سند اقرارنامه حذف شروط ضمن عقد ازدواج

به‌روزرسانی: ساعاتی پیش

سند رسمی اقرارنامه حذف بندی از عقدنامه ازدواج

از جمله اسناد قابل تنظیم در دفترخانه، سند رسمی اقرارنامه حذف بندی از عقدنامه ازدواج است.

همه چیز درباره دفترخانه و تفاوت سند عادی و سند رسمی!

چرا باید سند رسمی اقرارنامه حذف بندی از سند نکاحیه را تنظیم کنیم

ابتدا باید بدانیم شروط ضمن عقد ازدواج چه هستند.

شروط ضمن عقد ازدواج تعهداتی است که در حین ازدواج با توافق زن و شوهر وارد مفاد قرارداد ازدواج آن‌ها می‌شود.

این شروط را می‌توان در سند رسمی ازدواج ذکر کرده و با امضای دو طرف رسمیت داد.

این شروط در قانون ذکر نشده‌اند و به انتخاب طرفین چه در هنگام ازدواج و چه پس از آن انتخاب می‌شوند.

با امضای سند ازدواج، زن، برخی از حقوق مدنی و معنوی خود همچون:

 1. حق سفر
 2. داشتن شغل
 3. انتخاب محل زندگی و مسکن
 4. ولایت بر فرزندان و جدایی از همسر (طلاق) را از دست می‌دهد.

و حقوق مادی همچون:

 1. مهریه و
 2. نفقه را به دست می‌آورد.

معمولاً از شروط ضمن عقد برای تغییر این آثار حقوقی ازدواج استفاده می‌شود.

برای مثال شوهر متعهد می‌شود که جلوی سفر یا شغل زن را نگیرد یا به او برای طلاق وکالت می‌دهد.

وجود شروط ضمن عقد می‌تواند چهرهٔ ازدواج را تغییر قابل ملاحظه‌ای داده و نوع خاصی از ازدواج پدیدآورد.

در سند ازدواج (عقدنامه)، تعدادی شرط اضافی چاپ شده‌است که شروط ضمن عقد خوانده می‌شوند و باید امضای دو طرف پای آن‌ها باشد تا بعداً قابل اجرا باشند.

ازجمله شروط ضمن عقد ازدواج می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 1. زوج به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل به غیر می‌دهد تا زوجه در هر زمانی که بخواهد از جانب زوج اقدام به متارکه کرده و از قید زوجیت خود را رها کند، به هر طریق اعم از اخذ یا بذل مهریه.
 2. زوجه (زن) اجازه دارد از هم‌اکنون هرگاه خواست به خارج از کشور برود و نیاز به اجازه مجدد زوج (مرد) ندارد، چه برای اخذ یا تمدید یا تجدید گذرنامه و این اجازه دائمی است.
 3. زوجه حق ادامه تحصیل تا هر مرحله ای که لازم بداند و در هر مکان و محلی که ایجاب کند مخیر است.
 4. زوج، زوجه را در انتخاب هر شغلی که مایل باشد و هر کجا که بتواند کار کند، مخیر می‌کند و اجازه می‌دهد که مشغول به کار شود.
 5. زوج و زوجه متعهد می‌شوند هنگام جدایی اعم از اینکه متارکه به درخواست مرد باشد یا به درخواست زن کلیه دارایی که بعد از ازدواج دائم زوجین به دست می‌آورند بین آن‌ها به مناصفه تقسیم شود.
 6. حق انتخاب مسکن و تعیین شهر یا محلی که زندگی مشترک در آنجا ادامه پیدا کند با توافق طرفین خواهد بود.
 7. اگر در آینده زوجین دارای فرزند شدند و طلاق اتفاق افتاد حضانت فرزندان با توافق طرفین باشد و در صورت خروج از کشور نیازی به اذن پدر ندارند.
قوه قضائیه ایران نیز شروط ضمن عقد بیشتری را تنظیم کرده‌است و کارگاه‌هایی نیز برای آن برگزار می‌کند که باید با عبارات حقوقی ویژه زیر بیاید:
 1. زوج، زوجه را در ادامه تحصیل تا هر مرحله که زوجه لازم بداند و در هر کجا که شرایط ایجاب نماید مخیر می‌سازد.
 2. زوج، زوجه را در اشتغال به هر شغلی که مایل باشد، در هر کجا که شرایط ایجاب می‌کند مخیر می‌کند.
 3. زوج به زوجه، وکالت بلاعزل می‌دهد که با همه اختیارات قانونی بدون نیاز به اجازه شفاهی یا کتبی مجدد شوهر، از کشور خارج شود. تعیین مدت، مقصد و شرایط مربوط به مسافرت به خارج از کشور به صلاحدید خود زن است.
 4. زوج متعهد می‌شود هنگام جدایی – اعم از آن که به درخواست مرد باشد یا به درخواست زن – نیمی از دارایی موجود خود را – اعم از منقول و غیرمنقول که طی مدت ازدواج به دست آورده‌است – به زن منتقل نماید.
 5. زوج به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل به غیر می‌دهد تا زوجه در هر زمان و تحت هر شرایطی از جانب زوج اقدام به مطلقه نمودن خود از قید زوجیت زوج به طلاق خلع کند.
همچنین سایر شروطی که زن به موجب آن میتواند از دادگاه تقاضای طلاق نماید به شرح زیر است:
 1. استنکاف شوهر از دادن نفقه زن به مدت شش ماه به هر عنوان و عدم امکان الزام او به تائید نفقه و همچنین در موردی که شوهر سایر حقوق واجبه زن را به مدت شش ماه وفا نکند و اجبارا ایفا هم ممکن نباشد.
 2. سوء رفتار و یا سوء معاشرت زوج به حدی که ادامه زندگی را برای زوجه غیر قابل تحمل نماید.
 3. ابتلاء زوج به امراض صعب العلاج به نحوی که دوام زناشویی برای زوجه مخاطره آمیز باشد.
 4. جنون زوج در مواردی که فسخ نکاح شرعا ممکن نباشد.
 5. عدم رعایت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال زوج به شغلی که طبق نظر دادگاه صالح منافی با مصالح خانوادگی و حیثیت زوجه باشد.
 6. محکومیت شوهر به حکم قطعی به مجازات پنج سال حبس یا بیشتر یا به جزای نقدی که بر اثر عجز از پرداخت منجر به پنج سال بازداشت شود یا به حبس و جزای نقدی که مجموعاً منتهی به پنج سال یا بیشتر بازداشت شود و حکم مجازات در حال اجرا باشد.
 7. ابتلاء زوج به هر گونه اعتیاد مضری که به تشخیص دادگاه به اساس زندگی خانوادگی خلل آورد و ادامه زندگی برای زوجه دشوار باشد.
 8. زوج زندگی خانوادگی را بدون عذر موجه ترک کند. (تشخیص ترک زندگی خانوادگی و تشخیص عذر موجه با دادگاه است و یا شش ماه متوالی بدون عذر موجه از نظر دادگاه غیبت نماید.)
 9. محکومیت قطعی زوج در اثرارتکاب جرم و انجام هر گونه مجازات اعم از حد و تعزیر در اثر ارتکاب جرمی که مغایر با حیثیت خانوادگی و شئون زوجه باشد. (تشخیص اینکه مجازات مغایر با حیثیت و شئون خانوادگی است با توجه به وضع و موقعیت زوجه و عرف و موازین دیگر با دادگاه است.)
 10. در صورتیکه پس از گذشت پنج سال زوجه از شوهر خود به جهت عقیم بودن و یا عوارض جسمی دیگر زوج صاحب فرزند نشود.
 11. در صورتیکه زوج مفقودالاثر شود و ظرف شش ماه پس از مراجعه زوجه به دادگاه پیدا نشود.
 12. زوج همسر دیگری بدون رضایت زوجه اختیار کند یا به تشخیص دادگاه نسبت به همسران خود اجرای عدالت ننماید.

وظایف دفاتر رسمی ازدواج

کلیه دفاتر ازدواج به لحاظ شرعی و قانونی مکلفند، قبل از انشاء عقد ازدواج، یک به یک شروط مندرج در نکاحیه را برای زوجین قرائت و تفهیم تا هر شرطی که مورد توافق زوجین قرار گرفت، زیر آن را امضا کنند. همچنین، لازم است سردفتران مزبور به زوجین قبل از اجرای صیغه عقد یادآوری کنند که قبول شروط مندرج در نکاحیه الزامی نیست. اگر سردفتری برای انجام هریک از خواسته‌های زن و شوهر مانع شود، تخلف انجام داده و مستوجب مسئولیت انتظامی و قانونی آنها خواهد بود، تخلف سردفتران از این دستور موجب تعقیب انتظامی سردفتران خواهدبود.

شروط باطل

برخی شروط ضمن عقد معتبر نیستند و نمی توان آنها را شرط ازدواج قرار داد:

برای مثال:

 1. این‌که شرط شود دو طرفِ ازدواج همسر یکدیگر نباشند.
 2. مثلاً شرط شود که زن یا شوهر در سه روز زبان تایلندی را به دیگری بیاموزاند یا مرده‌ای را زنده کند.
 3. مثل اینکه شرط شود زن یا شوهر مسافتی را با شتر بپیماید
 4. شرط شود که مرد حق طلاق نداشته باشد.
 5. شرط شود که ریاست خانواده با زن باشد.
 6. شرط شود که مرد حق ولایت و حضانت فرزندان خود را نداشته باشد.
 7. شرط شود که زن حق نفقه نداشته باشد.
 8. شرط شود که مرد حق ندارد به رابطه خود با همسر قبلیش ادامه بدهد. (در صورتی که از همسر قبلی جدا نشده باشد)
 9. شرط شود که زن در کارها و روابط خود کاملاً آزاد باشد.
 10. مثل اینکه زن شرط کند که هر وقت دلش خواست از منزل بیرون برود و هر جا که خواست برود و شوهر مانع او نشود،
 11. زن شرط کند که شوهرش حق همسری دیگرش را ندهد مثلاً با او نخوابد.

شرط خودداری از ازدواج مجدد شوهر

چنین شرطی باطل است و مصداق تحریم حلال می باشد.

و بجای آن شرط می شود که زوج همسر دیگری بدون رضایت زوجه اختیار نکند نه اینکه کلاً ازدواج مجدد ننماید.

و همانطور که پیداست در صورت رضایت زن، مرد می تواند مجدداً ازدواج نماید.

حال چنانچه زن و شوهری قصد داشته باشند یکی یا همه شروطی که ضمن عقد شرط کرده بودند را از عقدنامه حذف نمایند باید به دفترخانه اسناد رسمی مراجعه کرده و سند اقرارنامه حذف بندی از عقدنامه ازدواج به شرح زیر را تنظیم نمایند.

نمونه سند رسمی اقرارنامه حذف بندی از عقدنامه ازدواج

اینجانبان ……… و ……….. زوج و زوجه سند نكاحيه شماره …………. دفتر ازدواج …………. اقرار و اعتراف صريح می نماییم كه با رضايت و توافق خود اقدام به حذف بند ……………… از عقدنامه فوق الذكر نموده و با تنظيم اين اقرارنامه درخواست ثبت تغييرات مذكور در عقدنامه مذكور را می نماییم.

لذا چنانچه در آينده برخلاف مراتب بالا معلوم و مشخص شود شخصاً پاسخگوی مراجع قانوني و قضايي بوده و هرگونه ادعاي احتمالي را از خود سلب و ساقط می نماییم.

برای مشاهده و خرید و دانلود متن کامل روی عکس زیر کلیک کنید.

 

هزینه تنظیم این سند در دفترخانه

لیست مامل دفاتر اسناد رسمی
لیست کامل محضر خانه ها به همراه تلفن و آدرس و…

 

بیشتر بدانید:
برای دوستانتان بفرستید:
↴ دیدگاه و نظرتان را درباره این مطلب بنویسید

سوالات شما توسط مدیر سایت یا سایر کاربران پاسخ داده خواهد شد.

مطالب مرتبط
پیشنهاد ویژه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

سند اقرارنامه تغییر سهام مخترعین
سهم‌الارث زن از اموال شوهر (خانه و سایر اموال، ثمن اعیان، ربع اعیان)
keyboard_arrow_up