دستورالعمل اجرایی طرح سامانه پرداخت الکترونیکی وجوه در دفاتر اسناد رسمی

به‌روزرسانی: ساعاتی پیش
خانمی در حال پرداخت با کارت

در اجرای ماده ۱۵۱ الحاقی قانون ثبت مصوب ۱۳۵۱ و ماده ۵۲ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۱۳۵۴ و با بهره گیری از ماده ۷ آئین نامه گسترش بهره برداری از خدمات پول الکترونیکی مصوب ۱۳۸۴ هیأت وزیران و مواد ۲۰ و ۲۴ آئین نامه نظام بانکداری الکترونیکی مصوب ۱۳۸۶ هیأت وزیران و به منظور وصول وجوه عمومی و انتقال به موقع درآمدها، صرفه جویی در وقت و هزینه مراجعین و بانکها و ایجاد تسریع و تسهیل در امور متقاضیان، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با تعامل و همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک ملی ایران و کانون سردفتران و دفتریاران اقدام به نصب دستگاه کارتخوان به همراه نرم افزار مربوط در دفاتر اسناد رسمی کشور نموده است.

لذا به منظور اجرای کامل و دقیق طرح سامانه پرداخت الکترونیکی وجوه عمومی دستورالعمل ذیل صادر و بر رعایت دقیق مفاد آن تأکید می گردد.


ماده 1 – دفاتر اسناد رسمی مکلفند کلیه وجوه عمومی را که به هر عنوان وصول آن طبق مقررات قانونی به عهده دفاتر اسناد رسمی است از طریق سامانه و با استفاده از کارت بانکی دریافت نمایند.

 • تبصره ۱ – به منظور وصول وجوه قانونی آن دسته از مراجعین دفاتر اسناد رسمی که فاقد کارت بانکی بوده و یا به هر دلیل امکان استفاده از کارت خود را نداشته باشند، بانک ملی ایران نسبت به اختصاص و ارائه کارت اعتباری جهت هریک از سردفتران اسناد رسمی اقدام می‌نماید.
 • تبصره ۲ – در دفاتری که سامانه نصب نشده و یا در صورت قطعی موقت سامانه سردفتر باید با استفاده از شناسه اختصاصی دفترخانه مربوط، نسبت به واریز وجوه در شعب بانک ملی ایران اقدام نماید.
  ملاک مدت زمان قطعی موقت سامانه، اعلام قطع و وصل توسط بانک ملی ایران از طریق سیستم پیام کوتاه و اعلام در سایت سامانه می‌باشد.
  بدیهی است پیام کوتاه مزبور به شماره همراه سردفتر ارسال می گردد.
  چنانچه تعداد واریزی از طریق شعب بانک، بیش از ۵ درصد تعداد کل واریزی‌های یک دفترخانه در هر ماه را شامل شود، متعاقب اعلام مراتب، واحد بازرسی مربوط، نسبت به بررسی موضوع اقدام خواهد نمود.
 • تبصره ۳ (الحاقی شماره ۹۳/۵۸۸۲۸ مورخ ۹۳/۴/۱۵) – در مواردی که اخلال و قطعی طولانی مدت سامانه پرداخت الکترونیکی وجوه (pos) در دفاتر اسناد رسمی موجب اختلال در ارایه خدمات ثبتی می‌گردد با ابلاغ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از طریق کانون سردفتران و دفتریاران مرکز به دفاتر اسناد رسمی تا رفع اشکال سامانه مذکور دریافت کلیه هزینه‌های مربوط به صدور اسناد اعم از حق الثبت و حق التحریر از طریق مراجعه حضوری متقاضی به بانک و ارایه رسید بانکی به دفترخانه صورت خواهد گرفت.
  بدیهی است سردفتر مکلف است شماره سریال فیش بانکی مربوط را در سامانه ثبت الکترونیک اسناد درج نماید.

[محضرچی: بخشنامه به کلیه دفاتر اسناد رسمی استان تهران | تاریخ ۸۹/۱۲/۱۰ | شماره ۱۰۱/۸۹/۱۵۱۰۷۷:
طبق تبصره ۲ ماده ۱ دستورالعمل اجرایی طرح سامانه پرداخت الکترونیکی وجوه در دفاتر اسناد رسمی در صورت قطعی موقت سامانه، سردفتر باید با استفاده از شناسه اختصاصی دفترخانه مربوط نسبت به واریز وجوه در شعب بانک ملی اقدام نماید که جهت اطلاع شماره حساب‌های فوق اعلام میگردد:
3. دفاتر اسناد رسمی شهر تهران کليه حق الثبت اسناد تنظیمی را قبل از ثبت سند به حساب تمرکزی ۲۱۷۱۳۲۱۳۰۵۰۰۲ و مبالغ سایر درآمدهای ثبتی را به حساب تمرکزی ۲۱۷۱۳۲۱۳۰۲۰۰۸ واریز نمایند.
4. دفاتر اسناد رسمی شهرهای تابعه استان تهران در صورت قطعی کلیه حق الثبت اسناد تنظیمی را قبل از ثبت سند به حساب تمرکزی ۲۱۷۱۳۲۱۳۰۴۰۰۴ و مبالغ سایر درآمدهای ثبتی را به حساب تمرکزی ۲۱۷۱۳۲۱۳۰۳۰۰۶ واریز می نمایند.
بدیهی است مسئولیت صحیح واریز نمودن به عهده سران دفاتر میباشد.]


ماده ۲ – ادارات کل ثبت استان‌ها مکلفند شماره حسابهای متمرکز سیبا شامل حساب سیبای حق الثبت و حساب سیبای سایر درآمدهای ثبتی مرکز هر استان را به عنوان شماره متمرکز به سازمان (دفتر برنامه ریزی و بودجه)، بانک ملی ایران و کلیه دفاتر اسناد رسمی حوزه تابعه ابلاغ نمایند.
واریز درآمدهای ثبتی کلیه واحدهای ثبتی استان منحصراً به این دو حساب خواهد بود.

 • تبصره ـ با توجه به کثرت دفاتر اسناد رسمی در استان تهران، دو حساب متمرکز به شرح فوق به ازای شهر تهران و دو حساب متمرکز به ازای شهرستان‌های استان تهران در نظر گرفته می‌شود.

ماده ۳ – با توجه به افتتاح حسابهای سیبای استانی توسط سازمان امور مالیاتی در سراسر کشور دفاتر اسناد رسمی مکلفند از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل مالیات نقل و انتقال و همچنین سایر وجوه مالیاتی مربوط را از طریق سامانه واریز نمایند.


ماده ۴ – دفاتر اسناد رسمی به هنگام مراجعه متقاضیان، پس از ملاحظه و کنترل مدارک و ضمائم و مستندات و حصول اطمینان از عدم اشکال قانونی برای انجام مورد درخواست، نسبت به محاسبه دقیق حق الثبت، مالیات، سایر درآمدهای ثبتی و باقی وجوه عمومی حسب مورد اقدام و جمع حقوق متعلقه را به متقاضی اعلام تا با استفاده از کارت بانکی نسبت به پرداخت آن از طریق دستگاه کارتخوان مستقر در دفترخانه اقدام نماید.


ماده ۵ – پس از پرداخت وجوه، فیش رایانه‌ای مربوط حاوی مشخصات متعاملین، نوع سند، شماره و تاریخ سند، مبلغ سند و حقوق متعلقه به تفکیک حق الثبت، مالیات و سایر درآمدهای ثبتی حسب مورد برای بازپرداخت کننده، اداره ثبت، اداره امور مالیاتی و دفتر اسناد رسمی تنظیم کننده سند، صادر می‌گردد.


ماده ۶ – دفاتر اسناد رسمی مکلفند پس از واریز حقوق متعلقه از طریق سامانه و اخذ فیش رایانه‌ای نسبت به تنظیم و ثبت سند مربوط اقدام و شماره فیش و مبلغ انتقالی را در متن سند و ثبت قید نمایند.

 • تبصره – هرگاه قبل از ثبت در دفتر و یا قبل از امضای ثبت دفتر، متقاضیان یا احد از آنها از انجام امور خود در دفترخانه منصرف شوند، سردفتر یا کفیل وی باید تقاضای استرداد وجه و نسخه مخصوص پرداخت کننده و فیش رایانه‌ای ممهور به مهر و امضاء سردفتر و گواهی لازم مبنی بر عدم ثبت و یا عدم امضاء ثبت سند را به اداره کل ثبت استان ارسال دارد تا با توجه به مقررات مربوط نسبت به استرداد وجوه پرداختی به صاحب کارت اقدام گردد.

ماده ۷ – با توجه به ماده ۷ آئین‌نامه بهره برداری از خدمات پول الکترونیکی مصوب سال ۱۳۸۴ هیأت وزیران و مجوز شماره ۵۴۹۷۹ مورخ 1387/4/15 خزانه داری کل کشور فیش‌های رایانه‌ای مذکور با مهر و امضاء سردفتر معتبر بوده و به منزله سند بانکی قطعی واریز وجوه به حسابهای دولت محسوب شده و به موجب مجوز یاد شده به عنوان اسناد مثبته قابل پذیرش در ذیحسابی‌های مربوط خواهند بود.


ماده ۸ – پس از ورود مبالغ هریک از وجوه تعریف شده در نرم افزار توسط دفترخانه، مجموع وجوه از طریق دستگاه کارتخوان به شبکه بانکی واریز و توسط شبکه مزبور تفکیک و به هریک از حسابهای مربوط منظور می گردد. در صورت بروز هرگونه اشتباه در واریز یا عدم واریز وجوه مذکور در حسابهای اصلی مسئولیتی متوجه دفاتر اسناد رسمی نخواهد بود و بانک ملی مسئولیت آن را به عهده خواهند داشت.


ماده ۹ – هرگاه اشتباه در محاسبه و تعیین میزان حقوق دولتی متعلقه رخ دهد مسئولیت قانونی آن از لحاظ کسری مبلغ مربوط متوجه سردفتر و دفتریار خواهد بود.


ماده ۱۰  (اصلاحی دستور شماره ۹۰/۱۰۵۴۶۶ مورخ ۹۰/۶/۶ ریاست سازمان) – دفاتر اسناد مکلفند در بیست و پنجم هر ماه فهرست کلیه فیشهای رایانه‌ای را پس از مهر و امضاء مطابق فرم صورتحساب درآمد تنظیم و حداکثر تا پنجم ماه بعد به ذیحسابی ثبت استان تسلیم تا پس از رسیدگی و تطبیق و تأیید نسخه دوم صورتحساب درآمد را گواهی و جهت ضبط به دفترخانه مربوطه مسترد نمایند.


ماده ۱۱ – مقامات مجاز در ادارات ثبت با مراجعه به درگاه سامانه به آدرس SATB.SEP.IR و از طریق نام کاربر و کلمه عبوری که بانک ملی ایران در اختیار ایشان قرار خواهد داد نسبت به مشاهده و بررسی سرجمع واریزی به هریک از حسابهای تعیین شده و همچنین واریزی تفکیکی هر دفترخانه اقدام نموده و گزارش لازم را دریافت می دارند.
مغایرت یابی در این روش از طریق مقایسه الکترونیکی بین صورتحساب الکترونیکی تحویلی توسط دفتر خانه و اطلاعات مندرج در درگاه سامانه انجام می شود.


ماده ۱۲ – با توجه به تعهد مالی بانک ملی ایران در خصوص کلیه داده‌های موجود در درگاه سامانه، ذیحسابان ادارات کل ثبت در صورت ضرورت می توانند از طریق بخش خدمات اینترنتی به آدرس BMI.IR نسبت به رؤیت حسابهای متمرکز اقدام نمایند.


ماده ۱۳ – دفاتر اسناد رسمی مکلفند فهرست کامل نقل و انتقالات خودروها موضوع ذیل تبصره ۱ ماده ۴۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1386/11/9 را هر ماه حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به اداره امور مالیاتی ذیربط ارسال نمایند.


ماده ۱۴ – پشتیبانی از سامانه و دستگاه‌های کارتخوان به عهده بانک ملی ایران بوده و پرداخت وجوه توسط دستگاه‌های کارتخوان، بدون دریافت کارمزد خواهد بود.


ماده ۱۵ – از تاریخ صدور این دستورالعمل کلیه بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های مغایر ملغی اعلام می گردد.

مسئولیت نظارت بر اجرای صحیح این دستورالعمل به عهده معاونین امور اسناد و برنامه ریزی و توسعه فناوری اطلاعات، مدیران کل ثبت استانها، دفتر بازرسی و پاسخگوئی به شکایات سازمان و کانون سردفتران و دفتریاران خواهد بود.


دکتر احمد تویسرکانی معاون قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور | ابلاغ شده طی شماره 101/89/74658 مورخ 1389/06/22 اداره کل ثبت اسناد و املاک استان تهران | کد 892 مجموعه بخشنامه‌های ثبتی | شماره ۸۹/۹۹۲۸۹ تاریخ 1389/6/15

بیشتر بدانید:
برای دوستانتان بفرستید:
↴ دیدگاه و نظرتان را درباره این مطلب بنویسید

سوالات شما توسط مدیر سایت یا سایر کاربران پاسخ داده خواهد شد.

مطالب مرتبط
پیشنهاد ویژه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

نمونه صورتجلسه بازرسی اجمالی سازمان ثبت از دفاتر اسناد رسمی
نمونه صورتجلسه بازرسی سازمان امور مالیاتی از دفاتر اسناد رسمی
keyboard_arrow_up