دستورالعمل نحوه دریافت مالیات بر ارزش افزوده توسط دفاتر اسناد رسمی

به‌روزرسانی: ساعاتی پیش

در حال حاضر [بهار 1400 به بعد] روش دریافت و محاسبه مالیات بر ارزش افزوده توسط دستگاه پوز آپ مستقر در دفترخانه و توسط سامانه ثبت الکترونیک اسناد محاسبه می گردد که به زودی قرار بر این است که مانند 10 درصد کانون که از مهر 1399 به صورت برخط از حساب سردفتر برداشت شد، مالیات بر ارزش افزوده هم به صورت برخط (آنلاین) محاسبه و برداشت شود.

لزوم تکمیل پرونده مالیاتی سران دفاتر اسناد رسمی جهت واریز برخط مالیات بر ارزش افزوده

احتراماً پیرو نامه شماره ۱۴۰۱/۱۰۴۰۲۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۷ و رونوشت نامه شماره ۱۴۰۱/۸۵۴۸۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۱۱ به استحضار می‌رساند، با توجه به اینکه پیاده سازی امکان واریز برخط ارزش افزوده نیازمند اعمال و بروزرسانی دستگاه های POS میباشد عدم تکمیل پرونده مالیاتی دارندگان دستگاه POS مانع از عملیاتی سازی واریز برخط ارزش افزوده به صورت کشوری خواهد شد. لذا خواهشمند است دستور فرمائید آخرین هشدارهای لازم جهت تکمیل پرونده مالیاتی به سران دفاتر ابلاغ شود.

سید ستار هاشمی، معاون توسعه فناوری و خدمات الکترونیک ثبتی (نامۀ شمارۀ ۱۷۲۹۰۵ مورخ ۱۴۰۱/۹/۱۳ معاونت محترم توسعه فناوری و خدمات الکترونیکی ثبتی خطاب معاونت محترم امور اسناد)

لزوم بروزرسانی پرونده مالیاتی سران دفاتر در صورت جابه جایی دفترخانه

در راستای راه اندازی قابلیت واریز برخط مالیات ارزش افزوده در هنگام تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی شماره شبای مالیات ارزش افزوده هـر دفترخانه با توجه به موقعیت مکانی دفترخانه و حوزه مالیاتی مربوطه توسط سازمان امور مالیاتی تعیین میگردد که طی سرویسی به صورت روزانه در سامانه ثبت الکترونیک اسناد دریافت می.شود لذا در صورت جابجایی محل دفترخانه از استانی به استان دیگر یا جابه جایی دفترخانه در مناطق تهران لازم است سردفتر قبل از هرگونه تنظیم سند در سامانه ثبت الکترونیک اسناد نسبت به بروزرسانی اطلاعات پرونده مالیاتی خود اقدام نماید. بدیهی است در صورت عدم بروزرسانی پرونده مالیاتی سردفتر و واریز مالیات ارزش افزوده در سامانه ثبت الکترونیک اسناد به شماره شبای دیگر حوزههای مالیاتی مسئولیتی متوجه سازمان ثبت نخواهد بود.

آریو محمدی، مدیر کل دفتر توسعه سامانه‌ها و خدمات الکترونیک (نامۀ شمارۀ ۱۸۲۳۵۱ مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۶ مدیر کل محترم دفتر توسعه سامانه ها و خدمات الکترونیک خطاب به ریاست محترم کانون سردفتران و دفتریاران)


بخشنامه‌های قدیمی‌تر را در زیر ملاحظه بفرمایید: ⇩

دستورالعمل نحوه دریافت مالیات بر ارزش افزوده توسط دفاتر اسناد رسمی

نظر به اینکه به موجب تفاهم نامه فی مابین کانون سردفتران و دفتریاران و سازمان امور مالیاتی کشور و به تبع آن فراخوان مرحله چهارم سازمان امور مالیاتی کشور، دفاتر اسناد رسمی از مورخه ۱۳۸۹/۷/۱ مکلف به اخذ مالیات بر ارزش افزوده به میزان سه درصد (۳٪) مبلغ کل حق التحریر گردیده اند، لذا به منظور تبیین نحوه اجراء به صورت یکنواخت اعلام می دارد:

 1. کلیه دفاتر اسناد رسمی اعم از آنهائی که به عنوان دریافت کننده مالیات بر ارزش افزوده موفق به ثبت نام شده اند یا خیر، از مورخه ۱۳۸۹/۷/۱ ملزم به دریافت مالیات بر ارزش افزوده و عوارض از پرداخت کنندگان حق التحریر به میزان سه درصد (۳٪) حق التحریر می باشند.
  • تذکر: سران دفاتر اسناد رسمی می توانند با مراجعه به سایت www.vat.ir ابتداء به صورت شخص حقیقی پیش ثبت نام را انجام داده و پس از دریافت بسته از سوی ادارات مالیاتی، مبادرت به ثبت نام نهائی نمایند.
 2. دفاتری که جهت دریافت وجوه از سامانه پرداخت الکترونیکی (POS) استفاده می نمایند:
  • پس از چاپ رسید دستگاه (POS) روی برگه A4 کل مبلغ حق التحریر و میزان سه درصد (۳٪) مالیات بر ارزش افزوده را به تفکیک و به صورت دست نویس در برگه مذکور درج نموده و جهت استفاده بعدی در بایگانی مربوطه نگهداری نمایند.
 3. دفاتری که جهت دریافت وجوه از سامانه پرداخت الکترونیکی (POS) استفاده نمی نمایند:
  • ذیل قبوض حق التحریر، مبلغ سه درصد (۳٪) مالیات بر ارزش افزوده را به صورت دست نویس درج و جهت استفاده بعدی در بایگانی مربوطه نگهداری نمایند.
 4. در اجرای بند ۴ تفاهم نامه، ستون در آمد متفرقه در دفتر گردش تمبر دفاتر اسناد رسمی، جهت درج مبلغ وصولی مالیات بر ارزش افزوده استفاده گردد.
  • تذکر: مدت اجرای مندرجات بندهای (2) و (۳) و (۴) این دستورالعمل با رعایت مفاد بندهای (۴) و (۶) و (۹) تفاهم نامه خواهد بود.

اطلاعات بعدی متعاقبا جهت همکاران ارسال می گردد.

شماره خبر ۱۳۶۷۸ مطالعات ۲۰۸ انتشار ۱۳۸۹/۶/۳۱ کانون سردفتران و دفتریاران

 

 

تفاهم نامه موضوع چگونگی ثبت نام و اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده توسط فعالان اقتصادی موضوع فراخوان مرحله چهارم منعقده في مابین کانون سردفتران و دفتریاران با سازمان امور مالیاتی کشور

جلسه شماره 3 مورخ ۲۸ شهریور ۱۳۸۹

 1. مالیات، حق الثبت، بهای اوراق و وجوه عمومی، دریافتی دفاتر اسناد رسمی به موجب مقررات قانونی که به حسابهای خزانه واریز می گردد، مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزش افزوده نخواهد بود.
 2. وجوهی که دفاتر اسناد رسمی جهت ارائه خدمات برای غیر (حق التحریر) دریافت می نمایند مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزش افزوده قرار گرفته و دفاتر اسناد رسمی مکلفند مالیات و عوارض ارزش افزوده را از مأخذ مذکور از خریداران خدمات دریافت و ضمن رعایت مقررات ماده (۲۱۰) این قانون در مهلت مقرر به حسابهائی که توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی (خزانه داری کل کشور) تعیین و توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می گردد، واریز نمایند.
 3. دفاتر اسناد رسمی که اظهارنامه الکترونیکی، دارای امضاء الکترونیکی (دیجیتال) تسلیم نمایند نیازی به تسلیم اظهارنامه از طریق پست یا دستی نخواهند داشت.
 4. دفاتر اسناد رسمی که از دفاتر درآمد و هزینه موضوع بند (ب) ماده (۹۵) قانون مالیاتهای مستقیم استفاده می نمایند تا طراحی دفاتر جدید می توانند مالیات و عوارض ارزش افزوده را ذیل خرید و فروش و جمع آن را در انتهای صفحه درج نمایند.
  • در صورت عدم استفاده از دفاتر مذکور، دفاتر گردش تمبر که درآمدهای دفاتر اسناد رسمی در آن درج می گردد، برای دو دوره اول اجرای قانون ( پائیز و زمستان سال ۱۳۸۹) قابل پذیرش خواهد بود.
 5. دفاتر اسناد رسمی مجاز به استفاده از هر یک از دو نوع صورتحساب فروش (حسب مورد) موضوع دستورالعمل صدور صورتحساب صادره توسط سازمان امور مالیاتی کشور با توجه به تقاضای خریداران خدمات خواهند بود. در غیر این صورت رسیدهای پرداخت حقوق قانونی توسط سامانه پرداخت الکترونیکی وجوه که درآمدهای دفاتر اسناد رسمی در آن درج شده است با لحاظ مالیات و عوارض ارزش افزوده به عنوان صورتحساب در دو دوره اول اجرای قانون ( پائیز و زمستان سال ۱۳۸۹) قابل پذیرش خواهد بود.
 6. رسید های مذکور و دفاتر گردش تمبر در دو دوره اول اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده (پائیز و زمستان ۱۳۸۹) مبنای امر رسیدگی مالیات بر ارزش افزوده توسط ادارات کل امور مالیاتی خواهد بود و در خصوص هرگونه تغییر برای مراحل بعدی هماهنگی کانون به عمل خواهد آمد.
 7. با توجه به تأمین بسته های آموزشی توسط ادارات کل امور مالیاتی، کانون بسته های آموزشی را در اختیار اعضاء قرار خواهد داد.
 8. آموزش دفاتر اسناد رسمی متقاضی آموزش، توسط ادارات کل امور مالیاتی با همکاری کانون استمرار خواهد یافت.
 9. سازمان امور مالیاتی کشور هماهنگی لازم با بانک ملی و شرکت سداد در خصوص درج مالیات و عوارض ارزش افزوده در رسیدهای پرداخت حقوق دولتی به عمل خواهد آورد تا به عنوان صورتحساب در رسیدگی مالیات بر ارزش افزوده مد نظر قرار گیرد.
 10. کانون علاوه بر اطلاع رسانی سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به اطلاع رسانی به اعضاء جهت ثبت نام و اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده از ۱۳۸۹/۷/۱ اقدام خواهد نمود.

 

 • محمد قاسم پناهی: معاونت مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور
 • سید مجتبی احمدی: مدیر کل دفتر نظارت بر امور اجرائی مالیات بر ارزش افزوده
 • اکبر برجعلی لو: معاون دفتر نظارت بر امور اجرائی مالیات بر ارزش افزوده
 • مسلم آقاصفری: رئیس هیأت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران
 • سید مرتضی دری: مشاور مالیاتی هیأت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران
 • بهروز میرزائی: مشاور کانون سردفتران و دفتریاران.

 

ماده (۲۱۰) قانون مالیاتهای مستقیم:

هرگاه مؤدی مالیات قطعی شده خود را ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ برگ قطعی پرداخت ننماید اداره امور مالیاتی به موجب برگ اجرائی به او ابلاغ می کند ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ کلیه بدهی خود را بپردازد یا ترتیب پرداخت آن را به اداره امور مالیاتی بدهد.

بند (ب) ماده (۹۵) قانون مالیاتهای مستقیم

صاحبان مشاغلی که بر حسب این قانون مکلف به ثبت فعالیت های شغلی خود در دفاتر درآمد و هزینه می باشند، نمونه های دفاتر مذکور توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می گردد و در دسترس قرار می گیرد.


 

بیشتر بدانید:
برای دوستانتان بفرستید:
↴ دیدگاه و نظرتان را درباره این مطلب بنویسید

سوالات شما توسط مدیر سایت یا سایر کاربران پاسخ داده خواهد شد.

مطالب مرتبط
پیشنهاد ویژه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

عدم تکلیف دفترخانه اسناد رسمی از اخذ مفاصاحساب نوسازی شهرداری و آب برای تنظیم سند
ابعاد تابلو دفترخانه اسناد رسمی + 6 دلیل که اثبات می کند دفاتر اسناد رسمی مشمول عوارض کسب و پیشه نیستند
keyboard_arrow_up