقی است که توسط مامورین رسمی و مجاز با رعایت قوانین و مقررات تنظیم می‌شود. سند رسمی از اهمیت و اعتبار بالایی برخوردار است و در اثبات دعاوی و اعمال حقوقی نقش مهمی دارد. سند رسمی می‌تواند مربوط به مالکیت، قرارداد، سازش، اقرار و تعهد و غیره باشد.

سند رسمی باید دارای امضا و مهر مامور رسمی و طرفین معامله باشد. سند رسمی در برابر طرفین و وراث و قائم مقام آنها معتبر است و در برابر اشخاص ثالث فقط در مواردی که قانون تصریح کرده باشد معتبر است.

سند رسمی در مقابل سند عادی که توسط اشخاص غیر رسمی و بدون رعایت مقررات قانونی تنظیم می‌شود، ارجحیت دارد.

تفاوت سند عادی با سند رسمی

سند رسمی و سند عادی دو نوع از اسناد حقوقی هستند که در اثبات و اعمال حقوقی نقش مهمی دارند. سند رسمی اسنادی هستند که توسط مامورین رسمی و مجاز با رعایت قوانین و مقررات تنظیم می‌شوند.

سند عادی اسنادی هستند که توسط خود اشخاص تنظیم می‌شوند و در اداره ثبت اسناد و املاک یا دفتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مامورین رسمی ثبت نمی‌شوند. سند عادی از اعتبار پایین‌تری برخوردار است و در برابر طرفین و وراث و قائم مقام آنها معتبر نیست.

تفاوت سند عادی و سند رسمی
سند رسمی سند عادی
توسط مامورین رسمی و مجاز تنظیم می‌شود توسط خودِ اشخاص تنظیم می‌شود
از اهمیت و اعتبار بالایی برخوردار است از اعتبار پایین‌تری برخوردار است
در برابر طرفین و وراث و قائم مقام آنها معتبر است در برابر طرفین و وراث و قائم مقام آنها معتبر نیست
مربوط به موضوعات حقوقی مهم می‌باشد مربوط به هر موضوعی می‌باشد
دارای امضا و مهر مامور رسمی و طرفین می‌باشد دارای امضا یا اثر انگشت طرفین می‌باشد
در مقابل سند عادی ارجحیت دارد در مقابل سند رسمی ضعیف‌تر است

چه مواردی به عنوان سند رسمی شناخته می‌شود؟

به طور کلی، سند رسمی به سندی گفته می‌شود که توسط مراجع قانونی صلاحیت دار تنظیم و صادر شده باشد. بر اساس ماده 1286 قانون مدنی، مصادیق سند رسمی عبارتند از:

اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک تنظیم شده باشند، مانند سند مالکیت تک‌برگی

اسنادی که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شده باشند، مانند سند قطعی ملک، سند وکالت، سند اجاره‌نامه، سند وصیت‌نامه، سند قرارداد و غیره. به این نوع سند “سند محضری” می‌گویند.

اسنادی که توسط مامورین رسمی در حدود صلاحیت آنها تنظیم شده باشند، مانند سند تولد، سند مرگ، سند شناسنامه، سند کارت ملی، سند گواهینامه، سند پروانه کسب و غیره.

نمونه سند رسمی محضری

نمونه واقعی سند رسمی محضری وکالت نامه حصر وراثت و ماليات بر ارث دفترخانه اسناد رسمی

سند رسمی محضری یک نوع از اسناد حقوقی است که در دفتر اسناد رسمی توسط سردفتر و دفتریار تنظیم می‌شود. سند رسمی محضری از اهمیت و اعتبار بالایی برخوردار است و در اثبات دعاوی و اعمال حقوقی نقش مهمی دارد. سند رسمی محضری می‌تواند مربوط به تعهد، اقرار، قرارداد، سازش، وصیت نامه، ازدواج، طلاق و غیره باشد. سند رسمی محضری باید دارای امضا و مهر سردفتر و امضا طرفین معامله باشد. سند رسمی محضری در برابر طرفین و وراث و قائم مقام آنها معتبر است و در برابر اشخاص ثالث فقط در مواردی که قانون تصریح کرده باشد معتبر است. سند رسمی محضری در مقابل سند عادی که توسط اشخاص غیر رسمی و بدون رعایت مقررات قانونی تنظیم می‌شود، ارجحیت دارد.

چه اطلاعات دیگری درباره سند رسمی مهم است و باید بدانم؟

بعضی از اطلاعات دیگری که درباره سند رسمی دفترخانه مهم است و باید بدانید، عبارتند از:

سند رسمی باید دارای شناسه سند یکتا و رمز تصدیق سند باشد که در بالای برگه سند نوشته شده‌اند. این شناسه و رمز به شما امکان می‌دهند تا از طریق سامانه تصدیق اصالت اسناد و اوراق دفاتر اسناد رسمی که توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور راه‌اندازی شده است، از اعتبار و اصالت سند خود اطمینان حاصل کنید.
سند رسمی باید دارای تاریخ و محل تنظیم سند باشد. تاریخ سند رسمی معتبر است حتی بر علیه اشخاص ثالث و می‌تواند در اثبات حقوقی موثر باشد. محل تنظیم سند رسمی نیز می‌تواند در تعیین صلاحیت محلی دادگاه‌ها و مراجع قضایی مؤثر باشد.

سند رسمی باید دارای موضوع و محتوای سند باشد. موضوع سند رسمی باید با روشنی و صراحت بیان شود (که در عکس فوق با عبارت “سند قطعی غیر منقول” مشخص شده است) و محتوای سند رسمی (که در عکس فوق با عبارت “شرایط و متون حقوقی” مشخص شده است) باید با قوانین و مقررات موافق باشد. هرگونه ابهام یا نقص در موضوع یا محتوای سند رسمی می‌تواند باعث ابطال یا اعتبار نداشتن سند شود.

سند رسمی باید دارای امضا و مهر مامور رسمی و باشد. امضا و مهر سردفتر نشان‌دهنده اصالت و اعتبار سند رسمی است.

در ذیل اسناد رسمی فقط اثر انگشت طرفین قابل مشاهده است و نسخه امضا شده توسط طرفین، در دفترخانه بایگانی می‌شود. در نسخه بایگانی شده طرفین معامله باید عبارت “از مفاد سند مطلع شدم” را با دست خط خود در کنار امضا بنویسند.

امضا و اثرانگشت طرفین معامله نشان‌دهنده رضایت و توافق آنها بر موضوع و محتوای سند رسمی است. هرگونه تزویر یا تغییر در امضا و مهر مامور رسمی یا طرفین معامله می‌تواند باعث ابطال یا اعتبار نداشتن سند شود.

نحوه تصدیق اصالت سند دفترخانه

برای تصدیق اصالت سند دفترخانه، شما می‌توانید از سامانه تصدیق اصالت اسناد و اوراق دفاتر اسناد رسمی که توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور راه‌اندازی شده است، استفاده کنید. این سامانه به شما امکان می‌دهد تا با وارد کردن شناسه سند یکتا و رمز تصدیق سند، که در بالای برگه سند نوشته شده‌اند، از اعتبار و اصالت سند خود اطمینان حاصل کنید. برای دسترسی به این سامانه اینجا کلیک کنید.

چه نوع اسنادی در دفترخانه اسناد رسمی تنظیم می‌شود؟

به طور کلی، انواع اسنادی که در دفترخانه اسناد رسمی تنظیم می‌شود، عبارتند از:

سند وکالت‌نامه: سندی که به موجب آن یکی از طرفین، طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می‌کند.

سند اقرارنامه: سندی که در آن یک فرد از حقی به نفع دیگری و به ضرر خود اطلاع می‌دهد. مثلاً یک فرد اقرار کند که بدهکار دیگری است یا مالکیت یک ملک را به دیگری تملیک کرده است.

سند رضایتنامه: سندی که در آن یک فرد رضایت خود را از انجام یا عدم انجام یک امری اعلام می‌کند.

سند تعهدنامه: سندی که در آن یک فرد تعهد خود را برای انجام یا عدم انجام یک امری ابراز می‌کند. مثلاً یک فرد تعهد کند که یک مبلغ پول را به دیگری بپردازد یا تعهد کند که از یک ملک استفاده نکند.

سند تقسیم‌نامه: سندی که در آن یک ملک یا منفعت مشترک بین چندین نفر به نسبت مشخص تقسیم می‌شود.

سند قطعی: سندی که به موجب آن مالکیت یک ملک یا منفعت از آن به شخص دیگری منتقل می‌شود.

سند رضایت: سندی که به موجب آن طرفین یک اختلاف یا دعوا به سازش و حل و فصل می‌رسند.

سند هبه نامه: سندی که به موجب آن یک نفر مالی را به رایگان به شخص دیگری تملیک می‌کند.

سند رهن: سندی که به موجب آن یک مال (عین مرهونه) توسط مدیون وثیقه دین قرار می‌گیرد.

سند اجاره نامه: سندی که به موجب آن مستأجر مالک منافع عین مستأجره می‌شود.

این اسناد رسمی از اهمیت و اعتبار بالایی برخوردار هستند و در اثبات و اعمال حقوقی نقش مهمی دارند.

برای مشاهده و دانلود لیست تمام اسنادی که در دفترخانه قابل تنظیم هستند اینجا کلیک کنید.

بیشتر بدانید:
برای دوستانتان بفرستید:
↴ دیدگاه و نظرتان را درباره این مطلب بنویسید

سوالات شما توسط مدیر سایت یا سایر کاربران پاسخ داده خواهد شد.

مطالب مرتبط
پیشنهاد ویژه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

اطلاعیه دفتر حقوقی کانون سردفتران درخصوص زمان اجرای محاسبه 14% وصول وجوه دولتی
همه چیز درباره تعیین تکلیف حضانت فرزندان بعد از طلاق
keyboard_arrow_up