حقوق و دستمزد

↴ مختصر توضیحی درباره این دسته

حقوق و دستمزد یکی از مهمترین موضوعات در زمینه کار و توسعه انسانی است. حقوق و دستمزد به معنی پرداخت هزینه‌ای است که در قبال فعالیت پرسنل هر دفتر یا شرکت به آن ها پرداخت می‌شود. کارفرمایان برای جبران وقت و زحمات افراد خود مبلغی را به عنوان دستمزد و حقوق به آن ها پرداخت می کنند. این تعریف در بسیاری از کشورهای دنیا استفاده می شود.
حقوق و دستمزد در دفترخانه اسناد رسمی:
دفترخانه اسناد رسمی یک نهاد رسمی است که وظیفه ثبت و تنظیم اسناد مختلف را بر عهده دارد. این دفترخانه ها تحت نظارت قوه قضاییه هستند و باید مطابق با تعرفه های اعلام شده، خدمات ارائه دهند
حقوق و دستمزد کارکنان دفترخانه اسناد رسمی، بر اساس قانون کار و قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی تعیین می‌شود.
حقوق و دستمزد در قانون کار، یکی از موضوعات مهم و حساس در رابطه بین کارفرما و کارگر است. قانون کار، مجموعه ای از مقررات و مصوبات است که حقوق و تعهدات طرفین قرارداد کار را مشخص می کند. قانون کار، همچنین مواردی مانند حداقل حقوق و دستمزد، اضافه کاری، نوبت کاری، بیمه، مالیات، مرخصی، بازنشستگی و اخراج را نیز پوشش می دهد.
برای محاسبه حقوق و دستمزد، باید از فرمول های معینی استفاده کرد که بر اساس نوع و مدت کار، سنوات، تعداد فرزندان، مزایای ثابت و متغیر و کسورات مشخص می شوند.
حقوق و دستمزد کارمندان دفترخانه در قانون دفاتر اسناد رسمی:
کارمندان دفترخانه اسناد رسمی، شامل دفتریار و سایر کارکنان می شوند. دفتریار شخصی است که معاون دفتر است به پیشنهاد سردفتر و به موجب ابلاغ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برابر قانون انتخاب می شود. سایر کارکنان شامل سندنویسان، منشی ها، نگهبانان و … می باشند.
بر طبق قانون، از میزان درآمد دفترخانه های اسناد رسمی، ۱۵ درصد حق التحریرها متعلق به دفتریار و ۱۵ درصد آن متعلق به سایر کارکنان می باشد.
بیمه کردن کارکنان این دفاتر نیز از وظایف سردفتر محسوب می شود
حقوق و دستمزد کارمندان دفترخانه، بر اساس تعرفه حق التحریر دفترخانه اسناد رسمی، بر اساس مبلغ و ارزش معاملاتی سند، متفاوت است. تعرفه حق التحریر دفترخانه اسناد رسمی، توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه می شود و به تصویب رییس قوه قضائیه می رسد.
کارمندان دفترخانه اسناد رسمی، موظف هستند که در انجام وظایف خود، از اصول اخلاقی، حرفه ای و قانونی پیروی کنند و در صورت تخلف، مشمول مجازات های قانونی می شوند.

keyboard_arrow_up