حق‌الثبت | حق‌التحریر

↴ مختصر توضیحی درباره این دسته

حق الثبت سند رسمی یکی از وجوهاتی است که برای تنظیم و ثبت سند در دفاتر اسناد رسمی وصول می‌شود.
حق الثبت بسته به نوع و قیمت ملک یا وسیله نقلیه متفاوت است.
حق الثبت سایر اسناد مانند سند وکالت و تعهد و رضایت و اقرارنامه و… اگر مالی نباشد یکسان است و هر 4 سال یکبار توسط سازمان ثبت تعیین میگردد.
برای مثال، برای ثبت سند ملک حق الثبت براساس قیمت منطقه بندی که توسط سازمان امورمالیاتی مشخص می شود تعیین میگردد.
حق الثبت اسناد به طور خودکار توسط سامانه ثبت آنی محاسبه میگردد و در دفاتر اسناد رسمی بعد از ثبت سند و قبل از امضا قابل پرداخت است و نیاز به انجام کار خاصی توسط سردفتر یا ارباب رجوع نیست.
اگر اشتباهی در پرداخت حق الثبت به وجود آید سردفتر مسئول اصلاح آن است که با مراجعه به سازمان ثبت محل و با کمی دوندگی قابل اصلاح است.

حق التحریر دفترخانه، هزینه‌ای است که دفاتر اسناد رسمی برای تنظیم اسناد مالی و غیر مالی از مراجعه‌کنندگان دریافت می‌کنند. این هزینه بر اساس تعرفه‌ای است که هر چند سال یکبار توسط قوه قضاییه اعلام می‌شود و بستگی به نوع و مبلغ سند دارد.
حق التحریر دفترخانه، جزء هزینه‌های انتقال سند است که باید توسط مراجعین پرداخت شود و تنها حق التحریر است که به جیب دفترخانه میرود.

keyboard_arrow_up