13 مورد از نحوه ممیزی مستندات مالی و اسنادی شرکت‌های تجاری

این بخشنامه درباره سیاست‌ها و برنامه‌های تحول و تعالی قوه قضائیه و لزوم ایجاد رویه واحد و پیشگیری از جرایم مالی توسط شرکتهای تجاری و مبارزه با فساد و منع ایجاد شرکت‌های صوری است. در این بخشنامه، تمهیدات لازم در زمان ثبت تأسیس و تغییرات شرکتها به شرح ذیل مورد انتظار می‌باشد

زمان تقریبی برای مطالعه: 6 دقیقه

به‌روزرسانی: ساعاتی پیش
مجموعه بخشنامه های ثبتی دفترخانه اسناد رسمی

با عنایت به سیاست‌ها و برنامه‌های تحول و تعالی قوه قضائیه و لزوم ایجاد رویه واحد و پیشگیری از جرایم مالی توسط شرکتهای تجاری و مبارزه با فساد و منع ایجاد شرکت‌های صوری مراتب تمهیدات لازم در زمان ثبت تأسیس و تغییرات به شرح ذیل مورد انتظار می‌باشد:

 1. صحت سنجی و مطابقت اطلاعات مالی از جمله پرداخت نقدی سرمایه با مستندات بانکی شرکتهای تجاری از طریق سامانه جامع ثبت شرکتها و ممیزی توسط کارشناسان مربوطه انجام پذیرد.
 2. در انواع شرکتهای تجاری که متقاضی ثبت سرمایه غیر نقدی در زمان تأسیس و یا افزایش سرمایه هستند میبایست مراتب ارزش گذاری اموال غیرنقد به تأیید کارشناس رسمی دادگستری رسیده و به مرجع ثبت شركتها ارائه شود. (اصلاحی بخشنامه ۱۴۰۱/۱۵۵۲۴۴ مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۱ ریاست سازمان ثبت) [این بند به موجب رای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شد]
 3. براساس مواد ۱۴۴ و ۲۴۳ لایحه اصلاحی قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذیصلاح با عنوان حسابدار رسمی مصوب ۱۳۷۲ و آئین نامه اجرائی آن، آئین نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی مصوب ۱۳۸۸ و آئین نامه نحوه انتخاب حسابرس برای شرکتهای دولتی ۱۳۷۸ و سایر مقررات ثبت تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان صرفاً شرکتهای معمول در مقررات مذکور که از طریق ایجاد بستر الکترونیک فی مابین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و دستگاه‌های مرتبط شناسایی و احصاء میگردند با ارائه گزاش حسابدار رسمی صورت می پذیرد. همچنین ثبت بازرسان و انجام وظایف بازرسی در شرکتهای مشمول از جمله شرکتهای سهامی عام از میان اعضاء جامعه حسابداران رسمی امکان پذیر میباشد. (اصلاحی بخشنامه ۱۴۰۱/۱۵۵۲۴۴ مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۱ ریاست سازمان ثبت) [این بند به موجب رای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شد]
 4. براساس بند ۴ بند (س) تبصره ۱۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ اخذ امضاء از خدمات گیرندگان اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری منوط به اخذ تصدیق الکترونیکی از طریق ارسال شناسه (کد) به شماره تلفن همراه اعلامی شخص در سامانه ثنا و ثبت آن در سامانه های مربوط است.
 5. متقاضی ثبت تأسیس شرکتها باید موضوع فعالیت خود را در چارچوب طبقه بندی موضوع فعالیت سامانه جامع ثبت شرکتها مشخص و درخواست کند.
 6. با هماهنگی سازمان امور مالیاتی رصد الکترونیک بدهکاران مالیاتی و ممانعت از ثبت تأسيس و تغییرات این دسته از اشخاص به صورت برخط از طریق سامانه مورد اقدام قرار گیرد. [این بند به موجب رای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شد]
 7. با توجه به تکالیف قانونی از جمله مواد ۱۱۱ و ۱۲۶ لایحه اصلاحی قانون تجارت وضعیت محدودیت و ممنوعیت قضایی مدیران انواع شرکتها از طریق اداره سجل کیفری قوه قضائیه به صورت برخط از طریق سامانه جامع ثبت شرکتها مورد رصد قرار گیرد.
 8. با هماهنگی اداره کل امور ورشکستگی و تصفیه، از ثبت اشخاص ورشکسته دارای محدودیت به صورت برخط از طریق سامانه جلوگیری به عمل آید.
 9. صحت سنجی اطلاعات اقامتگاه و کد پستی اشخاص حقوقی و مدیران با ارتباط الکترونیک با شرکت پست از طریق سامانه جامع ثبت شرکتها مورد اقدام و از ارائه خدمات ثبتی به اشخاص حقوقی فاقد کدپستی و یا اقامتگاه برابر قوانین و مقررات تا اصلاح اطلاعات جلوگیری به عمل آید. مطابق آیین نامه پایگاه اطلاعات اشخاص حقوقی با هماهنگی اداره کل ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری تا بروز رسانی اطلاعات شناسه ملی یکتا توسط پایگاه اطلاعات اشخاص حقوقی معلق گردد.
 10. سند (آگهی) تأسیس انواع شرکتها که توسط مرجع ثبتی منتشر میگردد یک ساله و تمدید و ثبت تغییرات آن منوط به تأیید الکترونیک حسب مورد دستگاه متولی اعطای مجوز و سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی است. [به موجب بخشنامه شماره ۱۴۰۱/۱۵۵۲۴۴ مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۱ ریاست سازمان ثبت اجرای مفاد این بند تا اصلاح مقررات و زیر ساختهای لازم الکترونیک مسکوت می ماند] [این بند به موجب رای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شد]
 11. ارائه هرگونه خدمات ثبتی به شرکتهای ثبت شده از جمله ثبت تغییرات، پلمب دفاتر تجاری، دفتر ثبت تجارتی، مستلزم بروز رسانی اطلاعات در مواعد قانونی و حسب مورد تأييديه الکترونیکی دستگاه متولی اعطای مجوز و سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی جمهوی اسلامی ایران میباشد. در صورت عدم تسلیم تأییدیه های مذکور، پس از اخطار پانزده روزه از طریق سامانه ثنا و یا پایگاه اطلاعات سازمان ثبت ارائه هرگونه خدمات از جمله خدمات ثبتی، بانکی، مالی، مالیاتی، بیمه ای و گمرکی به آن شخص متوقف میگردد. اعاده آن به وضعیت سابق صرفاً با ارائه تأییدیه های مذکور و یا صدور حکم قضایی مجاز است.
 12. کلیه الزامات قانونی مربوط به ثبت شرکتها از جمله احرازهای بانکی، مالیاتی و بیمه ای و احرازهای هویتی و اهلیتی صرفاً از طریق پنجره واحد برخط، غیرحضوری و آنی انجام می شود.
 13. اطلاعات اشخاصی که در بیش از ۵ شرکت عضو هیئت مدیره میباشند جهت شناسایی و اعمال مقررات از طریق معاونت توسعه فناوری و خدمات الکترونیک ثبتی به صورت الکترونیکی به مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال گردد. نظارت بر حسن اجرای مقررات مذکور بر عهده معاونین امور اسناد و توسعه فناوری و خدمات الکترونیک ثبتی، مدیر کل ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری و مدیران کل ثبت اسناد و املاک استانها میباشد. (الحاقی بخشنامه ۱۴۰۱/۱۵۵۲۴۴ مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۱ ریاست سازمان ثبت)

معاونین امور اسناد و توسعه فناوری و خدمات الکترونیک ثبتی، مدیران کل ثبت اسناد و املاک استانها، مدیر کل ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری، مدیر کل پایگاه اطلاعات اشخاص حقوقی مسئول نظارت بر حسن اجرای مقررات مذکور میباشند

حسن بابایی | بخشنامه شماره ۱۴۰۱/۸۲۱۴۳ مورخ ۱۴۰۱/۵/۸ ریاست محترم سازمان ثبت خطاب به اداره کل محترم ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری و ادارات کل محترم ثبت اسناد و املاک استانها | کد 1154 مجموعه بخش‌نامه‌های ثبتی

بیشتر بدانید:
ثبت شرکت
برای دوستانتان بفرستید:
↴ دیدگاه و نظرتان را درباره این مطلب بنویسید

سوالات شما توسط مدیر سایت یا سایر کاربران پاسخ داده خواهد شد.

مطالب مرتبط
پیشنهاد ویژه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

تمامی فرآیندهای مشاوران املاک به جز امر واسطه‌گری به دفاتر اسناد رسمی منتقل می‌شود
ساعت شروع کار واحدهای تابعه قوه قضاییه به ۷ صبح تغییر می‌کند
keyboard_arrow_up