سند تعهد دانشجویی

به‌روزرسانی: ساعاتی پیش
4 دیدگاه

سند تعهد دانشجویی

از جمله اسناد قابل تنظیم در دفترخانه، سند تعهد دانشجویی است.

همه چیز درباره دفترخانه و تفاوت سند عادی و سند رسمی!

چرا باید سندرسمی تعهد دانشجویی را تنظیم کنیم:

دانشجویان عزیزی که قصد دریافت وام یا گرفتن خوابگاه یا هر نوع تعهد دیگری داشته باشند باید به دفترخانه مراجعه نموده و نسبت به تنظیم این دست تعهدات اقدام نمایند.

برخی موارد از تعهدات دانشجویی باید همراه با ضامنی معتبر باشد که حکم کارگزینی داشته باشد.

در زیر برخی از این تعهدات دانشجویی که با عنوان “سند تعهد دانشجویی” می باشد برای شما قرارگرفته است.

در نظر داشته باشید که این تعهدات حتما باید در دفتر اسناد رسمی معتبری تنظیم گردد.

در زیر لیست دفاتر قانونی قرارگرفته است.

همچنین هزینه تنظیم تعهدات دانشجویی نصف هزینه تعهدات عادی می باشد.

یکی از نمونه سند تعهد دانشجویی:

نمونه 1 – تسهيلات صندوق رفاه دانشجويان

متعهد:

اينجانب ………. دانشجوي دوره …………… دانشگاه …………. كه از تسهيلات صندوق رفاه دانشجويان استفاده نموده ام و يا در مقاطع تحصيلي بعدي خواهم نمود و از مفاد دستورالعمل نحوه پرداخت و بازپرداخت تسهيلات مذكور و نيز نحوه پرداخت كارمزد طبق ضوابط و مقررات صندوق مذكور كاملا مطلع مي باشم ضمن عقد خارج لازم متعهد مي شوم پس از اتمام تحصيل و قبل از دريافت هر نوع گواهي تحصيلي، اوراق اقساط بازپرداخت تسهيلات را دريافت نموده و مطابق تاريخ سر رسيد هر قسط و مقررات صندوق رفاه دانشجويان نسبت به باز پرداخت آن و كارمزد طبق ضوابط و مقررات صندوق مذكور اقدام نمايم همچنين متعهد مي شوم در صورت عدم فراغت (انصراف، ترك تحصيل يا اخراج) از تحصيل و نيز در صورت تاخير بيش از سه بار متوالي در بازپرداخت اقساط، كليه بدهي را به صورت يكجا مسترد نمايم.

صندوق مذكور مي تواند از طريق دفترخانه اسناد رسمي تنظيم كننده سند نسبت به صدور اجرائيه عليه اينجانب و وصول اصل، كارمزد طبق ضوابط و هزينه هاي ناشي از اقدام قانوني را به هر ميزاني كه راساً تشخيص و به دفترخانه اعلام نمايد اقدام كند.

ضامن:

اینجانب ……….. بشماره تلفن ……….. شاغل در ………….. شهرستان …………. به شماره حكم كارگزيني ………….. دارنده شماره حساب بانكي …………….. در بانك ملي شعبه …………… نشاني (محل كار) ………………….. تلفن …………….. با اطلاع كامل از تعهداتي كه متعهد فوق الذكر اين سند بابت تسهيلات درقبال صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم، تحقيقات و فناوري دارد و در اين تعهدنامه ملزم به بازپرداخت آن گرديده، ضمن عقد خارج (انعقاد يافته شفاهي با صندوق رفاه دانشجويان) متعهد و ملتزم مي شوم كه چنانچه نامبرده خلاف مقررات مذكور عمل كند به محض اعلام و تشخيص صندوق رفاه دانشجويان كليه بدهي متعهد فوق و مطالبات آن صندوق را بدون اعتراض تاديه نمايم.

مسئوليت ضامن و متعهد در برابر صندوق مزبور مي تواند براي هر يك از نامبردگان و يا در آن واحد براي هر دوي آنها تقاضاي صدور اجرائيه نمايد.

به هر حال تشخيص و اعلام صندوق رفاه دانشجويان به دفترخانه نسبت به ميزان بدهي جهت صدور اجرائيه براي متعهد و ضامن قاطع و لازم الاجرا بوده و غير قابل اعتراض است. 

نمونه 2 – تسهيلات صندوق رفاه دانشجويان قرض الحسنه بانكها كه در اختيار صندوق رفاه دانشجويان قرار داده شده و يا خوابگاه

متعهد:

اينجانب ……….. بشماره تلفن همراه …………. دانشجوي دانشگاه …………… دوره ……………… بشماره دانشجويي ……………… كه از تسهيلات صندوق رفاه دانشجويان قرض الحسنه بانكها كه در اختيار صندوق رفاه دانشجويان قرار داده شده و يا خوابگاه استفاده نموده و از مفاد دستور العمل نحوه پرداخت و بازپرداخت تسهيلات مذكور و نيز نحوه محاسبه كارمزد مورد مطالبه بانك كاملا مطلع مي باشم ضمن عقد خارج لازم متعهد مي شوم پس از اتمام تحصيل و قبل از دريافت هرنوع گواهي تحصيلي، اوراق اقساط بازپرداخت تسهيلات و وام شهريه را دريافت نموده و مطابق تاريخ سررسيد هر قسط و مقررات صندوق رفاه دانشجويان  نسبت به بازپرداخت آن اقدام و كارمزد مورد مطالبه بانك را نيز بلافاصله پس از اتمام تحصيل و يا به صورت اقساط پرداخت نمايم همچنين متعهد مي شوم در صورت عدم فراغت از تحصيل (انصراف، ترك تحصيل يا اخراج)  تسهيلات دريافتي و كارمزد مربوطه را بصورت اقساط با سررسيد تعيين شده از سوي صندوق رفاه دانشجويان طبق دستورالعمل نحوه پرداخت و بازپرداخت تسهيلات و وام شهريه دانشجويان مصوب هيئت امناي  صندوق مذكور مي باشد، بازپرداخت نمايم.

صندوق مذكور مي تواند از طريق دفترخانه اسناد رسمي تنظيم كننده سند نسبت به صدور اجراييه عليه اينجانب و وصول اصل و كارمزد و هزينه هاي ناشي از اقدام قانوني را به هر ميزان كه راساً تشخيص و به دفتر خانه اعلام نمايد اقدام كند.

ضامن:

اينجانب …………….. بشماره تلفن همراه …………. شاغل در ……………….. به شماره حكم كارگزيني ……………. دارنده شماره حساب بانكي ……………… در بانك ………….. شعبه …………. كد بانك ……………. به نشاني محل كار …………………… با اطلاع كامل از تعهداتي كه متعهد فوق الذكر اين سند بابت دريافت تسهيلات صندوق رفاه دانشجويان وام شهريه ثبت نام و يا خوابگاه در قبال صندوق رفاه دانشجويان و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي دارد و در اين تعهدنامه ملزم به باز پرداخت آن گرديده، ضمن عقد خارج لازم متعهد و ملتزم مي شوم كه چنانچه نامبرده خلاف مقررات مذكور عمل كند به محض اعلام و تشخيص صندوق رفاه دانشجويان كليه بدهي متعهد فوق و مطالبات آن صندوق را بدون اعتراض تأديه نمايم.

مسئوليت ضامن و متعهد در برابر صندوق رفاه دانشجويان تضامني است و صندوق مزبور مي تواند براي هريك از نامبردگان و يا در آن واحد براي هر دوي آنها تقاضاي صدور اجرائيه نمايد و به هرحال تشخيص و اعلام  صندوق رفاه دانشجويان به دفترخانه نسبت به ميزان بدهي جهت صدور اجرائيه براي متعهد و ضامن قاطع و لازم الاجراء بوده و غيرقابل اعتراض است.

همچنين در صورت فوت ضامن متعهد ملزم به معرفي ضامن جديد مي باشد.

در صورت تغيير نشاني محل سكونت اعلام نشاني و شماره تلفن جديد به صندوق رفاه دانشجويان الزامي است.

برای مشاهده و خرید و دانلود متن کامل روی عکس زیر کلیک کنید.

 

هزینه تنظیم این سند در دفترخانه (نصف هزینه زیر)

لیست مامل دفاتر اسناد رسمی
لیست کامل محضر خانه ها به همراه تلفن و آدرس و…

 

بیشتر بدانید:
برای دوستانتان بفرستید:
↴ دیدگاه و نظرتان را درباره این مطلب بنویسید

سوالات شما توسط مدیر سایت یا سایر کاربران پاسخ داده خواهد شد.

مطالب مرتبط
پیشنهاد ویژه

4 دیدگاه. Leave new

 • شماره تعهد و شماره دفترخانه کجای سند تعهدنامه دانشجویی نوشته میشه؟

  پاسخ
 • فریدون ترک صلاح الدینکلا
  دوشنبه | 2023/05/01 | 10:24

  سلام و عرض ادب،مدارک مورد نیاز جهت ضامن را ندیده ام،ضامن چه مدارکی را باید در زمان نتنظیم سند در دفترخانه بهمراه داشته باشد؟
  بخصوص مدرکی که بعنوان گواهی اشتغال به کار باشد و همچنین شاید مدرکی از بانک نیز لازم باشد،لطفا نمونه مدارک ضامن را نیز در سایت قراذ دهید تا بدرستی راهنمای صورتپذیرد.

  پاسخ
  • درسته
   معمولا حکم حقوقی یا جواز کسب نیاز هست
   ولی باید از دانشگاه پرسید که ضامن دقیقا چه مدرکی باید ارائه دهد

   پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

سند رضایت نامه عدم ذکر نام طراح در طرح صنعتی
سند اقرارنامه اجازه خروج فرزندان به همراه مادر
keyboard_arrow_up