استعلام از ادارات و مراجع قانونی

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. خدمات
  4. chevron_right
  5. استعلام از ادارات و مراجع قانونی

استعلام سند رسمی و گواهی امضا

استعلام اسناد و اوراق و گواهی امضا دفاتر اسناد رسمی

تصدیق اصالت اسناد و اوراق و گواهی امضا دفاتر اسناد رسمی.شامل: (استعلام سند خودرو، استعلام وکالت نامه، استعلام تعهدنامه، استعلام رضایت نامه، استعلام سند آپارتمان، استعلام اجاره نامه،استعلام سند رهنی، استعلام وصیت نامه)

استعلام وکالت نامه با کد ملی (اعتبار وکالتنامه و سایر اسناد دفترخانه)

در واقع استعلام وکالت نامه و سایر اسناد دفاتر اسناد رسمی با استفاده از کد ملی، فقط با مراجعه به دفترخانه مربوطه امکان پذیر است.

و برای استعلام اعتبار وکالت نامه و یا سایر اسناد دفترخانه با در دست داشتن سند و با استفاده از شناسه سند و رمز تصدیق (مطابق شکل زیر) از اینجا استعلام فرمایید.

فهرست