سرقفلی

وکالت‌نامه

سند وکالت فروش سرقفلی

سند وکالت فروش سرقفلی از جمله اسناد قابل تنظیم در دفترخانه، سند وکالت فروش سرقفلی است. همه چیز درباره دفترخانه و تفاوت سند عادی و سند رسمی! چرا باید سند…

↴ مختصر توضیحی درباره این دسته

سرقفلی: چیست، چه فوایدی دارد و چگونه انجام می‌شود؟

سرقفلی یکی از مفاهیم حقوقی است که در رابطه با اجاره و فروش اماکن تجاری به کار می‌رود.
سرقفلی به معنای حق معنوی و غیرمنقول است که مستاجر یک محل تجاری برای ادامه کسب و کار خود در آن محل دارد.
سرقفلی باعث می‌شود که مستاجر بتواند از شهرت و اعتباری که برای محل تجاری خود کسب کرده است به نفع خود استفاده کند و از سوء استفاده یا تقلید دیگران جلوگیری کند.

سرقفلی دارای فواید زیر است:

– حمایت از حقوق و منافع مستاجر در برابر مالک
– تضمین پایداری و رونق کسب و کار مستاجر
– افزایش قابلیت انتقال و فروش حق اجاره به دیگران
– افزایش قدرت مذاکره با مالک در خصوص شرایط قرارداد
– افزایش اعتماد و رضایت مشتریان¹²³.

سرقفلی چگونه انجام می‌شود؟

برای انجام سرقفلی، بسته به نوع قرارداد و شرایط خاص هر مورد، روش‌ها و قوانین مختلفی وجود دارد. در اینجا به برخی از آن‌ها اشاره می‌کنیم:

– سرقفلی حاصل از حق کسب و پیشه:
این نوع سرقفلی برای قراردادهای قبل از سال ۱۳۷۶ صادق است. در این نوع سرقفلی، مستاجر با پرداخت یک مبلغ به عنوان سپرده به مالک، حق کسب و پیشه را به دست می‌آورد. در صورت تمایل به فروش یا تغییر قرارداد، باید با رضایت مالک عمل کند. همچنین، در صورت خاتمه قرارداد توسط مالک، باید حق کسب و پیشه را به مستاجر بازگرداند.

– سرقفلی واقعی:
این نوع سرقفلی برای قراردادهای بعد از سال ۱۳۷۶ صادق است. در این نوع سرقفلی، مستاجر با پذیرش چک به عنوان ضمانت، حق سرقفلی را به دست می‌آورد. در صورت تمایل به فروش یا تغییر قرارداد، باید با رضایت مالک عمل کند. همچنین، در صورت خاتمه قرارداد توسط مالک، باید حق سرقفلی را به مستاجر بازگرداند.

– سرقفلی حاصل از توافق:
این نوع سرقفلی برای قراردادهایی است که در آن‌ها طرفین به صورت کتبی یا شفاهی توافق کرده‌اند که مستاجر حق سرقفلی دارد. در این نوع سرقفلی، مستاجر با پرداخت یک مبلغ به عنوان سرقفلی به مالک، حق انتقال و فروش حق اجاره را به دست می‌آورد. در صورت تمایل به فروش یا تغییر قرارداد، باید با رضایت مالک عمل کند. همچنین، در صورت خاتمه قرارداد توسط مالک، باید سرقفلی را به مستاجر بازگرداند.

keyboard_arrow_up