سند تعهد به بیع (تعهد به انتقال یا تعهد به فروش)

سند تعهد به بیع سندی است که دو طرف معامله در آن تعهد می‌کنند که در زمان مقرر، مالکیت یک ملک را به یکدیگر انتقال دهند. این سند، رسمی و لازم‌الاجرا است و از کلاهبرداری‌های مبتنی بر قولنامه‌های عادی جلوگیری می‌کند. در ادامه همراه ما باشید با شرایط تنظیم این سند و مدارک مورد نیاز و هزینه آن و مقایسه با سند عادی و نمونه متن سند تعهد به بیع مورد تایید کانون سردفتران و دفتریاران.

زمان تقریبی برای مطالعه: 8 دقیقه

به‌روزرسانی: ساعاتی پیش
23 دیدگاه
امضا سند رسمی در دفترخانه اسناد رسمی مثل سند تعهد به بیع و...

سند رسمی تعهد به بیع

در اجرای ماده 2 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول دفاتر اسناد رسمی مکلفند به درخواست طرفین معامله، اسناد مربوط به قراردادهای خصوصی اشخاص در خصوص اموال غیرمنقول از قبیل تعهد به بیع، قولنامه، مبایعه‌نامه و امثال آن را تنظیم و ثبت نمایند.

تعریف تعهد به بیع

بعد از تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، امکان تنظیم مبایعه‌نامه در بنگاه‌های مشاور املاک دیگر وجود ندارد.

مردم برای تنظیم مبایعه‌نامه باید به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند و بنگاه‌های مشاور املاک حق تنظیم مبایعه‌نامه را ندارند و فقط باید افراد را به دفاتر اسناد رسمی هدایت کنند.

در حالی که در گذشته مردم به راحتی قولنامه‌ای که در جایی به ثبت نرسیده را قبول می‌کردند، این قولنامه‌ها رسمی نبودند و کلاهبرداران از این ایراد قانونی به راحتی می‌توانستند سوءاستفاده کنند و یک ملک را به چندین نفر بفروشند.

هزینه سند تعهد به بیع

تنظيم اينگونه اسناد نيازي به كسب گواهي ماده 187 قانون ماليات هاي مستقيم ندارد.

از طرف ديگر با توجه به عدم انتقال مالكيت در تنظيم اسناد مربوطه، حق الثبت اينگونه اسناد نيز به صورت غير مالي محاسبه خواهد شد.

هزينه تنظيم اين سند در دفاتر اسناد رسمي در مقايسه با تنظيم اسناد قولنامه عادي در دفاتر مشاورين املاك ده ها برابر كمتر است.

رییس کانون سردفتران و دفتریاران، سند تعهد به انتقال را جایگزینی مطمئن و ضمنا رسمی همان قولنامه و مبایعه نامه هایی که مردم بصورت عادی می نویسند عنوان کرد و گفت سند تعهد به انتقال، سندی است که تمام مزایای سند رسمی را دارد.

ماخذ محاسبه عوارض و وجوه قانونی

ماخذ محاسبه عوارض و وجوه قانونی از قبیل حق الثبت، حق التحریر، مالیات و هزینه دادرسی تابع حکم مندرج در تبصره 3 ماده 64 قانون مالیات های مستقیم مصوب 3 اسفند 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی (ارزش معاملاتی) می‌باشد.

قسمت اخیر ماده 2 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403 نیز به موضوع به طور صریح اشاره کرده است که: “مأخذ محاسبه عوارض و وجوه قانونی از قبیل حق‌الثبت، حق‌التحریر و هزینه دادرسی قراردادهای مذکور [تعهد به بیع، قولنامه، مبایعه‌نامه و امثال آن] تابع حکم مندرج در تبصره (۳) ماده (۶۴) قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی ۱۳۹۴/۴/۳۱ (ارزش معاملاتی) می‌باشد.

تبصره 3 ماده 64 قانون مالیات های مستقیم: در مواردی که ارزش معاملاتی موضوع این ماده مطابق دیگر قوانین و مقررات، مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه قرار می‌گیرد، مأخذ محاسبه عوارض و وجوه یادشده بر مبنای درصدی از ارزش معاملاتی موضوع این ماده می‌باشد که با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و دستگاه ذی‌ربط به تصویب هیأت وزیران یا مراجع قانونی مرتبط می‌رسد. درصد مذکور باید به نحوی تعیین گردد که مأخذ محاسبه عوارض و وجوه یادشده بیش از نرخ تورم رسمی اعلامی از طرف مراجع قانونی ذی‌ربط افزایش نیافته باشد.

مدارک مورد نیاز برای تنظیم سند تعهد به بیع

 1. اصل سند مالکیت
 2. اصل بنچاق
 3. اصل کارت ملی
 4. استعلام ثبت (توسط دفترخانه دریافت می‌شود)

تکلیف دفاتر اسناد رسمی به تنظیم سند تعهد به بیع

ماده 2 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403 دفاتر اسناد رسمی را مکلف کرده است که به درخواست طرفین معامله، اسناد مربوط به قراردادهای خصوصی اشخاص در خصوص اموال غیرمنقول از قبیل تعهد به بیع، قولنامه، مبایعه‌نامه و امثال آن را تنظیم و ثبت نمایند.

در این صورت باید مبلغ دقیق ثمن مورد توافق طرفین و همچنین شروط مورد‌نظر آنها اعم از پیش‌بینی اقساط ثمن و زمان پرداخت آن، پیش‌بینی انحلال و فسخ یا اسقاط آن با رعایت مقررات مربوط، در سند درج گردد.

سند پیش خرید و پیش فروش

سند پیش خرید و پیش فروش ساختمان با سند تعهد به بیع انجام خواهد شد

دولت کسی را مالک می‌شناسد که سند رسمی داشته باشد و این سندها لازم‌الاجرا هستند اما متأسفانه امروز اسناد عادی رونق بسیاری دارند و موجب شده درصد بالایی از پرونده‌ها را به خود اختصاص دهند و گاهی یک ملک به ده‌ها نفر فروخته می‌شود و کلاهبرداری و فروش مال غیر نیز بسیار دیده می‌شود.

تنظيم اين سند نيازمند صدور شناسنامه فني ساختمان نيست و صرفا با رسمي شدن تعهد طرفين، هر يك از پيش فروشنده و پيش خريدار در تاريخ هاي مقرر و در صورت نقض تعهد از طرف مقابل مي توانند از دفتر اسناد رسمي درخواست صدور اجراييه نمايند.

حق الثبت تنظيم اينگونه اسناد براساس ماده 124 قانون ثبت به صورت غيرمالي محاسبه و وصول مي شود كه اين نظريه مورد تاييد سازمان ثبت نيز مي باشد.

دلالی و قانون پیش فروش ساختمان

رئیس کانون سردفتران درباره تاثیر قانون پیش فروش ساختمان بر وضعیت دلالی صحبت کرده است. وی گفته است که دلالان باید خریدار و فروشنده را به دفاتر اسناد رسمی هدایت کنند.

وی تفاوت بین دلال و سردفتر را بیان کرده است. وی گفته است که سردفتر باید حقوقدان باشد و شرایط خاصی داشته باشد. وی گفته است که قوانین مختلفی برای نوشتن سند رسمی به دفاتر اسناد رسمی تکلیف داده است.

سند رسمی تعهد به بیع جایگزین محضری مبایعه نامه و قول نامه

نمونه سند تعهد به بیع

۱- طرفین قرارداد

این قرارداد براساس ماده ۱۰ و 219 قانون مدنی و ماده 2 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول بین آقای/خانم ….. که در این قرارداد طرف اول نامیده میشود از یک سو و آقای/خانم ….. که در این قرارداد طرف دوم نامیده میشود از سوی دیگر منعقد گردید و طرفین متعهد و ملتزم به رعایت و اجرای مفاد آن میباشند.

2- موضوع قرارداد

….. دانگ یک (قطعه زمین، آپارتمان، باغ، خانه و…) به مساحت … متر مربع دارای پلاک فرعی … از اصلی … واقع در بخش … مورد ثبت شماره … صفحه … دفتر … به شماره چاپی … که به موجب سند … شماره .. مورخ … دفترخانه … به طرف اول منتقل گردیده است به انضمام انباری شماره… پارکینگ شماره … و جریان آب … و برق … گاز … تلفن… با جميع توابع شرعیه و لواحق عرفیه که به رویت طرف دوم رسیده و از کم و کیفیت آن کاملا آگاه و مطلع میباشد.

3- مبلغ قرارداد

کل مبلغ قرارداد ….. ریال میباشد (از قرار هر متر مربع ….. ریال) که طرف دوم متعهد است در مهلت مقرر نسبت به پرداخت آن اقدام نماید.

۴- تسلیم موضوع قرارداد

موضوع قرارداد در تاریخ ….. به طرف دوم تسلیم خواهد شد.

۵- تعهدات طرفین
الف – تعهدات طرف اول
 1. طرف اول متعهد است با مراجعه به مراجع ذیربط نسبت به اخذ مستندات، استعلامات و مفاصاحساب‌های لازم اقدام نموده و با تسلیم آن به دفتر اسناد رسمی شماره … در تاریخ … جهت انتقال قطعی و تنظیم سند آن به نام طرف دوم حاضر و اقدام نماید.
 2. طرف اول متعهد است در تاریخ ….. نسبت به تحویل موضوع قرارداد به طرف دوم اقدام نماید.
 3. چنانچه طرف اول در مواعد مقرر نسبت به تحویل یا انتقال قطعی موضوع قرارداد به طرف دوم اقدام ننماید مکلف است روزانه مبلغ ….. ریال به عنوان خسارت بابت ….. هر یک از نقض موارد مذکور بپردازد.
ب – تعهدات طرف دوم
 1. طرف دوم همزمان با امضای این سند مبلغ … ریال به طرف اول نقدا / برابر چک … پرداخت و مکلف است نسبت به پرداخت باقیمانده مبلغ قرارداد در تاریخ …. همزمان با تحویل موضوع قرارداد مبلغ… ریال و همزمان با تنظیم و امضای سند قطعی نسبت به پرداخت الباقی مبلغ قرارداد (… ریال) اقدام نماید. پرداخت مبلغ مذکور به حساب شماره …. و تسلیم قبوض مربوطه به دفتر تنظیم کننده سند دلیل قطعی اجرای تعهدات طرف دوم میباشد.
 2. در صورتی که طرف دوم ظرف مهلت‌های مقرر به تکلیف قانونی خود عمل نکند مکلف است مبلغ … ریال بابت خسارت به ازا هر روز تاخیر به طرف اول بپردازد.
۶- شرایط عمومی قرارداد

الف – چنانچه پس از انقضای مدت مقرر در بند ۵-الف-۱- قرارداد، طرف اول به تعهدات خود عمل نکرد، طرف دوم با پرداخت مبلغ قرارداد و کسر بدهی‌های احتمالی به مراجع مربوطه به عنوان وکیل طرف اول با حق توکیل غیر میتواند با مراجعه به ادارات و سازمانها نسبت به تهیه مدارک و مستندات و المثنى سند و اخذ پاسخ استعلامات و مفاصا حسابهای لازم و تسلیم آن بــه دفترخانه مذکور نسبت به انتقال قطعی موضوع قرارداد به نام خود اقدام نماید.

ب – چنانچه طرف دوم به تعهدات خود اقدام ننماید طرف اول میتواند با مراجعه به دفتر تنظیم کننده سند درخواست صدور اخطار مبنی بر پرداخت مبلغ تعهد شده و در غیر این صورت فسخ قرارداد را نماید، در صورتی که طرف دوم، ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه نسبت به انجام تعهدات خود و پرداخت خسارت وارده اقدام ننماید طرف اول میتواند با کسر … درصد مبلغ اولین پرداخت نسبت به پرداخت باقیمانده آن به حساب شماره … اقدام و نسبت به فسخ یک جانبه قرارداد اقدام نماید.

ج – طرف اول اعلام نمود که موضوع قرارداد در قید بازداشت و وثیقه نبوده و نسبت به عین و منافع آن حقی برای غیر ایجاد ننموده است در غیر این صورت نامبرده ضامن کشف فساد در موضوع قرارداد بوده و طرف دوم می تواند علاوه بر الزام وی به رفع موانع قانونی و اجرای تعهد یا فسخ قرارداد تا دو برابر قیمت روز موضوع قرارداد را از طرف اول به عنوان خسارت دریافت نماید.

د – طرفین کافه خیارات به ویژه خیار غبن ولو فاحش را ساقط نمودند.

هـ – طرف دوم میتواند حقوق خود ناشی از قرارداد را به غیر واگذار نماید. در این صورت پرداخت هزینه‌های مربوط به تغییر نام طرف قرارداد به عهده طرف دوم و انتقال گیرنده است.

و – پرداخت بدهیهای موضوع قرارداد و هزینه های نقل و انتقال به عهده طرف اول و صرفا حق الزحمه تنظیم و ثبت اسناد در دفترخانه (حق التحرير) بالمناصفه به عهده طرفین است.

بیشتر بدانید:
تعهد به بیع
برای دوستانتان بفرستید:
↴ دیدگاه و نظرتان را درباره این مطلب بنویسید

سوالات شما توسط مدیر سایت یا سایر کاربران پاسخ داده خواهد شد.

مطالب مرتبط
پیشنهاد ویژه

23 دیدگاه. Leave new

 • سلام بنده واحدی آپارتمانی را خریداری کرده ام در منطقه مازندران زمین این واحد به طور قولنامه به نام سازنده می‌باشد که در این زمین یه واحد ساخته شده همکف و طبقه اول وطبقه دوم که این طبقه دوبلکس می باشد مهریه خریدار قولنامه ای خرید کرده‌ایم این آقا ی سازنده برای سند کلی اقدام کرده و دو واحد همکف و اول برای امضا به ثبت اسناد برده ولی به من فرموده بگذارید سند تک برگ کلی بیاد برای تفکیک ما حضور پیدا کنید که هزینه شما کمتر بشه من الان قبل از این کار می‌خوام تعهد محضری بگیرم که ایشان سند به نام من میزنند شرح تعهد چگونه باید باشه که مشکل نخورم ممنون

  پاسخ
  • با توجه به برداشت ما از سوال شما همین سند تعهدی که در بالا ذکر شده تنظیم شود

   پاسخ
 • برای اینکه شوهرم از قولنامه ملکی، چند دانگی به اسم من بزند باید چه اقدامی انجام بدیم؟

  پاسخ
  • از نحوه انتقال قولنامه بی اطلاع هستیم و فقط در امور مربوط دفترخانه اسناد رسمی امکان راهنمایی به شمارا داریم

   پاسخ
 • سلام من اپارتمان پیش خریدکردم محضررفتم تعهدب بیع دادطرف پیمانکاربودباصاحب ملک فسخ کردیکسال دربدرشدم

  پاسخ
 • با سلام و وقت بخیر در خصوص محاسبه هزینه سند تعهد به بیع چگونه حق الثبت و حق التحریر محاسبه گردد

  پاسخ
 • زهرا باغبان
  دوشنبه | 2023/01/30 | 15:52

  اگر پارکینگ در بیع قطع نوشته نشود و فروشنده اقرار به فروش پارکینگ داشته و در سند هم باشد چه وضعیتی دارد باتشکر

  پاسخ
  • متن تعهد به بیع باید بررسی شود.
   معمولا مینویسند ششدانگ یکباب آپارتمان بانضمام منضمات که منظور همان انباری و پارکینگ است
   البته بهتر است که به طور دقیق و واضح به پارکینگ و انباری اشاره شود

   پاسخ
 • صمد علی عباسی
  چهارشنبه | 2022/09/28 | 12:18

  سلام بنده به پیشنهاد یه نفر از آشنا و دوست قدیمی بهم پیشنهاد داد که از بانک درخواست وام کرده‌بود به من گفت که بانک در قبال وام سند خانه می‌خواهد و دوستم رفتیم بانک که درخواست وام بکند ریس بانک گفت سند سه دانگ سه دانگ کنید تا وام بدهم من هم به حرف ریس بانک اعتماد کردم سه دانگ از خانه را وکالت دادم و بعد از وکالت رفتیم بانک گفتند وان به شما تعلق نمی‌گیرد ودوستم گفت میخای مشتری برای خانه پیدا کنم یا خودم بخرم منم قبول کردم تا ایشان برای خانه مشتری پیدا کند یا خودش خریداری کند بعد از چند روز دوستم گفتن که مشتری پیدا کردم مصیر شما خیلی درو هست میخای وکالت سه دانگ دیگر بده تا برم بفروشم و منم وکالت سه دانگ دیگر و دادم و بعد از این ده ماه هست میگه خانه را فروختم بهت میدم وتا الان نداده در مورد چه شکایتی بکنم

  پاسخ
  • اول اینکه نباید اینکارو میکردید
   دوم اینکه وکیل باید مصلحت شمارو رعایت میکرده
   باید متن وکالت بررسی بشه که چقدر بهش اختیار دادید
   درهرحال میتونید به پولتون برسید ولی دوندگی دارد
   به شورای حل اختلاف محل مراجعه کنید

   پاسخ
 • بنده چهار سال پیش ملکی را گرفتم قولنامه بنگاهی کردم ودر دفتر اسناد رسمی تعهد هم گرفتم که به من ملک را تحویل بدهد چنانچه تحویل ندهد باید خسارت بدهد حالا هم فروشنده زده زیر حرفش جواب درست حسابی به بنده نمیدهد حتی تمامی انشعابات اب برق به اسم من هست وملک هم مدارکش قرار دادی شهرداری هست ولی فروشنده از تحویل دادن ملک منصرف شده بنده هم تمام پول را پرداخت کردم یکجا بحساب فروشنده حالا من موندم چکار کنم

  پاسخ
 • سلام پدرم برای دادن وکالت کاری ملک پدری به برادرزاده اش به محصر مراجعه کرده و اونجا بدون اطلاع تعهد نامه ای مجبور کردن امضا کنه در این تعهدنامه چند نفر از وراث جمله پدرم تعهد کردن که ملک رو به هر قیمتی که همه وراث بگن بفروشن و ایشون حق نداره اعتراص کنه ولی متعهداله وجود نداره میتونن با اون تعهد کاری انجام بدن

  پاسخ
  • تعهد نامه باید بررسی شود
   و هرکس سندی امضا میکند در قبال آن مسئول است

   پاسخ
  • مهدی اجلالی
   دوشنبه | 2022/09/05 | 14:28

   سلام و خسته نباشید ما یه ملک را سند زدیم چون پول کم داشت خریدار قرار بر این شد کلید تحویل املاک شود و بعداز پرداخت پول با هماهنگی ما کلید به خریدار داده شود ولی الان کلید را انلاکی داده به خریدار و دست ماچیزی نیست ممنون میشم ما را راهنمایی بفرمایید

   پاسخ
   • اگر پول را کامل دریافت نکردید و یا اینکه برای دریافت پول در آینده هم قراردادی نداشتید، نباید سند را به نام خریدار میزدید

 • چه مسعله نگران کننده ای باعث میشه که فروشنده حاضر به حضور در دفترخانه جهت رسمی نمودن اقرار به بیع مال فروخته شده نشود؟

  پاسخ
  • از فروشنده سوال کنید.
   اگر حاضر به این کار نشد، در معامله با وی احتیاط کنید

   پاسخ
 • با سلام ضمن خسته نباشید در ماده 5 بابت تاخیر در نقل و انتقال سند دیر کرد میشه از فروشنده گرفت یا خیر ااگه میشه راهش چیه

  پاسخ
 • در تعهد به بیع هم ممکن است به چند نفر فروخته باشه از کجا میخوایم تعهد های بقیه رو ببنید….

  پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

20 نکته کاربردى و مهم در خصوص سند رسمی
انواع روش‌های پرداخت هزینه اسناد و خدمات دفترخانه اسناد رسمی
keyboard_arrow_up