رای وحدت رویه در خصوص تاثیر استعفا وکیل آخر در وکالت قبل از او

  1. خانه
  2. قوانین و بخشنامه ها
  3. رای وحدت رویه در خصوص تاثیر استعفا وکیل آخر در وکالت قبل از او

رای وحدت رویه در خصوص تاثیر استعفا وکیل آخر در وکالت قبل از وی

قوه قضائیه – کانون سردفتران و دفتریاران

تاریخ: ۱۳۹۸/۱/۲۴